Селен

Селен (Se)

chemical element with symbol Se and atomic number 34
Атомски број34
Атомска маса78.971
Масени број80
Група16
Периода4
Блокp
протон34 p+
неутрон46 n0
електрон34 e-
Animated Боров модел атома of Se (Селен)

Физичко Својство

Атомски Радијус
115 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
116 pm
Metallic Radius
117 pm
ionic radius
198 pm
Crystal Radius
184 pm
Ван дер Валсов радијус
190 pm
густина
4,809 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Селен0102030405060708090100110120130140150160170180190pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
2,02067 eV/particle
енергија јонизације
9,752392 eV/particle
енергија јонизације of Se (Селен)
Топлота испаравања
59,7 kJ/mol
топлота топљења
5,23 kJ/mol
топлотни ефекат хемијске реакције
227,2 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 6
Боров модел атома: Se (Селен)
Валентни електрони6
Lewis structure: Se (Селен)
електронска конфигурација[Ar] 3d10 4s2 4p4
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p4
Enhanced Боров модел атома of Se (Селен)
Orbital Diagram of Se (Селен)
оксидациони број-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
електронегативност
2.55
Electrophilicity Index
2,2408492709619536 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
958,15 K
Температура топљења
453,15 K
critical pressure
critical temperature
1.766,15 K
тројна тачка
appearance
боја
Сива
appearanceblack, red, and gray (not pictured) allotropes
индекс преламања
1,000895
својство материјала
Топлотна проводљивост
0,52 W/(m K)
Termička dilatacija
molar heat capacity
25,363 J/(mol K)
Специфична топлота
0,321 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
type
електрична проводљивост
Električna otpornost i provodnost
Суперпроводност
магнетизам
typediamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
-0,000000004 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
-0,000000000316 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
-0,0000193
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураПроста Моноклинска (HEX)
lattice constant
4,36 Å
Lattice Anglesπ/2, 1.58493, π/2
mechanical property
тврдоћа
2 MPa
модул стишљивости
8,3 GPa
shear modulus
3,7 GPa
Јангов модул
10 GPa
Пуасонов однос
0,33
брзина звука
3.350 m/s
класификација
КатегоријаДруги неметали, Nonmetals
CAS GroupVIB
IUPAC GroupVIA
Glawe Number95
Mendeleev Number101
Pettifor Number93
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationchalcophile

остало

Gas Basicity
polarizability
28,9 ± 1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
210 a₀
allotropeAmorphous Red Selenium, Amorphous Black Selenium, Monoclinic Selenium, Hexagonal Selenium
neutronski udarni presjek
11,7
Neutron Mass Absorption
0,0056
квантни број3P2
кристалографска група14 (P121/c1)

Isotopes of Selenium

Стабилни изотопи3
Нестабилни изотопи30
Natural Isotopes6
Isotopic Composition8049.80%8049.80%7823.69%7823.69%769.23%769.23%828.82%828.82%777.60%777.60%740.86%740.86%

63Se

Масени број63
неутронски број29
атомска тежина
62,981911 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
13,2 ± 3,9 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2016
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)89%
2p (2-proton emission)0.5%

64Se

Масени број64
неутронски број30
атомска тежина
63,971165 ± 0,000537 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
22,6 ± 0,2 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2005
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

65Se

Масени број65
неутронски број31
атомска тежина
64,964552 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
34,2 ± 0,7 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1993
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)87%

66Se

Масени број66
неутронски број32
атомска тежина
65,955276 ± 0,000215 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
54 ± 4 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1993
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

67Se

Масени број67
неутронски број33
атомска тежина
66,949994 ± 0,000072 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
133 ± 4 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1991
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.5%

68Se

Масени број68
неутронски број34
атомска тежина
67,941825236 ± 0,000000532 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
35,5 ± 0,7 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1990
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

69Se

Масени број69
неутронски број35
атомска тежина
68,939414845 ± 0,000001599 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
27,4 ± 0,2 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1974
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.052%

70Se

Масени број70
неутронски број36
атомска тежина
69,933515521 ± 0,0000017 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
41,1 ± 0,3 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1950
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

71Se

Масени број71
неутронски број37
атомска тежина
70,932209431 ± 0,000003 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,74 ± 0,05 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1957
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

72Se

Масени број72
неутронски број38
атомска тежина
71,927140506 ± 0,0000021 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
8,4 ± 0,08 d
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1948
parity+

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

73Se

Масени број73
неутронски број39
атомска тежина
72,926754881 ± 0,000007969 Da
g-factor
0,19822222222222 ± 0,0028888888888889
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
7,15 ± 0,09 h
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1948
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

74Se

Масени број74
неутронски број40
атомска тежина
73,922475933 ± 0,000000015 Da
g-factor
0
присутност у природи
0,86 ± 0,03
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1922
parity+

начин распадаинтензитет
+ (double β+ decay)

75Se

Масени број75
неутронски број41
атомска тежина
74,92252287 ± 0,000000078 Da
g-factor
0,2732 ± 0,004
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
119,78 ± 0,03 d
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
1,1 ± 0,2
датум открића1947
parity+

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

76Se

Масени број76
неутронски број42
атомска тежина
75,919213702 ± 0,000000017 Da
g-factor
0
присутност у природи
9,23 ± 0,07
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1922
parity+

77Se

Масени број77
неутронски број43
атомска тежина
76,91991415 ± 0,000000067 Da
g-factor
1,06712 ± 0,0001
присутност у природи
7,6 ± 0,07
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1922
parity-

78Se

Масени број78
неутронски број44
атомска тежина
77,917309244 ± 0,000000191 Da
g-factor
0
присутност у природи
23,69 ± 0,22
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1922
parity+

79Se

Масени број79
неутронски број45
атомска тежина
78,918499252 ± 0,000000238 Da
g-factor
-0,29085714285714 ± 0,0042857142857143
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
327 ± 28 ky
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
0,8 ± 0,2
датум открића1950
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

80Se

Масени број80
неутронски број46
атомска тежина
79,916521761 ± 0,000001016 Da
g-factor
0
присутност у природи
49,8 ± 0,36
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1922
parity+

начин распадаинтензитет
(double β decay)

81Se

Масени број81
неутронски број47
атомска тежина
80,917993019 ± 0,000001049 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
18,45 ± 0,12 m
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1948
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

82Se

Масени број82
неутронски број48
атомска тежина
81,916699531 ± 0,0000005 Da
g-factor
0
присутност у природи
8,82 ± 0,15
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
87,6 ± 1,5 Ey
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1922
parity+

начин распадаинтензитет
(double β decay)100%

83Se

Масени број83
неутронски број49
атомска тежина
82,919118604 ± 0,000003259 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
22,25 ± 0,04 m
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1937
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

84Se

Масени број84
неутронски број50
атомска тежина
83,918466761 ± 0,000002105 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,26 ± 0,1 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1960
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

85Se

Масени број85
неутронски број51
атомска тежина
84,922260758 ± 0,000002804 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
32,9 ± 0,3 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1960
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

86Se

Масени број86
неутронски број52
атомска тежина
85,924311732 ± 0,000002705 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
14,3 ± 0,3 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1973
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

87Se

Масени број87
неутронски број53
атомска тежина
86,928688616 ± 0,000002405 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,5 ± 0,06 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1968
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.6%

88Se

Масени број88
неутронски број54
атомска тежина
87,93141749 ± 0,000003604 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,53 ± 0,06 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1970
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.99%

89Se

Масени број89
неутронски број55
атомска тежина
88,936669058 ± 0,000004003 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
430 ± 50 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1971
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.8%

90Se

Масени број90
неутронски број56
атомска тежина
89,940096 ± 0,000354 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
210 ± 80 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1994
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

91Se

Масени број91
неутронски број57
атомска тежина
90,9457 ± 0,000465 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
270 ± 50 ms
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1975
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)21%
2n (2-neutron emission)

92Se

Масени број92
неутронски број58
атомска тежина
91,94984 ± 0,000429 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1997
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

93Se

Масени број93
неутронски број59
атомска тежина
92,956135 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1997
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

94Se

Масени број94
неутронски број60
атомска тежина
93,96049 ± 0,000537 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1997
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

95Se

Масени број95
неутронски број61
атомска тежина
94,9673 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Selen 1

историја

откриоJöns Berzelius
место открићаSweden
датум открића1818
етимологијаGreek: selênê (moon).
изговорsi-LEE-ni-em (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
0,05 mg/kg
присутност у природи (океан)
0,0002 mg/L
присутност у природи (људско тело)
0,000005 %
присутност у природи (метеороид)
0,0013 %
присутност у природи (Сунце)
Заступљеност у Космосу
0,000003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.7378
2p3.9348
2s9.1116
3d15.523
3p15.295
3s14.5966
4p25.7128
4s24.2424