Плутонијум

Плутонијум (Pu)

radioactive chemical element with the atomic number of 94 and symbol Pu
Атомски број94
Атомска маса244
Масени број221
Група
Периода7
Блокf
протон94 p+
неутрон127 n0
електрон94 e-
Animated Боров модел атома of Pu (Плутонијум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
175 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
172 pm
Metallic Radius
ionic radius
100 pm
Crystal Radius
114 pm
Ван дер Валсов радијус
243 pm
густина
19,7 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Плутонијум0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
енергија јонизације
енергија јонизације of Pu (Плутонијум)
Топлота испаравања
343,5 kJ/mol
топлота топљења
2,8 kJ/mol
топлотни ефекат хемијске реакције
345 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 32, 24, 8, 2
Боров модел атома: Pu (Плутонијум)
Валентни електрони2
Lewis structure: Pu (Плутонијум)
електронска конфигурација[Rn] 5f6 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f6 7s2
Enhanced Боров модел атома of Pu (Плутонијум)
Orbital Diagram of Pu (Плутонијум)
оксидациони број2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
електронегативност
1.3
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
3.501,15 K
Температура топљења
913,15 K
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Сребрена
appearancesilvery white, tarnishing to dark gray in air
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
Termička dilatacija
molar heat capacity
Специфична топлота
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
електрична проводљивост
0,67 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,0000015 m Ω
Суперпроводност
магнетизам
typeparamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
0,0000000317 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
0,000000007735 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
0,0006282
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураПроста Моноклинска (MCL)
lattice constant
Lattice Anglesπ/2, 1.776571, π/2
mechanical property
тврдоћа
модул стишљивости
shear modulus
43 GPa
Јангов модул
96 GPa
Пуасонов однос
0,21
брзина звука
2.260 m/s
класификација
КатегоријаАктиноиди, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number38
Mendeleev Number24
Pettifor Number43
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

остало

Gas Basicity
polarizability
132 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
neutronski udarni presjek
1,7
Neutron Mass Absorption
квантни број7F0
кристалографска група11 (P121/m1)

Isotopes of Plutonium

Стабилни изотопи0
Нестабилни изотопи27
Natural Isotopes0

221Pu

Масени број221
неутронски број127
атомска тежина
221,038572 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

222Pu

Масени број222
неутронски број128
атомска тежина
222,037638 ± 0,000322 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

223Pu

Масени број223
неутронски број129
атомска тежина
223,038777 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

224Pu

Масени број224
неутронски број130
атомска тежина
224,037875 ± 0,000322 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

225Pu

Масени број225
неутронски број131
атомска тежина
225,03897 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

226Pu

Масени број226
неутронски број132
атомска тежина
226,03825 ± 0,000215 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

227Pu

Масени број227
неутронски број133
атомска тежина
227,039474 ± 0,000107 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)

228Pu

Масени број228
неутронски број134
атомска тежина
228,038763325 ± 0,000025069 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,1 ± 1,3 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1994
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

229Pu

Масени број229
неутронски број135
атомска тежина
229,040145099 ± 0,000065092 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
91 ± 26 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1994
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)50%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)50%
SF (spontaneous fission)7%

230Pu

Масени број230
неутронски број136
атомска тежина
230,039648313 ± 0,000015514 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
105 ± 10 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1990
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

231Pu

Масени број231
неутронски број137
атомска тежина
231,041125946 ± 0,000023683 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
8,6 ± 0,5 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1999
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)13%

232Pu

Масени број232
неутронски број138
атомска тежина
232,041182133 ± 0,000018126 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
33,7 ± 0,5 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1973
parity+

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)
α (α emission)20%

233Pu

Масени број233
неутронски број139
атомска тежина
233,042997411 ± 0,000058162 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
20,9 ± 0,4 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1957
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.12%

234Pu

Масени број234
неутронски број140
атомска тежина
234,043317489 ± 0,000007298 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
8,8 ± 0,1 h
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1949
parity+

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)94%
α (α emission)6%

235Pu

Масени број235
неутронски број141
атомска тежина
235,045284609 ± 0,00002203 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
25,3 ± 0,5 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1957
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.9972%
α (α emission)0.0028%

236Pu

Масени број236
неутронски број142
атомска тежина
236,046056661 ± 0,000001942 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,858 ± 0,008 y
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1949
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)1.9%
28Mg2%
+ (double β+ decay)

237Pu

Масени број237
неутронски број143
атомска тежина
237,048407888 ± 0,000001821 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
45,64 ± 0,04 d
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1949
parity-

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)99.9958%
α (α emission)0.0042%

238Pu

Масени број238
неутронски број144
атомска тежина
238,049558175 ± 0,000001221 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
87,7 ± 0,1 y
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1949
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)1.9%
32Si1.4%
30Mg6%

239Pu

Масени број239
неутронски број145
атомска тежина
239,052161596 ± 0,000001194 Da
g-factor
0,404 ± 0,008
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
24,11 ± 0,03 ky
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1946
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)3.1%

240Pu

Масени број240
неутронски број146
атомска тежина
240,05381174 ± 0,000001186 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
6,561 ± 0,007 ky
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1949
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)5.796%
34Si1.3%

241Pu

Масени број241
неутронски број147
атомска тежина
241,056849651 ± 0,000001186 Da
g-factor
-0,2712 ± 0,0056
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
14,329 ± 0,029 y
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
6
датум открића1949
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
α (α emission)0.00245%
SF (spontaneous fission)2.4%

242Pu

Масени број242
неутронски број148
атомска тежина
242,058740979 ± 0,000001336 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
375 ± 2 ky
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1950
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)5.51%

243Pu

Масени број243
неутронски број149
атомска тежина
243,062002068 ± 0,000002728 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,9553 ± 0,0025 h
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1951
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

244Pu

Масени број244
неутронски број150
атомска тежина
244,064204401 ± 0,000002518 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
81,3 ± 0,3 My
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1954
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)99.877%
SF (spontaneous fission)0.123%
(double β decay)7.3%

245Pu

Масени број245
неутронски број151
атомска тежина
245,067824554 ± 0,000014621 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
10,5 ± 0,1 h
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1955
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

246Pu

Масени број246
неутронски број152
атомска тежина
246,070204172 ± 0,000016087 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
10,84 ± 0,02 d
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1955
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

247Pu

Масени број247
неутронски број153
атомска тежина
247,0743 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,27 ± 0,23 d
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1983
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
Plutonium ring

историја

откриоG.T.Seaborg, J.W.Kennedy, E.M.McMillan, A.C.Wohl
место открићаUnited States
датум открића1940
етимологијаNamed for the planet Pluto.
изговорploo-TOE-ni-em (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
присутност у природи (океан)
присутност у природи (људско тело)
0 %
присутност у природи (метеороид)
0 %
присутност у природи (Сунце)
0 %
Заступљеност у Космосу
0 %

Nuclear Screening Constants