Selen

Selen (Se)

34. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa34
Masa atomowa78.971
liczba masowa80
Grupa16
Okres4
Blokp
Protony34 p+
Neutrony46 n0
Elektrony34 e-
Animated Model atomu Bohra of Se (Selen)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
115 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
116 pm
Metallic Radius
117 pm
Promień jonowy
198 pm
Crystal Radius
184 pm
promień van der Waalsa
190 pm
gęstość
4,809 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
2,02067 eV/particle
potencjał jonizacyjny
9,752392 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Se (Selen)
ciepło parowania
59,7 kJ/mol
ciepło topnienia
5,23 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
227,2 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 6
Model atomu Bohra: Se (Selen)
elektron walencyjny6
Lewis structure: Se (Selen)
konfiguracja elektronowa[Ar] 3d10 4s2 4p4
Enhanced Model atomu Bohra of Se (Selen)
Orbital Diagram of Se (Selen)
stopień utlenienia-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
elektroujemność
2.55
Electrophilicity
2,2408492709619536 eV/particle
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
958,15 K
Temperatura topnienia
453,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
1 766,15 K
punkt potrójny
Visual
barwa
Szary
appearanceblack, red, and gray (not pictured) allotropes
współczynnik załamania
1,000895
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
0,52 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
25,363 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,321 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typediamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
-0,000000004 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
-0,000000000316 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
-0,0000193
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznySimple Monoclinic (HEX)
Stała sieci krystalicznej
4,36 Å
Lattice Anglesπ/2, 1.58493, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
2 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
8,3 GPa
moduł Kirchhoffa
3,7 GPa
moduł Younga
10 GPa
współczynnik Poissona
0,33
prędkość dźwięku
3 350 m/s
klasyfikowanie
KategoriaNiemetale, Nonmetals
CAS GroupVIB
IUPAC GroupVIA
Glawe Number95
Mendeleev Number101
Pettifor Number93
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationchalcophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
28,9 ± 1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
210 a₀
AllotropesAmorphous Red Selenium, Amorphous Black Selenium, Monoclinic Selenium, Hexagonal Selenium
Przekrój czynny
11,7
Neutron Mass Absorption
0,0056
liczby kwantowe3P2
grupa przestrzenna14 (P121/c1)

Isotopes of Selenium

Stabilne izotopy6
Niestabilne izotopy27
Radioactive Isotopes28

63Se

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
62,981911 ± 0,000537 Da
liczba masowa63
g-factor
czas połowicznego rozpadu
13,2 ± 3,9 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2016
parzystość-

63Se Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)89%
2p (2-proton emission)0.5%

64Se

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
63,971165 ± 0,000537 Da
liczba masowa64
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
22,6 ± 0,2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2005
parzystość+

64Se Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

65Se

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
64,964552 ± 0,000322 Da
liczba masowa65
g-factor
czas połowicznego rozpadu
34,2 ± 0,7 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1993
parzystość-

65Se Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)87%

66Se

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
65,955276 ± 0,000215 Da
liczba masowa66
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
54 ± 4 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1993
parzystość+

66Se Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

67Se

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
66,949994 ± 0,000072 Da
liczba masowa67
g-factor
czas połowicznego rozpadu
133 ± 4 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1991
parzystość-

67Se Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.5%

68Se

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
67,941825236 ± 0,000000532 Da
liczba masowa68
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
35,5 ± 0,7 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1990
parzystość+

68Se Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

69Se

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
68,939414845 ± 0,000001599 Da
liczba masowa69
g-factor
czas połowicznego rozpadu
27,4 ± 0,2 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1974
parzystość-

69Se Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.052%

70Se

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
69,933515521 ± 0,0000017 Da
liczba masowa70
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
41,1 ± 0,3 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1950
parzystość+

70Se Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

71Se

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
70,932209431 ± 0,000003 Da
liczba masowa71
g-factor
czas połowicznego rozpadu
4,74 ± 0,05 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1957
parzystość-

71Se Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

72Se

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
71,927140506 ± 0,0000021 Da
liczba masowa72
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
8,4 ± 0,08 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1948
parzystość+

72Se Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

73Se

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
72,926754881 ± 0,000007969 Da
liczba masowa73
g-factor
0,19822222222222 ± 0,0028888888888889
czas połowicznego rozpadu
7,15 ± 0,09 h
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1948
parzystość+

73Se Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

74Se

abundancja naturalna
0,86 ± 0,03
względna masa atomowa
73,922475933 ± 0,000000015 Da
liczba masowa74
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1922
parzystość+

74Se Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
+ (double β+ decay)%

75Se

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
74,92252287 ± 0,000000078 Da
liczba masowa75
g-factor
0,2732 ± 0,004
czas połowicznego rozpadu
119,78 ± 0,03 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,1 ± 0,2
data odkrycia1947
parzystość+

75Se Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

76Se

abundancja naturalna
9,23 ± 0,07
względna masa atomowa
75,919213702 ± 0,000000017 Da
liczba masowa76
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1922
parzystość+

77Se

abundancja naturalna
7,6 ± 0,07
względna masa atomowa
76,91991415 ± 0,000000067 Da
liczba masowa77
g-factor
1,06712 ± 0,0001
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1922
parzystość-

78Se

abundancja naturalna
23,69 ± 0,22
względna masa atomowa
77,917309244 ± 0,000000191 Da
liczba masowa78
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1922
parzystość+

79Se

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
78,918499252 ± 0,000000238 Da
liczba masowa79
g-factor
-0,29085714285714 ± 0,0042857142857143
czas połowicznego rozpadu
327 ± 28 ky
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,8 ± 0,2
data odkrycia1950
parzystość+

79Se Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

80Se

abundancja naturalna
49,8 ± 0,36
względna masa atomowa
79,916521761 ± 0,000001016 Da
liczba masowa80
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1922
parzystość+

80Se Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
(double β decay)%

81Se

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
80,917993019 ± 0,000001049 Da
liczba masowa81
g-factor
czas połowicznego rozpadu
18,45 ± 0,12 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1948
parzystość-

81Se Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

82Se

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
8,82 ± 0,15
względna masa atomowa
81,916699531 ± 0,0000005 Da
liczba masowa82
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
87,6 ± 1,5 Ey
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1922
parzystość+

82Se Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
(double β decay)100%

83Se

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
82,919118604 ± 0,000003259 Da
liczba masowa83
g-factor
czas połowicznego rozpadu
22,25 ± 0,04 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1937
parzystość+

83Se Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

84Se

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
83,918466761 ± 0,000002105 Da
liczba masowa84
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
3,26 ± 0,1 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1960
parzystość+

84Se Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

85Se

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
84,922260758 ± 0,000002804 Da
liczba masowa85
g-factor
czas połowicznego rozpadu
32,9 ± 0,3 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1960
parzystość

85Se Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

86Se

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
85,924311732 ± 0,000002705 Da
liczba masowa86
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
14,3 ± 0,3 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1973
parzystość+

86Se Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

87Se

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
86,928688616 ± 0,000002405 Da
liczba masowa87
g-factor
czas połowicznego rozpadu
5,5 ± 0,06 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1968
parzystość+

87Se Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.6%

88Se

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
87,93141749 ± 0,000003604 Da
liczba masowa88
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
1,53 ± 0,06 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1970
parzystość+

88Se Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.99%

89Se

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
88,936669058 ± 0,000004003 Da
liczba masowa89
g-factor
czas połowicznego rozpadu
430 ± 50 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1971
parzystość+

89Se Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.8%

90Se

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
89,940096 ± 0,000354 Da
liczba masowa90
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
210 ± 80 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1994
parzystość+

90Se Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

91Se

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
90,9457 ± 0,000465 Da
liczba masowa91
g-factor
czas połowicznego rozpadu
270 ± 50 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1975
parzystość+

91Se Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)21%
2n (2-neutron emission)%

92Se

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
91,94984 ± 0,000429 Da
liczba masowa92
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1997
parzystość+

92Se Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

93Se

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
92,956135 ± 0,000429 Da
liczba masowa93
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1997
parzystość+

93Se Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

94Se

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
93,96049 ± 0,000537 Da
liczba masowa94
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1997
parzystość+

94Se Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

95Se

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
94,9673 ± 0,000537 Da
liczba masowa95
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

95Se Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Selen 1

historia

odkrywca lub wynalazcaJöns Berzelius
miejsce odkryciaSweden
data odkrycia1818
etymologiaGreek: selênê (moon).
wymowasi-LEE-ni-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
0,05 mg/kg
Abundance in Oceans
0,0002 mg/L
Abundance in Human Body
0,000005 %
Abundance in Meteor
0,0013 %
Abundance in Sun
Ilość we Wszechświecie
0,000003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.7378
2p3.9348
2s9.1116
3d15.523
3p15.295
3s14.5966
4p25.7128
4s24.2424