Torij

Torij (Th)

chemical element with the atomic number of 90
Vrstno število90
Atomska teža232.0377
Masno število232
Skupina
Perioda7
Blokf
proton90 p+
nevtron142 n0
elektron90 e-
Animated Bohrov model atoma of Th (Torij)

Fizikalna Lastnost

Atomski Polmer
180 pm
Molarna prostornina
Kovalentni Polmer
175 pm
Metallic Radius
Ionski polmer
94 pm
Crystal Radius
108 pm
Van der Waalsov polmer
245 pm
density
11,7 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Torij0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250pmAtomski PolmerKovalentni PolmerMetallic RadiusVan der Waalsov polmer

Kemijska Lastnost

energija
proton affinity
Elektronska afiniteta
ionization energy
ionization energy of Th (Torij)
Izparilna toplota
513,7 kJ/mol
talilna toplota
16,11 kJ/mol
Standardna tvorbena entalpija
602 kJ/mol
elektron
Elektronska lupina2, 8, 18, 32, 18, 10, 2
Bohrov model atoma: Th (Torij)
valence electron2
Lewis structure: Th (Torij)
elektronska konfiguracija[Rn] 6d2 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 6d2 7s2
Enhanced Bohrov model atoma of Th (Torij)
Orbital Diagram of Th (Torij)
Oksidacijsko stanje-1, 1, 2, 3, 4
Elektronegativnost
1.3
Electrophilicity Index
osnovno agregatno stanje
phase of matterTrdnina
plinasto agregatno stanje
Vrelišče
5.058,15 K
Tališče
2.023,15 K
critical pressure
kritična temperatura
Trojna točka
appearance
barva
Silver
appearancesilvery, often with black tarnish
Lomni količnik
thermodynamic material property
Toplotna prevodnost
thermal expansion
0,000011 1/K
molar heat capacity
27,32 J/(mol K)
Toplotna kapaciteta
0,118 J/(g⋅K)
Adiabatni eksponent
electrical properties
typeConductor
Električna prevodnost
6,7 MS/m
Specifična upornost
0,00000015 m Ω
Superprevodnost
1,38 K
Magnetizem
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0,0000000072 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0,0000000017 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0,000084
magnetic ordering
Curiejeva temperatura
Néelova temperatura
struktura
Kristalna strukturaPloskovno centrirana kubična (FCC)
lattice constant
5,08 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Trdota
3 MPa
Stisljivostni modul
54 GPa
Strižni modul
31 GPa
Young's modulus
79 GPa
Poissonovo število
0,27
hitrost zvoka
2.490 m/s
klasifikacija
KategorijaAktinoidi, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number34
Mendeleev Number16
Pettifor Number47
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidtovo razvrščanje elementovlitophile

other

Gas Basicity
Polarizabilnost
217 ± 54 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
7,4
Neutron Mass Absorption
0,001
Kvantno število3F2
Prostorska skupina225 (Fm_3m)

Isotopes of Thorium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes32
Natural Isotopes2
Isotopic Composition23299.98%23299.98%2300.02%2300.02%

208Th

Masno število208
nevtronsko število118
relative atomic mass
208,017915348 ± 0,000034208 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,4 ± 1,2 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja2010
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%

209Th

Masno število209
nevtronsko število119
relative atomic mass
209,017601 ± 0,000111 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

210Th

Masno število210
nevtronsko število120
relative atomic mass
210,015093515 ± 0,000020299 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
16 ± 3,6 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1995
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

211Th

Masno število211
nevtronsko število121
relative atomic mass
211,014896923 ± 0,000092399 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
48 ± 20 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1995
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

212Th

Masno število212
nevtronsko število122
relative atomic mass
212,01300157 ± 0,000010852 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
31,7 ± 1,3 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1980
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

213Th

Masno število213
nevtronsko število123
relative atomic mass
213,01301147 ± 0,000009895 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
144 ± 21 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1968
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

214Th

Masno število214
nevtronsko število124
relative atomic mass
214,01148148 ± 0,000011445 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
87 ± 10 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1968
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

215Th

Masno število215
nevtronsko število125
relative atomic mass
215,01172464 ± 0,0000068 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,35 ± 0,14 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1968
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)100%

216Th

Masno število216
nevtronsko število126
relative atomic mass
216,011055933 ± 0,00001192 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
26,28 ± 0,16 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1968
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

217Th

Masno število217
nevtronsko število127
relative atomic mass
217,013103443 ± 0,000011394 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
248 ± 4 us
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1968
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%

218Th

Masno število218
nevtronsko število128
relative atomic mass
218,013276248 ± 0,000011289 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
122 ± 5 ns
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1973
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%

219Th

Masno število219
nevtronsko število129
relative atomic mass
219,015526432 ± 0,000060611 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,023 ± 0,018 us
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1973
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

220Th

Masno število220
nevtronsko število130
relative atomic mass
220,015769866 ± 0,000014693 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
10,2 ± 0,3 us
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1973
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)

221Th

Masno število221
nevtronsko število131
relative atomic mass
221,018185757 ± 0,000008582 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,75 ± 0,02 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1970
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%

222Th

Masno število222
nevtronsko število132
relative atomic mass
222,01846822 ± 0,000010966 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,24 ± 0,03 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1970
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)

223Th

Masno število223
nevtronsko število133
relative atomic mass
223,020811083 ± 0,000008527 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
600 ± 20 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1952
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)100%

224Th

Masno število224
nevtronsko število134
relative atomic mass
224,021466137 ± 0,00001031 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,04 ± 0,02 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1949
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)

225Th

Masno število225
nevtronsko število135
relative atomic mass
225,023950975 ± 0,000005467 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
8,75 ± 0,04 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1949
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)90%
ϵ (electron capture)

226Th

Masno število226
nevtronsko število136
relative atomic mass
226,024903699 ± 0,00000481 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
30,7 ± 0,03 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1948
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%
18O3.2%

227Th

Masno število227
nevtronsko število137
relative atomic mass
227,027702546 ± 0,000002241 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
18,693 ± 0,004 d
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1906
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%

228Th

Masno število228
nevtronsko število138
relative atomic mass
228,028739741 ± 0,000001938 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,9125 ± 0,0007 y
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1905
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%
20O1.13%

229Th

Masno število229
nevtronsko število139
relative atomic mass
229,031761357 ± 0,000002581 Da
g-factor
0,184 ± 0,016
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
7,916 ± 0,017 ky
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
3,11 ± 0,06
datum odkritja1947
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%

230Th

Masno število230
nevtronsko število140
relative atomic mass
230,033132267 ± 0,000001297 Da
g-factor
0
natural abundance
0,02 ± 0,02
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
75,4 ± 0,3 ky
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1907
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)4%
24Ne (heavy cluster emission)5.8%

231Th

Masno število231
nevtronsko število141
relative atomic mass
231,036302764 ± 0,000001306 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
25,52 ± 0,01 h
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1911
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

232Th

Masno število232
nevtronsko število142
relative atomic mass
232,038053606 ± 0,000001525 Da
g-factor
0
natural abundance
99,98 ± 0,02
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
14 ± 0,1 Gy
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1898
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)1.1%
26Ne2.78%
(double β decay)

233Th

Masno število233
nevtronsko število143
relative atomic mass
233,041580126 ± 0,000001528 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
21,83 ± 0,04 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1935
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

234Th

Masno število234
nevtronsko število144
relative atomic mass
234,043599801 ± 0,000002779 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
24,107 ± 0,024 d
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1900
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
α (α emission)

235Th

Masno število235
nevtronsko število145
relative atomic mass
235,047255 ± 0,000014 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
7,2 ± 0,1 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1969
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

236Th

Masno število236
nevtronsko število146
relative atomic mass
236,049657 ± 0,000015 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
37,3 ± 1,5 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1973
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

237Th

Masno število237
nevtronsko število147
relative atomic mass
237,053629 ± 0,000017 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
4,8 ± 0,5 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1993
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

238Th

Masno število238
nevtronsko število148
relative atomic mass
238,056388 ± 0,000304 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
9,4 ± 2 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1999
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

239Th

Masno število239
nevtronsko število149
relative atomic mass
239,060655 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)
Thorium sample 0.1g

zgodovina

odkritelj ali izumiteljJöns Berzelius
nahajališčeSweden
datum odkritja1828
etimologijaNamed for Thor, Norse god of thunder.
pronunciationTHOR-i-em (angleščina)

vir

Výskyt
Abundance in Earth's crust
9,6 mg/kg
natural abundance (ocean)
0,000001 mg/L
natural abundance (človeško telo)
0 %
natural abundance (Meteoroid)
0,0000039 %
natural abundance (Sonce)
0,00000003 %
Abundance in Universe
0,00000004 %

Nuclear Screening Constants