Tor

Tor (Th)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa90
Masa atomowa232.0377
liczba masowa232
Grupa
Okres7
Blokf
Protony90 p+
Neutrony142 n0
Elektrony90 e-
Animated Model atomu Bohra of Th (Tor)

Właściwości

Promień atomowy
180 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
175 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
94 pm
Crystal Radius
108 pm
promień van der Waalsa
245 pm
gęstość
11,7 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
potencjał jonizacyjny of Th (Tor)
ciepło parowania
513,7 kJ/mol
ciepło topnienia
16,11 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
602 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 18, 10, 2
Model atomu Bohra: Th (Tor)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Th (Tor)
konfiguracja elektronowa[Rn] 6d2 7s2
Enhanced Model atomu Bohra of Th (Tor)
Orbital Diagram of Th (Tor)
stopień utlenienia-1, 1, 2, 3, 4
elektroujemność
1.3
Electrophilicity
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
5 058,15 K
Temperatura topnienia
2 023,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Srebrny
appearancesilvery, often with black tarnish
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
0,000011 1/K
molar heat capacity
27,32 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,118 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
6,7 MS/m
rezystywność
0,00000015 m Ω
nadprzewodnictwo
1,38 K
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,0000000072 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,0000000017 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,000084
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznyFace Centered Cubic (FCC)
Stała sieci krystalicznej
5,08 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
3 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
54 GPa
moduł Kirchhoffa
31 GPa
moduł Younga
79 GPa
współczynnik Poissona
0,27
prędkość dźwięku
2 490 m/s
klasyfikowanie
KategoriaAktynowce, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number34
Mendeleev Number16
Pettifor Number47
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
217 ± 54 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Przekrój czynny
7,4
Neutron Mass Absorption
0,001
liczby kwantowe3F2
grupa przestrzenna225 (Fm_3m)

Isotopes of Thorium

Stabilne izotopy2
Niestabilne izotopy30
Radioactive Isotopes32

208Th

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
208,017915348 ± 0,000034208 Da
liczba masowa208
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
2,4 ± 1,2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2010
parzystość+

208Th Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

209Th

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
209,017601 ± 0,000111 Da
liczba masowa209
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

209Th Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

210Th

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
210,015093515 ± 0,000020299 Da
liczba masowa210
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
16 ± 3,6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1995
parzystość+

210Th Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

211Th

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
211,014896923 ± 0,000092399 Da
liczba masowa211
g-factor
czas połowicznego rozpadu
48 ± 20 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1995
parzystość-

211Th Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

212Th

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
212,01300157 ± 0,000010852 Da
liczba masowa212
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
31,7 ± 1,3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1980
parzystość+

212Th Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

213Th

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
213,01301147 ± 0,000009895 Da
liczba masowa213
g-factor
czas połowicznego rozpadu
144 ± 21 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1968
parzystość-

213Th Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

214Th

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
214,01148148 ± 0,000011445 Da
liczba masowa214
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
87 ± 10 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1968
parzystość+

214Th Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

215Th

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
215,01172464 ± 0,0000068 Da
liczba masowa215
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,35 ± 0,14 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1968
parzystość-

215Th Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

216Th

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
216,011055933 ± 0,00001192 Da
liczba masowa216
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
26,28 ± 0,16 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1968
parzystość+

216Th Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

217Th

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
217,013103443 ± 0,000011394 Da
liczba masowa217
g-factor
czas połowicznego rozpadu
248 ± 4 us
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1968
parzystość+

217Th Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

218Th

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
218,013276248 ± 0,000011289 Da
liczba masowa218
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
122 ± 5 ns
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1973
parzystość+

218Th Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

219Th

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
219,015526432 ± 0,000060611 Da
liczba masowa219
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,023 ± 0,018 us
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1973
parzystość+

219Th Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

220Th

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
220,015769866 ± 0,000014693 Da
liczba masowa220
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
10,2 ± 0,3 us
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1973
parzystość+

220Th Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)%

221Th

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
221,018185757 ± 0,000008582 Da
liczba masowa221
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,75 ± 0,02 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1970
parzystość+

221Th Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

222Th

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
222,01846822 ± 0,000010966 Da
liczba masowa222
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
2,24 ± 0,03 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1970
parzystość+

222Th Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)%

223Th

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
223,020811083 ± 0,000008527 Da
liczba masowa223
g-factor
czas połowicznego rozpadu
600 ± 20 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1952
parzystość

223Th Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

224Th

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
224,021466137 ± 0,00001031 Da
liczba masowa224
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
1,04 ± 0,02 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1949
parzystość+

224Th Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)%

225Th

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
225,023950975 ± 0,000005467 Da
liczba masowa225
g-factor
czas połowicznego rozpadu
8,75 ± 0,04 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1949
parzystość+

225Th Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)90%
ϵ (electron capture)%

226Th

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
226,024903699 ± 0,00000481 Da
liczba masowa226
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
30,7 ± 0,03 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1948
parzystość+

226Th Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
18O3.2%

227Th

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
227,027702546 ± 0,000002241 Da
liczba masowa227
g-factor
czas połowicznego rozpadu
18,693 ± 0,004 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1906
parzystość+

227Th Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

228Th

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
228,028739741 ± 0,000001938 Da
liczba masowa228
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
1,9125 ± 0,0007 y
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1905
parzystość+

228Th Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
20O1.13%

229Th

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
229,031761357 ± 0,000002581 Da
liczba masowa229
g-factor
0,184 ± 0,016
czas połowicznego rozpadu
7,916 ± 0,017 ky
spin5/2
nuclear quadrupole moment
3,11 ± 0,06
data odkrycia1947
parzystość+

229Th Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

230Th

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
0,02 ± 0,02
względna masa atomowa
230,033132267 ± 0,000001297 Da
liczba masowa230
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
75,4 ± 0,3 ky
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1907
parzystość+

230Th Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)4%
24Ne (heavy cluster emission)5.8%

231Th

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
231,036302764 ± 0,000001306 Da
liczba masowa231
g-factor
czas połowicznego rozpadu
25,52 ± 0,01 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1911
parzystość+

231Th Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

232Th

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
99,98 ± 0,02
względna masa atomowa
232,038053606 ± 0,000001525 Da
liczba masowa232
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
14 ± 0,1 Gy
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1898
parzystość+

232Th Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)1.1%
26Ne2.78%
(double β decay)%

233Th

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
233,041580126 ± 0,000001528 Da
liczba masowa233
g-factor
czas połowicznego rozpadu
21,83 ± 0,04 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1935
parzystość+

233Th Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

234Th

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
234,043599801 ± 0,000002779 Da
liczba masowa234
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
24,107 ± 0,024 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1900
parzystość+

234Th Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
α (α emission)%

235Th

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
235,047255 ± 0,000014 Da
liczba masowa235
g-factor
czas połowicznego rozpadu
7,2 ± 0,1 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1969
parzystość+

235Th Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

236Th

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
236,049657 ± 0,000015 Da
liczba masowa236
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
37,3 ± 1,5 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1973
parzystość+

236Th Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

237Th

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
237,053629 ± 0,000017 Da
liczba masowa237
g-factor
czas połowicznego rozpadu
4,8 ± 0,5 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1993
parzystość+

237Th Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

238Th

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
238,056388 ± 0,000304 Da
liczba masowa238
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
9,4 ± 2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1999
parzystość+

238Th Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

239Th

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
239,060655 ± 0,000429 Da
liczba masowa239
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

239Th Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
Thorium sample 0.1g.jpg

historia

odkrywca lub wynalazcaJöns Berzelius
miejsce odkryciaSweden
data odkrycia1828
etymologiaNamed for Thor, Norse god of thunder.
wymowaTHOR-i-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
9,6 mg/kg
Abundance in Oceans
0,000001 mg/L
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0,0000039 %
Abundance in Sun
0,00000003 %
Ilość we Wszechświecie
0,00000004 %

Nuclear Screening Constants