Skandium

Skandium (Sc)

chemický prvok s protónovým číslom 21
Protónové číslo21
Atómová hmotnosť44.955908
Nukleónové číslo45
Skupina3
Perióda4
Orbitáld
protón21 p+
Neutrón24 n0
elektrón21 e-
Animated Bohrov model atómu of Sc (Skandium)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
160 pm
Mólový objem
Covalent Radius
148 pm
Metallic Radius
144 pm
iónový polomer
74,5 pm
Crystal Radius
88,5 pm
Van der Waalsov polomer
215 pm
density
2,99 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Skandium0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
914 kJ/mol
electron affinity
ionization energy
6,56149 eV/particle
ionization energy of Sc (Skandium)
Merné skupenské teplo varu
332,7 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
15,8 kJ/mol
Štandardná zlučovacia entalpia
377,8 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 9, 2
Bohrov model atómu: Sc (Skandium)
Valenčný elektrón2
Lewis structure: Sc (Skandium)
electron configuration[Ar] 3d1 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2
Enhanced Bohrov model atómu of Sc (Skandium)
Orbital Diagram of Sc (Skandium)
Oxidačné číslo0, 1, 2, 3
Elektronegativita
1.36
Electrophilicity Index
0,8934589851890408 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
3 109,15 K
Teplota topenia
1 814,15 K
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Strieborná
podobasilvery white
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
15,8 W/(m K)
Tepelná rozťažnosť
0,0000102 1/K
Molárna tepelná kapacita
25,52 J/(mol K)
Tepelná kapacita
0,568 J/(g⋅K)
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
typeConductor
Merná vodivosť
1,8 MS/m
Merný elektrický odpor
0,00000055 m Ω
supravodivosť
0,05 K
Magnetizmus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,000000088 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,000000003956 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,0002627
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaJednoduchý šesťuholníkový (HEX)
lattice constant
3,31 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Materiálová tvrdosť
bulk modulus
57 GPa
shear modulus
29 GPa
Youngov modul
74 GPa
Poissonova konštanta
0,28
rýchlosť zvuku
classification
KategóriaPrechodné prvky, Transition metals
CAS GroupIIIA
IUPAC GroupIIIB
Glawe Number48
Mendeleev Number11
Pettifor Number20
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
892 kJ/mol
polarizability
97 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
1 383 a₀
allotrope
Neutron cross section
27,2
Neutron Mass Absorption
0,025
Kvantové číslo2D3/2
Priestorová grupa194 (P63/mmc)

Isotopes of Scandium

Stabilné izotopy1
Nestabilné izotopy28
Natural Isotopes1

35Sc

Nukleónové číslo35
neutrónové číslo14
Relatívna atómová hmotnosť
35,029093 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)

36Sc

Nukleónové číslo36
neutrónové číslo15
Relatívna atómová hmotnosť
36,017338 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity

decay modeintensity
p (proton emission)

37Sc

Nukleónové číslo37
neutrónové číslo16
Relatívna atómová hmotnosť
37,004058 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)

38Sc

Nukleónové číslo38
neutrónové číslo17
Relatívna atómová hmotnosť
37,995438 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)

39Sc

Nukleónové číslo39
neutrónové číslo18
Relatívna atómová hmotnosť
38,984784953 ± 0,000025765 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1988
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)100%

40Sc

Nukleónové číslo40
neutrónové číslo19
Relatívna atómová hmotnosť
39,977967275 ± 0,000003036 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
182,3 ± 0,7 ms
Spin4
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1955
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.44%
β+α (β+-delayed α emission)0.017%

41Sc

Nukleónové číslo41
neutrónové číslo20
Relatívna atómová hmotnosť
40,969251163 ± 0,000000083 Da
g-factor
1,5509428571429 ± 0,0004
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
596,3 ± 1,7 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,145 ± 0,003
dátum objavu1941
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

42Sc

Nukleónové číslo42
neutrónové číslo21
Relatívna atómová hmotnosť
41,965516686 ± 0,000000165 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
680,72 ± 0,26 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1955
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

43Sc

Nukleónové číslo43
neutrónové číslo22
Relatívna atómová hmotnosť
42,961150425 ± 0,000001999 Da
g-factor
1,2931428571429 ± 0,0028571428571429
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,891 ± 0,012 h
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,27 ± 0,05
dátum objavu1935
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

44Sc

Nukleónové číslo44
neutrónové číslo23
Relatívna atómová hmotnosť
43,959402818 ± 0,000001884 Da
g-factor
1,249 ± 0,0025
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,0421 ± 0,0025 h
Spin2
nuclear quadrupole moment
0,1 ± 0,05
dátum objavu1937
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

45Sc

Nukleónové číslo45
neutrónové číslo24
Relatívna atómová hmotnosť
44,955907051 ± 0,000000712 Da
g-factor
1,3582857142857 ± 0,000022857142857143
natural abundance
100
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,22 ± 0,002
dátum objavu1923
parity-

46Sc

Nukleónové číslo46
neutrónové číslo25
Relatívna atómová hmotnosť
45,955167034 ± 0,00000072 Da
g-factor
0,76 ± 0,002
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
83,757 ± 0,014 d
Spin4
nuclear quadrupole moment
0,119 ± 0,006
dátum objavu1936
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

47Sc

Nukleónové číslo47
neutrónové číslo26
Relatívna atómová hmotnosť
46,952402444 ± 0,000002072 Da
g-factor
1,5257142857143 ± 0,0057142857142857
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,3492 ± 0,0006 d
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,22 ± 0,03
dátum objavu1945
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

48Sc

Nukleónové číslo48
neutrónové číslo27
Relatívna atómová hmotnosť
47,952222903 ± 0,000005313 Da
g-factor
0,62283333333333 ± 0,002
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
43,67 ± 0,09 h
Spin6
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1937
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

49Sc

Nukleónové číslo49
neutrónové číslo28
Relatívna atómová hmotnosť
48,950013159 ± 0,000002434 Da
g-factor
1,6028571428571 ± 0,0085714285714286
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
57,18 ± 0,13 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1940
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

50Sc

Nukleónové číslo50
neutrónové číslo29
Relatívna atómová hmotnosť
49,952187437 ± 0,0000027 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
102,5 ± 0,5 s
Spin5
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1959
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

51Sc

Nukleónové číslo51
neutrónové číslo30
Relatívna atómová hmotnosť
50,953568838 ± 0,0000027 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
12,4 ± 0,1 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1966
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

52Sc

Nukleónové číslo52
neutrónové číslo31
Relatívna atómová hmotnosť
51,95649617 ± 0,0000033 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
8,2 ± 0,2 s
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1980
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

53Sc

Nukleónové číslo53
neutrónové číslo32
Relatívna atómová hmotnosť
52,958379173 ± 0,000019 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,4 ± 0,6 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1980
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

54Sc

Nukleónové číslo54
neutrónové číslo33
Relatívna atómová hmotnosť
53,963029359 ± 0,000015 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
526 ± 15 ms
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1990
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)16%

55Sc

Nukleónové číslo55
neutrónové číslo34
Relatívna atómová hmotnosť
54,966889637 ± 0,000067 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
96 ± 2 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1990
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)17%
2n (2-neutron emission)

56Sc

Nukleónové číslo56
neutrónové číslo35
Relatívna atómová hmotnosť
55,972607611 ± 0,000278761 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
26 ± 6 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

57Sc

Nukleónové číslo57
neutrónové číslo36
Relatívna atómová hmotnosť
56,977048 ± 0,000193 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
22 ± 2 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1997
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

58Sc

Nukleónové číslo58
neutrónové číslo37
Relatívna atómová hmotnosť
57,983382 ± 0,000204 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
12 ± 5 ms
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

59Sc

Nukleónové číslo59
neutrónové číslo38
Relatívna atómová hmotnosť
58,988374 ± 0,000268 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2009
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

60Sc

Nukleónové číslo60
neutrónové číslo39
Relatívna atómová hmotnosť
59,995115 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2009
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

61Sc

Nukleónové číslo61
neutrónové číslo40
Relatívna atómová hmotnosť
61,000537 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2009
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

62Sc

Nukleónové číslo62
neutrónové číslo41
Relatívna atómová hmotnosť
62,007848 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2018
parity

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

63Sc

Nukleónové číslo63
neutrónové číslo42
Relatívna atómová hmotnosť
63,014031 ± 0,000751 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Scandium sublimed dendritic and 1cm3 cube

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaLars Nilson
miesto nálezuSweden
dátum objavu1879
etymológiaLatin: Scandia, Scandinavia.
pronunciationSKAN-di-em (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
natural abundance (Oceán)
0,0000006 mg/L
natural abundance (Ľudské telo)
natural abundance (Meteoroid)
0,00064 %
natural abundance (Slnko)
0,000004 %
Množstvo vo vesmíre
0,000003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.5434
2p3.9454
2s6.4264
3d13.8801
3p11.5938
3s10.6602
4s16.3676