ซีลีเนียม

ซีลีเนียม (Se)

chemical element with symbol Se and atomic number 34
เลขอะตอม34
มวลอะตอม78.971
เลขมวล80
หมู่16
คาบ4
บล็อกp
โปรตอน34 p+
นิวตรอน46 n0
Electrons34 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Se (ซีลีเนียม)

คุณสมบัติ

รัศมีอะตอม
115 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
116 pm
Metallic Radius
117 pm
ionic radius
198 pm
Crystal Radius
184 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
190 pm
ความหนาแน่น
4.809 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
2.02067 eV/particle
ionization energy
9.752392 eV/particle
ionization energy of Se (ซีลีเนียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
59.7 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
5.23 kJ/mol
standard enthalpy of formation
227.2 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 6
แบบจำลองของบอร์: Se (ซีลีเนียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน6
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Se (ซีลีเนียม)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Ar] 3d10 4s2 4p4
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Se (ซีลีเนียม)
Orbital Diagram of Se (ซีลีเนียม)
สถานะออกซิเดชัน-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
2.55
Electrophilicity
2.2408492709619536 eV/particle
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
958.15 K
จุดหลอมเหลว
453.15 K
critical pressure
critical temperature
1,766.15 K
triple point
Visual
สี
สีเทา
appearanceblack, red, and gray (not pictured) allotropes
ดรรชนีหักเห
1.000895
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
0.52 W/(m K)
thermal expansion
molar heat capacity
25.363 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.321 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
type
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.000000004 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.000000000316 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.0000193
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกโครงสร้างผลึกแบบง่าย (HEX)
lattice constant
4.36 Å
Lattice Anglesπ/2, 1.58493, π/2
mechanical property
hardness
2 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
8.3 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
3.7 GPa
Young's modulus
10 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.33
อัตราเร็วของเสียง
3,350 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทอโลหะ, Nonmetals
CAS GroupVIB
IUPAC GroupVIA
Glawe Number95
Mendeleev Number101
Pettifor Number93
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationchalcophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
28.9 ± 1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
210 a₀
AllotropesAmorphous Red Selenium, Amorphous Black Selenium, Monoclinic Selenium, Hexagonal Selenium
Neutron cross section
11.7
Neutron Mass Absorption
0.0056
quantum number3P2
space group14 (P121/c1)

Isotopes of Selenium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร6
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร27
Radioactive Isotopes28

63Se

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
62.981911 ± 0.000537 Da
เลขมวล63
g-factor
ครึ่งชีวิต
13.2 ± 3.9 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2016
parity-

63Se Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)89%
2p (2-proton emission)0.5%

64Se

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
63.971165 ± 0.000537 Da
เลขมวล64
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
22.6 ± 0.2 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2005
parity+

64Se Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

65Se

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
64.964552 ± 0.000322 Da
เลขมวล65
g-factor
ครึ่งชีวิต
34.2 ± 0.7 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1993
parity-

65Se Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)87%

66Se

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
65.955276 ± 0.000215 Da
เลขมวล66
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
54 ± 4 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1993
parity+

66Se Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

67Se

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
66.949994 ± 0.000072 Da
เลขมวล67
g-factor
ครึ่งชีวิต
133 ± 4 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1991
parity-

67Se Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.5%

68Se

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
67.941825236 ± 0.000000532 Da
เลขมวล68
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
35.5 ± 0.7 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1990
parity+

68Se Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

69Se

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
68.939414845 ± 0.000001599 Da
เลขมวล69
g-factor
ครึ่งชีวิต
27.4 ± 0.2 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity-

69Se Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.052%

70Se

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
69.933515521 ± 0.0000017 Da
เลขมวล70
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
41.1 ± 0.3 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

70Se Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

71Se

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
70.932209431 ± 0.000003 Da
เลขมวล71
g-factor
ครึ่งชีวิต
4.74 ± 0.05 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1957
parity-

71Se Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

72Se

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
71.927140506 ± 0.0000021 Da
เลขมวล72
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
8.4 ± 0.08 d
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

72Se Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

73Se

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
72.926754881 ± 0.000007969 Da
เลขมวล73
g-factor
0.19822222222222 ± 0.0028888888888889
ครึ่งชีวิต
7.15 ± 0.09 h
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

73Se Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

74Se

natural abundance
0.86 ± 0.03
น้ำหนักอะตอม
73.922475933 ± 0.000000015 Da
เลขมวล74
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1922
parity+

74Se Decay Modes
decay modeintensity
+ (double β+ decay)%

75Se

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
74.92252287 ± 0.000000078 Da
เลขมวล75
g-factor
0.2732 ± 0.004
ครึ่งชีวิต
119.78 ± 0.03 d
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
1.1 ± 0.2
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity+

75Se Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

76Se

natural abundance
9.23 ± 0.07
น้ำหนักอะตอม
75.919213702 ± 0.000000017 Da
เลขมวล76
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1922
parity+

77Se

natural abundance
7.6 ± 0.07
น้ำหนักอะตอม
76.91991415 ± 0.000000067 Da
เลขมวล77
g-factor
1.06712 ± 0.0001
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1922
parity-

78Se

natural abundance
23.69 ± 0.22
น้ำหนักอะตอม
77.917309244 ± 0.000000191 Da
เลขมวล78
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1922
parity+

79Se

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
78.918499252 ± 0.000000238 Da
เลขมวล79
g-factor
-0.29085714285714 ± 0.0042857142857143
ครึ่งชีวิต
327 ± 28 ky
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
0.8 ± 0.2
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

79Se Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

80Se

natural abundance
49.8 ± 0.36
น้ำหนักอะตอม
79.916521761 ± 0.000001016 Da
เลขมวล80
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1922
parity+

80Se Decay Modes
decay modeintensity
(double β decay)%

81Se

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
80.917993019 ± 0.000001049 Da
เลขมวล81
g-factor
ครึ่งชีวิต
18.45 ± 0.12 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity-

81Se Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

82Se

natural abundanceRadioactive ☢️
8.82 ± 0.15
น้ำหนักอะตอม
81.916699531 ± 0.0000005 Da
เลขมวล82
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
87.6 ± 1.5 Ey
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1922
parity+

82Se Decay Modes
decay modeintensity
(double β decay)100%

83Se

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
82.919118604 ± 0.000003259 Da
เลขมวล83
g-factor
ครึ่งชีวิต
22.25 ± 0.04 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity+

83Se Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

84Se

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
83.918466761 ± 0.000002105 Da
เลขมวล84
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
3.26 ± 0.1 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity+

84Se Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

85Se

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
84.922260758 ± 0.000002804 Da
เลขมวล85
g-factor
ครึ่งชีวิต
32.9 ± 0.3 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity

85Se Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

86Se

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
85.924311732 ± 0.000002705 Da
เลขมวล86
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
14.3 ± 0.3 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity+

86Se Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

87Se

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
86.928688616 ± 0.000002405 Da
เลขมวล87
g-factor
ครึ่งชีวิต
5.5 ± 0.06 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity+

87Se Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.6%

88Se

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
87.93141749 ± 0.000003604 Da
เลขมวล88
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
1.53 ± 0.06 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

88Se Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.99%

89Se

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
88.936669058 ± 0.000004003 Da
เลขมวล89
g-factor
ครึ่งชีวิต
430 ± 50 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity+

89Se Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.8%

90Se

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
89.940096 ± 0.000354 Da
เลขมวล90
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
210 ± 80 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

90Se Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

91Se

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
90.9457 ± 0.000465 Da
เลขมวล91
g-factor
ครึ่งชีวิต
270 ± 50 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity+

91Se Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)21%
2n (2-neutron emission)%

92Se

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
91.94984 ± 0.000429 Da
เลขมวล92
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

92Se Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

93Se

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
92.956135 ± 0.000429 Da
เลขมวล93
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

93Se Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

94Se

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
93.96049 ± 0.000537 Da
เลขมวล94
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

94Se Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

95Se

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
94.9673 ± 0.000537 Da
เลขมวล95
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

95Se Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Selen 1.jpg

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Jöns Berzelius
สถานที่ค้นพบSweden
ถูกค้นพบเมื่อ1818
ศัพทมูลวิทยาGreek: selênê (moon).
pronunciationsi-LEE-ni-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.05 mg/kg
Abundance in Oceans
0.0002 mg/L
Abundance in Human Body
0.000005 %
Abundance in Meteor
0.0013 %
Abundance in Sun
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.000003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.7378
2p3.9348
2s9.1116
3d15.523
3p15.295
3s14.5966
4p25.7128
4s24.2424