สแคนเดียม

สแคนเดียม (Sc)

chemical element with symbol Sc and atomic number 21
เลขอะตอม21
มวลอะตอม44.955908
เลขมวล45
หมู่3
คาบ4
บล็อกd
โปรตอน21 p+
นิวตรอน24 n0
Electrons21 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Sc (สแคนเดียม)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
160 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
148 pm
Metallic Radius
144 pm
ionic radius
74.5 pm
Crystal Radius
88.5 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
215 pm
ความหนาแน่น
2.99 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
914 kJ/mol
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
6.56149 eV/particle
ionization energy of Sc (สแคนเดียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
332.7 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
15.8 kJ/mol
standard enthalpy of formation
377.8 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 9, 2
แบบจำลองของบอร์: Sc (สแคนเดียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Ar] 3d1 4s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Sc (สแคนเดียม)
Orbital Diagram of Sc (สแคนเดียม)
สถานะออกซิเดชัน0, 1, 2, 3
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.36
Electrophilicity
0.8934589851890408 eV/particle
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
3,109.15 K
จุดหลอมเหลว
1,814.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
สีเงิน
appearancesilvery white
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
15.8 W/(m K)
thermal expansion
0.0000102 1/K
molar heat capacity
25.52 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.568 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
1.8 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000055 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
0.05 K
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.000000088 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000003956 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.0002627
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย (HEX)
lattice constant
3.31 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
57 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
29 GPa
Young's modulus
74 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.28
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupIIIA
IUPAC GroupIIIB
Glawe Number48
Mendeleev Number11
Pettifor Number20
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
892 kJ/mol
Dipole Polarizability
97 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
1,383 a₀
Allotropes
Neutron cross section
27.2
Neutron Mass Absorption
0.025
quantum number2D3/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Scandium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร1
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร28
Radioactive Isotopes23

35Sc

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
35.029093 ± 0.000429 Da
เลขมวล35
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

35Sc Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

36Sc

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
36.017338 ± 0.000322 Da
เลขมวล36
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

36Sc Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

37Sc

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
37.004058 ± 0.000322 Da
เลขมวล37
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

37Sc Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

38Sc

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
37.995438 ± 0.000215 Da
เลขมวล38
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

38Sc Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

39Sc

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
38.984784953 ± 0.000025765 Da
เลขมวล39
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1988
parity-

39Sc Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)100%

40Sc

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
39.977967275 ± 0.000003036 Da
เลขมวล40
g-factor
ครึ่งชีวิต
182.3 ± 0.7 ms
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity-

40Sc Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.44%
β+α (β+-delayed α emission)0.017%

41Sc

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
40.969251163 ± 0.000000083 Da
เลขมวล41
g-factor
1.5509428571429 ± 0.0004
ครึ่งชีวิต
596.3 ± 1.7 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
-0.145 ± 0.003
ถูกค้นพบเมื่อ1941
parity-

41Sc Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

42Sc

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
41.965516686 ± 0.000000165 Da
เลขมวล42
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
680.72 ± 0.26 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity+

42Sc Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

43Sc

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
42.961150425 ± 0.000001999 Da
เลขมวล43
g-factor
1.2931428571429 ± 0.0028571428571429
ครึ่งชีวิต
3.891 ± 0.012 h
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
-0.27 ± 0.05
ถูกค้นพบเมื่อ1935
parity-

43Sc Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

44Sc

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
43.959402818 ± 0.000001884 Da
เลขมวล44
g-factor
1.249 ± 0.0025
ครึ่งชีวิต
4.0421 ± 0.0025 h
สปิน2
nuclear quadrupole moment
0.1 ± 0.05
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity+

44Sc Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

45Sc

natural abundance
100
น้ำหนักอะตอม
44.955907051 ± 0.000000712 Da
เลขมวล45
g-factor
1.3582857142857 ± 0.000022857142857143
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
-0.22 ± 0.002
ถูกค้นพบเมื่อ1923
parity-

46Sc

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
45.955167034 ± 0.00000072 Da
เลขมวล46
g-factor
0.76 ± 0.002
ครึ่งชีวิต
83.757 ± 0.014 d
สปิน4
nuclear quadrupole moment
0.119 ± 0.006
ถูกค้นพบเมื่อ1936
parity+

46Sc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

47Sc

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
46.952402444 ± 0.000002072 Da
เลขมวล47
g-factor
1.5257142857143 ± 0.0057142857142857
ครึ่งชีวิต
3.3492 ± 0.0006 d
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
-0.22 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1945
parity-

47Sc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

48Sc

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
47.952222903 ± 0.000005313 Da
เลขมวล48
g-factor
0.62283333333333 ± 0.002
ครึ่งชีวิต
43.67 ± 0.09 h
สปิน6
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity+

48Sc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

49Sc

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
48.950013159 ± 0.000002434 Da
เลขมวล49
g-factor
1.6028571428571 ± 0.0085714285714286
ครึ่งชีวิต
57.18 ± 0.13 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1940
parity-

49Sc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

50Sc

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
49.952187437 ± 0.0000027 Da
เลขมวล50
g-factor
ครึ่งชีวิต
102.5 ± 0.5 s
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1959
parity+

50Sc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

51Sc

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
50.953568838 ± 0.0000027 Da
เลขมวล51
g-factor
ครึ่งชีวิต
12.4 ± 0.1 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1966
parity

51Sc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

52Sc

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
51.95649617 ± 0.0000033 Da
เลขมวล52
g-factor
ครึ่งชีวิต
8.2 ± 0.2 s
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1980
parity

52Sc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

53Sc

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
52.958379173 ± 0.000019 Da
เลขมวล53
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.4 ± 0.6 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1980
parity-

53Sc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

54Sc

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
53.963029359 ± 0.000015 Da
เลขมวล54
g-factor
ครึ่งชีวิต
526 ± 15 ms
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1990
parity

54Sc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)16%

55Sc

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
54.966889637 ± 0.000067 Da
เลขมวล55
g-factor
ครึ่งชีวิต
96 ± 2 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1990
parity

55Sc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)17%
2n (2-neutron emission)%

56Sc

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
55.972607611 ± 0.000278761 Da
เลขมวล56
g-factor
ครึ่งชีวิต
26 ± 6 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

56Sc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

57Sc

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
56.977048 ± 0.000193 Da
เลขมวล57
g-factor
ครึ่งชีวิต
22 ± 2 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity-

57Sc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

58Sc

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
57.983382 ± 0.000204 Da
เลขมวล58
g-factor
ครึ่งชีวิต
12 ± 5 ms
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

58Sc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

59Sc

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
58.988374 ± 0.000268 Da
เลขมวล59
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity-

59Sc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

60Sc

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
59.995115 ± 0.000537 Da
เลขมวล60
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity+

60Sc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

61Sc

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
61.000537 ± 0.000644 Da
เลขมวล61
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity-

61Sc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

62Sc

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
62.007848 ± 0.000644 Da
เลขมวล62
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity

62Sc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

63Sc

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
63.014031 ± 0.000751 Da
เลขมวล63
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

63Sc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Scandium sublimed dendritic and 1cm3 cube

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Lars Nilson
สถานที่ค้นพบSweden
ถูกค้นพบเมื่อ1879
ศัพทมูลวิทยาLatin: Scandia, Scandinavia.
pronunciationSKAN-di-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
Abundance in Oceans
0.0000006 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0.00064 %
Abundance in Sun
0.000004 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.000003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.5434
2p3.9454
2s6.4264
3d13.8801
3p11.5938
3s10.6602
4s16.3676