Thorium

Thorium (Th)

chemický prvok s protónovým číslom 90
Protónové číslo90
Atómová hmotnosť232.0377
Nukleónové číslo232
Skupina
Perióda7
Orbitálf
protón90 p+
Neutrón142 n0
elektrón90 e-
Animated Bohrov model atómu of Th (Thorium)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
180 pm
Mólový objem
Covalent Radius
175 pm
Metallic Radius
iónový polomer
94 pm
Crystal Radius
108 pm
Van der Waalsov polomer
245 pm
density
11,7 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Thorium0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
ionization energy
ionization energy of Th (Thorium)
Merné skupenské teplo varu
513,7 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
16,11 kJ/mol
Štandardná zlučovacia entalpia
602 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 32, 18, 10, 2
Bohrov model atómu: Th (Thorium)
Valenčný elektrón2
Lewis structure: Th (Thorium)
electron configuration[Rn] 6d2 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 6d2 7s2
Enhanced Bohrov model atómu of Th (Thorium)
Orbital Diagram of Th (Thorium)
Oxidačné číslo-1, 1, 2, 3, 4
Elektronegativita
1.3
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
5 058,15 K
Teplota topenia
2 023,15 K
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Strieborná
podobasilvery, often with black tarnish
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
Tepelná rozťažnosť
0,000011 1/K
Molárna tepelná kapacita
27,32 J/(mol K)
Tepelná kapacita
0,118 J/(g⋅K)
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
typeConductor
Merná vodivosť
6,7 MS/m
Merný elektrický odpor
0,00000015 m Ω
supravodivosť
1,38 K
Magnetizmus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,0000000072 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,0000000017 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,000084
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaTvárovo-centrovaný kockový (FCC)
lattice constant
5,08 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Materiálová tvrdosť
3 MPa
bulk modulus
54 GPa
shear modulus
31 GPa
Youngov modul
79 GPa
Poissonova konštanta
0,27
rýchlosť zvuku
2 490 m/s
classification
KategóriaAktinoidy, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number34
Mendeleev Number16
Pettifor Number47
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
217 ± 54 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
7,4
Neutron Mass Absorption
0,001
Kvantové číslo3F2
Priestorová grupa225 (Fm_3m)

Isotopes of Thorium

Stabilné izotopy0
Nestabilné izotopy32
Natural Isotopes2
Isotopic Composition23299.98%23299.98%2300.02%2300.02%

208Th

Nukleónové číslo208
neutrónové číslo118
Relatívna atómová hmotnosť
208,017915348 ± 0,000034208 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,4 ± 1,2 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

209Th

Nukleónové číslo209
neutrónové číslo119
Relatívna atómová hmotnosť
209,017601 ± 0,000111 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity-

decay modeintensity
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

210Th

Nukleónové číslo210
neutrónové číslo120
Relatívna atómová hmotnosť
210,015093515 ± 0,000020299 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
16 ± 3,6 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1995
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

211Th

Nukleónové číslo211
neutrónové číslo121
Relatívna atómová hmotnosť
211,014896923 ± 0,000092399 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
48 ± 20 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1995
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

212Th

Nukleónové číslo212
neutrónové číslo122
Relatívna atómová hmotnosť
212,01300157 ± 0,000010852 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
31,7 ± 1,3 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1980
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

213Th

Nukleónové číslo213
neutrónové číslo123
Relatívna atómová hmotnosť
213,01301147 ± 0,000009895 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
144 ± 21 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1968
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

214Th

Nukleónové číslo214
neutrónové číslo124
Relatívna atómová hmotnosť
214,01148148 ± 0,000011445 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
87 ± 10 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1968
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

215Th

Nukleónové číslo215
neutrónové číslo125
Relatívna atómová hmotnosť
215,01172464 ± 0,0000068 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,35 ± 0,14 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1968
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

216Th

Nukleónové číslo216
neutrónové číslo126
Relatívna atómová hmotnosť
216,011055933 ± 0,00001192 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
26,28 ± 0,16 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1968
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

217Th

Nukleónové číslo217
neutrónové číslo127
Relatívna atómová hmotnosť
217,013103443 ± 0,000011394 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
248 ± 4 us
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1968
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

218Th

Nukleónové číslo218
neutrónové číslo128
Relatívna atómová hmotnosť
218,013276248 ± 0,000011289 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
122 ± 5 ns
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1973
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

219Th

Nukleónové číslo219
neutrónové číslo129
Relatívna atómová hmotnosť
219,015526432 ± 0,000060611 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,023 ± 0,018 us
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1973
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

220Th

Nukleónové číslo220
neutrónové číslo130
Relatívna atómová hmotnosť
220,015769866 ± 0,000014693 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
10,2 ± 0,3 us
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1973
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)

221Th

Nukleónové číslo221
neutrónové číslo131
Relatívna atómová hmotnosť
221,018185757 ± 0,000008582 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,75 ± 0,02 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1970
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

222Th

Nukleónové číslo222
neutrónové číslo132
Relatívna atómová hmotnosť
222,01846822 ± 0,000010966 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,24 ± 0,03 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1970
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)

223Th

Nukleónové číslo223
neutrónové číslo133
Relatívna atómová hmotnosť
223,020811083 ± 0,000008527 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
600 ± 20 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1952
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

224Th

Nukleónové číslo224
neutrónové číslo134
Relatívna atómová hmotnosť
224,021466137 ± 0,00001031 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,04 ± 0,02 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1949
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)

225Th

Nukleónové číslo225
neutrónové číslo135
Relatívna atómová hmotnosť
225,023950975 ± 0,000005467 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
8,75 ± 0,04 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1949
parity+

decay modeintensity
α (α emission)90%
ϵ (electron capture)

226Th

Nukleónové číslo226
neutrónové číslo136
Relatívna atómová hmotnosť
226,024903699 ± 0,00000481 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
30,7 ± 0,03 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1948
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
18O3.2%

227Th

Nukleónové číslo227
neutrónové číslo137
Relatívna atómová hmotnosť
227,027702546 ± 0,000002241 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
18,693 ± 0,004 d
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1906
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

228Th

Nukleónové číslo228
neutrónové číslo138
Relatívna atómová hmotnosť
228,028739741 ± 0,000001938 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,9125 ± 0,0007 y
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1905
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
20O1.13%

229Th

Nukleónové číslo229
neutrónové číslo139
Relatívna atómová hmotnosť
229,031761357 ± 0,000002581 Da
g-factor
0,184 ± 0,016
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
7,916 ± 0,017 ky
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
3,11 ± 0,06
dátum objavu1947
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

230Th

Nukleónové číslo230
neutrónové číslo140
Relatívna atómová hmotnosť
230,033132267 ± 0,000001297 Da
g-factor
0
natural abundance
0,02 ± 0,02
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
75,4 ± 0,3 ky
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1907
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)4%
24Ne (heavy cluster emission)5.8%

231Th

Nukleónové číslo231
neutrónové číslo141
Relatívna atómová hmotnosť
231,036302764 ± 0,000001306 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
25,52 ± 0,01 h
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1911
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

232Th

Nukleónové číslo232
neutrónové číslo142
Relatívna atómová hmotnosť
232,038053606 ± 0,000001525 Da
g-factor
0
natural abundance
99,98 ± 0,02
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
14 ± 0,1 Gy
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1898
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)1.1%
26Ne2.78%
(double β decay)

233Th

Nukleónové číslo233
neutrónové číslo143
Relatívna atómová hmotnosť
233,041580126 ± 0,000001528 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
21,83 ± 0,04 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1935
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

234Th

Nukleónové číslo234
neutrónové číslo144
Relatívna atómová hmotnosť
234,043599801 ± 0,000002779 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
24,107 ± 0,024 d
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1900
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)

235Th

Nukleónové číslo235
neutrónové číslo145
Relatívna atómová hmotnosť
235,047255 ± 0,000014 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
7,2 ± 0,1 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1969
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

236Th

Nukleónové číslo236
neutrónové číslo146
Relatívna atómová hmotnosť
236,049657 ± 0,000015 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
37,3 ± 1,5 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1973
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

237Th

Nukleónové číslo237
neutrónové číslo147
Relatívna atómová hmotnosť
237,053629 ± 0,000017 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,8 ± 0,5 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1993
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

238Th

Nukleónové číslo238
neutrónové číslo148
Relatívna atómová hmotnosť
238,056388 ± 0,000304 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
9,4 ± 2 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1999
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

239Th

Nukleónové číslo239
neutrónové číslo149
Relatívna atómová hmotnosť
239,060655 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
Thorium sample 0.1g

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaJöns Berzelius
miesto nálezuSweden
dátum objavu1828
etymológiaNamed for Thor, Norse god of thunder.
pronunciationTHOR-i-em (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
9,6 mg/kg
natural abundance (Oceán)
0,000001 mg/L
natural abundance (Ľudské telo)
0 %
natural abundance (Meteoroid)
0,0000039 %
natural abundance (Slnko)
0,00000003 %
Množstvo vo vesmíre
0,00000004 %

Nuclear Screening Constants