Uran

Uran (U)

radioaktivní chemický prvek s atomovým číslem 92
Atomové číslo92
Atomová hmotnost238.02891
Nukleonové číslo238
Skupina
Perioda7
Blokf
proton92 p+
neutron146 n0
elektron92 e-
Animated Bohrův model atomu of U (Uran)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
175 pm
molární objem
Kovalentní Poloměr
170 pm
Metallic Radius
iontový poloměr
102,5 pm
Crystal Radius
116,5 pm
Van der Waalsův poloměr
241 pm
hustota
19,1 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Uran0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250pmAtomový PoloměrKovalentní PoloměrMetallic RadiusVan der Waalsův poloměr

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
995,2 kJ/mol
Elektronová afinita
Ionizační energie
6,19405 eV/particle
Ionizační energie of U (Uran)
měrné skupenské teplo varu
417 kJ/mol
měrné skupenské teplo tání
12,6 kJ/mol
standardní slučovací entalpie
533 kJ/mol
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 32, 21, 9, 2
Bohrův model atomu: U (Uran)
Valenční elektron2
Lewis structure: U (Uran)
elektronová konfigurace[Rn] 5f3 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f3 6d1 7s2
Enhanced Bohrův model atomu of U (Uran)
Orbital Diagram of U (Uran)
Oxidační číslo-1, 1, 2, 3, 4, 5, 6
elektronegativita
1.7
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
4 404,15 K
Teplota tání
1 408,15 K
critical pressure
critical temperature
trojný bod
vzhled
barva
Stříbrná
vzhled
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
27,5 W/(m K)
teplotní roztažnost
0,0000139 1/K
Molární tepelná kapacita
27,665 J/(mol K)
Měrná tepelná kapacita
0,116 J/(g⋅K)
Poissonova konstanta
electrical properties
typeConductor
konduktivita
3,6 MS/m
rezistivita
0,00000028 m Ω
supravodivost
0,69 K
magnetismus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,0000000216 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,00000000514 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,000411
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustavaOrthorhombická prostorově centrovaná (ORC)
lattice constant
2,85 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
tvrdost
6 MPa
stlačitelnost
100 GPa
modul pružnosti ve smyku
111 GPa
modul pružnosti v tahu
208 GPa
Poissonova konstanta
0,23
rychlost zvuku
3 155 m/s
klasifikace
KategorieAktinoidy, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number36
Mendeleev Number20
Pettifor Number45
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůlitophile

ostatní

Gas Basicity
973,2 kJ/mol
Polarizovatelnost
129 ± 17 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Účinný průřez
7,57
Neutron Mass Absorption
0,0005
kvantové číslo5L6
space group63 (Cmcm)

Izotopy uranu

Stabilní izotopy0
Nestabilní izotopy29
Natural Isotopes3
Isotopic Composition23899.27%23899.27%2340.01%2340.01%2350.72%2350.72%

215U

Nukleonové číslo215
neutronové číslo123
relativní atomová hmotnost
215,026719774 ± 0,000111794 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,4 ± 0,9 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2015
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

216U

Nukleonové číslo216
neutronové číslo124
relativní atomová hmotnost
216,024762829 ± 0,000030158 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
6,9 ± 2,9 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2015
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

217U

Nukleonové číslo217
neutronové číslo125
relativní atomová hmotnost
217,02466 ± 0,000086 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
850 ± 710 us
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2000
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β (β decay)

218U

Nukleonové číslo218
neutronové číslo126
relativní atomová hmotnost
218,023504877 ± 0,000014722 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
354 ± 91 us
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1992
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

219U

Nukleonové číslo219
neutronové číslo127
relativní atomová hmotnost
219,025009233 ± 0,000014319 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
60 ± 7 us
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1993
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

220U

Nukleonové číslo220
neutronové číslo128
relativní atomová hmotnost
220,024706 ± 0,000108 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

221U

Nukleonové číslo221
neutronové číslo129
relativní atomová hmotnost
221,026323297 ± 0,00007744 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
660 ± 140 ns
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2015
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

222U

Nukleonové číslo222
neutronové číslo130
relativní atomová hmotnost
222,026057957 ± 0,000055817 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,7 ± 0,7 us
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1983
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

223U

Nukleonové číslo223
neutronové číslo131
relativní atomová hmotnost
223,027960754 ± 0,000063396 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
65 ± 12 us
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1991
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

224U

Nukleonové číslo224
neutronové číslo132
relativní atomová hmotnost
224,027635913 ± 0,000016383 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
396 ± 17 us
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1991
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

225U

Nukleonové číslo225
neutronové číslo133
relativní atomová hmotnost
225,02938505 ± 0,000010664 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
62 ± 4 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1989
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

226U

Nukleonové číslo226
neutronové číslo134
relativní atomová hmotnost
226,029338669 ± 0,000011884 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
269 ± 6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1973
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

227U

Nukleonové číslo227
neutronové číslo135
relativní atomová hmotnost
227,031181124 ± 0,000009136 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,1 ± 0,1 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1952
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

228U

Nukleonové číslo228
neutronové číslo136
relativní atomová hmotnost
228,031368959 ± 0,000014465 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
9,1 ± 0,2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1949
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)97.5%
ϵ (electron capture)2.5%

229U

Nukleonové číslo229
neutronové číslo137
relativní atomová hmotnost
229,033505976 ± 0,000006374 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
57,8 ± 0,5 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1949
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)80%
α (α emission)20%

230U

Nukleonové číslo230
neutronové číslo138
relativní atomová hmotnost
230,033940114 ± 0,000004841 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
20,23 ± 0,02 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1948
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
22Ne4.8%
SF (spontaneous fission)

231U

Nukleonové číslo231
neutronové číslo139
relativní atomová hmotnost
231,03629218 ± 0,000002866 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,2 ± 0,1 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1949
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)100%
α (α emission)0.004%

232U

Nukleonové číslo232
neutronové číslo140
relativní atomová hmotnost
232,037154765 ± 0,000001941 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
68,9 ± 0,4 y
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1949
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
24Ne (heavy cluster emission)8.9%
SF (spontaneous fission)2.7%
28Mg5%

233U

Nukleonové číslo233
neutronové číslo141
relativní atomová hmotnost
233,039634294 ± 0,00000242 Da
g-factor
-0,236 ± 0,02
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
159,19 ± 0,15 ky
spin5/2
nuclear quadrupole moment
3,663 ± 0,008
datum objevu1947
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)6%
24Ne (heavy cluster emission)7.2%
28Mg1.3%

234U

Nukleonové číslo234
neutronové číslo142
relativní atomová hmotnost
234,040950296 ± 0,000001212 Da
g-factor
0
natural abundance
0,0054 ± 0,0005
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
245,5 ± 0,6 ky
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1912
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)1.64%
28Mg1.4%
26Ne9%

235U

Nukleonové číslo235
neutronové číslo143
relativní atomová hmotnost
235,043928117 ± 0,000001198 Da
g-factor
-0,10857142857143 ± 0,0085714285714286
natural abundance
0,7204 ± 0,0006
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
704 ± 1 My
spin7/2
nuclear quadrupole moment
4,936 ± 0,006
datum objevu1935
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)7%
20Ne8%
25Ne8%
28Mg8%

236U

Nukleonové číslo236
neutronové číslo144
relativní atomová hmotnost
236,04556613 ± 0,000001193 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
23,42 ± 0,04 My
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1951
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)9.4%

237U

Nukleonové číslo237
neutronové číslo145
relativní atomová hmotnost
237,048728309 ± 0,00000129 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
6,752 ± 0,002 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1940
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

238U

Nukleonové číslo238
neutronové číslo146
relativní atomová hmotnost
238,050786936 ± 0,000001601 Da
g-factor
0
natural abundance
99,2742 ± 0,001
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,463 ± 0,003 Gy
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1896
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)5.44%
(double β decay)2.2%

239U

Nukleonové číslo239
neutronové číslo147
relativní atomová hmotnost
239,054291989 ± 0,000001612 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
23,45 ± 0,02 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1937
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

240U

Nukleonové číslo240
neutronové číslo148
relativní atomová hmotnost
240,056592411 ± 0,00000274 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
14,1 ± 0,1 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1953
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
α (α emission)

241U

Nukleonové číslo241
neutronové číslo149
relativní atomová hmotnost
241,06033 ± 0,00021 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)

242U

Nukleonové číslo242
neutronové číslo150
relativní atomová hmotnost
242,062931 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
16,8 ± 0,5 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1979
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

243U

Nukleonové číslo243
neutronové číslo151
relativní atomová hmotnost
243,067075 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
Uranium2

dějiny

objevitel nebo vynálezceMartin Klaproth
místo objevu/vynálezuGermany
datum objevu1789
etymologieNamed for the planet Uranus.
výslovnostyoo-RAY-ni-em (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
2,7 mg/kg
natural abundance (oceán)
0,0032 mg/L
natural abundance (lidské tělo)
0,0000001 %
natural abundance (meteoroid)
0,00000098 %
natural abundance (Slunce)
0,0000001 %
Hojnost ve vesmíru
0,00000002 %

Nuclear Screening Constants