ซีลีเนียม

ซีลีเนียม (Se)

chemical element with symbol Se and atomic number 34
เลขอะตอม34
มวลอะตอม78.971
เลขมวล80
หมู่16
คาบ4
บล็อกp
โปรตอน34 p+
นิวตรอน46 n0
อิเล็กตรอน34 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Se (ซีลีเนียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
115 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
116 pm
Metallic Radius
117 pm
ionic radius
198 pm
Crystal Radius
184 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
190 pm
ความหนาแน่น
4.809 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: ซีลีเนียม0102030405060708090100110120130140150160170180190pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
2.02067 eV/particle
ionization energy
9.752392 eV/particle
ionization energy of Se (ซีลีเนียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
59.7 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
5.23 kJ/mol
standard enthalpy of formation
227.2 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 6
แบบจำลองของบอร์: Se (ซีลีเนียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน6
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Se (ซีลีเนียม)
electron configuration[Ar] 3d10 4s2 4p4
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p4
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Se (ซีลีเนียม)
Orbital Diagram of Se (ซีลีเนียม)
สถานะออกซิเดชัน-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
2.55
Electrophilicity Index
2.2408492709619536 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
958.15 K
จุดหลอมเหลว
453.15 K
critical pressure
critical temperature
1,766.15 K
triple point
appearance
สี
สีเทา
appearanceblack, red, and gray (not pictured) allotropes
ดรรชนีหักเห
1.000895
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
0.52 W/(m K)
thermal expansion
molar heat capacity
25.363 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.321 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
type
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.000000004 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.000000000316 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.0000193
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกโครงสร้างผลึกแบบง่าย (HEX)
lattice constant
4.36 Å
Lattice Anglesπ/2, 1.58493, π/2
mechanical property
hardness
2 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
8.3 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
3.7 GPa
Young's modulus
10 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.33
อัตราเร็วของเสียง
3,350 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทอโลหะ, Nonmetals
CAS GroupVIB
IUPAC GroupVIA
Glawe Number95
Mendeleev Number101
Pettifor Number93
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
polarizability
28.9 ± 1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
210 a₀
allotropeAmorphous Red Selenium, Amorphous Black Selenium, Monoclinic Selenium, Hexagonal Selenium
Neutron cross section
11.7
Neutron Mass Absorption
0.0056
quantum number3P2
space group14 (P121/c1)

Isotopes of Selenium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร3
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร30
Natural Isotopes6
Isotopic Composition8049.80%8049.80%7823.69%7823.69%769.23%769.23%828.82%828.82%777.60%777.60%740.86%740.86%

63Se

เลขมวล63
เลขนิวตรอน29
น้ำหนักอะตอม
62.981911 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
13.2 ± 3.9 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2016
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)89%
2p (2-proton emission)0.5%

64Se

เลขมวล64
เลขนิวตรอน30
น้ำหนักอะตอม
63.971165 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
22.6 ± 0.2 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2005
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

65Se

เลขมวล65
เลขนิวตรอน31
น้ำหนักอะตอม
64.964552 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
34.2 ± 0.7 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1993
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)87%

66Se

เลขมวล66
เลขนิวตรอน32
น้ำหนักอะตอม
65.955276 ± 0.000215 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
54 ± 4 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1993
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

67Se

เลขมวล67
เลขนิวตรอน33
น้ำหนักอะตอม
66.949994 ± 0.000072 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
133 ± 4 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1991
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.5%

68Se

เลขมวล68
เลขนิวตรอน34
น้ำหนักอะตอม
67.941825236 ± 0.000000532 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
35.5 ± 0.7 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1990
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

69Se

เลขมวล69
เลขนิวตรอน35
น้ำหนักอะตอม
68.939414845 ± 0.000001599 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
27.4 ± 0.2 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.052%

70Se

เลขมวล70
เลขนิวตรอน36
น้ำหนักอะตอม
69.933515521 ± 0.0000017 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
41.1 ± 0.3 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

71Se

เลขมวล71
เลขนิวตรอน37
น้ำหนักอะตอม
70.932209431 ± 0.000003 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.74 ± 0.05 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1957
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

72Se

เลขมวล72
เลขนิวตรอน38
น้ำหนักอะตอม
71.927140506 ± 0.0000021 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
8.4 ± 0.08 d
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

73Se

เลขมวล73
เลขนิวตรอน39
น้ำหนักอะตอม
72.926754881 ± 0.000007969 Da
g-factor
0.19822222222222 ± 0.0028888888888889
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
7.15 ± 0.09 h
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

74Se

เลขมวล74
เลขนิวตรอน40
น้ำหนักอะตอม
73.922475933 ± 0.000000015 Da
g-factor
0
natural abundance
0.86 ± 0.03
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1922
parity+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

75Se

เลขมวล75
เลขนิวตรอน41
น้ำหนักอะตอม
74.92252287 ± 0.000000078 Da
g-factor
0.2732 ± 0.004
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
119.78 ± 0.03 d
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
1.1 ± 0.2
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

76Se

เลขมวล76
เลขนิวตรอน42
น้ำหนักอะตอม
75.919213702 ± 0.000000017 Da
g-factor
0
natural abundance
9.23 ± 0.07
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1922
parity+

77Se

เลขมวล77
เลขนิวตรอน43
น้ำหนักอะตอม
76.91991415 ± 0.000000067 Da
g-factor
1.06712 ± 0.0001
natural abundance
7.6 ± 0.07
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1922
parity-

78Se

เลขมวล78
เลขนิวตรอน44
น้ำหนักอะตอม
77.917309244 ± 0.000000191 Da
g-factor
0
natural abundance
23.69 ± 0.22
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1922
parity+

79Se

เลขมวล79
เลขนิวตรอน45
น้ำหนักอะตอม
78.918499252 ± 0.000000238 Da
g-factor
-0.29085714285714 ± 0.0042857142857143
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
327 ± 28 ky
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
0.8 ± 0.2
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

80Se

เลขมวล80
เลขนิวตรอน46
น้ำหนักอะตอม
79.916521761 ± 0.000001016 Da
g-factor
0
natural abundance
49.8 ± 0.36
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1922
parity+

decay modeintensity
(double β decay)

81Se

เลขมวล81
เลขนิวตรอน47
น้ำหนักอะตอม
80.917993019 ± 0.000001049 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
18.45 ± 0.12 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

82Se

เลขมวล82
เลขนิวตรอน48
น้ำหนักอะตอม
81.916699531 ± 0.0000005 Da
g-factor
0
natural abundance
8.82 ± 0.15
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
87.6 ± 1.5 Ey
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1922
parity+

decay modeintensity
(double β decay)100%

83Se

เลขมวล83
เลขนิวตรอน49
น้ำหนักอะตอม
82.919118604 ± 0.000003259 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
22.25 ± 0.04 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

84Se

เลขมวล84
เลขนิวตรอน50
น้ำหนักอะตอม
83.918466761 ± 0.000002105 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.26 ± 0.1 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

85Se

เลขมวล85
เลขนิวตรอน51
น้ำหนักอะตอม
84.922260758 ± 0.000002804 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
32.9 ± 0.3 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%

86Se

เลขมวล86
เลขนิวตรอน52
น้ำหนักอะตอม
85.924311732 ± 0.000002705 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
14.3 ± 0.3 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

87Se

เลขมวล87
เลขนิวตรอน53
น้ำหนักอะตอม
86.928688616 ± 0.000002405 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.5 ± 0.06 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.6%

88Se

เลขมวล88
เลขนิวตรอน54
น้ำหนักอะตอม
87.93141749 ± 0.000003604 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.53 ± 0.06 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.99%

89Se

เลขมวล89
เลขนิวตรอน55
น้ำหนักอะตอม
88.936669058 ± 0.000004003 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
430 ± 50 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.8%

90Se

เลขมวล90
เลขนิวตรอน56
น้ำหนักอะตอม
89.940096 ± 0.000354 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
210 ± 80 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

91Se

เลขมวล91
เลขนิวตรอน57
น้ำหนักอะตอม
90.9457 ± 0.000465 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
270 ± 50 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)21%
2n (2-neutron emission)

92Se

เลขมวล92
เลขนิวตรอน58
น้ำหนักอะตอม
91.94984 ± 0.000429 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

93Se

เลขมวล93
เลขนิวตรอน59
น้ำหนักอะตอม
92.956135 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

94Se

เลขมวล94
เลขนิวตรอน60
น้ำหนักอะตอม
93.96049 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

95Se

เลขมวล95
เลขนิวตรอน61
น้ำหนักอะตอม
94.9673 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Selen 1

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Jöns Berzelius
สถานที่ค้นพบSweden
ถูกค้นพบเมื่อ1818
ศัพทมูลวิทยาGreek: selênê (moon).
pronunciationsi-LEE-ni-em (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.05 mg/kg
natural abundance (มหาสมุทร)
0.0002 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
0.000005 %
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0.0013 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.000003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.7378
2p3.9348
2s9.1116
3d15.523
3p15.295
3s14.5966
4p25.7128
4s24.2424

alias

 • Se

การแปล

 • นอร์เวย์บุคมอลselen
 • อังกฤษselenium
 • ฝรั่งเศสsélénium
 • อิตาลีselenio
 • เยอรมันSelen
 • ดัตช์seleen
 • สเปนselenio
 • เดนมาร์กselen
 • คุชราตસેલિનીયમ
 • ฮังการีszelén
 • แอฟริกานส์selenium
 • อัมฮาราሴሊኒየም
 • อารากอนSelenio
 • อาหรับسيلينيوم
 • อาเซอร์ไบจานSelen
 • เบลารุสселен
 • บัลแกเรียселен
 • บังกลาসেলেনিয়াম
 • เบรตันSeleniom
 • บอสเนียselen
 • คาตาลันseleni
 • คอร์ซิกาSeleniu
 • เช็กselen
 • ชูวัชСелен
 • เวลส์Seleniwm
 • ธิเวหิސެލެނިއަމް
 • กรีกσελήνιο
 • เอสเปรันโตseleno
 • เอสโตเนียseleen
 • บาสก์selenio
 • เปอร์เซียسلنیم
 • ฟินแลนด์seleeni
 • แฟโรSelen
 • ฟรูลีSeleni
 • ไอริชSeiléiniam
 • กาลิเซียselenio
 • มานซ์Shellainium
 • จีนแคะselenium
 • ฮิบรูסלניום
 • ฮินดีसेलेनियम
 • ฮินดีฟิจิSelenium
 • โครเอเชียSelenij
 • เฮติครีโอลSelenyòm
 • อาร์เมเนียսելեն
 • อินเตอร์ลิงกัวSelenium
 • อินโดนีเซียselenium
 • อีโดSelenio
 • ไอซ์แลนด์selen
 • ญี่ปุ่นセレン
 • โลชบันlurcmu
 • ชวาSelenium
 • จอร์เจียსელენიუმი
 • คาซัคСелен
 • กันนาดาಸೆಲೆನಿಯಮ್
 • เกาหลี셀레늄
 • โกมิСелен
 • ละตินselenium
 • ลักเซมเบิร์กSelen
 • ลิกูเรียSelenio
 • ลิทัวเนียSelenas
 • ลัตเวียselēns
 • มาซิโดเนียселен
 • มาลายาลัมസെലീനിയം
 • มราฐีसेलेनियम
 • มารีตะวันตกСелен
 • มาเลย์Selenium
 • พม่าဆီလီနီယမ်
 • เยอรมันต่ำSelen
 • นอร์เวย์นีนอสก์selen
 • อ็อกซิตันSelèni
 • ปัญจาบਸਿਲੀਨੀਅਮ
 • โปแลนด์selen
 • ลาฮ์นดาسلینیم
 • โปรตุเกสselénio
 • เคชวาSilinyu
 • โรมาเนียseleniu
 • รัสเซียселен
 • ซิซิลีsileniu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียSelen
 • สโลวักSelén
 • สโลวีเนียSelen
 • เซอร์เบียселен
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Selen
 • สวีเดนselen
 • สวาฮีลีSeleni
 • ทมิฬசெலீனியம்
 • เตลูกูసెలీనియం
 • ตุรกีSelenyum
 • อุยกูร์سېلېن
 • ยูเครนселен
 • อุซเบกSelen
 • เวปส์Selen
 • เวียดนามselen
 • วาเรย์Selenyo
 • คัลมืยค์Селен
 • ยิดดิชסעלעניום
 • โยรูบาSelenium
 • จีน
 • อังกฤษ (แคนาดา)Selenium
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)selenium
 • เยอรมัน (สวิตเซอร์แลนด์)Selen
 • โปรตุเกส (บราซิล)selênio
 • กวางตุ้ง
 • เคิร์ดตอนกลางسیلینیۆم
 • ฟริเซียนเหนือSelen
 • เซบูSelenio
 • ตาตาร์Селен
 • โอดิยาସେଲେନିଅମ
 • พีดมอนต์Seleni
 • เนวาร์सेलेनियम
 • เอียร์ซยาСелен
 • โซมาลีSeleniyaam
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)сэлен
 • พัชโตselenium
 • จีนคลาสสิก
 • แอลเบเนียSeleni
 • จีน (ไต้หวัน)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • จีน (ตัวย่อ)
 • จีน (จีน)
 • อาโรมาเนียSeleniu
 • คีร์กีซСелен
 • cdoSă̤
 • เนปาลसेलेनियम
 • สันสกฤตसेलेनियम
 • มอลตาselenju
 • ลอมบาร์ดSelenio
 • เกลิกสกอตSelenium
 • ลิมเบิร์กSeleen
 • อัสตูเรียสSeleniu
 • บาลีसेलेनियम
 • ทาจิกСелен
 • จีนกั้น
 • มองโกเลียселени
 • จีนมินหนานSelenium
 • เอกซ์เตรมาดูราSeleniu
 • โภชปุรีसेलीनियम
 • ทิเบตསེ་ལེ་ནིམ།
 • ซุนดาSélénium
 • ตากาล็อกselenyo
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาselenio
 • kbpSɛlɩnɩyɔm
 • oloSelen
 • จีนอู๋
 • hywՍեղէն
 • ซาร์เดญาSelèniu
 • อาหรับโมร็อกโกسيلينيوم
 • บัชคีร์Селен
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์سيلينيوم
 • บิกอลSelenyo
 • คอร์นิชSeleniom
 • บาหลีSélénium
 • วอลลูนSeleniom
 • ซามิสคอลต์seleeʹn
 • ซามิเหนือselena
 • ซามิอีนารีseeleen
 • อูรดูسیلینیم