Selen

Selen (Se)

34. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa34
Masa atomowa78.971
liczba masowa80
Grupa16
Okres4
Blokp
proton34 p+
neutron46 n0
elektron34 e-
Animated Model atomu Bohra of Se (Selen)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
115 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
116 pm
Metallic Radius
117 pm
Promień jonowy
198 pm
Crystal Radius
184 pm
promień van der Waalsa
190 pm
gęstość
4,809 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Selen0102030405060708090100110120130140150160170180190pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
2,02067 eV/particle
potencjał jonizacyjny
9,752392 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Se (Selen)
ciepło parowania
59,7 kJ/mol
ciepło topnienia
5,23 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
227,2 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 6
Model atomu Bohra: Se (Selen)
elektron walencyjny6
Lewis structure: Se (Selen)
konfiguracja elektronowa[Ar] 3d10 4s2 4p4
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p4
Enhanced Model atomu Bohra of Se (Selen)
Orbital Diagram of Se (Selen)
stopień utlenienia-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
elektroujemność
2.55
Electrophilicity Index
2,2408492709619536 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
958,15 K
Temperatura topnienia
453,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
1 766,15 K
punkt potrójny
appearance
barwa
Szary
appearanceblack, red, and gray (not pictured) allotropes
współczynnik załamania
1,000895
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
0,52 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
25,363 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,321 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typediamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
-0,000000004 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
-0,000000000316 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
-0,0000193
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznySimple Monoclinic (HEX)
Stała sieci krystalicznej
4,36 Å
Lattice Anglesπ/2, 1.58493, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
2 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
8,3 GPa
moduł Kirchhoffa
3,7 GPa
moduł Younga
10 GPa
współczynnik Poissona
0,33
prędkość dźwięku
3 350 m/s
klasyfikowanie
KategoriaNiemetale, Nonmetals
CAS GroupVIB
IUPAC GroupVIA
Glawe Number95
Mendeleev Number101
Pettifor Number93
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
28,9 ± 1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
210 a₀
allotropeAmorphous Red Selenium, Amorphous Black Selenium, Monoclinic Selenium, Hexagonal Selenium
Przekrój czynny
11,7
Neutron Mass Absorption
0,0056
liczby kwantowe3P2
grupa przestrzenna14 (P121/c1)

Isotopes of Selenium

Stabilne izotopy3
Niestabilne izotopy30
Natural Isotopes6
Isotopic Composition8049.80%8049.80%7823.69%7823.69%769.23%769.23%828.82%828.82%777.60%777.60%740.86%740.86%

63Se

liczba masowa63
liczba neutronów29
względna masa atomowa
62,981911 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
13,2 ± 3,9 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2016
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)89%
2p (2-proton emission)0.5%

64Se

liczba masowa64
liczba neutronów30
względna masa atomowa
63,971165 ± 0,000537 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
22,6 ± 0,2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2005
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

65Se

liczba masowa65
liczba neutronów31
względna masa atomowa
64,964552 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
34,2 ± 0,7 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1993
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)87%

66Se

liczba masowa66
liczba neutronów32
względna masa atomowa
65,955276 ± 0,000215 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
54 ± 4 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1993
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

67Se

liczba masowa67
liczba neutronów33
względna masa atomowa
66,949994 ± 0,000072 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
133 ± 4 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1991
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.5%

68Se

liczba masowa68
liczba neutronów34
względna masa atomowa
67,941825236 ± 0,000000532 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
35,5 ± 0,7 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1990
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

69Se

liczba masowa69
liczba neutronów35
względna masa atomowa
68,939414845 ± 0,000001599 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
27,4 ± 0,2 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1974
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.052%

70Se

liczba masowa70
liczba neutronów36
względna masa atomowa
69,933515521 ± 0,0000017 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
41,1 ± 0,3 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1950
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

71Se

liczba masowa71
liczba neutronów37
względna masa atomowa
70,932209431 ± 0,000003 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,74 ± 0,05 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1957
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

72Se

liczba masowa72
liczba neutronów38
względna masa atomowa
71,927140506 ± 0,0000021 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
8,4 ± 0,08 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1948
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

73Se

liczba masowa73
liczba neutronów39
względna masa atomowa
72,926754881 ± 0,000007969 Da
g-factor
0,19822222222222 ± 0,0028888888888889
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
7,15 ± 0,09 h
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1948
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

74Se

liczba masowa74
liczba neutronów40
względna masa atomowa
73,922475933 ± 0,000000015 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
0,86 ± 0,03
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1922
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
+ (double β+ decay)

75Se

liczba masowa75
liczba neutronów41
względna masa atomowa
74,92252287 ± 0,000000078 Da
g-factor
0,2732 ± 0,004
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
119,78 ± 0,03 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,1 ± 0,2
data odkrycia1947
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

76Se

liczba masowa76
liczba neutronów42
względna masa atomowa
75,919213702 ± 0,000000017 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
9,23 ± 0,07
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1922
parzystość+

77Se

liczba masowa77
liczba neutronów43
względna masa atomowa
76,91991415 ± 0,000000067 Da
g-factor
1,06712 ± 0,0001
abundancja naturalna
7,6 ± 0,07
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1922
parzystość-

78Se

liczba masowa78
liczba neutronów44
względna masa atomowa
77,917309244 ± 0,000000191 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
23,69 ± 0,22
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1922
parzystość+

79Se

liczba masowa79
liczba neutronów45
względna masa atomowa
78,918499252 ± 0,000000238 Da
g-factor
-0,29085714285714 ± 0,0042857142857143
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
327 ± 28 ky
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,8 ± 0,2
data odkrycia1950
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

80Se

liczba masowa80
liczba neutronów46
względna masa atomowa
79,916521761 ± 0,000001016 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
49,8 ± 0,36
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1922
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
(double β decay)

81Se

liczba masowa81
liczba neutronów47
względna masa atomowa
80,917993019 ± 0,000001049 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
18,45 ± 0,12 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1948
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

82Se

liczba masowa82
liczba neutronów48
względna masa atomowa
81,916699531 ± 0,0000005 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
8,82 ± 0,15
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
87,6 ± 1,5 Ey
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1922
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
(double β decay)100%

83Se

liczba masowa83
liczba neutronów49
względna masa atomowa
82,919118604 ± 0,000003259 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
22,25 ± 0,04 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1937
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

84Se

liczba masowa84
liczba neutronów50
względna masa atomowa
83,918466761 ± 0,000002105 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,26 ± 0,1 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1960
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

85Se

liczba masowa85
liczba neutronów51
względna masa atomowa
84,922260758 ± 0,000002804 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
32,9 ± 0,3 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1960
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

86Se

liczba masowa86
liczba neutronów52
względna masa atomowa
85,924311732 ± 0,000002705 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
14,3 ± 0,3 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1973
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

87Se

liczba masowa87
liczba neutronów53
względna masa atomowa
86,928688616 ± 0,000002405 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,5 ± 0,06 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1968
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.6%

88Se

liczba masowa88
liczba neutronów54
względna masa atomowa
87,93141749 ± 0,000003604 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,53 ± 0,06 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1970
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.99%

89Se

liczba masowa89
liczba neutronów55
względna masa atomowa
88,936669058 ± 0,000004003 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
430 ± 50 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1971
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.8%

90Se

liczba masowa90
liczba neutronów56
względna masa atomowa
89,940096 ± 0,000354 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
210 ± 80 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1994
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

91Se

liczba masowa91
liczba neutronów57
względna masa atomowa
90,9457 ± 0,000465 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
270 ± 50 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1975
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)21%
2n (2-neutron emission)

92Se

liczba masowa92
liczba neutronów58
względna masa atomowa
91,94984 ± 0,000429 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1997
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

93Se

liczba masowa93
liczba neutronów59
względna masa atomowa
92,956135 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1997
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

94Se

liczba masowa94
liczba neutronów60
względna masa atomowa
93,96049 ± 0,000537 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1997
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

95Se

liczba masowa95
liczba neutronów61
względna masa atomowa
94,9673 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Selen 1

historia

odkrywca lub wynalazcaJöns Berzelius
miejsce odkryciaSweden
data odkrycia1818
etymologiaGreek: selênê (moon).
wymowasi-LEE-ni-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
0,05 mg/kg
abundancja naturalna (ocean)
0,0002 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
0,000005 %
abundancja naturalna (meteoroid)
0,0013 %
abundancja naturalna (Słońce)
Ilość we Wszechświecie
0,000003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.7378
2p3.9348
2s9.1116
3d15.523
3p15.295
3s14.5966
4p25.7128
4s24.2424