Торий

Торий (Th)

chemical element with the atomic number of 90
Atomic Number90
Atomic Weight232.0377
Массалық Сан232
Group
Period7
Blockf
Протон90 p+
Нейтрон142 n0
Электрон90 e-
Animated Бор постулаттары of Th (Торий)

Физикалық Қасиеттер

Атом Радиусы
180 pm
molar volume
Коваленттік Радиус
175 pm
Metallic Radius
ionic radius
94 pm
Crystal Radius
108 pm
Van der Waals radius
245 pm
density
11,7 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Торий0255075100125150175200225250pmАтом РадиусыКоваленттік РадиусMetallic RadiusVan der Waals radius

Chemical Property

энергия
proton affinity
Электронға туыстық
ionization energy
ionization energy of Th (Торий)
Булану жылуы
513,7 kJ/mol
балқыту жылулығы
16,11 kJ/mol
Реакцияның жылулық эффектісі
602 kJ/mol
Электрон
Химиялық элементтердің периодтық жүйесін атом құрылысы тұрғысынан сипаттау2, 8, 18, 32, 18, 10, 2
Бор постулаттары: Th (Торий)
valence electron2
Lewis structure: Th (Торий)
electron configuration[Rn] 6d2 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 6d2 7s2
Enhanced Бор постулаттары of Th (Торий)
Orbital Diagram of Th (Торий)
Тотығу дәрежесі-1, 1, 2, 3, 4
Электртерістілік
1.3
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
5 058,15 K
Melting Point
2 023,15 K
critical pressure
critical temperature
Үштік нүкте
appearance
Түс
Silver
appearancesilvery, often with black tarnish
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
Көлемдік ұлғаюдың термиялық коэффициенті
0,000011 1/K
molar heat capacity
27,32 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0,118 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
6,7 MS/m
electrical resistivity
0,00000015 m Ω
Асқын өткізгіштік
1,38 K
Магнетизм
typeparamagnetic
Магниттік қабылдағыштық (Mass)
0,0000000072 m³/Kg
Магниттік қабылдағыштық (Molar)
0,0000000017 m³/mol
Магниттік қабылдағыштық (Volume)
0,000084
magnetic ordering
Кюри температурасы
Неель нүктесі
Құрылым
Crystal StructureFace Centered Cubic (FCC)
lattice constant
5,08 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Қаттылық
3 MPa
bulk modulus
54 GPa
shear modulus
31 GPa
Юнг модулі
79 GPa
Пуассон коэффициенті
0,27
Дыбыс Жылдамдығы
2 490 m/s
classification
CategoryActinides, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number34
Mendeleev Number16
Pettifor Number47
Geochemical Classrare earth & related
Элементтердің геохимикалық жіктелуіlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
217 ± 54 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
7,4
Neutron Mass Absorption
0,001
quantum number3F2
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Thorium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes32
Natural Isotopes2
Isotopic Composition23299.98%23299.98%2300.02%2300.02%

208Th

Массалық Сан208
neutron number118
relative atomic mass
208,017915348 ± 0,000034208 Da
g-factor
0
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
2,4 ± 1,2 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention2010
parity+

decay modeҚарқындылық
α (α emission)100%

209Th

Массалық Сан209
neutron number119
relative atomic mass
209,017601 ± 0,000111 Da
g-factor
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention
parity-

decay modeҚарқындылық
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

210Th

Массалық Сан210
neutron number120
relative atomic mass
210,015093515 ± 0,000020299 Da
g-factor
0
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
16 ± 3,6 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1995
parity+

decay modeҚарқындылық
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

211Th

Массалық Сан211
neutron number121
relative atomic mass
211,014896923 ± 0,000092399 Da
g-factor
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
48 ± 20 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1995
parity-

decay modeҚарқындылық
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

212Th

Массалық Сан212
neutron number122
relative atomic mass
212,01300157 ± 0,000010852 Da
g-factor
0
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
31,7 ± 1,3 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1980
parity+

decay modeҚарқындылық
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

213Th

Массалық Сан213
neutron number123
relative atomic mass
213,01301147 ± 0,000009895 Da
g-factor
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
144 ± 21 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1968
parity-

decay modeҚарқындылық
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

214Th

Массалық Сан214
neutron number124
relative atomic mass
214,01148148 ± 0,000011445 Da
g-factor
0
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
87 ± 10 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1968
parity+

decay modeҚарқындылық
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

215Th

Массалық Сан215
neutron number125
relative atomic mass
215,01172464 ± 0,0000068 Da
g-factor
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
1,35 ± 0,14 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1968
parity-

decay modeҚарқындылық
α (α emission)100%

216Th

Массалық Сан216
neutron number126
relative atomic mass
216,011055933 ± 0,00001192 Da
g-factor
0
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
26,28 ± 0,16 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1968
parity+

decay modeҚарқындылық
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

217Th

Массалық Сан217
neutron number127
relative atomic mass
217,013103443 ± 0,000011394 Da
g-factor
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
248 ± 4 us
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1968
parity+

decay modeҚарқындылық
α (α emission)100%

218Th

Массалық Сан218
neutron number128
relative atomic mass
218,013276248 ± 0,000011289 Da
g-factor
0
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
122 ± 5 ns
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1973
parity+

decay modeҚарқындылық
α (α emission)100%

219Th

Массалық Сан219
neutron number129
relative atomic mass
219,015526432 ± 0,000060611 Da
g-factor
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
1,023 ± 0,018 us
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1973
parity+

decay modeҚарқындылық
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

220Th

Массалық Сан220
neutron number130
relative atomic mass
220,015769866 ± 0,000014693 Da
g-factor
0
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
10,2 ± 0,3 us
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1973
parity+

decay modeҚарқындылық
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)

221Th

Массалық Сан221
neutron number131
relative atomic mass
221,018185757 ± 0,000008582 Da
g-factor
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
1,75 ± 0,02 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1970
parity+

decay modeҚарқындылық
α (α emission)100%

222Th

Массалық Сан222
neutron number132
relative atomic mass
222,01846822 ± 0,000010966 Da
g-factor
0
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
2,24 ± 0,03 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1970
parity+

decay modeҚарқындылық
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)

223Th

Массалық Сан223
neutron number133
relative atomic mass
223,020811083 ± 0,000008527 Da
g-factor
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
600 ± 20 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1952
parity

decay modeҚарқындылық
α (α emission)100%

224Th

Массалық Сан224
neutron number134
relative atomic mass
224,021466137 ± 0,00001031 Da
g-factor
0
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
1,04 ± 0,02 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1949
parity+

decay modeҚарқындылық
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)

225Th

Массалық Сан225
neutron number135
relative atomic mass
225,023950975 ± 0,000005467 Da
g-factor
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
8,75 ± 0,04 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1949
parity+

decay modeҚарқындылық
α (α emission)90%
ϵ (electron capture)

226Th

Массалық Сан226
neutron number136
relative atomic mass
226,024903699 ± 0,00000481 Da
g-factor
0
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
30,7 ± 0,03 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1948
parity+

decay modeҚарқындылық
α (α emission)100%
18O3.2%

227Th

Массалық Сан227
neutron number137
relative atomic mass
227,027702546 ± 0,000002241 Da
g-factor
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
18,693 ± 0,004 d
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1906
parity+

decay modeҚарқындылық
α (α emission)100%

228Th

Массалық Сан228
neutron number138
relative atomic mass
228,028739741 ± 0,000001938 Da
g-factor
0
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
1,9125 ± 0,0007 y
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1905
parity+

decay modeҚарқындылық
α (α emission)100%
20O1.13%

229Th

Массалық Сан229
neutron number139
relative atomic mass
229,031761357 ± 0,000002581 Da
g-factor
0,184 ± 0,016
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
7,916 ± 0,017 ky
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
3,11 ± 0,06
time of discovery or invention1947
parity+

decay modeҚарқындылық
α (α emission)100%

230Th

Массалық Сан230
neutron number140
relative atomic mass
230,033132267 ± 0,000001297 Da
g-factor
0
natural abundance
0,02 ± 0,02
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
75,4 ± 0,3 ky
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1907
parity+

decay modeҚарқындылық
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)4%
24Ne (heavy cluster emission)5.8%

231Th

Массалық Сан231
neutron number141
relative atomic mass
231,036302764 ± 0,000001306 Da
g-factor
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
25,52 ± 0,01 h
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1911
parity+

decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

232Th

Массалық Сан232
neutron number142
relative atomic mass
232,038053606 ± 0,000001525 Da
g-factor
0
natural abundance
99,98 ± 0,02
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
14 ± 0,1 Gy
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1898
parity+

decay modeҚарқындылық
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)1.1%
26Ne2.78%
(double β decay)

233Th

Массалық Сан233
neutron number143
relative atomic mass
233,041580126 ± 0,000001528 Da
g-factor
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
21,83 ± 0,04 m
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1935
parity+

decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

234Th

Массалық Сан234
neutron number144
relative atomic mass
234,043599801 ± 0,000002779 Da
g-factor
0
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
24,107 ± 0,024 d
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1900
parity+

decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%
α (α emission)

235Th

Массалық Сан235
neutron number145
relative atomic mass
235,047255 ± 0,000014 Da
g-factor
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
7,2 ± 0,1 m
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1969
parity+

decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

236Th

Массалық Сан236
neutron number146
relative atomic mass
236,049657 ± 0,000015 Da
g-factor
0
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
37,3 ± 1,5 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1973
parity+

decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

237Th

Массалық Сан237
neutron number147
relative atomic mass
237,053629 ± 0,000017 Da
g-factor
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
4,8 ± 0,5 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1993
parity+

decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

238Th

Массалық Сан238
neutron number148
relative atomic mass
238,056388 ± 0,000304 Da
g-factor
0
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
9,4 ± 2 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1999
parity+

decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

239Th

Массалық Сан239
neutron number149
relative atomic mass
239,060655 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention
parity+

decay modeҚарқындылық
β (β decay)
Thorium sample 0.1g

тарих

discoverer or inventorJöns Berzelius
location of discoverySweden
time of discovery or invention1828
ЭтимологияNamed for Thor, Norse god of thunder.
pronunciationTHOR-i-em (ағылшын тілі)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
9,6 mg/kg
natural abundance (Мұхит)
0,000001 mg/L
natural abundance (Адам денесі)
0 %
natural abundance (Метеор)
0,0000039 %
natural abundance (Күн)
0,00000003 %
Abundance in Universe
0,00000004 %

Nuclear Screening Constants