Plutonyum

Plutonyum (Pu)

atom numarası 94 olan, neptünyumdan elde edilen radyoaktif bir element (simgesi Pu)
Atom numarası94
Atom ağırlığı244
Kütle numarası221
Grup
Periyot7
Blokf
proton94 p+
nötron127 n0
elektron94 e-
Animated Bohr modeli of Pu (Plutonyum)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
175 pm
molar volume
Kovalent Yarıçapı
172 pm
Metallic Radius
ionic radius
100 pm
Crystal Radius
114 pm
Van der Waals radius
243 pm
yoğunluk
19,7 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Plutonyum0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250pmAtom YarıçapıKovalent YarıçapıMetallic RadiusVan der Waals radius

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
Elektron ilgisi
iyonlaşma enerjisi
iyonlaşma enerjisi of Pu (Plutonyum)
Buharlaşma ısısı
343,5 kJ/mol
enthalpy of fusion
2,8 kJ/mol
standard enthalpy of formation
345 kJ/mol
elektron
Elektron kabuğu2, 8, 18, 32, 24, 8, 2
Bohr modeli: Pu (Plutonyum)
Değerlik elektron2
Lewis yapısı: Pu (Plutonyum)
electron configuration[Rn] 5f6 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f6 7s2
Enhanced Bohr modeli of Pu (Plutonyum)
Orbital Diagram of Pu (Plutonyum)
Yükseltgenme seviyesi2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Elektronegatiflik
1.3
Electrophilicity Index
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıKatı
gaseous state of matter
Kaynama noktası
3.501,15 K
Ergime noktası
913,15 K
critical pressure
critical temperature
Üçlü nokta
appearance
renk
Gümüşi
appearancesilvery white, tarnishing to dark gray in air
Kırılma indisi
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
Genleşme
molar ısı kapasitesi
Isı kapasitesi
Isı sığası oranı
electrical properties
typeConductor
Elektriksel iletkenlik
0,67 MS/m
Özdirenç
0,0000015 m Ω
Süperiletken
mıknatıslık
typeparamagnetic
Manyetik alınganlık (Mass)
0,0000000317 m³/Kg
Manyetik alınganlık (Molar)
0,000000007735 m³/mol
Manyetik alınganlık (Volume)
0,0006282
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
Néel temperature
yapı
Kristal yapısıBasit monoklinik (MCL)
Kafes sabiti
Lattice Anglesπ/2, 1.776571, π/2
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
Bulk modülü
shear modulus
43 GPa
Young katsayısı
96 GPa
Poisson's ratio
0,21
Ses hızı
2.260 m/s
sınıflandırma
KategoriAktinit, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number38
Mendeleev Number24
Pettifor Number43
Geochemical Class
Goldschmidt sınıflandırmasısynthetic

other

Gas Basicity
Kutuplanabilirlik
132 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Nötron tesir kesiti
1,7
Neutron Mass Absorption
Kuantum sayısı7F0
Uzay grubu11 (P121/m1)

Plutonyum izotopları

Kararlı izotoplar0
Kararsız izotoplar27
Natural Isotopes0

221Pu

Kütle numarası221
nötron numarası127
Bağıl atom kütlesi
221,038572 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

222Pu

Kütle numarası222
nötron numarası128
Bağıl atom kütlesi
222,037638 ± 0,000322 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

223Pu

Kütle numarası223
nötron numarası129
Bağıl atom kütlesi
223,038777 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

224Pu

Kütle numarası224
nötron numarası130
Bağıl atom kütlesi
224,037875 ± 0,000322 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

225Pu

Kütle numarası225
nötron numarası131
Bağıl atom kütlesi
225,03897 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

226Pu

Kütle numarası226
nötron numarası132
Bağıl atom kütlesi
226,03825 ± 0,000215 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

227Pu

Kütle numarası227
nötron numarası133
Bağıl atom kütlesi
227,039474 ± 0,000107 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)

228Pu

Kütle numarası228
nötron numarası134
Bağıl atom kütlesi
228,038763325 ± 0,000025069 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,1 ± 1,3 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1994
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

229Pu

Kütle numarası229
nötron numarası135
Bağıl atom kütlesi
229,040145099 ± 0,000065092 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
91 ± 26 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1994
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)50%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)50%
SF (spontaneous fission)7%

230Pu

Kütle numarası230
nötron numarası136
Bağıl atom kütlesi
230,039648313 ± 0,000015514 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
105 ± 10 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1990
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

231Pu

Kütle numarası231
nötron numarası137
Bağıl atom kütlesi
231,041125946 ± 0,000023683 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
8,6 ± 0,5 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1999
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)13%

232Pu

Kütle numarası232
nötron numarası138
Bağıl atom kütlesi
232,041182133 ± 0,000018126 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
33,7 ± 0,5 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1973
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
ϵ (electron capture)
α (α emission)20%

233Pu

Kütle numarası233
nötron numarası139
Bağıl atom kütlesi
233,042997411 ± 0,000058162 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
20,9 ± 0,4 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1957
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.12%

234Pu

Kütle numarası234
nötron numarası140
Bağıl atom kütlesi
234,043317489 ± 0,000007298 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
8,8 ± 0,1 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1949
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
ϵ (electron capture)94%
α (α emission)6%

235Pu

Kütle numarası235
nötron numarası141
Bağıl atom kütlesi
235,045284609 ± 0,00002203 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
25,3 ± 0,5 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1957
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.9972%
α (α emission)0.0028%

236Pu

Kütle numarası236
nötron numarası142
Bağıl atom kütlesi
236,046056661 ± 0,000001942 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,858 ± 0,008 y
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1949
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)1.9%
28Mg2%
+ (double β+ decay)

237Pu

Kütle numarası237
nötron numarası143
Bağıl atom kütlesi
237,048407888 ± 0,000001821 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
45,64 ± 0,04 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1949
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
ϵ (electron capture)99.9958%
α (α emission)0.0042%

238Pu

Kütle numarası238
nötron numarası144
Bağıl atom kütlesi
238,049558175 ± 0,000001221 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
87,7 ± 0,1 y
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1949
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)1.9%
32Si1.4%
30Mg6%

239Pu

Kütle numarası239
nötron numarası145
Bağıl atom kütlesi
239,052161596 ± 0,000001194 Da
g-factor
0,404 ± 0,008
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
24,11 ± 0,03 ky
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1946
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)3.1%

240Pu

Kütle numarası240
nötron numarası146
Bağıl atom kütlesi
240,05381174 ± 0,000001186 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
6,561 ± 0,007 ky
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1949
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)5.796%
34Si1.3%

241Pu

Kütle numarası241
nötron numarası147
Bağıl atom kütlesi
241,056849651 ± 0,000001186 Da
g-factor
-0,2712 ± 0,0056
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
14,329 ± 0,029 y
spin5/2
nuclear quadrupole moment
6
keşif veya buluş tarihi1949
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
α (α emission)0.00245%
SF (spontaneous fission)2.4%

242Pu

Kütle numarası242
nötron numarası148
Bağıl atom kütlesi
242,058740979 ± 0,000001336 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
375 ± 2 ky
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1950
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)5.51%

243Pu

Kütle numarası243
nötron numarası149
Bağıl atom kütlesi
243,062002068 ± 0,000002728 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
4,9553 ± 0,0025 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1951
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

244Pu

Kütle numarası244
nötron numarası150
Bağıl atom kütlesi
244,064204401 ± 0,000002518 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
81,3 ± 0,3 My
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1954
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)99.877%
SF (spontaneous fission)0.123%
(double β decay)7.3%

245Pu

Kütle numarası245
nötron numarası151
Bağıl atom kütlesi
245,067824554 ± 0,000014621 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
10,5 ± 0,1 h
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1955
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

246Pu

Kütle numarası246
nötron numarası152
Bağıl atom kütlesi
246,070204172 ± 0,000016087 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
10,84 ± 0,02 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1955
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

247Pu

Kütle numarası247
nötron numarası153
Bağıl atom kütlesi
247,0743 ± 0,000215 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,27 ± 0,23 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1983
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
Plutonium ring

tarih

kâşifi ya da mucidiG.T.Seaborg, J.W.Kennedy, E.M.McMillan, A.C.Wohl
keşif yeriUnited States
keşif veya buluş tarihi1940
köken bilimiNamed for the planet Pluto.
telaffuzuploo-TOE-ni-em (İngilizce)

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
doğadaki bolluk (okyanus)
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
0 %
doğadaki bolluk (meteoroid)
0 %
doğadaki bolluk (Güneş)
0 %
Evrendeki bulunulabilirliği
0 %

Nuclear Screening Constants