Uran

Uran (U)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa92
Masa atomowa238.02891
liczba masowa238
Grupa
Okres7
Blokf
Protony92 p+
Neutrony146 n0
Elektrony92 e-
Animated Model atomu Bohra of U (Uran)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
175 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
170 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
102,5 pm
Crystal Radius
116,5 pm
promień van der Waalsa
241 pm
gęstość
19,1 g/cm³
energia
proton affinity
995,2 kJ/mol
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
6,19405 eV/particle
potencjał jonizacyjny of U (Uran)
ciepło parowania
417 kJ/mol
ciepło topnienia
12,6 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
533 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 21, 9, 2
Model atomu Bohra: U (Uran)
elektron walencyjny2
Lewis structure: U (Uran)
konfiguracja elektronowa[Rn] 5f3 6d1 7s2
Enhanced Model atomu Bohra of U (Uran)
Orbital Diagram of U (Uran)
stopień utlenienia-1, 1, 2, 3, 4, 5, 6
elektroujemność
1.7
Electrophilicity
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
4 404,15 K
Temperatura topnienia
1 408,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Srebrny
appearance
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
27,5 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
0,0000139 1/K
molar heat capacity
27,665 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,116 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
3,6 MS/m
rezystywność
0,00000028 m Ω
nadprzewodnictwo
0,69 K
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,0000000216 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,00000000514 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,000411
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznyBase Centered Orthorhombic (ORC)
Stała sieci krystalicznej
2,85 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
6 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
100 GPa
moduł Kirchhoffa
111 GPa
moduł Younga
208 GPa
współczynnik Poissona
0,23
prędkość dźwięku
3 155 m/s
klasyfikowanie
KategoriaAktynowce, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number36
Mendeleev Number20
Pettifor Number45
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
973,2 kJ/mol
Dipole Polarizability
129 ± 17 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Przekrój czynny
7,57
Neutron Mass Absorption
0,0005
liczby kwantowe5L6
grupa przestrzenna63 (Cmcm)

Isotopes of Uranium

Stabilne izotopy3
Niestabilne izotopy26
Radioactive Isotopes29

215U

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
215,026719774 ± 0,000111794 Da
liczba masowa215
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,4 ± 0,9 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2015
parzystość-

215U Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

216U

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
216,024762829 ± 0,000030158 Da
liczba masowa216
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
6,9 ± 2,9 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2015
parzystość+

216U Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

217U

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
217,02466 ± 0,000086 Da
liczba masowa217
g-factor
czas połowicznego rozpadu
850 ± 710 us
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2000
parzystość-

217U Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β (β decay)%

218U

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
218,023504877 ± 0,000014722 Da
liczba masowa218
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
354 ± 91 us
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1992
parzystość+

218U Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

219U

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
219,025009233 ± 0,000014319 Da
liczba masowa219
g-factor
czas połowicznego rozpadu
60 ± 7 us
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1993
parzystość+

219U Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

220U

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
220,024706 ± 0,000108 Da
liczba masowa220
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

220U Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

221U

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
221,026323297 ± 0,00007744 Da
liczba masowa221
g-factor
czas połowicznego rozpadu
660 ± 140 ns
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2015
parzystość+

221U Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

222U

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
222,026057957 ± 0,000055817 Da
liczba masowa222
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
4,7 ± 0,7 us
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1983
parzystość+

222U Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

223U

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
223,027960754 ± 0,000063396 Da
liczba masowa223
g-factor
czas połowicznego rozpadu
65 ± 12 us
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1991
parzystość+

223U Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

224U

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
224,027635913 ± 0,000016383 Da
liczba masowa224
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
396 ± 17 us
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1991
parzystość+

224U Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

225U

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
225,02938505 ± 0,000010664 Da
liczba masowa225
g-factor
czas połowicznego rozpadu
62 ± 4 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1989
parzystość+

225U Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

226U

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
226,029338669 ± 0,000011884 Da
liczba masowa226
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
269 ± 6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1973
parzystość+

226U Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

227U

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
227,031181124 ± 0,000009136 Da
liczba masowa227
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,1 ± 0,1 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1952
parzystość+

227U Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

228U

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
228,031368959 ± 0,000014465 Da
liczba masowa228
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
9,1 ± 0,2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1949
parzystość+

228U Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)97.5%
ϵ (electron capture)2.5%

229U

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
229,033505976 ± 0,000006374 Da
liczba masowa229
g-factor
czas połowicznego rozpadu
57,8 ± 0,5 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1949
parzystość+

229U Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)80%
α (α emission)20%

230U

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
230,033940114 ± 0,000004841 Da
liczba masowa230
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
20,23 ± 0,02 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1948
parzystość+

230U Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
22Ne4.8%
SF (spontaneous fission)%

231U

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
231,03629218 ± 0,000002866 Da
liczba masowa231
g-factor
czas połowicznego rozpadu
4,2 ± 0,1 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1949
parzystość+

231U Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%
α (α emission)0.004%

232U

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
232,037154765 ± 0,000001941 Da
liczba masowa232
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
68,9 ± 0,4 y
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1949
parzystość+

232U Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
24Ne (heavy cluster emission)8.9%
SF (spontaneous fission)2.7%
28Mg5%

233U

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
233,039634294 ± 0,00000242 Da
liczba masowa233
g-factor
-0,236 ± 0,02
czas połowicznego rozpadu
159,19 ± 0,15 ky
spin5/2
nuclear quadrupole moment
3,663 ± 0,008
data odkrycia1947
parzystość+

233U Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)6%
24Ne (heavy cluster emission)7.2%
28Mg1.3%

234U

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
0,0054 ± 0,0005
względna masa atomowa
234,040950296 ± 0,000001212 Da
liczba masowa234
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
245,5 ± 0,6 ky
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1912
parzystość+

234U Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)1.64%
28Mg1.4%
26Ne9%

235U

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
0,7204 ± 0,0006
względna masa atomowa
235,043928117 ± 0,000001198 Da
liczba masowa235
g-factor
-0,10857142857143 ± 0,0085714285714286
czas połowicznego rozpadu
704 ± 1 My
spin7/2
nuclear quadrupole moment
4,936 ± 0,006
data odkrycia1935
parzystość-

235U Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)7%
20Ne8%
25Ne8%
28Mg8%

236U

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
236,04556613 ± 0,000001193 Da
liczba masowa236
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
23,42 ± 0,04 My
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1951
parzystość+

236U Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)9.4%

237U

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
237,048728309 ± 0,00000129 Da
liczba masowa237
g-factor
czas połowicznego rozpadu
6,752 ± 0,002 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1940
parzystość+

237U Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

238U

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
99,2742 ± 0,001
względna masa atomowa
238,050786936 ± 0,000001601 Da
liczba masowa238
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
4,463 ± 0,003 Gy
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1896
parzystość+

238U Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)5.44%
(double β decay)2.2%

239U

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
239,054291989 ± 0,000001612 Da
liczba masowa239
g-factor
czas połowicznego rozpadu
23,45 ± 0,02 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1937
parzystość+

239U Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

240U

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
240,056592411 ± 0,00000274 Da
liczba masowa240
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
14,1 ± 0,1 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1953
parzystość+

240U Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
α (α emission)%

241U

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
241,06033 ± 0,00021 Da
liczba masowa241
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

241U Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%

242U

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
242,062931 ± 0,000215 Da
liczba masowa242
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
16,8 ± 0,5 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1979
parzystość+

242U Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

243U

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
243,067075 ± 0,000322 Da
liczba masowa243
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

243U Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
Uranium2

historia

odkrywca lub wynalazcaMartin Klaproth
miejsce odkryciaGermany
data odkrycia1789
etymologiaNamed for the planet Uranus.
wymowayoo-RAY-ni-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
2,7 mg/kg
Abundance in Oceans
0,0032 mg/L
Abundance in Human Body
0,0000001 %
Abundance in Meteor
0,00000098 %
Abundance in Sun
0,0000001 %
Ilość we Wszechświecie
0,00000002 %

Nuclear Screening Constants