Tor

Tor (Th)

90. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa90
Masa atomowa232.0377
liczba masowa232
Grupa
Okres7
Blokf
proton90 p+
neutron142 n0
elektron90 e-
Animated Model atomu Bohra of Th (Tor)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
180 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
175 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
94 pm
Crystal Radius
108 pm
promień van der Waalsa
245 pm
gęstość
11,7 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Tor0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
potencjał jonizacyjny of Th (Tor)
ciepło parowania
513,7 kJ/mol
ciepło topnienia
16,11 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
602 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 18, 10, 2
Model atomu Bohra: Th (Tor)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Th (Tor)
konfiguracja elektronowa[Rn] 6d2 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 6d2 7s2
Enhanced Model atomu Bohra of Th (Tor)
Orbital Diagram of Th (Tor)
stopień utlenienia-1, 1, 2, 3, 4
elektroujemność
1.3
Electrophilicity Index
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
5 058,15 K
Temperatura topnienia
2 023,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Srebrny
appearancesilvery, often with black tarnish
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
0,000011 1/K
molar heat capacity
27,32 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,118 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
6,7 MS/m
rezystywność
0,00000015 m Ω
nadprzewodnictwo
1,38 K
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,0000000072 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,0000000017 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,000084
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznyFace Centered Cubic (FCC)
Stała sieci krystalicznej
5,08 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
3 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
54 GPa
moduł Kirchhoffa
31 GPa
moduł Younga
79 GPa
współczynnik Poissona
0,27
prędkość dźwięku
2 490 m/s
klasyfikowanie
KategoriaAktynowce, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number34
Mendeleev Number16
Pettifor Number47
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
217 ± 54 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
7,4
Neutron Mass Absorption
0,001
liczby kwantowe3F2
grupa przestrzenna225 (Fm_3m)

Isotopes of Thorium

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy32
Natural Isotopes2
Isotopic Composition23299.98%23299.98%2300.02%2300.02%

208Th

liczba masowa208
liczba neutronów118
względna masa atomowa
208,017915348 ± 0,000034208 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,4 ± 1,2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

209Th

liczba masowa209
liczba neutronów119
względna masa atomowa
209,017601 ± 0,000111 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

210Th

liczba masowa210
liczba neutronów120
względna masa atomowa
210,015093515 ± 0,000020299 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
16 ± 3,6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1995
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

211Th

liczba masowa211
liczba neutronów121
względna masa atomowa
211,014896923 ± 0,000092399 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
48 ± 20 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1995
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

212Th

liczba masowa212
liczba neutronów122
względna masa atomowa
212,01300157 ± 0,000010852 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
31,7 ± 1,3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1980
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

213Th

liczba masowa213
liczba neutronów123
względna masa atomowa
213,01301147 ± 0,000009895 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
144 ± 21 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1968
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

214Th

liczba masowa214
liczba neutronów124
względna masa atomowa
214,01148148 ± 0,000011445 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
87 ± 10 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1968
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

215Th

liczba masowa215
liczba neutronów125
względna masa atomowa
215,01172464 ± 0,0000068 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,35 ± 0,14 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1968
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

216Th

liczba masowa216
liczba neutronów126
względna masa atomowa
216,011055933 ± 0,00001192 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
26,28 ± 0,16 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1968
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

217Th

liczba masowa217
liczba neutronów127
względna masa atomowa
217,013103443 ± 0,000011394 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
248 ± 4 us
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1968
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

218Th

liczba masowa218
liczba neutronów128
względna masa atomowa
218,013276248 ± 0,000011289 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
122 ± 5 ns
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1973
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

219Th

liczba masowa219
liczba neutronów129
względna masa atomowa
219,015526432 ± 0,000060611 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,023 ± 0,018 us
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1973
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

220Th

liczba masowa220
liczba neutronów130
względna masa atomowa
220,015769866 ± 0,000014693 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
10,2 ± 0,3 us
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1973
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)

221Th

liczba masowa221
liczba neutronów131
względna masa atomowa
221,018185757 ± 0,000008582 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,75 ± 0,02 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1970
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

222Th

liczba masowa222
liczba neutronów132
względna masa atomowa
222,01846822 ± 0,000010966 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,24 ± 0,03 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1970
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)

223Th

liczba masowa223
liczba neutronów133
względna masa atomowa
223,020811083 ± 0,000008527 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
600 ± 20 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1952
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

224Th

liczba masowa224
liczba neutronów134
względna masa atomowa
224,021466137 ± 0,00001031 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,04 ± 0,02 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1949
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)

225Th

liczba masowa225
liczba neutronów135
względna masa atomowa
225,023950975 ± 0,000005467 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
8,75 ± 0,04 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1949
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)90%
ϵ (electron capture)

226Th

liczba masowa226
liczba neutronów136
względna masa atomowa
226,024903699 ± 0,00000481 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
30,7 ± 0,03 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1948
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
18O3.2%

227Th

liczba masowa227
liczba neutronów137
względna masa atomowa
227,027702546 ± 0,000002241 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
18,693 ± 0,004 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1906
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

228Th

liczba masowa228
liczba neutronów138
względna masa atomowa
228,028739741 ± 0,000001938 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,9125 ± 0,0007 y
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1905
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
20O1.13%

229Th

liczba masowa229
liczba neutronów139
względna masa atomowa
229,031761357 ± 0,000002581 Da
g-factor
0,184 ± 0,016
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
7,916 ± 0,017 ky
spin5/2
nuclear quadrupole moment
3,11 ± 0,06
data odkrycia1947
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

230Th

liczba masowa230
liczba neutronów140
względna masa atomowa
230,033132267 ± 0,000001297 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
0,02 ± 0,02
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
75,4 ± 0,3 ky
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1907
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)4%
24Ne (heavy cluster emission)5.8%

231Th

liczba masowa231
liczba neutronów141
względna masa atomowa
231,036302764 ± 0,000001306 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
25,52 ± 0,01 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1911
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

232Th

liczba masowa232
liczba neutronów142
względna masa atomowa
232,038053606 ± 0,000001525 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
99,98 ± 0,02
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
14 ± 0,1 Gy
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1898
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)1.1%
26Ne2.78%
(double β decay)

233Th

liczba masowa233
liczba neutronów143
względna masa atomowa
233,041580126 ± 0,000001528 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
21,83 ± 0,04 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1935
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

234Th

liczba masowa234
liczba neutronów144
względna masa atomowa
234,043599801 ± 0,000002779 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
24,107 ± 0,024 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1900
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
α (α emission)

235Th

liczba masowa235
liczba neutronów145
względna masa atomowa
235,047255 ± 0,000014 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
7,2 ± 0,1 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1969
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

236Th

liczba masowa236
liczba neutronów146
względna masa atomowa
236,049657 ± 0,000015 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
37,3 ± 1,5 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1973
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

237Th

liczba masowa237
liczba neutronów147
względna masa atomowa
237,053629 ± 0,000017 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,8 ± 0,5 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1993
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

238Th

liczba masowa238
liczba neutronów148
względna masa atomowa
238,056388 ± 0,000304 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
9,4 ± 2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1999
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

239Th

liczba masowa239
liczba neutronów149
względna masa atomowa
239,060655 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
Thorium sample 0.1g

historia

odkrywca lub wynalazcaJöns Berzelius
miejsce odkryciaSweden
data odkrycia1828
etymologiaNamed for Thor, Norse god of thunder.
wymowaTHOR-i-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
9,6 mg/kg
abundancja naturalna (ocean)
0,000001 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
0 %
abundancja naturalna (meteoroid)
0,0000039 %
abundancja naturalna (Słońce)
0,00000003 %
Ilość we Wszechświecie
0,00000004 %

Nuclear Screening Constants