Skand

Skand (Sc)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa21
Masa atomowa44.955908
liczba masowa45
Grupa3
Okres4
Blokd
Protony21 p+
Neutrony24 n0
Elektrony21 e-
Animated Model atomu Bohra of Sc (Skand)

Właściwości

Promień atomowy
160 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
148 pm
Metallic Radius
144 pm
Promień jonowy
74,5 pm
Crystal Radius
88,5 pm
promień van der Waalsa
215 pm
gęstość
2,99 g/cm³
energia
proton affinity
914 kJ/mol
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
6,56149 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Sc (Skand)
ciepło parowania
332,7 kJ/mol
ciepło topnienia
15,8 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
377,8 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 9, 2
Model atomu Bohra: Sc (Skand)
elektron walencyjny2
konfiguracja elektronowa[Ar] 3d1 4s2
Enhanced Model atomu Bohra of Sc (Skand)
Orbital Diagram of Sc (Skand)
stopień utlenienia0, 1, 2, 3
elektroujemność
1.36
Electrophilicity
0,8934589851890408 eV/particle
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
3 109,15 K
Temperatura topnienia
1 814,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Srebrny
appearancesilvery white
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
15,8 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
0,0000102 1/K
molar heat capacity
25,52 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,568 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
1,8 MS/m
rezystywność
0,00000055 m Ω
nadprzewodnictwo
0,05 K
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,000000088 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,000000003956 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,0002627
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznySześciokąt prosty (HEX)
Stała sieci krystalicznej
3,31 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
57 GPa
moduł Kirchhoffa
29 GPa
moduł Younga
74 GPa
współczynnik Poissona
0,28
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupIIIA
IUPAC GroupIIIB
Glawe Number48
Mendeleev Number11
Pettifor Number20
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
892 kJ/mol
Dipole Polarizability
97 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
1 383 a₀
Allotropes
Przekrój czynny
27,2
Neutron Mass Absorption
0,025
liczby kwantowe2D3/2
grupa przestrzenna194 (P63/mmc)

Isotopes of Scandium

Stabilne izotopy1
Niestabilne izotopy28
Radioactive Isotopes23

35Sc

abundancja naturalna
względna masa atomowa
35,029093 ± 0,000429 Da
liczba masowa35
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

35Sc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)%

36Sc

abundancja naturalna
względna masa atomowa
36,017338 ± 0,000322 Da
liczba masowa36
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

36Sc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)%

37Sc

abundancja naturalna
względna masa atomowa
37,004058 ± 0,000322 Da
liczba masowa37
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

37Sc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)%

38Sc

abundancja naturalna
względna masa atomowa
37,995438 ± 0,000215 Da
liczba masowa38
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

38Sc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)%

39Sc

abundancja naturalna
względna masa atomowa
38,984784953 ± 0,000025765 Da
liczba masowa39
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1988
parzystość-

39Sc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)100%

40Sc

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
39,977967275 ± 0,000003036 Da
liczba masowa40
g-factor
czas połowicznego rozpadu
182,3 ± 0,7 ms
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1955
parzystość-

40Sc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.44%
β+α (β+-delayed α emission)0.017%

41Sc

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
40,969251163 ± 0,000000083 Da
liczba masowa41
g-factor
1,5509428571429 ± 0,0004
czas połowicznego rozpadu
596,3 ± 1,7 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,145 ± 0,003
data odkrycia1941
parzystość-

41Sc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

42Sc

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
41,965516686 ± 0,000000165 Da
liczba masowa42
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
680,72 ± 0,26 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1955
parzystość+

42Sc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

43Sc

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
42,961150425 ± 0,000001999 Da
liczba masowa43
g-factor
1,2931428571429 ± 0,0028571428571429
czas połowicznego rozpadu
3,891 ± 0,012 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,27 ± 0,05
data odkrycia1935
parzystość-

43Sc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

44Sc

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
43,959402818 ± 0,000001884 Da
liczba masowa44
g-factor
1,249 ± 0,0025
czas połowicznego rozpadu
4,0421 ± 0,0025 h
spin2
nuclear quadrupole moment
0,1 ± 0,05
data odkrycia1937
parzystość+

44Sc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

45Sc

abundancja naturalna
100
względna masa atomowa
44,955907051 ± 0,000000712 Da
liczba masowa45
g-factor
1,3582857142857 ± 0,000022857142857143
czas połowicznego rozpadu
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,22 ± 0,002
data odkrycia1923
parzystość-

46Sc

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
45,955167034 ± 0,00000072 Da
liczba masowa46
g-factor
0,76 ± 0,002
czas połowicznego rozpadu
83,757 ± 0,014 d
spin4
nuclear quadrupole moment
0,119 ± 0,006
data odkrycia1936
parzystość+

46Sc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

47Sc

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
46,952402444 ± 0,000002072 Da
liczba masowa47
g-factor
1,5257142857143 ± 0,0057142857142857
czas połowicznego rozpadu
3,3492 ± 0,0006 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,22 ± 0,03
data odkrycia1945
parzystość-

47Sc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

48Sc

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
47,952222903 ± 0,000005313 Da
liczba masowa48
g-factor
0,62283333333333 ± 0,002
czas połowicznego rozpadu
43,67 ± 0,09 h
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1937
parzystość+

48Sc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

49Sc

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
48,950013159 ± 0,000002434 Da
liczba masowa49
g-factor
1,6028571428571 ± 0,0085714285714286
czas połowicznego rozpadu
57,18 ± 0,13 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1940
parzystość-

49Sc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

50Sc

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
49,952187437 ± 0,0000027 Da
liczba masowa50
g-factor
czas połowicznego rozpadu
102,5 ± 0,5 s
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1959
parzystość+

50Sc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

51Sc

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
50,953568838 ± 0,0000027 Da
liczba masowa51
g-factor
czas połowicznego rozpadu
12,4 ± 0,1 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1966
parzystość

51Sc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

52Sc

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
51,95649617 ± 0,0000033 Da
liczba masowa52
g-factor
czas połowicznego rozpadu
8,2 ± 0,2 s
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1980
parzystość

52Sc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

53Sc

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
52,958379173 ± 0,000019 Da
liczba masowa53
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,4 ± 0,6 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1980
parzystość-

53Sc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

54Sc

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
53,963029359 ± 0,000015 Da
liczba masowa54
g-factor
czas połowicznego rozpadu
526 ± 15 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1990
parzystość

54Sc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)16%

55Sc

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
54,966889637 ± 0,000067 Da
liczba masowa55
g-factor
czas połowicznego rozpadu
96 ± 2 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1990
parzystość

55Sc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)17%
2n (2-neutron emission)%

56Sc

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
55,972607611 ± 0,000278761 Da
liczba masowa56
g-factor
czas połowicznego rozpadu
26 ± 6 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość+

56Sc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

57Sc

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
56,977048 ± 0,000193 Da
liczba masowa57
g-factor
czas połowicznego rozpadu
22 ± 2 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość-

57Sc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

58Sc

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
57,983382 ± 0,000204 Da
liczba masowa58
g-factor
czas połowicznego rozpadu
12 ± 5 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość+

58Sc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

59Sc

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
58,988374 ± 0,000268 Da
liczba masowa59
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2009
parzystość-

59Sc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

60Sc

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
59,995115 ± 0,000537 Da
liczba masowa60
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2009
parzystość+

60Sc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

61Sc

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
61,000537 ± 0,000644 Da
liczba masowa61
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2009
parzystość-

61Sc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

62Sc

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
62,007848 ± 0,000644 Da
liczba masowa62
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2018
parzystość

62Sc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

63Sc

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
63,014031 ± 0,000751 Da
liczba masowa63
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

63Sc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Scandium sublimed dendritic and 1cm3 cube.jpg

historia

odkrywca lub wynalazcaLars Nilson
miejsce odkryciaSweden
data odkrycia1879
etymologiaLatin: Scandia, Scandinavia.
wymowaSKAN-di-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
Abundance in Oceans
0,0000006 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0,00064 %
Abundance in Sun
0,000004 %
Ilość we Wszechświecie
0,000003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.5434
2p3.9454
2s6.4264
3d13.8801
3p11.5938
3s10.6602
4s16.3676