Торијум

Торијум (Th)

chemical element with the atomic number of 90
Атомски број90
Атомска маса232.0377
Масени број232
Група
Периода7
Блокf
протон90 p+
неутрон142 n0
електрон90 e-
Animated Боров модел атома of Th (Торијум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
180 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
175 pm
Metallic Radius
ionic radius
94 pm
Crystal Radius
108 pm
Ван дер Валсов радијус
245 pm
густина
11,7 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Торијум0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
енергија јонизације
енергија јонизације of Th (Торијум)
Топлота испаравања
513,7 kJ/mol
топлота топљења
16,11 kJ/mol
топлотни ефекат хемијске реакције
602 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 32, 18, 10, 2
Боров модел атома: Th (Торијум)
Валентни електрони2
Lewis structure: Th (Торијум)
електронска конфигурација[Rn] 6d2 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 6d2 7s2
Enhanced Боров модел атома of Th (Торијум)
Orbital Diagram of Th (Торијум)
оксидациони број-1, 1, 2, 3, 4
електронегативност
1.3
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
5.058,15 K
Температура топљења
2.023,15 K
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Сребрена
appearancesilvery, often with black tarnish
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
Termička dilatacija
0,000011 1/K
molar heat capacity
27,32 J/(mol K)
Специфична топлота
0,118 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
електрична проводљивост
6,7 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,00000015 m Ω
Суперпроводност
1,38 K
магнетизам
typeparamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
0,0000000072 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
0,0000000017 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
0,000084
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураПовршинскицентрична Кубична (FCC)
lattice constant
5,08 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
тврдоћа
3 MPa
модул стишљивости
54 GPa
shear modulus
31 GPa
Јангов модул
79 GPa
Пуасонов однос
0,27
брзина звука
2.490 m/s
класификација
КатегоријаАктиноиди, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number34
Mendeleev Number16
Pettifor Number47
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

остало

Gas Basicity
polarizability
217 ± 54 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
neutronski udarni presjek
7,4
Neutron Mass Absorption
0,001
квантни број3F2
кристалографска група225 (Fm_3m)

Isotopes of Thorium

Стабилни изотопи0
Нестабилни изотопи32
Natural Isotopes2
Isotopic Composition23299.98%23299.98%2300.02%2300.02%

208Th

Масени број208
неутронски број118
атомска тежина
208,017915348 ± 0,000034208 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,4 ± 1,2 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

209Th

Масени број209
неутронски број119
атомска тежина
209,017601 ± 0,000111 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

210Th

Масени број210
неутронски број120
атомска тежина
210,015093515 ± 0,000020299 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
16 ± 3,6 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1995
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

211Th

Масени број211
неутронски број121
атомска тежина
211,014896923 ± 0,000092399 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
48 ± 20 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1995
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

212Th

Масени број212
неутронски број122
атомска тежина
212,01300157 ± 0,000010852 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
31,7 ± 1,3 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1980
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

213Th

Масени број213
неутронски број123
атомска тежина
213,01301147 ± 0,000009895 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
144 ± 21 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1968
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

214Th

Масени број214
неутронски број124
атомска тежина
214,01148148 ± 0,000011445 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
87 ± 10 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1968
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

215Th

Масени број215
неутронски број125
атомска тежина
215,01172464 ± 0,0000068 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,35 ± 0,14 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1968
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

216Th

Масени број216
неутронски број126
атомска тежина
216,011055933 ± 0,00001192 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
26,28 ± 0,16 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1968
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

217Th

Масени број217
неутронски број127
атомска тежина
217,013103443 ± 0,000011394 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
248 ± 4 us
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1968
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

218Th

Масени број218
неутронски број128
атомска тежина
218,013276248 ± 0,000011289 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
122 ± 5 ns
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1973
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

219Th

Масени број219
неутронски број129
атомска тежина
219,015526432 ± 0,000060611 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,023 ± 0,018 us
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1973
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

220Th

Масени број220
неутронски број130
атомска тежина
220,015769866 ± 0,000014693 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
10,2 ± 0,3 us
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1973
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)

221Th

Масени број221
неутронски број131
атомска тежина
221,018185757 ± 0,000008582 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,75 ± 0,02 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1970
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

222Th

Масени број222
неутронски број132
атомска тежина
222,01846822 ± 0,000010966 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,24 ± 0,03 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1970
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)

223Th

Масени број223
неутронски број133
атомска тежина
223,020811083 ± 0,000008527 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
600 ± 20 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1952
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

224Th

Масени број224
неутронски број134
атомска тежина
224,021466137 ± 0,00001031 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,04 ± 0,02 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1949
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)

225Th

Масени број225
неутронски број135
атомска тежина
225,023950975 ± 0,000005467 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
8,75 ± 0,04 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1949
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)90%
ϵ (electron capture)

226Th

Масени број226
неутронски број136
атомска тежина
226,024903699 ± 0,00000481 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
30,7 ± 0,03 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1948
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
18O3.2%

227Th

Масени број227
неутронски број137
атомска тежина
227,027702546 ± 0,000002241 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
18,693 ± 0,004 d
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1906
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

228Th

Масени број228
неутронски број138
атомска тежина
228,028739741 ± 0,000001938 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,9125 ± 0,0007 y
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1905
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
20O1.13%

229Th

Масени број229
неутронски број139
атомска тежина
229,031761357 ± 0,000002581 Da
g-factor
0,184 ± 0,016
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
7,916 ± 0,017 ky
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
3,11 ± 0,06
датум открића1947
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

230Th

Масени број230
неутронски број140
атомска тежина
230,033132267 ± 0,000001297 Da
g-factor
0
присутност у природи
0,02 ± 0,02
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
75,4 ± 0,3 ky
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1907
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)4%
24Ne (heavy cluster emission)5.8%

231Th

Масени број231
неутронски број141
атомска тежина
231,036302764 ± 0,000001306 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
25,52 ± 0,01 h
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1911
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

232Th

Масени број232
неутронски број142
атомска тежина
232,038053606 ± 0,000001525 Da
g-factor
0
присутност у природи
99,98 ± 0,02
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
14 ± 0,1 Gy
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1898
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)1.1%
26Ne2.78%
(double β decay)

233Th

Масени број233
неутронски број143
атомска тежина
233,041580126 ± 0,000001528 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
21,83 ± 0,04 m
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1935
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

234Th

Масени број234
неутронски број144
атомска тежина
234,043599801 ± 0,000002779 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
24,107 ± 0,024 d
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1900
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
α (α emission)

235Th

Масени број235
неутронски број145
атомска тежина
235,047255 ± 0,000014 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
7,2 ± 0,1 m
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1969
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

236Th

Масени број236
неутронски број146
атомска тежина
236,049657 ± 0,000015 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
37,3 ± 1,5 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1973
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

237Th

Масени број237
неутронски број147
атомска тежина
237,053629 ± 0,000017 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,8 ± 0,5 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1993
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

238Th

Масени број238
неутронски број148
атомска тежина
238,056388 ± 0,000304 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
9,4 ± 2 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1999
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

239Th

Масени број239
неутронски број149
атомска тежина
239,060655 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
Thorium sample 0.1g

историја

откриоJöns Berzelius
место открићаSweden
датум открића1828
етимологијаNamed for Thor, Norse god of thunder.
изговорTHOR-i-em (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
9,6 mg/kg
присутност у природи (океан)
0,000001 mg/L
присутност у природи (људско тело)
0 %
присутност у природи (метеороид)
0,0000039 %
присутност у природи (Сунце)
0,00000003 %
Заступљеност у Космосу
0,00000004 %

Nuclear Screening Constants