พลูโทเนียม

พลูโทเนียม (Pu)

element with the atomic number of 94
เลขอะตอม94
มวลอะตอม244
เลขมวล221
หมู่
คาบ7
บล็อกf
โปรตอน94 p+
นิวตรอน127 n0
Electrons94 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Pu (พลูโทเนียม)

คุณสมบัติ

รัศมีอะตอม
175 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
172 pm
Metallic Radius
ionic radius
100 pm
Crystal Radius
114 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
243 pm
ความหนาแน่น
19.7 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ionization energy of Pu (พลูโทเนียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
343.5 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
2.8 kJ/mol
standard enthalpy of formation
345 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 24, 8, 2
แบบจำลองของบอร์: Pu (พลูโทเนียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Pu (พลูโทเนียม)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Rn] 5f6 7s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Pu (พลูโทเนียม)
Orbital Diagram of Pu (พลูโทเนียม)
สถานะออกซิเดชัน2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.3
Electrophilicity
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
3,501.15 K
จุดหลอมเหลว
913.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
สีเงิน
appearancesilvery white, tarnishing to dark gray in air
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.67 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.0000015 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000000317 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000007735 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.0006282
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกโครงสร้างผลึกแบบง่าย (MCL)
lattice constant
Lattice Anglesπ/2, 1.776571, π/2
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
43 GPa
Young's modulus
96 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.21
อัตราเร็วของเสียง
2,260 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทแอกทิไนด, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number38
Mendeleev Number24
Pettifor Number43
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
132 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
1.7
Neutron Mass Absorption
quantum number7F0
space group11 (P121/m1)

Isotopes of Plutonium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร0
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร27
Radioactive Isotopes27

221Pu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
221.038572 ± 0.000322 Da
เลขมวล221
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

221Pu Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

222Pu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
222.037638 ± 0.000322 Da
เลขมวล222
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

222Pu Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

223Pu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
223.038777 ± 0.000322 Da
เลขมวล223
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

223Pu Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

224Pu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
224.037875 ± 0.000322 Da
เลขมวล224
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

224Pu Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

225Pu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
225.03897 ± 0.000322 Da
เลขมวล225
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

225Pu Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

226Pu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
226.03825 ± 0.000215 Da
เลขมวล226
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

226Pu Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

227Pu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
227.039474 ± 0.000107 Da
เลขมวล227
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

227Pu Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%

228Pu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
228.038763325 ± 0.000025069 Da
เลขมวล228
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
2.1 ± 1.3 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

228Pu Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

229Pu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
229.040145099 ± 0.000065092 Da
เลขมวล229
g-factor
ครึ่งชีวิต
91 ± 26 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

229Pu Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)50%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)50%
SF (spontaneous fission)7%

230Pu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
230.039648313 ± 0.000015514 Da
เลขมวล230
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
105 ± 10 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1990
parity+

230Pu Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

231Pu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
231.041125946 ± 0.000023683 Da
เลขมวล231
g-factor
ครึ่งชีวิต
8.6 ± 0.5 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1999
parity+

231Pu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)13%

232Pu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
232.041182133 ± 0.000018126 Da
เลขมวล232
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
33.7 ± 0.5 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity+

232Pu Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)%
α (α emission)20%

233Pu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
233.042997411 ± 0.000058162 Da
เลขมวล233
g-factor
ครึ่งชีวิต
20.9 ± 0.4 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1957
parity+

233Pu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.12%

234Pu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
234.043317489 ± 0.000007298 Da
เลขมวล234
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
8.8 ± 0.1 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

234Pu Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)94%
α (α emission)6%

235Pu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
235.045284609 ± 0.00002203 Da
เลขมวล235
g-factor
ครึ่งชีวิต
25.3 ± 0.5 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1957
parity+

235Pu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.9972%
α (α emission)0.0028%

236Pu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
236.046056661 ± 0.000001942 Da
เลขมวล236
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
2.858 ± 0.008 y
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

236Pu Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)1.9%
28Mg2%
+ (double β+ decay)%

237Pu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
237.048407888 ± 0.000001821 Da
เลขมวล237
g-factor
ครึ่งชีวิต
45.64 ± 0.04 d
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity-

237Pu Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)99.9958%
α (α emission)0.0042%

238Pu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
238.049558175 ± 0.000001221 Da
เลขมวล238
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
87.7 ± 0.1 y
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

238Pu Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)1.9%
32Si1.4%
30Mg6%

239Pu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
239.052161596 ± 0.000001194 Da
เลขมวล239
g-factor
0.404 ± 0.008
ครึ่งชีวิต
24.11 ± 0.03 ky
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1946
parity+

239Pu Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)3.1%

240Pu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
240.05381174 ± 0.000001186 Da
เลขมวล240
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
6.561 ± 0.007 ky
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

240Pu Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)5.796%
34Si1.3%

241Pu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
241.056849651 ± 0.000001186 Da
เลขมวล241
g-factor
-0.2712 ± 0.0056
ครึ่งชีวิต
14.329 ± 0.029 y
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
6
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

241Pu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)0.00245%
SF (spontaneous fission)2.4%

242Pu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
242.058740979 ± 0.000001336 Da
เลขมวล242
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
375 ± 2 ky
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

242Pu Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)5.51%

243Pu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
243.062002068 ± 0.000002728 Da
เลขมวล243
g-factor
ครึ่งชีวิต
4.9553 ± 0.0025 h
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

243Pu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

244Pu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
244.064204401 ± 0.000002518 Da
เลขมวล244
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
81.3 ± 0.3 My
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

244Pu Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)99.877%
SF (spontaneous fission)0.123%
(double β decay)7.3%

245Pu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
245.067824554 ± 0.000014621 Da
เลขมวล245
g-factor
ครึ่งชีวิต
10.5 ± 0.1 h
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity-

245Pu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

246Pu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
246.070204172 ± 0.000016087 Da
เลขมวล246
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
10.84 ± 0.02 d
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity+

246Pu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

247Pu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
247.0743 ± 0.000215 Da
เลขมวล247
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.27 ± 0.23 d
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity+

247Pu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
Plutonium ring.jpg

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์G.T.Seaborg, J.W.Kennedy, E.M.McMillan, A.C.Wohl
สถานที่ค้นพบUnited States
ถูกค้นพบเมื่อ1940
ศัพทมูลวิทยาNamed for the planet Pluto.
pronunciationploo-TOE-ni-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0 %

Nuclear Screening Constants