Uran

Uran (U)

radioactive, metallic element with the atomic number 92
Vrstno število92
Atomska teža238.02891
Masno število238
Skupina
Perioda7
Blokf
proton92 p+
nevtron146 n0
elektron92 e-
Animated Bohrov model atoma of U (Uran)

Lastnosti

fizikalna lastnost
Atomski polmer
175 pm
Molarna prostornina
Kovalentni polmer
170 pm
Metallic Radius
Ionski polmer
102,5 pm
Crystal Radius
116,5 pm
Van der Waalsov polmer
241 pm
density
19,1 g/cm³
energija
proton affinity
995,2 kJ/mol
Elektronska afiniteta
ionization energy
6,19405 eV/particle
ionization energy of U (Uran)
Izparilna toplota
417 kJ/mol
talilna toplota
12,6 kJ/mol
Standardna tvorbena entalpija
533 kJ/mol
elektron
Elektronska lupina2, 8, 18, 32, 21, 9, 2
Bohrov model atoma: U (Uran)
valence electron2
Lewis structure: U (Uran)
elektronska konfiguracija[Rn] 5f3 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f3 6d1 7s2
Enhanced Bohrov model atoma of U (Uran)
Orbital Diagram of U (Uran)
Oksidacijsko stanje-1, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Elektronegativnost
1.7
Electrophilicity Index
osnovno agregatno stanje
phase of matterTrdnina
plinasto agregatno stanje
Vrelišče
4.404,15 K
Tališče
1.408,15 K
critical pressure
kritična temperatura
Trojna točka
appearance
barva
Silver
appearance
Lomni količnik
thermodynamic material property
Toplotna prevodnost
27,5 W/(m K)
thermal expansion
0,0000139 1/K
molar heat capacity
27,665 J/(mol K)
Toplotna kapaciteta
0,116 J/(g⋅K)
Adiabatni eksponent
electrical properties
typeConductor
Električna prevodnost
3,6 MS/m
Specifična upornost
0,00000028 m Ω
Superprevodnost
0,69 K
Magnetizem
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0,0000000216 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0,00000000514 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0,000411
magnetic ordering
Curiejeva temperatura
Néelova temperatura
struktura
Kristalna strukturaOsnovno centrirana ortorombska (ORC)
lattice constant
2,85 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Trdota
6 MPa
Stisljivostni modul
100 GPa
Strižni modul
111 GPa
Young's modulus
208 GPa
Poissonovo število
0,23
hitrost zvoka
3.155 m/s
klasifikacija
KategorijaAktinoidi, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number36
Mendeleev Number20
Pettifor Number45
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidtovo razvrščanje elementovlitophile
other
Gas Basicity
973,2 kJ/mol
Polarizabilnost
129 ± 17 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
7,57
Neutron Mass Absorption
0,0005
Kvantno število5L6
Prostorska skupina63 (Cmcm)

Isotopes of Uranium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes29
Radioactive Isotopes29
Isotopic Composition23899.27%23899.27%2340.01%2340.01%2350.72%2350.72%

215U

Masno število215
nevtronsko število123
relative atomic mass
215,026719774 ± 0,000111794 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,4 ± 0,9 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2015
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

216U

Masno število216
nevtronsko število124
relative atomic mass
216,024762829 ± 0,000030158 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
6,9 ± 2,9 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja2015
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%

217U

Masno število217
nevtronsko število125
relative atomic mass
217,02466 ± 0,000086 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
850 ± 710 us
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja2000
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)100%
β (β decay)

218U

Masno število218
nevtronsko število126
relative atomic mass
218,023504877 ± 0,000014722 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
354 ± 91 us
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1992
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%

219U

Masno število219
nevtronsko število127
relative atomic mass
219,025009233 ± 0,000014319 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
60 ± 7 us
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1993
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

220U

Masno število220
nevtronsko število128
relative atomic mass
220,024706 ± 0,000108 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

221U

Masno število221
nevtronsko število129
relative atomic mass
221,026323297 ± 0,00007744 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
660 ± 140 ns
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2015
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

222U

Masno število222
nevtronsko število130
relative atomic mass
222,026057957 ± 0,000055817 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
4,7 ± 0,7 us
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1983
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

223U

Masno število223
nevtronsko število131
relative atomic mass
223,027960754 ± 0,000063396 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
65 ± 12 us
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1991
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

224U

Masno število224
nevtronsko število132
relative atomic mass
224,027635913 ± 0,000016383 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
396 ± 17 us
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1991
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

225U

Masno število225
nevtronsko število133
relative atomic mass
225,02938505 ± 0,000010664 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
62 ± 4 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1989
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%

226U

Masno število226
nevtronsko število134
relative atomic mass
226,029338669 ± 0,000011884 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
269 ± 6 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1973
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%

227U

Masno število227
nevtronsko število135
relative atomic mass
227,031181124 ± 0,000009136 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,1 ± 0,1 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1952
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

228U

Masno število228
nevtronsko število136
relative atomic mass
228,031368959 ± 0,000014465 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
9,1 ± 0,2 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1949
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)97.5%
ϵ (electron capture)2.5%

229U

Masno število229
nevtronsko število137
relative atomic mass
229,033505976 ± 0,000006374 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
57,8 ± 0,5 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1949
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)80%
α (α emission)20%

230U

Masno število230
nevtronsko število138
relative atomic mass
230,033940114 ± 0,000004841 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
20,23 ± 0,02 d
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1948
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%
22Ne4.8%
SF (spontaneous fission)

231U

Masno število231
nevtronsko število139
relative atomic mass
231,03629218 ± 0,000002866 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
4,2 ± 0,1 d
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1949
Parnost+

decay modeJakost
ϵ (electron capture)100%
α (α emission)0.004%

232U

Masno število232
nevtronsko število140
relative atomic mass
232,037154765 ± 0,000001941 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
68,9 ± 0,4 y
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1949
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%
24Ne (heavy cluster emission)8.9%
SF (spontaneous fission)2.7%
28Mg5%

233U

Masno število233
nevtronsko število141
relative atomic mass
233,039634294 ± 0,00000242 Da
g-factor
−0,236 ± 0,02
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
159,19 ± 0,15 ky
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
3,663 ± 0,008
datum odkritja1947
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)6%
24Ne (heavy cluster emission)7.2%
28Mg1.3%

234U

Masno število234
nevtronsko število142
relative atomic mass
234,040950296 ± 0,000001212 Da
g-factor
0
natural abundance
0,0054 ± 0,0005
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
245,5 ± 0,6 ky
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1912
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)1.64%
28Mg1.4%
26Ne9%

235U

Masno število235
nevtronsko število143
relative atomic mass
235,043928117 ± 0,000001198 Da
g-factor
−0,10857142857143 ± 0,0085714285714286
natural abundance
0,7204 ± 0,0006
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
704 ± 1 My
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
4,936 ± 0,006
datum odkritja1935
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)7%
20Ne8%
25Ne8%
28Mg8%

236U

Masno število236
nevtronsko število144
relative atomic mass
236,04556613 ± 0,000001193 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
23,42 ± 0,04 My
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1951
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)9.4%

237U

Masno število237
nevtronsko število145
relative atomic mass
237,048728309 ± 0,00000129 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
6,752 ± 0,002 d
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1940
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

238U

Masno število238
nevtronsko število146
relative atomic mass
238,050786936 ± 0,000001601 Da
g-factor
0
natural abundance
99,2742 ± 0,001
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
4,463 ± 0,003 Gy
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1896
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)5.44%
(double β decay)2.2%

239U

Masno število239
nevtronsko število147
relative atomic mass
239,054291989 ± 0,000001612 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
23,45 ± 0,02 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1937
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

240U

Masno število240
nevtronsko število148
relative atomic mass
240,056592411 ± 0,00000274 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
14,1 ± 0,1 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1953
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
α (α emission)

241U

Masno število241
nevtronsko število149
relative atomic mass
241,06033 ± 0,00021 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)

242U

Masno število242
nevtronsko število150
relative atomic mass
242,062931 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
16,8 ± 0,5 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1979
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

243U

Masno število243
nevtronsko število151
relative atomic mass
243,067075 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)
Uranium2

zgodovina

odkritelj ali izumiteljMartin Klaproth
nahajališčeGermany
datum odkritja1789
etimologijaNamed for the planet Uranus.
pronunciationyoo-RAY-ni-em (angleščina)

vir

Výskyt
Abundance in Earth's crust
2,7 mg/kg
natural abundance (ocean)
0,0032 mg/L
natural abundance (človeško telo)
0,0000001 %
natural abundance (Meteoroid)
0,00000098 %
natural abundance (Sonce)
0,0000001 %
Abundance in Universe
0,00000002 %

Nuclear Screening Constants