Vanad

Vanad (V)

chemický prvek s atomovým číslem 23
Atomové číslo23
Atomová hmotnost50.9415
Nukleonové číslo51
Skupina5
Perioda4
Blokd
proton23 p+
neutron28 n0
elektron23 e-
Animated Bohrův model atomu of V (Vanad)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
135 pm
molární objem
Kovalentní Poloměr
134 pm
Metallic Radius
122 pm
iontový poloměr
79 pm
Crystal Radius
93 pm
Van der Waalsův poloměr
207 pm
hustota
Atomic Radii Of The Elements: Vanad0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmAtomový PoloměrKovalentní PoloměrMetallic RadiusVan der Waalsův poloměr

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
859,4 kJ/mol
Elektronová afinita
Ionizační energie
6,746187 eV/particle
Ionizační energie of V (Vanad)
měrné skupenské teplo varu
460 kJ/mol
měrné skupenské teplo tání
17,5 kJ/mol
standardní slučovací entalpie
515,5 kJ/mol
elektron
Elektronový obal2, 8, 11, 2
Bohrův model atomu: V (Vanad)
Valenční elektron2
Lewis structure: V (Vanad)
elektronová konfigurace[Ar] 3d3 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2
Enhanced Bohrův model atomu of V (Vanad)
Orbital Diagram of V (Vanad)
Oxidační číslo-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
elektronegativita
1.63
Electrophilicity Index
1,0623004980594741 eV/particle
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
3 680,15 K
Teplota tání
2 183,15 K
critical pressure
critical temperature
trojný bod
vzhled
barva
Stříbrná
vzhledblue-silver-grey metal
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
30,7 W/(m K)
teplotní roztažnost
0,0000084 1/K
Molární tepelná kapacita
24,89 J/(mol K)
Měrná tepelná kapacita
0,489 J/(g⋅K)
Poissonova konstanta
electrical properties
typeConductor
konduktivita
5 MS/m
rezistivita
0,0000002 m Ω
supravodivost
5,4 K
magnetismus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,0000000628 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,000000003199 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,0003837
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustavaKubická prostorově centrovaná (BCC)
lattice constant
3,02 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
tvrdost
7 MPa
stlačitelnost
160 GPa
modul pružnosti ve smyku
47 GPa
modul pružnosti v tahu
128 GPa
Poissonova konstanta
0,37
rychlost zvuku
4 560 m/s
klasifikace
KategoriePřechodné kovy, Transition metals
CAS GroupVA
IUPAC GroupVB
Glawe Number54
Mendeleev Number47
Pettifor Number54
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůlitophile

ostatní

Gas Basicity
836,8 kJ/mol
Polarizovatelnost
87 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
832 a₀
allotrope
Účinný průřez
5,06
Neutron Mass Absorption
0,0033
kvantové číslo4F3/2
space group229 (Im_3m)

Izotopy vanadu

Stabilní izotopy1
Nestabilní izotopy28
Natural Isotopes2
Isotopic Composition5199.75%5199.75%500.25%500.25%

39V

Nukleonové číslo39
neutronové číslo16
relativní atomová hmotnost
39,02423 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)

40V

Nukleonové číslo40
neutronové číslo17
relativní atomová hmotnost
40,013387 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)

41V

Nukleonové číslo41
neutronové číslo18
relativní atomová hmotnost
41,000333 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)

42V

Nukleonové číslo42
neutronové číslo19
relativní atomová hmotnost
41,99182 ± 0,00021 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)

43V

Nukleonové číslo43
neutronové číslo20
relativní atomová hmotnost
42,980766 ± 0,000046 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
79,3 ± 2,4 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1987
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.5%

44V

Nukleonové číslo44
neutronové číslo21
relativní atomová hmotnost
43,974440977 ± 0,000007799 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
111 ± 7 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1971
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)
β+ p (β+-delayed proton emission)

45V

Nukleonové číslo45
neutronové číslo22
relativní atomová hmotnost
44,965768498 ± 0,000000926 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
547 ± 6 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1975
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

46V

Nukleonové číslo46
neutronové číslo23
relativní atomová hmotnost
45,960197389 ± 0,000000143 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
422,62 ± 0,05 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1952
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

47V

Nukleonové číslo47
neutronové číslo24
relativní atomová hmotnost
46,954903558 ± 0,000000118 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
32,6 ± 0,3 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1942
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

48V

Nukleonové číslo48
neutronové číslo25
relativní atomová hmotnost
47,9522509 ± 0,000001043 Da
g-factor
0,503 ± 0,00275
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
15,9735 ± 0,0025 d
spin4
nuclear quadrupole moment
datum objevu1937
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

49V

Nukleonové číslo49
neutronové číslo26
relativní atomová hmotnost
48,948510509 ± 0,000000884 Da
g-factor
1,2771428571429 ± 0,014285714285714
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
330 ± 15 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1940
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)100%

50V

Nukleonové číslo50
neutronové číslo27
relativní atomová hmotnost
49,947156681 ± 0,000000099 Da
g-factor
natural abundance
0,25 ± 0,01
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
271 ± 13 Py
spin6
nuclear quadrupole moment
0,21 ± 0,04
datum objevu1949
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β (β decay)

51V

Nukleonové číslo51
neutronové číslo28
relativní atomová hmotnost
50,943957664 ± 0,000000104 Da
g-factor
natural abundance
99,75 ± 0,01
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,052 ± 0,01
datum objevu1924
Narušení P-symetrie-

52V

Nukleonové číslo52
neutronové číslo29
relativní atomová hmotnost
51,944773636 ± 0,00000017 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,743 ± 0,005 m
spin3
nuclear quadrupole moment
datum objevu1934
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

53V

Nukleonové číslo53
neutronové číslo30
relativní atomová hmotnost
52,94433494 ± 0,000003331 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,543 ± 0,014 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1960
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

54V

Nukleonové číslo54
neutronové číslo31
relativní atomová hmotnost
53,946432009 ± 0,000012001 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
49,8 ± 0,5 s
spin3
nuclear quadrupole moment
datum objevu1970
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

55V

Nukleonové číslo55
neutronové číslo32
relativní atomová hmotnost
54,947262 ± 0,000029 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
6,54 ± 0,15 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1977
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

56V

Nukleonové číslo56
neutronové číslo33
relativní atomová hmotnost
55,950420082 ± 0,000188819 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
216 ± 4 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1980
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

57V

Nukleonové číslo57
neutronové číslo34
relativní atomová hmotnost
56,952297 ± 0,000091 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
350 ± 10 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1980
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

58V

Nukleonové číslo58
neutronové číslo35
relativní atomová hmotnost
57,956595985 ± 0,000102862 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
191 ± 10 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1980
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

59V

Nukleonové číslo59
neutronové číslo36
relativní atomová hmotnost
58,959623343 ± 0,000147505 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
95 ± 6 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1985
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3%

60V

Nukleonové číslo60
neutronové číslo37
relativní atomová hmotnost
59,964479215 ± 0,000195327 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
122 ± 18 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
datum objevu1985
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

61V

Nukleonové číslo61
neutronové číslo38
relativní atomová hmotnost
60,967603529 ± 0,000252196 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
48,2 ± 0,6 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1992
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14.5%
2n (2-neutron emission)

62V

Nukleonové číslo62
neutronové číslo39
relativní atomová hmotnost
61,972932556 ± 0,000283723 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
33,6 ± 2,3 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
datum objevu1997
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

63V

Nukleonové číslo63
neutronové číslo40
relativní atomová hmotnost
62,976661 ± 0,000365 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
19,6 ± 0,9 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1997
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)35%
2n (2-neutron emission)

64V

Nukleonové číslo64
neutronové číslo41
relativní atomová hmotnost
63,98248 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
15 ± 2 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1997
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

65V

Nukleonové číslo65
neutronové číslo42
relativní atomová hmotnost
64,986999 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2009
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

66V

Nukleonové číslo66
neutronové číslo43
relativní atomová hmotnost
65,993237 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2009
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

67V

Nukleonové číslo67
neutronové číslo44
relativní atomová hmotnost
66,998128 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2013
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Vanadium 1

dějiny

objevitel nebo vynálezceNils Sefström
místo objevu/vynálezuSweden
datum objevu1830
etymologieFrom Scandinavian goddess, Vanadis.
výslovnostveh-NAY-di-em (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
120 mg/kg
natural abundance (oceán)
0,0025 mg/L
natural abundance (lidské tělo)
0,000003 %
natural abundance (meteoroid)
0,0061 %
natural abundance (Slunce)
0,00004 %
Hojnost ve vesmíru
0,0001 %

Nuclear Screening Constants

1s0.5744
2p3.9272
2s6.8186
3d14.0171
3p12.215
3s11.2907
4s18.0188