Scandi

Scandi (Sc)

nguyên tố hóa học của nguyên tử số 21, một kim loại màu trắng bạc mềm
Số nguyên tử21
Nguyên tử khối44.955908
số khối45
Nhóm3
Chu kỳ4
Phân lớpd
Prô ton21 p+
Nơ tron24 n0
Electrons21 e-
Animated Mô hình Bohr of Sc (Scandi)

Các tính chất

tính chất vật lý
bán kính nguyên tử
160 pm
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
148 pm
Metallic Radius
144 pm
ionic radius
74,5 pm
Crystal Radius
88,5 pm
Bán kính van der Waals
215 pm
mật độ
2,99 g/cm³
năng lượng
proton affinity
914 kJ/mol
Ái lực điện tử
ionization energy
6,56149 eV/particle
ionization energy of Sc (Scandi)
Nhiệt bay hơi
332,7 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
15,8 kJ/mol
standard enthalpy of formation
377,8 kJ/mol
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 9, 2
Mô hình Bohr: Sc (Scandi)
Electron hóa trị2
Cấu hình electron[Ar] 3d1 4s2
Enhanced Mô hình Bohr of Sc (Scandi)
Orbital Diagram of Sc (Scandi)
trạng thái oxy hóa0, 1, 2, 3
độ âm điện
1.36
Electrophilicity
0,8934589851890408 eV/particle
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
3.109,15 K
Nhiệt độ nóng chảy
1.814,15 K
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Bạc
appearancesilvery white
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
15,8 W/(m K)
Độ giãn nở nhiệt
0,0000102 1/K
molar heat capacity
25,52 J/(mol K)
Nhiệt dung
0,568 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
dẫn điện
1,8 MS/m
điện trở suất
0,00000055 m Ω
Siêu dẫn
0,05 K
từ học
typeparamagnetic
Độ cảm từ (Mass)
0,000000088 m³/Kg
Độ cảm từ (Molar)
0,000000003956 m³/mol
Độ cảm từ (Volume)
0,0002627
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thểLục giác đơn giản (HEX)
lattice constant
3,31 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Độ cứng
Mô đun khối
57 GPa
Modul ngang
29 GPa
mô đun Young
74 GPa
Hệ số Poisson
0,28
tốc độ âm thanh
phân loại
Danh mụcKim loại chuyển tiếp, Transition metals
CAS GroupIIIA
IUPAC GroupIIIB
Glawe Number48
Mendeleev Number11
Pettifor Number20
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
892 kJ/mol
Dipole Polarizability
97 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
1.383 a₀
Allotropes
Neutron cross section
27,2
Neutron Mass Absorption
0,025
Số lượng tử2D3/2
space group194 (P63/mmc)

Đồng vị của Scandi

Các đồng vị bền1
Các đồng vị không bền28
Radioactive Isotopes23

35Sc

natural abundance
relative atomic mass
35,029093 ± 0,000429 Da
số khối35
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity-

35Sc Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

36Sc

natural abundance
relative atomic mass
36,017338 ± 0,000322 Da
số khối36
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity

36Sc Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

37Sc

natural abundance
relative atomic mass
37,004058 ± 0,000322 Da
số khối37
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity-

37Sc Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

38Sc

natural abundance
relative atomic mass
37,995438 ± 0,000215 Da
số khối38
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity-

38Sc Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

39Sc

natural abundance
relative atomic mass
38,984784953 ± 0,000025765 Da
số khối39
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1988
parity-

39Sc Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)100%

40Sc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
39,977967275 ± 0,000003036 Da
số khối40
g-factor
chu kỳ bán rã
182,3 ± 0,7 ms
Spin4
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1955
parity-

40Sc Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.44%
β+α (β+-delayed α emission)0.017%

41Sc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
40,969251163 ± 0,000000083 Da
số khối41
g-factor
1,5509428571429 ± 0,0004
chu kỳ bán rã
596,3 ± 1,7 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,145 ± 0,003
ngày khám phá1941
parity-

41Sc Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

42Sc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
41,965516686 ± 0,000000165 Da
số khối42
g-factor
0
chu kỳ bán rã
680,72 ± 0,26 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1955
parity+

42Sc Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

43Sc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
42,961150425 ± 0,000001999 Da
số khối43
g-factor
1,2931428571429 ± 0,0028571428571429
chu kỳ bán rã
3,891 ± 0,012 h
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,27 ± 0,05
ngày khám phá1935
parity-

43Sc Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

44Sc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
43,959402818 ± 0,000001884 Da
số khối44
g-factor
1,249 ± 0,0025
chu kỳ bán rã
4,0421 ± 0,0025 h
Spin2
nuclear quadrupole moment
0,1 ± 0,05
ngày khám phá1937
parity+

44Sc Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

45Sc

natural abundance
100
relative atomic mass
44,955907051 ± 0,000000712 Da
số khối45
g-factor
1,3582857142857 ± 0,000022857142857143
chu kỳ bán rã
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,22 ± 0,002
ngày khám phá1923
parity-

46Sc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
45,955167034 ± 0,00000072 Da
số khối46
g-factor
0,76 ± 0,002
chu kỳ bán rã
83,757 ± 0,014 d
Spin4
nuclear quadrupole moment
0,119 ± 0,006
ngày khám phá1936
parity+

46Sc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

47Sc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
46,952402444 ± 0,000002072 Da
số khối47
g-factor
1,5257142857143 ± 0,0057142857142857
chu kỳ bán rã
3,3492 ± 0,0006 d
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,22 ± 0,03
ngày khám phá1945
parity-

47Sc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

48Sc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
47,952222903 ± 0,000005313 Da
số khối48
g-factor
0,62283333333333 ± 0,002
chu kỳ bán rã
43,67 ± 0,09 h
Spin6
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1937
parity+

48Sc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

49Sc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
48,950013159 ± 0,000002434 Da
số khối49
g-factor
1,6028571428571 ± 0,0085714285714286
chu kỳ bán rã
57,18 ± 0,13 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1940
parity-

49Sc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

50Sc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
49,952187437 ± 0,0000027 Da
số khối50
g-factor
chu kỳ bán rã
102,5 ± 0,5 s
Spin5
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1959
parity+

50Sc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

51Sc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
50,953568838 ± 0,0000027 Da
số khối51
g-factor
chu kỳ bán rã
12,4 ± 0,1 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1966
parity

51Sc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

52Sc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
51,95649617 ± 0,0000033 Da
số khối52
g-factor
chu kỳ bán rã
8,2 ± 0,2 s
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1980
parity

52Sc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

53Sc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
52,958379173 ± 0,000019 Da
số khối53
g-factor
chu kỳ bán rã
2,4 ± 0,6 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1980
parity-

53Sc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

54Sc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
53,963029359 ± 0,000015 Da
số khối54
g-factor
chu kỳ bán rã
526 ± 15 ms
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1990
parity

54Sc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)16%

55Sc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
54,966889637 ± 0,000067 Da
số khối55
g-factor
chu kỳ bán rã
96 ± 2 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1990
parity

55Sc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)17%
2n (2-neutron emission)%

56Sc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
55,972607611 ± 0,000278761 Da
số khối56
g-factor
chu kỳ bán rã
26 ± 6 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1997
parity+

56Sc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

57Sc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
56,977048 ± 0,000193 Da
số khối57
g-factor
chu kỳ bán rã
22 ± 2 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1997
parity-

57Sc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

58Sc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
57,983382 ± 0,000204 Da
số khối58
g-factor
chu kỳ bán rã
12 ± 5 ms
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1997
parity+

58Sc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

59Sc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
58,988374 ± 0,000268 Da
số khối59
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2009
parity-

59Sc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

60Sc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
59,995115 ± 0,000537 Da
số khối60
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2009
parity+

60Sc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

61Sc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
61,000537 ± 0,000644 Da
số khối61
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2009
parity-

61Sc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

62Sc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
62,007848 ± 0,000644 Da
số khối62
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2018
parity

62Sc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

63Sc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
63,014031 ± 0,000751 Da
số khối63
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity-

63Sc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Scandium sublimed dendritic and 1cm3 cube

lịch sử

được phát hiện bởiLars Nilson
nơi khám pháSweden
ngày khám phá1879
từ nguyên họcLatin: Scandia, Scandinavia.
cách phát âmSKAN-di-em (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
Abundance in Oceans
0,0000006 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0,00064 %
Abundance in Sun
0,000004 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0,000003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.5434
2p3.9454
2s6.4264
3d13.8801
3p11.5938
3s10.6602
4s16.3676