สแคนเดียม

สแคนเดียม (Sc)

chemical element with symbol Sc and atomic number 21
เลขอะตอม21
มวลอะตอม44.955908
เลขมวล45
หมู่3
คาบ4
บล็อกd
โปรตอน21 p+
นิวตรอน24 n0
อิเล็กตรอน21 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Sc (สแคนเดียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
160 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
148 pm
Metallic Radius
144 pm
ionic radius
74.5 pm
Crystal Radius
88.5 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
215 pm
ความหนาแน่น
2.99 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: สแคนเดียม0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
914 kJ/mol
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
6.56149 eV/particle
ionization energy of Sc (สแคนเดียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
332.7 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
15.8 kJ/mol
standard enthalpy of formation
377.8 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 9, 2
แบบจำลองของบอร์: Sc (สแคนเดียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Sc (สแคนเดียม)
electron configuration[Ar] 3d1 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Sc (สแคนเดียม)
Orbital Diagram of Sc (สแคนเดียม)
สถานะออกซิเดชัน0, 1, 2, 3
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.36
Electrophilicity Index
0.8934589851890408 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
3,109.15 K
จุดหลอมเหลว
1,814.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
สีเงิน
appearancesilvery white
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
15.8 W/(m K)
thermal expansion
0.0000102 1/K
molar heat capacity
25.52 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.568 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
1.8 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000055 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
0.05 K
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.000000088 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000003956 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.0002627
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย (HEX)
lattice constant
3.31 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
57 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
29 GPa
Young's modulus
74 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.28
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupIIIA
IUPAC GroupIIIB
Glawe Number48
Mendeleev Number11
Pettifor Number20
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
892 kJ/mol
polarizability
97 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
1,383 a₀
allotrope
Neutron cross section
27.2
Neutron Mass Absorption
0.025
quantum number2D3/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Scandium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร1
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร28
Natural Isotopes1

35Sc

เลขมวล35
เลขนิวตรอน14
น้ำหนักอะตอม
35.029093 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)

36Sc

เลขมวล36
เลขนิวตรอน15
น้ำหนักอะตอม
36.017338 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

decay modeintensity
p (proton emission)

37Sc

เลขมวล37
เลขนิวตรอน16
น้ำหนักอะตอม
37.004058 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)

38Sc

เลขมวล38
เลขนิวตรอน17
น้ำหนักอะตอม
37.995438 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)

39Sc

เลขมวล39
เลขนิวตรอน18
น้ำหนักอะตอม
38.984784953 ± 0.000025765 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1988
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)100%

40Sc

เลขมวล40
เลขนิวตรอน19
น้ำหนักอะตอม
39.977967275 ± 0.000003036 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
182.3 ± 0.7 ms
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.44%
β+α (β+-delayed α emission)0.017%

41Sc

เลขมวล41
เลขนิวตรอน20
น้ำหนักอะตอม
40.969251163 ± 0.000000083 Da
g-factor
1.5509428571429 ± 0.0004
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
596.3 ± 1.7 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
-0.145 ± 0.003
ถูกค้นพบเมื่อ1941
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

42Sc

เลขมวล42
เลขนิวตรอน21
น้ำหนักอะตอม
41.965516686 ± 0.000000165 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
680.72 ± 0.26 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

43Sc

เลขมวล43
เลขนิวตรอน22
น้ำหนักอะตอม
42.961150425 ± 0.000001999 Da
g-factor
1.2931428571429 ± 0.0028571428571429
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.891 ± 0.012 h
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
-0.27 ± 0.05
ถูกค้นพบเมื่อ1935
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

44Sc

เลขมวล44
เลขนิวตรอน23
น้ำหนักอะตอม
43.959402818 ± 0.000001884 Da
g-factor
1.249 ± 0.0025
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.0421 ± 0.0025 h
สปิน2
nuclear quadrupole moment
0.1 ± 0.05
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

45Sc

เลขมวล45
เลขนิวตรอน24
น้ำหนักอะตอม
44.955907051 ± 0.000000712 Da
g-factor
1.3582857142857 ± 0.000022857142857143
natural abundance
100
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
-0.22 ± 0.002
ถูกค้นพบเมื่อ1923
parity-

46Sc

เลขมวล46
เลขนิวตรอน25
น้ำหนักอะตอม
45.955167034 ± 0.00000072 Da
g-factor
0.76 ± 0.002
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
83.757 ± 0.014 d
สปิน4
nuclear quadrupole moment
0.119 ± 0.006
ถูกค้นพบเมื่อ1936
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

47Sc

เลขมวล47
เลขนิวตรอน26
น้ำหนักอะตอม
46.952402444 ± 0.000002072 Da
g-factor
1.5257142857143 ± 0.0057142857142857
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.3492 ± 0.0006 d
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
-0.22 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1945
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

48Sc

เลขมวล48
เลขนิวตรอน27
น้ำหนักอะตอม
47.952222903 ± 0.000005313 Da
g-factor
0.62283333333333 ± 0.002
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
43.67 ± 0.09 h
สปิน6
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

49Sc

เลขมวล49
เลขนิวตรอน28
น้ำหนักอะตอม
48.950013159 ± 0.000002434 Da
g-factor
1.6028571428571 ± 0.0085714285714286
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
57.18 ± 0.13 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1940
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

50Sc

เลขมวล50
เลขนิวตรอน29
น้ำหนักอะตอม
49.952187437 ± 0.0000027 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
102.5 ± 0.5 s
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1959
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

51Sc

เลขมวล51
เลขนิวตรอน30
น้ำหนักอะตอม
50.953568838 ± 0.0000027 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
12.4 ± 0.1 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1966
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

52Sc

เลขมวล52
เลขนิวตรอน31
น้ำหนักอะตอม
51.95649617 ± 0.0000033 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
8.2 ± 0.2 s
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1980
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

53Sc

เลขมวล53
เลขนิวตรอน32
น้ำหนักอะตอม
52.958379173 ± 0.000019 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.4 ± 0.6 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1980
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

54Sc

เลขมวล54
เลขนิวตรอน33
น้ำหนักอะตอม
53.963029359 ± 0.000015 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
526 ± 15 ms
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1990
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)16%

55Sc

เลขมวล55
เลขนิวตรอน34
น้ำหนักอะตอม
54.966889637 ± 0.000067 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
96 ± 2 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1990
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)17%
2n (2-neutron emission)

56Sc

เลขมวล56
เลขนิวตรอน35
น้ำหนักอะตอม
55.972607611 ± 0.000278761 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
26 ± 6 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

57Sc

เลขมวล57
เลขนิวตรอน36
น้ำหนักอะตอม
56.977048 ± 0.000193 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
22 ± 2 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

58Sc

เลขมวล58
เลขนิวตรอน37
น้ำหนักอะตอม
57.983382 ± 0.000204 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
12 ± 5 ms
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

59Sc

เลขมวล59
เลขนิวตรอน38
น้ำหนักอะตอม
58.988374 ± 0.000268 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

60Sc

เลขมวล60
เลขนิวตรอน39
น้ำหนักอะตอม
59.995115 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

61Sc

เลขมวล61
เลขนิวตรอน40
น้ำหนักอะตอม
61.000537 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

62Sc

เลขมวล62
เลขนิวตรอน41
น้ำหนักอะตอม
62.007848 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

63Sc

เลขมวล63
เลขนิวตรอน42
น้ำหนักอะตอม
63.014031 ± 0.000751 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Scandium sublimed dendritic and 1cm3 cube

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Lars Nilson
สถานที่ค้นพบSweden
ถูกค้นพบเมื่อ1879
ศัพทมูลวิทยาLatin: Scandia, Scandinavia.
pronunciationSKAN-di-em (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
natural abundance (มหาสมุทร)
0.0000006 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0.00064 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0.000004 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.000003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.5434
2p3.9454
2s6.4264
3d13.8801
3p11.5938
3s10.6602
4s16.3676

alias

 • Sc

การแปล

 • อังกฤษscandium
 • อิตาลีscandio
 • นอร์เวย์บุคมอลscandium
 • ฝรั่งเศสscandium
 • เยอรมันScandium
 • สเปนescandio
 • ดัตช์scandium
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • รัสเซียскандий
 • โปรตุเกสescândio
 • โปแลนด์skand
 • ฮิบรูסקנדיום
 • แอฟริกานส์skandium
 • อัมฮาราስካንዲየም
 • อารากอนEscandio
 • อาหรับسكانديوم
 • อัสตูเรียสEscandiu
 • อาเซอร์ไบจานSkandium
 • เบลารุสСкандый
 • บัลแกเรียскандий
 • บังกลาস্ক্যানডিয়াম
 • เบรตันSkandiom
 • บอสเนียskandij
 • คาตาลันescandi
 • คอร์ซิกาScandiu
 • เช็กskandium
 • ชูวัชСканди
 • เวลส์Scandiwm
 • เดนมาร์กscandium
 • กรีกσκάνδιο
 • เอสเปรันโตskandio
 • เอสโตเนียskandium
 • บาสก์eskandio
 • เปอร์เซียاسکاندیم
 • ฟินแลนด์skandium
 • ฟริเซียนเหนือSkandium
 • ฟรูลีScandi
 • ไอริชScaindiam
 • กาลิเซียEscandio
 • มานซ์Scandjum
 • จีนแคะScandium
 • ฮาวายScandium
 • ฮินดีस्कैण्डियम
 • ฮินดีฟิจิScandium
 • โครเอเชียskandij
 • เฮติครีโอลSkandyòm
 • ฮังการีszkandium
 • อาร์เมเนียսկանդիում
 • อินเตอร์ลิงกัวscandium
 • อินโดนีเซียskandium
 • อีโดskandio
 • ไอซ์แลนด์skandín
 • ญี่ปุ่นスカンジウム
 • โลชบันjinmrskandi
 • ชวาSkandium
 • จอร์เจียსკანდიუმი
 • คาซัคСкандий
 • กันนาดาಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಮ್
 • เกาหลี스칸듐
 • เคิร์ดSkandiyûm
 • โกมิСкандий
 • ละตินscandium
 • ลักเซมเบิร์กScandium
 • ลิกูเรียScandio
 • ลิทัวเนียskandis
 • ลัตเวียskandijs
 • มาซิโดเนียСкандиум
 • มาลายาลัมസ്കാൻഡിയം
 • มราฐีस्कॅन्डियम
 • มารีตะวันตกСкандий
 • มาเลย์Skandium
 • นอร์เวย์นีนอสก์scandium
 • อ็อกซิตันEscandi
 • ปัญจาบਸਕੈਂਡਿਅਮ
 • ลาฮ์นดาسکینڈیم
 • เคชวาIskandyu
 • โรมาเนียscandiu
 • ซิซิลีscanniu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียSkandij
 • สิงหลස්කැන්ඩියම්
 • สโลวักskandium
 • สโลวีเนียskandij
 • เซอร์เบียскандијум
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Scandium
 • สวีเดนskandium
 • สวาฮีลีSkandi
 • ทมิฬஇசுக்காண்டியம்
 • เตลูกูస్కాండియం
 • ตากาล็อกIskandiyo
 • ตุรกีskandiyum
 • อุยกูร์سكاندىي
 • ยูเครนскандій
 • อูรดูاسکینصر
 • อุซเบกSkandiy
 • เวปส์Skandii
 • เวียดนามscandi
 • วาเรย์Escandyo
 • คัลมืยค์Скандион
 • ยิดดิชסקאנדיום
 • โยรูบาScandium
 • จีน
 • เซบูEskandyo
 • เคิร์ดตอนกลางسکاندیۆم
 • คุชราตસ્કેન્ડિયમ
 • พม่าစကန္ဒီယမ်
 • พีดมอนต์Scandio
 • ตาตาร์Скандий
 • โอดิยาସ୍କାଣ୍ଡିଅମ
 • เนวาร์स्क्यान्डियम
 • กวางตุ้ง
 • โซมาลีIskaandhiyaam
 • จีนคลาสสิก
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)Сканд
 • แอลเบเนียSkandiumi
 • อาโรมาเนียScandiu
 • เนปาลस्क्यान्डियम
 • คีร์กีซСкандий
 • ลิมเบิร์กScandium
 • แฟโรSkandium
 • ลอมบาร์ดScandio
 • มอลตาskandju
 • เกลิกสกอตScandium
 • โปรตุเกส (บราซิล)escândio
 • ทาจิกСкандий
 • สันสกฤตस्काण्डियम
 • มองโกเลียсканди
 • cdoScandium
 • จีนมินหนานScandium
 • โภชปุรีस्कैंडियम
 • ทิเบตསེ་ཀན་ཌིམ།
 • ซุนดาSkandium
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาscandio
 • จีนอู๋
 • เยอรมันต่ำScandium
 • oloSkandium
 • kbpSɩkandɩyɔm
 • บาลีस्क्यान्डियम
 • จีน (ไต้หวัน)
 • จีน (ตัวย่อ)
 • โคตาวาsecandel
 • ซาร์เดญาIscàndiu
 • เยอรมัน (สวิตเซอร์แลนด์)Scandium
 • อังกฤษ (แคนาดา)Scandium
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)scandium
 • อาหรับโมร็อกโกسكانديوم
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์سكانديوم
 • พัชโตسکېنډيوم
 • คอร์นิชSkandiom
 • บิกอลEskandyo
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • บาหลีSkandium
 • blkသကဲန္ဒီယမ်
 • มาลากาซีSkandiôma