תוריום

תוריום (Th)

יסוד כימי בעל המספר האטומי 90
מספר אטומי90
מסה אטומי232.0377
מספר מסה232
קבוצה
מחזור7
חסוםf
פרוטונים90 p+
ניוטרונים142 n0
Electrons90 e-
Animated מודל האטום של בוהר of Th (תוריום)

מאפיינים

רדיוס אטומי
180 pm
נפח מולרי
רדיוס קוולנטי
175 pm
Metallic Radius
רדיוס יוני
94 pm
Crystal Radius
108 pm
רדיוס ואן דר ואלס
245 pm
צפיפות
11.7 g/cm³
אנרגיה
proton affinity
זיקה אלקטרונית
אנרגיה ליינון
אנרגיה ליינון of Th (תוריום)
אנתלפיית אידוי
513.7 kJ/mol
enthalpy of fusion
16.11 kJ/mol
אנתלפיית התהוות סטנדרטית
602 kJ/mol
Electrons
קליפת אלקטרונים2, 8, 18, 32, 18, 10, 2
מודל האטום של בוהר: Th (תוריום)
אלקטרון ערכיות2
מבנה לואיס: Th (תוריום)
קונפיגורציה אלקטרונית[Rn] 6d2 7s2
Enhanced מודל האטום של בוהר of Th (תוריום)
Orbital Diagram of Th (תוריום)
דרגת חמצון-1, 1, 2, 3, 4
אלקטרושליליות
1.3
Electrophilicity
Phases
פאזת החומרמוצק
Gas Phase
נקודת רתיחה
5,058.15 K
נקודת התכה
2,023.15 K
critical pressure
critical temperature
נקודה משולשת
Visual
צבע
כסף
appearancesilvery, often with black tarnish
מקדם שבירה
תכונה של חומר
מוליכות חום
התפשטות תרמית
0.000011 1/K
קיבול חום מולרי
27.32 J/(mol K)
קיבול חום סגולי
יחס קיבולי החום
electrical properties
typeConductor
מוליכות חשמלית סגולית
6.7 MS/m
התנגדות חשמלית סגולית
0.00000015 m Ω
מוליכות-על
1.38 K
מגנטיות
typeparamagnetic
סוספטיביליות מגנטית (Mass)
0.0000000072 m³/Kg
סוספטיביליות מגנטית (Molar)
0.0000000017 m³/mol
סוספטיביליות מגנטית (Volume)
0.000084
סדר מגנטי
טמפרטורת קירי
Néel temperature
Structure
מבנה גבישיממורכז פאה קובי (FCC)
פרמטר סריג
5.08 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
תכונה מכנית של חומר
קשיות
3 MPa
מודול הנפח
54 GPa
מודול הגזירה
31 GPa
מודול יאנג
79 GPa
מקדם פואסון
0.27
מהירות הקול
2,490 מ'/ש'
מיון
קטגוריהאקטינידים, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number34
Mendeleev Number16
Pettifor Number47
Geochemical Classrare earth & related
סיווג גולדשמידטlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
217 ± 54 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
חתך פעולה
7.4
Neutron Mass Absorption
0.001
מספר קוונטי3F2
חבורת סימטריות מרחבית225 (Fm_3m)

Isotopes of Thorium

איזוטופים יציבים2
איזוטופים לא יציבים30
Radioactive Isotopes32

208Th

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
208.017915348 ± 0.000034208 Da
מספר מסה208
g-factor
0
מחצית חיים
2.4 ± 1.2 ms
ספין0
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה2010
זוגיות+

208Th Decay Modes
decay modeעוצמה
α (α emission)100%

209Th

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
209.017601 ± 0.000111 Da
מספר מסה209
g-factor
מחצית חיים
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה
זוגיות-

209Th Decay Modes
decay modeעוצמה
α (α emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

210Th

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
210.015093515 ± 0.000020299 Da
מספר מסה210
g-factor
0
מחצית חיים
16 ± 3.6 ms
ספין0
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1995
זוגיות+

210Th Decay Modes
decay modeעוצמה
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

211Th

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
211.014896923 ± 0.000092399 Da
מספר מסה211
g-factor
מחצית חיים
48 ± 20 ms
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1995
זוגיות-

211Th Decay Modes
decay modeעוצמה
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

212Th

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
212.01300157 ± 0.000010852 Da
מספר מסה212
g-factor
0
מחצית חיים
31.7 ± 1.3 ms
ספין0
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1980
זוגיות+

212Th Decay Modes
decay modeעוצמה
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

213Th

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
213.01301147 ± 0.000009895 Da
מספר מסה213
g-factor
מחצית חיים
144 ± 21 ms
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1968
זוגיות-

213Th Decay Modes
decay modeעוצמה
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

214Th

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
214.01148148 ± 0.000011445 Da
מספר מסה214
g-factor
0
מחצית חיים
87 ± 10 ms
ספין0
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1968
זוגיות+

214Th Decay Modes
decay modeעוצמה
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

215Th

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
215.01172464 ± 0.0000068 Da
מספר מסה215
g-factor
מחצית חיים
1.35 ± 0.14 s
ספין1/2
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1968
זוגיות-

215Th Decay Modes
decay modeעוצמה
α (α emission)100%

216Th

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
216.011055933 ± 0.00001192 Da
מספר מסה216
g-factor
0
מחצית חיים
26.28 ± 0.16 ms
ספין0
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1968
זוגיות+

216Th Decay Modes
decay modeעוצמה
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

217Th

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
217.013103443 ± 0.000011394 Da
מספר מסה217
g-factor
מחצית חיים
248 ± 4 us
ספין9/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1968
זוגיות+

217Th Decay Modes
decay modeעוצמה
α (α emission)100%

218Th

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
218.013276248 ± 0.000011289 Da
מספר מסה218
g-factor
0
מחצית חיים
122 ± 5 ns
ספין0
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1973
זוגיות+

218Th Decay Modes
decay modeעוצמה
α (α emission)100%

219Th

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
219.015526432 ± 0.000060611 Da
מספר מסה219
g-factor
מחצית חיים
1.023 ± 0.018 us
ספין9/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1973
זוגיות+

219Th Decay Modes
decay modeעוצמה
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

220Th

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
220.015769866 ± 0.000014693 Da
מספר מסה220
g-factor
0
מחצית חיים
10.2 ± 0.3 us
ספין0
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1973
זוגיות+

220Th Decay Modes
decay modeעוצמה
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)%

221Th

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
221.018185757 ± 0.000008582 Da
מספר מסה221
g-factor
מחצית חיים
1.75 ± 0.02 ms
ספין7/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1970
זוגיות+

221Th Decay Modes
decay modeעוצמה
α (α emission)100%

222Th

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
222.01846822 ± 0.000010966 Da
מספר מסה222
g-factor
0
מחצית חיים
2.24 ± 0.03 ms
ספין0
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1970
זוגיות+

222Th Decay Modes
decay modeעוצמה
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)%

223Th

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
223.020811083 ± 0.000008527 Da
מספר מסה223
g-factor
מחצית חיים
600 ± 20 ms
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1952
זוגיות

223Th Decay Modes
decay modeעוצמה
α (α emission)100%

224Th

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
224.021466137 ± 0.00001031 Da
מספר מסה224
g-factor
0
מחצית חיים
1.04 ± 0.02 s
ספין0
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1949
זוגיות+

224Th Decay Modes
decay modeעוצמה
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)%

225Th

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
225.023950975 ± 0.000005467 Da
מספר מסה225
g-factor
מחצית חיים
8.75 ± 0.04 m
ספין3/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1949
זוגיות+

225Th Decay Modes
decay modeעוצמה
α (α emission)90%
ϵ (electron capture)%

226Th

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
226.024903699 ± 0.00000481 Da
מספר מסה226
g-factor
0
מחצית חיים
30.7 ± 0.03 m
ספין0
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1948
זוגיות+

226Th Decay Modes
decay modeעוצמה
α (α emission)100%
18O3.2%

227Th

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
227.027702546 ± 0.000002241 Da
מספר מסה227
g-factor
מחצית חיים
18.693 ± 0.004 d
ספין1/2
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1906
זוגיות+

227Th Decay Modes
decay modeעוצמה
α (α emission)100%

228Th

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
228.028739741 ± 0.000001938 Da
מספר מסה228
g-factor
0
מחצית חיים
1.9125 ± 0.0007 y
ספין0
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1905
זוגיות+

228Th Decay Modes
decay modeעוצמה
α (α emission)100%
20O1.13%

229Th

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
229.031761357 ± 0.000002581 Da
מספר מסה229
g-factor
0.184 ± 0.016
מחצית חיים
7.916 ± 0.017 ky
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
3.11 ± 0.06
תאריך גילוי או המצאה1947
זוגיות+

229Th Decay Modes
decay modeעוצמה
α (α emission)100%

230Th

natural abundanceRadioactive ☢️
0.02 ± 0.02
משקל אטומי
230.033132267 ± 0.000001297 Da
מספר מסה230
g-factor
0
מחצית חיים
75.4 ± 0.3 ky
ספין0
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1907
זוגיות+

230Th Decay Modes
decay modeעוצמה
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)4%
24Ne (heavy cluster emission)5.8%

231Th

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
231.036302764 ± 0.000001306 Da
מספר מסה231
g-factor
מחצית חיים
25.52 ± 0.01 h
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1911
זוגיות+

231Th Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%

232Th

natural abundanceRadioactive ☢️
99.98 ± 0.02
משקל אטומי
232.038053606 ± 0.000001525 Da
מספר מסה232
g-factor
0
מחצית חיים
14 ± 0.1 Gy
ספין0
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1898
זוגיות+

232Th Decay Modes
decay modeעוצמה
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)1.1%
26Ne2.78%
(double β decay)%

233Th

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
233.041580126 ± 0.000001528 Da
מספר מסה233
g-factor
מחצית חיים
21.83 ± 0.04 m
ספין1/2
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1935
זוגיות+

233Th Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%

234Th

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
234.043599801 ± 0.000002779 Da
מספר מסה234
g-factor
0
מחצית חיים
24.107 ± 0.024 d
ספין0
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1900
זוגיות+

234Th Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%
α (α emission)%

235Th

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
235.047255 ± 0.000014 Da
מספר מסה235
g-factor
מחצית חיים
7.2 ± 0.1 m
ספין1/2
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1969
זוגיות+

235Th Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%

236Th

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
236.049657 ± 0.000015 Da
מספר מסה236
g-factor
0
מחצית חיים
37.3 ± 1.5 m
ספין0
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1973
זוגיות+

236Th Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%

237Th

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
237.053629 ± 0.000017 Da
מספר מסה237
g-factor
מחצית חיים
4.8 ± 0.5 m
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1993
זוגיות+

237Th Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%

238Th

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
238.056388 ± 0.000304 Da
מספר מסה238
g-factor
0
מחצית חיים
9.4 ± 2 m
ספין0
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1999
זוגיות+

238Th Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%

239Th

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
239.060655 ± 0.000429 Da
מספר מסה239
g-factor
מחצית חיים
ספין7/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה
זוגיות+

239Th Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)%
Thorium sample 0.1g.jpg

היסטוריה

מגלה או ממציאJöns Berzelius
מקום גילויSweden
תאריך גילוי או המצאה1828
אטימולוגיהNamed for Thor, Norse god of thunder.
הגייהTHOR-i-em (אנגלית)

Sources

שכיחות
Abundance in Earth's crust
9.6 mg/kg
Abundance in Oceans
0.000001 mg/L
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0.0000039 %
Abundance in Sun
0.00000003 %
Abundance in Universe
0.00000004 %

Nuclear Screening Constants