Σκανdιο

Σκανdιο (Sc)

χημικό στοιχείο με σύμβολο Sc και ατομικό αριθμό 21
Ατομικός Αριθμός21
Ατομικό βάρος44.955908
Μαζικός αριθμός45
Ομάδα3
Περίοδος4
Τομέαςd
πρωτόνιο21 p+
νετρόνιο24 n0
ηλεκτρόνιο21 e-
Animated Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Sc (Σκανdιο)

Φυσική Ιδιότητα

Ατομική Ακτίνα
160 pm
molar volume
covalent radius
148 pm
Metallic Radius
144 pm
ionic radius
74,5 pm
Crystal Radius
88,5 pm
Van der Waals radius
215 pm
πυκνότητα
2,99 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Σκανdιο0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmΑτομική ΑκτίναCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

Χημική Ιδιότητα

ενέργεια
proton affinity
914 kJ/mol
electron affinity
ενέργεια ιονισμού
6,56149 eV/particle
ενέργεια ιονισμού of Sc (Σκανdιο)
ενθαλπία εξάτμισης
332,7 kJ/mol
enthalpy of fusion
15,8 kJ/mol
Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού
377,8 kJ/mol
ηλεκτρόνιο
Ηλεκτρονική στιβάδα2, 8, 9, 2
Ατομικό πρότυπο του Μπορ: Sc (Σκανdιο)
Ελεύθερο ηλεκτρόνιο2
Ηλεκτρονική δομή κατά Λιούις: Sc (Σκανdιο)
διαμόρφωση ηλεκτρονίων[Ar] 3d1 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2
Enhanced Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Sc (Σκανdιο)
Orbital Diagram of Sc (Σκανdιο)
Αριθμός οξείδωσης0, 1, 2, 3
Ηλεκτραρνητικότητα
1.36
Electrophilicity Index
0,8934589851890408 eV/particle
fundamental state of matter
φάση της ύληςΣτερεά
gaseous state of matter
Σημείο βρασμού
3.109,15 K
Σημείο τήξης
1.814,15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Εμφάνιση
χρώμα
Silver
Εμφάνισηsilvery white
δείκτης διάθλασης
thermodynamic material property
Θερμική αγωγιμότητα
15,8 W/(m K)
Θερμική διαστολή
0,0000102 1/K
molar heat capacity
25,52 J/(mol K)
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,568 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
ηλεκτρική αγωγιμότητα
1,8 MS/m
Αντιστασιμότητα
0,00000055 m Ω
Υπεραγωγιμότητα
0,05 K
Μαγνητισμός
typeparamagnetic
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Mass)
0,000000088 m³/Kg
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Molar)
0,000000003956 m³/mol
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Volume)
0,0002627
magnetic ordering
Θερμοκρασία Κιρί
Θερμοκρασία Νεέλ
δομή
Κρυσταλλικό σύστημαSimple Hexagonal (HEX)
lattice constant
3,31 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Σκληρότητα υλικών
Συμπιεστότητα
57 GPa
shear modulus
29 GPa
Young's modulus
74 GPa
Poisson's ratio
0,28
ταχύτητα του ήχου
classification
ΚατηγορίαΣτοιχεία μετάπτωσης, Transition metals
CAS GroupIIIA
IUPAC GroupIIIB
Glawe Number48
Mendeleev Number11
Pettifor Number20
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
892 kJ/mol
polarizability
97 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
1.383 a₀
allotrope
Neutron cross section
27,2
Neutron Mass Absorption
0,025
Κβαντικός αριθμός2D3/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Scandium

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes28
Natural Isotopes1

35Sc

Μαζικός αριθμός35
αριθμός νετρονίων14
σχετική ατομική μάζα
35,029093 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity-

decay modeΈνταση
p (proton emission)

36Sc

Μαζικός αριθμός36
αριθμός νετρονίων15
σχετική ατομική μάζα
36,017338 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity

decay modeΈνταση
p (proton emission)

37Sc

Μαζικός αριθμός37
αριθμός νετρονίων16
σχετική ατομική μάζα
37,004058 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity-

decay modeΈνταση
p (proton emission)

38Sc

Μαζικός αριθμός38
αριθμός νετρονίων17
σχετική ατομική μάζα
37,995438 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity-

decay modeΈνταση
p (proton emission)

39Sc

Μαζικός αριθμός39
αριθμός νετρονίων18
σχετική ατομική μάζα
38,984784953 ± 0,000025765 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1988
parity-

decay modeΈνταση
p (proton emission)100%

40Sc

Μαζικός αριθμός40
αριθμός νετρονίων19
σχετική ατομική μάζα
39,977967275 ± 0,000003036 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
182,3 ± 0,7 ms
Σπιν4
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1955
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.44%
β+α (β+-delayed α emission)0.017%

41Sc

Μαζικός αριθμός41
αριθμός νετρονίων20
σχετική ατομική μάζα
40,969251163 ± 0,000000083 Da
g-factor
1,5509428571429 ± 0,0004
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
596,3 ± 1,7 ms
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
-0,145 ± 0,003
ημερομηνία ανακάλυψης1941
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

42Sc

Μαζικός αριθμός42
αριθμός νετρονίων21
σχετική ατομική μάζα
41,965516686 ± 0,000000165 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
680,72 ± 0,26 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1955
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

43Sc

Μαζικός αριθμός43
αριθμός νετρονίων22
σχετική ατομική μάζα
42,961150425 ± 0,000001999 Da
g-factor
1,2931428571429 ± 0,0028571428571429
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,891 ± 0,012 h
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
-0,27 ± 0,05
ημερομηνία ανακάλυψης1935
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

44Sc

Μαζικός αριθμός44
αριθμός νετρονίων23
σχετική ατομική μάζα
43,959402818 ± 0,000001884 Da
g-factor
1,249 ± 0,0025
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4,0421 ± 0,0025 h
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
0,1 ± 0,05
ημερομηνία ανακάλυψης1937
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

45Sc

Μαζικός αριθμός45
αριθμός νετρονίων24
σχετική ατομική μάζα
44,955907051 ± 0,000000712 Da
g-factor
1,3582857142857 ± 0,000022857142857143
natural abundance
100
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
-0,22 ± 0,002
ημερομηνία ανακάλυψης1923
parity-

46Sc

Μαζικός αριθμός46
αριθμός νετρονίων25
σχετική ατομική μάζα
45,955167034 ± 0,00000072 Da
g-factor
0,76 ± 0,002
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
83,757 ± 0,014 d
Σπιν4
nuclear quadrupole moment
0,119 ± 0,006
ημερομηνία ανακάλυψης1936
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

47Sc

Μαζικός αριθμός47
αριθμός νετρονίων26
σχετική ατομική μάζα
46,952402444 ± 0,000002072 Da
g-factor
1,5257142857143 ± 0,0057142857142857
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,3492 ± 0,0006 d
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
-0,22 ± 0,03
ημερομηνία ανακάλυψης1945
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

48Sc

Μαζικός αριθμός48
αριθμός νετρονίων27
σχετική ατομική μάζα
47,952222903 ± 0,000005313 Da
g-factor
0,62283333333333 ± 0,002
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
43,67 ± 0,09 h
Σπιν6
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1937
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

49Sc

Μαζικός αριθμός49
αριθμός νετρονίων28
σχετική ατομική μάζα
48,950013159 ± 0,000002434 Da
g-factor
1,6028571428571 ± 0,0085714285714286
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
57,18 ± 0,13 m
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1940
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

50Sc

Μαζικός αριθμός50
αριθμός νετρονίων29
σχετική ατομική μάζα
49,952187437 ± 0,0000027 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
102,5 ± 0,5 s
Σπιν5
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1959
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

51Sc

Μαζικός αριθμός51
αριθμός νετρονίων30
σχετική ατομική μάζα
50,953568838 ± 0,0000027 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
12,4 ± 0,1 s
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1966
parity

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

52Sc

Μαζικός αριθμός52
αριθμός νετρονίων31
σχετική ατομική μάζα
51,95649617 ± 0,0000033 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
8,2 ± 0,2 s
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1980
parity

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

53Sc

Μαζικός αριθμός53
αριθμός νετρονίων32
σχετική ατομική μάζα
52,958379173 ± 0,000019 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,4 ± 0,6 s
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1980
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

54Sc

Μαζικός αριθμός54
αριθμός νετρονίων33
σχετική ατομική μάζα
53,963029359 ± 0,000015 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
526 ± 15 ms
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1990
parity

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)16%

55Sc

Μαζικός αριθμός55
αριθμός νετρονίων34
σχετική ατομική μάζα
54,966889637 ± 0,000067 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
96 ± 2 ms
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1990
parity

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)17%
2n (2-neutron emission)

56Sc

Μαζικός αριθμός56
αριθμός νετρονίων35
σχετική ατομική μάζα
55,972607611 ± 0,000278761 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
26 ± 6 ms
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1997
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

57Sc

Μαζικός αριθμός57
αριθμός νετρονίων36
σχετική ατομική μάζα
56,977048 ± 0,000193 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
22 ± 2 ms
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1997
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

58Sc

Μαζικός αριθμός58
αριθμός νετρονίων37
σχετική ατομική μάζα
57,983382 ± 0,000204 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
12 ± 5 ms
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1997
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

59Sc

Μαζικός αριθμός59
αριθμός νετρονίων38
σχετική ατομική μάζα
58,988374 ± 0,000268 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2009
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

60Sc

Μαζικός αριθμός60
αριθμός νετρονίων39
σχετική ατομική μάζα
59,995115 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2009
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

61Sc

Μαζικός αριθμός61
αριθμός νετρονίων40
σχετική ατομική μάζα
61,000537 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2009
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

62Sc

Μαζικός αριθμός62
αριθμός νετρονίων41
σχετική ατομική μάζα
62,007848 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2018
parity

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

63Sc

Μαζικός αριθμός63
αριθμός νετρονίων42
σχετική ατομική μάζα
63,014031 ± 0,000751 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Scandium sublimed dendritic and 1cm3 cube

ιστορία

ανακαλύφθηκε ή εφευρέθηκε απόLars Nilson
μέρος ανακάλυψηςSweden
ημερομηνία ανακάλυψης1879
ΕτυμολογίαLatin: Scandia, Scandinavia.
pronunciationSKAN-di-em (Αγγλικά)

πηγή

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ωκεανός)
0,0000006 mg/L
natural abundance (ανθρώπινο σώμα)
natural abundance (Μετεωροειδής)
0,00064 %
natural abundance (Ήλιος)
0,000004 %
Abundance in Universe
0,000003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.5434
2p3.9454
2s6.4264
3d13.8801
3p11.5938
3s10.6602
4s16.3676