Urani, Uran

Urani, Uran (U)

nguyên tố hóa học kim loại màu trắng thuộc nhóm Actini, có số nguyên tử là 92
Số nguyên tử92
Nguyên tử khối238.02891
số khối238
Nhóm
Chu kỳ7
Phân lớpf
Prô ton92 p+
Nơ tron146 n0
Electrons92 e-
Animated Mô hình Bohr of U (Urani, Uran)

Các tính chất

bán kính nguyên tử
175 pm
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
170 pm
Metallic Radius
ionic radius
102,5 pm
Crystal Radius
116,5 pm
Bán kính van der Waals
241 pm
mật độ
19,1 g/cm³
năng lượng
proton affinity
995,2 kJ/mol
Ái lực điện tử
ionization energy
6,19405 eV/particle
ionization energy of U (Urani, Uran)
Nhiệt bay hơi
417 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
12,6 kJ/mol
standard enthalpy of formation
533 kJ/mol
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 32, 21, 9, 2
Mô hình Bohr: U (Urani, Uran)
Electron hóa trị2
Cấu trúc Lewis: U (Urani, Uran)
Cấu hình electron[Rn] 5f3 6d1 7s2
Enhanced Mô hình Bohr of U (Urani, Uran)
Orbital Diagram of U (Urani, Uran)
trạng thái oxy hóa-1, 1, 2, 3, 4, 5, 6
độ âm điện
1.7
Electrophilicity
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
4.404,15 K
Nhiệt độ nóng chảy
1.408,15 K
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Bạc
appearance
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
27,5 W/(m K)
Độ giãn nở nhiệt
0,0000139 1/K
molar heat capacity
27,665 J/(mol K)
Nhiệt dung
0,116 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
dẫn điện
3,6 MS/m
điện trở suất
0,00000028 m Ω
Siêu dẫn
0,69 K
từ học
typeparamagnetic
Độ cảm từ (Mass)
0,0000000216 m³/Kg
Độ cảm từ (Molar)
0,00000000514 m³/mol
Độ cảm từ (Volume)
0,000411
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thểTrực thoi tâm đáy (ORC)
lattice constant
2,85 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Độ cứng
6 MPa
Mô đun khối
100 GPa
Modul ngang
111 GPa
mô đun Young
208 GPa
Hệ số Poisson
0,23
tốc độ âm thanh
3.155 m/s
phân loại
Danh mụcNhóm Actini, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number36
Mendeleev Number20
Pettifor Number45
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
973,2 kJ/mol
Dipole Polarizability
129 ± 17 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
7,57
Neutron Mass Absorption
0,0005
Số lượng tử5L6
space group63 (Cmcm)

Đồng vị của Urani

Các đồng vị bền3
Các đồng vị không bền26
Radioactive Isotopes29

215U

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
215,026719774 ± 0,000111794 Da
số khối215
g-factor
chu kỳ bán rã
1,4 ± 0,9 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2015
parity-

215U Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

216U

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
216,024762829 ± 0,000030158 Da
số khối216
g-factor
0
chu kỳ bán rã
6,9 ± 2,9 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2015
parity+

216U Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

217U

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
217,02466 ± 0,000086 Da
số khối217
g-factor
chu kỳ bán rã
850 ± 710 us
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2000
parity-

217U Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β (β decay)%

218U

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
218,023504877 ± 0,000014722 Da
số khối218
g-factor
0
chu kỳ bán rã
354 ± 91 us
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1992
parity+

218U Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

219U

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
219,025009233 ± 0,000014319 Da
số khối219
g-factor
chu kỳ bán rã
60 ± 7 us
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1993
parity+

219U Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

220U

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
220,024706 ± 0,000108 Da
số khối220
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá
parity+

220U Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

221U

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
221,026323297 ± 0,00007744 Da
số khối221
g-factor
chu kỳ bán rã
660 ± 140 ns
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2015
parity+

221U Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

222U

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
222,026057957 ± 0,000055817 Da
số khối222
g-factor
0
chu kỳ bán rã
4,7 ± 0,7 us
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1983
parity+

222U Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

223U

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
223,027960754 ± 0,000063396 Da
số khối223
g-factor
chu kỳ bán rã
65 ± 12 us
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1991
parity+

223U Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

224U

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
224,027635913 ± 0,000016383 Da
số khối224
g-factor
0
chu kỳ bán rã
396 ± 17 us
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1991
parity+

224U Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

225U

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
225,02938505 ± 0,000010664 Da
số khối225
g-factor
chu kỳ bán rã
62 ± 4 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1989
parity+

225U Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

226U

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
226,029338669 ± 0,000011884 Da
số khối226
g-factor
0
chu kỳ bán rã
269 ± 6 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1973
parity+

226U Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

227U

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
227,031181124 ± 0,000009136 Da
số khối227
g-factor
chu kỳ bán rã
1,1 ± 0,1 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1952
parity+

227U Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

228U

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
228,031368959 ± 0,000014465 Da
số khối228
g-factor
0
chu kỳ bán rã
9,1 ± 0,2 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1949
parity+

228U Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)97.5%
ϵ (electron capture)2.5%

229U

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
229,033505976 ± 0,000006374 Da
số khối229
g-factor
chu kỳ bán rã
57,8 ± 0,5 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1949
parity+

229U Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)80%
α (α emission)20%

230U

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
230,033940114 ± 0,000004841 Da
số khối230
g-factor
0
chu kỳ bán rã
20,23 ± 0,02 d
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1948
parity+

230U Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
22Ne4.8%
SF (spontaneous fission)%

231U

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
231,03629218 ± 0,000002866 Da
số khối231
g-factor
chu kỳ bán rã
4,2 ± 0,1 d
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1949
parity+

231U Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%
α (α emission)0.004%

232U

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
232,037154765 ± 0,000001941 Da
số khối232
g-factor
0
chu kỳ bán rã
68,9 ± 0,4 y
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1949
parity+

232U Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
24Ne (heavy cluster emission)8.9%
SF (spontaneous fission)2.7%
28Mg5%

233U

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
233,039634294 ± 0,00000242 Da
số khối233
g-factor
-0,236 ± 0,02
chu kỳ bán rã
159,19 ± 0,15 ky
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
3,663 ± 0,008
ngày khám phá1947
parity+

233U Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)6%
24Ne (heavy cluster emission)7.2%
28Mg1.3%

234U

natural abundanceRadioactive ☢️
0,0054 ± 0,0005
relative atomic mass
234,040950296 ± 0,000001212 Da
số khối234
g-factor
0
chu kỳ bán rã
245,5 ± 0,6 ky
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1912
parity+

234U Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)1.64%
28Mg1.4%
26Ne9%

235U

natural abundanceRadioactive ☢️
0,7204 ± 0,0006
relative atomic mass
235,043928117 ± 0,000001198 Da
số khối235
g-factor
-0,10857142857143 ± 0,0085714285714286
chu kỳ bán rã
704 ± 1 My
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
4,936 ± 0,006
ngày khám phá1935
parity-

235U Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)7%
20Ne8%
25Ne8%
28Mg8%

236U

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
236,04556613 ± 0,000001193 Da
số khối236
g-factor
0
chu kỳ bán rã
23,42 ± 0,04 My
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1951
parity+

236U Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)9.4%

237U

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
237,048728309 ± 0,00000129 Da
số khối237
g-factor
chu kỳ bán rã
6,752 ± 0,002 d
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1940
parity+

237U Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

238U

natural abundanceRadioactive ☢️
99,2742 ± 0,001
relative atomic mass
238,050786936 ± 0,000001601 Da
số khối238
g-factor
0
chu kỳ bán rã
4,463 ± 0,003 Gy
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1896
parity+

238U Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)5.44%
(double β decay)2.2%

239U

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
239,054291989 ± 0,000001612 Da
số khối239
g-factor
chu kỳ bán rã
23,45 ± 0,02 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1937
parity+

239U Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

240U

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
240,056592411 ± 0,00000274 Da
số khối240
g-factor
0
chu kỳ bán rã
14,1 ± 0,1 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1953
parity+

240U Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)%

241U

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
241,06033 ± 0,00021 Da
số khối241
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity+

241U Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%

242U

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
242,062931 ± 0,000215 Da
số khối242
g-factor
0
chu kỳ bán rã
16,8 ± 0,5 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1979
parity+

242U Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

243U

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
243,067075 ± 0,000322 Da
số khối243
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity-

243U Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
Uranium2.jpg

lịch sử

được phát hiện bởiMartin Klaproth
nơi khám pháGermany
ngày khám phá1789
từ nguyên họcNamed for the planet Uranus.
cách phát âmyoo-RAY-ni-em (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
2,7 mg/kg
Abundance in Oceans
0,0032 mg/L
Abundance in Human Body
0,0000001 %
Abundance in Meteor
0,00000098 %
Abundance in Sun
0,0000001 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0,00000002 %

Nuclear Screening Constants