Uran

Uran (U)

92. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa92
Masa atomowa238.02891
liczba masowa238
Grupa
Okres7
Blokf
proton92 p+
neutron146 n0
elektron92 e-
Animated Model atomu Bohra of U (Uran)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
175 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
170 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
102,5 pm
Crystal Radius
116,5 pm
promień van der Waalsa
241 pm
gęstość
19,1 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Uran0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
995,2 kJ/mol
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
6,19405 eV/particle
potencjał jonizacyjny of U (Uran)
ciepło parowania
417 kJ/mol
ciepło topnienia
12,6 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
533 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 21, 9, 2
Model atomu Bohra: U (Uran)
elektron walencyjny2
Lewis structure: U (Uran)
konfiguracja elektronowa[Rn] 5f3 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f3 6d1 7s2
Enhanced Model atomu Bohra of U (Uran)
Orbital Diagram of U (Uran)
stopień utlenienia-1, 1, 2, 3, 4, 5, 6
elektroujemność
1.7
Electrophilicity Index
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
4 404,15 K
Temperatura topnienia
1 408,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Srebrny
appearance
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
27,5 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
0,0000139 1/K
molar heat capacity
27,665 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,116 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
3,6 MS/m
rezystywność
0,00000028 m Ω
nadprzewodnictwo
0,69 K
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,0000000216 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,00000000514 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,000411
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznyBase Centered Orthorhombic (ORC)
Stała sieci krystalicznej
2,85 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
6 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
100 GPa
moduł Kirchhoffa
111 GPa
moduł Younga
208 GPa
współczynnik Poissona
0,23
prędkość dźwięku
3 155 m/s
klasyfikowanie
KategoriaAktynowce, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number36
Mendeleev Number20
Pettifor Number45
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
973,2 kJ/mol
Polaryzowalność
129 ± 17 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
7,57
Neutron Mass Absorption
0,0005
liczby kwantowe5L6
grupa przestrzenna63 (Cmcm)

Isotopes of Uranium

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy29
Natural Isotopes3
Isotopic Composition23899.27%23899.27%2340.01%2340.01%2350.72%2350.72%

215U

liczba masowa215
liczba neutronów123
względna masa atomowa
215,026719774 ± 0,000111794 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,4 ± 0,9 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2015
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

216U

liczba masowa216
liczba neutronów124
względna masa atomowa
216,024762829 ± 0,000030158 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6,9 ± 2,9 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2015
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

217U

liczba masowa217
liczba neutronów125
względna masa atomowa
217,02466 ± 0,000086 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
850 ± 710 us
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2000
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β (β decay)

218U

liczba masowa218
liczba neutronów126
względna masa atomowa
218,023504877 ± 0,000014722 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
354 ± 91 us
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1992
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

219U

liczba masowa219
liczba neutronów127
względna masa atomowa
219,025009233 ± 0,000014319 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
60 ± 7 us
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1993
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

220U

liczba masowa220
liczba neutronów128
względna masa atomowa
220,024706 ± 0,000108 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

221U

liczba masowa221
liczba neutronów129
względna masa atomowa
221,026323297 ± 0,00007744 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
660 ± 140 ns
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2015
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

222U

liczba masowa222
liczba neutronów130
względna masa atomowa
222,026057957 ± 0,000055817 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,7 ± 0,7 us
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1983
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

223U

liczba masowa223
liczba neutronów131
względna masa atomowa
223,027960754 ± 0,000063396 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
65 ± 12 us
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1991
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

224U

liczba masowa224
liczba neutronów132
względna masa atomowa
224,027635913 ± 0,000016383 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
396 ± 17 us
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1991
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

225U

liczba masowa225
liczba neutronów133
względna masa atomowa
225,02938505 ± 0,000010664 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
62 ± 4 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1989
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

226U

liczba masowa226
liczba neutronów134
względna masa atomowa
226,029338669 ± 0,000011884 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
269 ± 6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1973
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

227U

liczba masowa227
liczba neutronów135
względna masa atomowa
227,031181124 ± 0,000009136 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,1 ± 0,1 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1952
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

228U

liczba masowa228
liczba neutronów136
względna masa atomowa
228,031368959 ± 0,000014465 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
9,1 ± 0,2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1949
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)97.5%
ϵ (electron capture)2.5%

229U

liczba masowa229
liczba neutronów137
względna masa atomowa
229,033505976 ± 0,000006374 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
57,8 ± 0,5 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1949
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)80%
α (α emission)20%

230U

liczba masowa230
liczba neutronów138
względna masa atomowa
230,033940114 ± 0,000004841 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
20,23 ± 0,02 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1948
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
22Ne4.8%
SF (spontaneous fission)

231U

liczba masowa231
liczba neutronów139
względna masa atomowa
231,03629218 ± 0,000002866 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,2 ± 0,1 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1949
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%
α (α emission)0.004%

232U

liczba masowa232
liczba neutronów140
względna masa atomowa
232,037154765 ± 0,000001941 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
68,9 ± 0,4 y
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1949
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
24Ne (heavy cluster emission)8.9%
SF (spontaneous fission)2.7%
28Mg5%

233U

liczba masowa233
liczba neutronów141
względna masa atomowa
233,039634294 ± 0,00000242 Da
g-factor
-0,236 ± 0,02
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
159,19 ± 0,15 ky
spin5/2
nuclear quadrupole moment
3,663 ± 0,008
data odkrycia1947
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)6%
24Ne (heavy cluster emission)7.2%
28Mg1.3%

234U

liczba masowa234
liczba neutronów142
względna masa atomowa
234,040950296 ± 0,000001212 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
0,0054 ± 0,0005
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
245,5 ± 0,6 ky
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1912
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)1.64%
28Mg1.4%
26Ne9%

235U

liczba masowa235
liczba neutronów143
względna masa atomowa
235,043928117 ± 0,000001198 Da
g-factor
-0,10857142857143 ± 0,0085714285714286
abundancja naturalna
0,7204 ± 0,0006
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
704 ± 1 My
spin7/2
nuclear quadrupole moment
4,936 ± 0,006
data odkrycia1935
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)7%
20Ne8%
25Ne8%
28Mg8%

236U

liczba masowa236
liczba neutronów144
względna masa atomowa
236,04556613 ± 0,000001193 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
23,42 ± 0,04 My
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1951
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)9.4%

237U

liczba masowa237
liczba neutronów145
względna masa atomowa
237,048728309 ± 0,00000129 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6,752 ± 0,002 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1940
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

238U

liczba masowa238
liczba neutronów146
względna masa atomowa
238,050786936 ± 0,000001601 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
99,2742 ± 0,001
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,463 ± 0,003 Gy
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1896
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)5.44%
(double β decay)2.2%

239U

liczba masowa239
liczba neutronów147
względna masa atomowa
239,054291989 ± 0,000001612 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
23,45 ± 0,02 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1937
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

240U

liczba masowa240
liczba neutronów148
względna masa atomowa
240,056592411 ± 0,00000274 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
14,1 ± 0,1 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1953
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
α (α emission)

241U

liczba masowa241
liczba neutronów149
względna masa atomowa
241,06033 ± 0,00021 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)

242U

liczba masowa242
liczba neutronów150
względna masa atomowa
242,062931 ± 0,000215 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
16,8 ± 0,5 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1979
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

243U

liczba masowa243
liczba neutronów151
względna masa atomowa
243,067075 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
Uranium2

historia

odkrywca lub wynalazcaMartin Klaproth
miejsce odkryciaGermany
data odkrycia1789
etymologiaNamed for the planet Uranus.
wymowayoo-RAY-ni-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
2,7 mg/kg
abundancja naturalna (ocean)
0,0032 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
0,0000001 %
abundancja naturalna (meteoroid)
0,00000098 %
abundancja naturalna (Słońce)
0,0000001 %
Ilość we Wszechświecie
0,00000002 %

Nuclear Screening Constants