พลูโทเนียม

พลูโทเนียม (Pu)

radioactive chemical element with the atomic number of 94 and symbol Pu
เลขอะตอม94
มวลอะตอม244
เลขมวล221
หมู่
คาบ7
บล็อกf
โปรตอน94 p+
นิวตรอน127 n0
อิเล็กตรอน94 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Pu (พลูโทเนียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
175 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
172 pm
Metallic Radius
ionic radius
100 pm
Crystal Radius
114 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
243 pm
ความหนาแน่น
19.7 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: พลูโทเนียม0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ionization energy of Pu (พลูโทเนียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
343.5 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
2.8 kJ/mol
standard enthalpy of formation
345 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 24, 8, 2
แบบจำลองของบอร์: Pu (พลูโทเนียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Pu (พลูโทเนียม)
electron configuration[Rn] 5f6 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f6 7s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Pu (พลูโทเนียม)
Orbital Diagram of Pu (พลูโทเนียม)
สถานะออกซิเดชัน2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.3
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
3,501.15 K
จุดหลอมเหลว
913.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
สีเงิน
appearancesilvery white, tarnishing to dark gray in air
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.67 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.0000015 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000000317 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000007735 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.0006282
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกโครงสร้างผลึกแบบง่าย (MCL)
lattice constant
Lattice Anglesπ/2, 1.776571, π/2
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
43 GPa
Young's modulus
96 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.21
อัตราเร็วของเสียง
2,260 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทแอกทิไนด, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number38
Mendeleev Number24
Pettifor Number43
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
132 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
1.7
Neutron Mass Absorption
quantum number7F0
space group11 (P121/m1)

Isotopes of Plutonium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร0
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร27
Natural Isotopes0

221Pu

เลขมวล221
เลขนิวตรอน127
น้ำหนักอะตอม
221.038572 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

222Pu

เลขมวล222
เลขนิวตรอน128
น้ำหนักอะตอม
222.037638 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

223Pu

เลขมวล223
เลขนิวตรอน129
น้ำหนักอะตอม
223.038777 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

224Pu

เลขมวล224
เลขนิวตรอน130
น้ำหนักอะตอม
224.037875 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

225Pu

เลขมวล225
เลขนิวตรอน131
น้ำหนักอะตอม
225.03897 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

226Pu

เลขมวล226
เลขนิวตรอน132
น้ำหนักอะตอม
226.03825 ± 0.000215 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

227Pu

เลขมวล227
เลขนิวตรอน133
น้ำหนักอะตอม
227.039474 ± 0.000107 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
α (α emission)

228Pu

เลขมวล228
เลขนิวตรอน134
น้ำหนักอะตอม
228.038763325 ± 0.000025069 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.1 ± 1.3 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

229Pu

เลขมวล229
เลขนิวตรอน135
น้ำหนักอะตอม
229.040145099 ± 0.000065092 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
91 ± 26 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

decay modeintensity
α (α emission)50%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)50%
SF (spontaneous fission)7%

230Pu

เลขมวล230
เลขนิวตรอน136
น้ำหนักอะตอม
230.039648313 ± 0.000015514 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
105 ± 10 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1990
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

231Pu

เลขมวล231
เลขนิวตรอน137
น้ำหนักอะตอม
231.041125946 ± 0.000023683 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
8.6 ± 0.5 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1999
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)13%

232Pu

เลขมวล232
เลขนิวตรอน138
น้ำหนักอะตอม
232.041182133 ± 0.000018126 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
33.7 ± 0.5 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)
α (α emission)20%

233Pu

เลขมวล233
เลขนิวตรอน139
น้ำหนักอะตอม
233.042997411 ± 0.000058162 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
20.9 ± 0.4 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1957
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.12%

234Pu

เลขมวล234
เลขนิวตรอน140
น้ำหนักอะตอม
234.043317489 ± 0.000007298 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
8.8 ± 0.1 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)94%
α (α emission)6%

235Pu

เลขมวล235
เลขนิวตรอน141
น้ำหนักอะตอม
235.045284609 ± 0.00002203 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
25.3 ± 0.5 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1957
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.9972%
α (α emission)0.0028%

236Pu

เลขมวล236
เลขนิวตรอน142
น้ำหนักอะตอม
236.046056661 ± 0.000001942 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.858 ± 0.008 y
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)1.9%
28Mg2%
+ (double β+ decay)

237Pu

เลขมวล237
เลขนิวตรอน143
น้ำหนักอะตอม
237.048407888 ± 0.000001821 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
45.64 ± 0.04 d
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)99.9958%
α (α emission)0.0042%

238Pu

เลขมวล238
เลขนิวตรอน144
น้ำหนักอะตอม
238.049558175 ± 0.000001221 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
87.7 ± 0.1 y
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)1.9%
32Si1.4%
30Mg6%

239Pu

เลขมวล239
เลขนิวตรอน145
น้ำหนักอะตอม
239.052161596 ± 0.000001194 Da
g-factor
0.404 ± 0.008
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
24.11 ± 0.03 ky
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1946
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)3.1%

240Pu

เลขมวล240
เลขนิวตรอน146
น้ำหนักอะตอม
240.05381174 ± 0.000001186 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
6.561 ± 0.007 ky
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)5.796%
34Si1.3%

241Pu

เลขมวล241
เลขนิวตรอน147
น้ำหนักอะตอม
241.056849651 ± 0.000001186 Da
g-factor
-0.2712 ± 0.0056
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
14.329 ± 0.029 y
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
6
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)0.00245%
SF (spontaneous fission)2.4%

242Pu

เลขมวล242
เลขนิวตรอน148
น้ำหนักอะตอม
242.058740979 ± 0.000001336 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
375 ± 2 ky
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)5.51%

243Pu

เลขมวล243
เลขนิวตรอน149
น้ำหนักอะตอม
243.062002068 ± 0.000002728 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.9553 ± 0.0025 h
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

244Pu

เลขมวล244
เลขนิวตรอน150
น้ำหนักอะตอม
244.064204401 ± 0.000002518 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
81.3 ± 0.3 My
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

decay modeintensity
α (α emission)99.877%
SF (spontaneous fission)0.123%
(double β decay)7.3%

245Pu

เลขมวล245
เลขนิวตรอน151
น้ำหนักอะตอม
245.067824554 ± 0.000014621 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
10.5 ± 0.1 h
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

246Pu

เลขมวล246
เลขนิวตรอน152
น้ำหนักอะตอม
246.070204172 ± 0.000016087 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
10.84 ± 0.02 d
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

247Pu

เลขมวล247
เลขนิวตรอน153
น้ำหนักอะตอม
247.0743 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.27 ± 0.23 d
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
Plutonium ring

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์G.T.Seaborg, J.W.Kennedy, E.M.McMillan, A.C.Wohl
สถานที่ค้นพบUnited States
ถูกค้นพบเมื่อ1940
ศัพทมูลวิทยาNamed for the planet Pluto.
pronunciationploo-TOE-ni-em (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
natural abundance (มหาสมุทร)
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
0 %
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0 %

Nuclear Screening Constants

alias

 • Pu
 • element 94
 • 94Pu

การแปล

 • ฝรั่งเศสplutonium
 • อังกฤษplutonium
 • สเปนplutonio
 • เยอรมันPlutonium
 • อิตาลีplutonio
 • ดัตช์plutonium
 • อัมฮาราፕሉቶኒየም
 • อาหรับبلوتونيوم
 • อาเซอร์ไบจานplutonium
 • เบลารุสплутоній
 • บัลแกเรียплутоний
 • บังกลาপ্লুটোনিয়াম
 • เบรตันPlutoniom
 • บอสเนียplutonij
 • คาตาลันplutoni
 • เชอโรกีᏡᏙᏂᎥᎻ
 • คอร์ซิกาPlutoniu
 • เช็กplutonium
 • ชูวัชПлутони
 • เวลส์Plwtoniwm
 • เดนมาร์กplutonium
 • กรีกπλουτώνιο
 • เอสเปรันโตplutonio
 • เอสโตเนียplutoonium
 • บาสก์plutonio
 • เปอร์เซียپلوتونیم
 • ฟินแลนด์plutonium
 • ฟริเซียนตะวันตกPlutoanium
 • ไอริชPlútóiniam
 • กาลิเซียPlutonio
 • มานซ์Plutonium
 • จีนแคะplutonium
 • ฮิบรูפלוטוניום
 • ฮินดีप्लूटोनियम
 • ฮินดีฟิจิPlutonium
 • โครเอเชียplutonij
 • เฮติครีโอลPlitonyòm
 • ฮังการีplutónium
 • อาร์เมเนียպլուտոնիում
 • อินเตอร์ลิงกัวplutonium
 • อินโดนีเซียplutonium
 • อีโดplutonio
 • ไอซ์แลนด์plútóníum
 • ญี่ปุ่นプルトニウム
 • โลชบันjinmrplutoni
 • คาซัคПлутоний
 • กันนาดาಪ್ಲುಟೋನಿಯಮ್
 • เกาหลี플루토늄
 • โกมิПлутоний
 • ละตินplutonium
 • ลักเซมเบิร์กPlutonium
 • ลิกูเรียPlutonnio
 • ลิทัวเนียplutonis
 • ลัตเวียplutonijs
 • มาซิโดเนียплутониум
 • มาลายาลัมപ്ലൂട്ടോണിയം
 • มองโกเลียплутони
 • มราฐีप्लुटोनियम
 • มารีตะวันตกПлутоний
 • มาเลย์Plutonium
 • พม่าပလူတိုနီယမ်
 • nahMictlāntēuctepoztli
 • เยอรมันต่ำPlutonium
 • นอร์เวย์นีนอสก์plutonium
 • โปแลนด์pluton
 • ลาฮ์นดาپلوٹونیم
 • โปรตุเกสplutónio
 • เคชวาPlutonyu
 • โรมาเนียplutoniu
 • รัสเซียплутоний
 • ซาคาПлутониум
 • ซิซิลีplutoniu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียPlutonijum
 • สโลวักplutónium
 • สโลวีเนียplutonij
 • เซอร์เบียплутонијум
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Plutonium
 • สวีเดนplutonium
 • ทมิฬபுளுட்டோனியம்
 • ตากาล็อกPlutonyo
 • ตุรกีplütonyum
 • อุยกูร์پلوتونىي
 • ยูเครนплутоній
 • อูรดูپلوٹونیئم
 • เวปส์Plutonii
 • เวียดนามplutoni
 • วาเรย์Plutonyo
 • คัลมืยค์Плутониум
 • โยรูบาPlùtòníọ̀m
 • จีน
 • เยอรมัน (สวิตเซอร์แลนด์)Plutonium
 • อังกฤษ (แคนาดา)Plutonium
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)plutonium
 • โปรตุเกส (บราซิล)plutônio
 • กวางตุ้ง
 • เซบูPlutonyo
 • เคิร์ดตอนกลางپلووتۆنیۆم
 • ชวาPlutonium
 • นอร์เวย์บุคมอลplutonium
 • จอร์เจียპლუტონიუმი
 • คุชราตપ્લુટોનીયમ
 • โอดิยาପ୍ଲୁଟୋନିଅମ
 • อ็อกซิตันplutonium
 • พีดมอนต์Plutòni
 • ตาตาร์Плутоний
 • เนวาร์प्लुटोनियम
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)плютон
 • พัชโตپلوتونيم
 • จีนคลาสสิก
 • แอลเบเนียPlutoni
 • ยิดดิชפלוטאניום
 • อุซเบกPlutoniy
 • จีน (จีน)
 • จีน (ตัวย่อ)
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • อาโรมาเนียPlutoniu
 • สวาฮีลีPlutoni
 • ปัญจาบਪਲੂਟੋਨੀਅਮ
 • คีร์กีซПлутоний
 • ลิมเบิร์กPlutonium
 • เนปาลप्लुटोनियम
 • แฟโรPlutonium
 • สันสกฤตप्लुटोनियम
 • มอลตาplutonju
 • เกลิกสกอตPlutonium
 • ลอมบาร์ดPlutonio
 • บาลีप्लुटोनियम
 • เตลูกูప్లూటోనియం
 • cdoPlutonium
 • จีนมินหนานPlutonium
 • อัสตูเรียสPlutoniu
 • azbپلوتونیوم
 • โภชปุรีप्लुटोनियम
 • ทิเบตཕུ་ལུ་ཊོ་ནིམ།
 • จีน (เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (มาเลเซีย)
 • จีน (สิงคโปร์)
 • kbpPlʊtɔnɩyɔm
 • แอฟริกานส์Plutonium
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาplutonio
 • ฟริเซียนเหนือPlutoonium
 • สินธิپلوٽونيم
 • oloPlutonii
 • โวลาพึคplutonin
 • เยอรมันสวิสPlutonium
 • ทาจิกПлутоний
 • จีนอู๋
 • ซาร์เดญาPlutòniu
 • บัชคีร์Плутоний
 • อาหรับโมร็อกโกپلوتونيوم
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์بلوتونيوم
 • คอร์นิชPlutoniom
 • บาหลีPlutonium
 • บันจาร์Plutonium
 • เกาหลี (เกาหลีเหนือ)플루토니움