Skand

Skand (Sc)

21. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa21
Masa atomowa44.955908
liczba masowa45
Grupa3
Okres4
Blokd
proton21 p+
neutron24 n0
elektron21 e-
Animated Model atomu Bohra of Sc (Skand)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
160 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
148 pm
Metallic Radius
144 pm
Promień jonowy
74,5 pm
Crystal Radius
88,5 pm
promień van der Waalsa
215 pm
gęstość
2,99 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Skand020406080100120140160180200220pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
914 kJ/mol
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
6,56149 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Sc (Skand)
ciepło parowania
332,7 kJ/mol
ciepło topnienia
15,8 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
377,8 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 9, 2
Model atomu Bohra: Sc (Skand)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Sc (Skand)
konfiguracja elektronowa[Ar] 3d1 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2
Enhanced Model atomu Bohra of Sc (Skand)
Orbital Diagram of Sc (Skand)
stopień utlenienia0, 1, 2, 3
elektroujemność
1.36
Electrophilicity Index
0,8934589851890408 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
3 109,15 K
Temperatura topnienia
1 814,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Srebrny
appearancesilvery white
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
15,8 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
0,0000102 1/K
molar heat capacity
25,52 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,568 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
1,8 MS/m
rezystywność
0,00000055 m Ω
nadprzewodnictwo
0,05 K
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,000000088 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,000000003956 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,0002627
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznySześciokąt prosty (HEX)
Stała sieci krystalicznej
3,31 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
57 GPa
moduł Kirchhoffa
29 GPa
moduł Younga
74 GPa
współczynnik Poissona
0,28
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupIIIA
IUPAC GroupIIIB
Glawe Number48
Mendeleev Number11
Pettifor Number20
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
892 kJ/mol
Polaryzowalność
97 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
1 383 a₀
allotrope
Przekrój czynny
27,2
Neutron Mass Absorption
0,025
liczby kwantowe2D3/2
grupa przestrzenna194 (P63/mmc)

Isotopes of Scandium

Stabilne izotopy1
Niestabilne izotopy28
Natural Isotopes1

35Sc

liczba masowa35
liczba neutronów14
względna masa atomowa
35,029093 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)

36Sc

liczba masowa36
liczba neutronów15
względna masa atomowa
36,017338 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)

37Sc

liczba masowa37
liczba neutronów16
względna masa atomowa
37,004058 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)

38Sc

liczba masowa38
liczba neutronów17
względna masa atomowa
37,995438 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)

39Sc

liczba masowa39
liczba neutronów18
względna masa atomowa
38,984784953 ± 0,000025765 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1988
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)100%

40Sc

liczba masowa40
liczba neutronów19
względna masa atomowa
39,977967275 ± 0,000003036 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
182,3 ± 0,7 ms
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1955
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.44%
β+α (β+-delayed α emission)0.017%

41Sc

liczba masowa41
liczba neutronów20
względna masa atomowa
40,969251163 ± 0,000000083 Da
g-factor
1,5509428571429 ± 0,0004
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
596,3 ± 1,7 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,145 ± 0,003
data odkrycia1941
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

42Sc

liczba masowa42
liczba neutronów21
względna masa atomowa
41,965516686 ± 0,000000165 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
680,72 ± 0,26 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1955
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

43Sc

liczba masowa43
liczba neutronów22
względna masa atomowa
42,961150425 ± 0,000001999 Da
g-factor
1,2931428571429 ± 0,0028571428571429
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,891 ± 0,012 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,27 ± 0,05
data odkrycia1935
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

44Sc

liczba masowa44
liczba neutronów23
względna masa atomowa
43,959402818 ± 0,000001884 Da
g-factor
1,249 ± 0,0025
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,0421 ± 0,0025 h
spin2
nuclear quadrupole moment
0,1 ± 0,05
data odkrycia1937
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

45Sc

liczba masowa45
liczba neutronów24
względna masa atomowa
44,955907051 ± 0,000000712 Da
g-factor
1,3582857142857 ± 0,000022857142857143
abundancja naturalna
100
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,22 ± 0,002
data odkrycia1923
parzystość-

46Sc

liczba masowa46
liczba neutronów25
względna masa atomowa
45,955167034 ± 0,00000072 Da
g-factor
0,76 ± 0,002
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
83,757 ± 0,014 d
spin4
nuclear quadrupole moment
0,119 ± 0,006
data odkrycia1936
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

47Sc

liczba masowa47
liczba neutronów26
względna masa atomowa
46,952402444 ± 0,000002072 Da
g-factor
1,5257142857143 ± 0,0057142857142857
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,3492 ± 0,0006 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,22 ± 0,03
data odkrycia1945
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

48Sc

liczba masowa48
liczba neutronów27
względna masa atomowa
47,952222903 ± 0,000005313 Da
g-factor
0,62283333333333 ± 0,002
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
43,67 ± 0,09 h
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1937
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

49Sc

liczba masowa49
liczba neutronów28
względna masa atomowa
48,950013159 ± 0,000002434 Da
g-factor
1,6028571428571 ± 0,0085714285714286
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
57,18 ± 0,13 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1940
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

50Sc

liczba masowa50
liczba neutronów29
względna masa atomowa
49,952187437 ± 0,0000027 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
102,5 ± 0,5 s
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1959
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

51Sc

liczba masowa51
liczba neutronów30
względna masa atomowa
50,953568838 ± 0,0000027 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
12,4 ± 0,1 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1966
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

52Sc

liczba masowa52
liczba neutronów31
względna masa atomowa
51,95649617 ± 0,0000033 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
8,2 ± 0,2 s
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1980
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

53Sc

liczba masowa53
liczba neutronów32
względna masa atomowa
52,958379173 ± 0,000019 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,4 ± 0,6 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1980
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

54Sc

liczba masowa54
liczba neutronów33
względna masa atomowa
53,963029359 ± 0,000015 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
526 ± 15 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1990
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)16%

55Sc

liczba masowa55
liczba neutronów34
względna masa atomowa
54,966889637 ± 0,000067 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
96 ± 2 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1990
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)17%
2n (2-neutron emission)

56Sc

liczba masowa56
liczba neutronów35
względna masa atomowa
55,972607611 ± 0,000278761 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
26 ± 6 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

57Sc

liczba masowa57
liczba neutronów36
względna masa atomowa
56,977048 ± 0,000193 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
22 ± 2 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

58Sc

liczba masowa58
liczba neutronów37
względna masa atomowa
57,983382 ± 0,000204 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
12 ± 5 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

59Sc

liczba masowa59
liczba neutronów38
względna masa atomowa
58,988374 ± 0,000268 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2009
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

60Sc

liczba masowa60
liczba neutronów39
względna masa atomowa
59,995115 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2009
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

61Sc

liczba masowa61
liczba neutronów40
względna masa atomowa
61,000537 ± 0,000644 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2009
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

62Sc

liczba masowa62
liczba neutronów41
względna masa atomowa
62,007848 ± 0,000644 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2018
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

63Sc

liczba masowa63
liczba neutronów42
względna masa atomowa
63,014031 ± 0,000751 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Scandium sublimed dendritic and 1cm3 cube

historia

odkrywca lub wynalazcaLars Nilson
miejsce odkryciaSweden
data odkrycia1879
etymologiaLatin: Scandia, Scandinavia.
wymowaSKAN-di-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
abundancja naturalna (ocean)
0,0000006 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
abundancja naturalna (meteoroid)
0,00064 %
abundancja naturalna (Słońce)
0,000004 %
Ilość we Wszechświecie
0,000003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.5434
2p3.9454
2s6.4264
3d13.8801
3p11.5938
3s10.6602
4s16.3676