ทอเรียม

ทอเรียม (Th)

chemical element with the atomic number of 90
เลขอะตอม90
มวลอะตอม232.0377
เลขมวล232
หมู่
คาบ7
บล็อกf
โปรตอน90 p+
นิวตรอน142 n0
Electrons90 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Th (ทอเรียม)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
180 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
175 pm
Metallic Radius
ionic radius
94 pm
Crystal Radius
108 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
245 pm
ความหนาแน่น
11.7 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ionization energy of Th (ทอเรียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
513.7 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
16.11 kJ/mol
standard enthalpy of formation
602 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 18, 10, 2
แบบจำลองของบอร์: Th (ทอเรียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Th (ทอเรียม)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Rn] 6d2 7s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Th (ทอเรียม)
Orbital Diagram of Th (ทอเรียม)
สถานะออกซิเดชัน-1, 1, 2, 3, 4
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.3
Electrophilicity
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
5,058.15 K
จุดหลอมเหลว
2,023.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
สีเงิน
appearancesilvery, often with black tarnish
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
0.000011 1/K
molar heat capacity
27.32 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.118 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
6.7 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000015 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
1.38 K
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000000072 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.0000000017 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.000084
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกหน้ากึ่งกลางลูกบาศก์ (FCC)
lattice constant
5.08 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
3 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
54 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
31 GPa
Young's modulus
79 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.27
อัตราเร็วของเสียง
2,490 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทแอกทิไนด, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number34
Mendeleev Number16
Pettifor Number47
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
217 ± 54 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
7.4
Neutron Mass Absorption
0.001
quantum number3F2
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Thorium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร2
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร30
Radioactive Isotopes32

208Th

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
208.017915348 ± 0.000034208 Da
เลขมวล208
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
2.4 ± 1.2 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

208Th Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

209Th

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
209.017601 ± 0.000111 Da
เลขมวล209
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

209Th Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

210Th

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
210.015093515 ± 0.000020299 Da
เลขมวล210
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
16 ± 3.6 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity+

210Th Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

211Th

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
211.014896923 ± 0.000092399 Da
เลขมวล211
g-factor
ครึ่งชีวิต
48 ± 20 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity-

211Th Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

212Th

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
212.01300157 ± 0.000010852 Da
เลขมวล212
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
31.7 ± 1.3 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1980
parity+

212Th Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

213Th

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
213.01301147 ± 0.000009895 Da
เลขมวล213
g-factor
ครึ่งชีวิต
144 ± 21 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity-

213Th Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

214Th

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
214.01148148 ± 0.000011445 Da
เลขมวล214
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
87 ± 10 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity+

214Th Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

215Th

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
215.01172464 ± 0.0000068 Da
เลขมวล215
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.35 ± 0.14 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity-

215Th Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

216Th

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
216.011055933 ± 0.00001192 Da
เลขมวล216
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
26.28 ± 0.16 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity+

216Th Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

217Th

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
217.013103443 ± 0.000011394 Da
เลขมวล217
g-factor
ครึ่งชีวิต
248 ± 4 us
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity+

217Th Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

218Th

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
218.013276248 ± 0.000011289 Da
เลขมวล218
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
122 ± 5 ns
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity+

218Th Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

219Th

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
219.015526432 ± 0.000060611 Da
เลขมวล219
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.023 ± 0.018 us
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity+

219Th Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

220Th

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
220.015769866 ± 0.000014693 Da
เลขมวล220
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
10.2 ± 0.3 us
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity+

220Th Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)%

221Th

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
221.018185757 ± 0.000008582 Da
เลขมวล221
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.75 ± 0.02 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

221Th Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

222Th

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
222.01846822 ± 0.000010966 Da
เลขมวล222
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
2.24 ± 0.03 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

222Th Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)%

223Th

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
223.020811083 ± 0.000008527 Da
เลขมวล223
g-factor
ครึ่งชีวิต
600 ± 20 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity

223Th Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

224Th

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
224.021466137 ± 0.00001031 Da
เลขมวล224
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
1.04 ± 0.02 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

224Th Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)%

225Th

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
225.023950975 ± 0.000005467 Da
เลขมวล225
g-factor
ครึ่งชีวิต
8.75 ± 0.04 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

225Th Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)90%
ϵ (electron capture)%

226Th

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
226.024903699 ± 0.00000481 Da
เลขมวล226
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
30.7 ± 0.03 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

226Th Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
18O3.2%

227Th

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
227.027702546 ± 0.000002241 Da
เลขมวล227
g-factor
ครึ่งชีวิต
18.693 ± 0.004 d
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1906
parity+

227Th Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

228Th

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
228.028739741 ± 0.000001938 Da
เลขมวล228
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
1.9125 ± 0.0007 y
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1905
parity+

228Th Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
20O1.13%

229Th

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
229.031761357 ± 0.000002581 Da
เลขมวล229
g-factor
0.184 ± 0.016
ครึ่งชีวิต
7.916 ± 0.017 ky
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
3.11 ± 0.06
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity+

229Th Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

230Th

natural abundanceRadioactive ☢️
0.02 ± 0.02
น้ำหนักอะตอม
230.033132267 ± 0.000001297 Da
เลขมวล230
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
75.4 ± 0.3 ky
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1907
parity+

230Th Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)4%
24Ne (heavy cluster emission)5.8%

231Th

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
231.036302764 ± 0.000001306 Da
เลขมวล231
g-factor
ครึ่งชีวิต
25.52 ± 0.01 h
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1911
parity+

231Th Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

232Th

natural abundanceRadioactive ☢️
99.98 ± 0.02
น้ำหนักอะตอม
232.038053606 ± 0.000001525 Da
เลขมวล232
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
14 ± 0.1 Gy
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1898
parity+

232Th Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)1.1%
26Ne2.78%
(double β decay)%

233Th

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
233.041580126 ± 0.000001528 Da
เลขมวล233
g-factor
ครึ่งชีวิต
21.83 ± 0.04 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1935
parity+

233Th Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

234Th

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
234.043599801 ± 0.000002779 Da
เลขมวล234
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
24.107 ± 0.024 d
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1900
parity+

234Th Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)%

235Th

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
235.047255 ± 0.000014 Da
เลขมวล235
g-factor
ครึ่งชีวิต
7.2 ± 0.1 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

235Th Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

236Th

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
236.049657 ± 0.000015 Da
เลขมวล236
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
37.3 ± 1.5 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity+

236Th Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

237Th

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
237.053629 ± 0.000017 Da
เลขมวล237
g-factor
ครึ่งชีวิต
4.8 ± 0.5 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1993
parity+

237Th Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

238Th

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
238.056388 ± 0.000304 Da
เลขมวล238
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
9.4 ± 2 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1999
parity+

238Th Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

239Th

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
239.060655 ± 0.000429 Da
เลขมวล239
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

239Th Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
Thorium sample 0.1g

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Jöns Berzelius
สถานที่ค้นพบSweden
ถูกค้นพบเมื่อ1828
ศัพทมูลวิทยาNamed for Thor, Norse god of thunder.
pronunciationTHOR-i-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
9.6 mg/kg
Abundance in Oceans
0.000001 mg/L
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0.0000039 %
Abundance in Sun
0.00000003 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.00000004 %

Nuclear Screening Constants