Βαναdιο

Βαναdιο (V)

χημικό στοιχείο με σύμβολο V και ατομικό αριθμό 23
Ατομικός Αριθμός23
Ατομικό βάρος50.9415
Μαζικός αριθμός51
Ομάδα5
Περίοδος4
Τομέαςd
πρωτόνιο23 p+
νετρόνιο28 n0
ηλεκτρόνιο23 e-
Animated Ατομικό πρότυπο του Μπορ of V (Βαναdιο)

Φυσική Ιδιότητα

Ατομική Ακτίνα
135 pm
molar volume
covalent radius
134 pm
Metallic Radius
122 pm
ionic radius
79 pm
Crystal Radius
93 pm
Van der Waals radius
207 pm
πυκνότητα
Atomic Radii Of The Elements: Βαναdιο0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmΑτομική ΑκτίναCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

Χημική Ιδιότητα

ενέργεια
proton affinity
859,4 kJ/mol
electron affinity
ενέργεια ιονισμού
6,746187 eV/particle
ενέργεια ιονισμού of V (Βαναdιο)
ενθαλπία εξάτμισης
460 kJ/mol
enthalpy of fusion
17,5 kJ/mol
Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού
515,5 kJ/mol
ηλεκτρόνιο
Ηλεκτρονική στιβάδα2, 8, 11, 2
Ατομικό πρότυπο του Μπορ: V (Βαναdιο)
Ελεύθερο ηλεκτρόνιο2
Ηλεκτρονική δομή κατά Λιούις: V (Βαναdιο)
διαμόρφωση ηλεκτρονίων[Ar] 3d3 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2
Enhanced Ατομικό πρότυπο του Μπορ of V (Βαναdιο)
Orbital Diagram of V (Βαναdιο)
Αριθμός οξείδωσης-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
Ηλεκτραρνητικότητα
1.63
Electrophilicity Index
1,0623004980594741 eV/particle
fundamental state of matter
φάση της ύληςΣτερεά
gaseous state of matter
Σημείο βρασμού
3.680,15 K
Σημείο τήξης
2.183,15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Εμφάνιση
χρώμα
Silver
Εμφάνισηblue-silver-grey metal
δείκτης διάθλασης
thermodynamic material property
Θερμική αγωγιμότητα
30,7 W/(m K)
Θερμική διαστολή
0,0000084 1/K
molar heat capacity
24,89 J/(mol K)
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,489 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
ηλεκτρική αγωγιμότητα
5 MS/m
Αντιστασιμότητα
0,0000002 m Ω
Υπεραγωγιμότητα
5,4 K
Μαγνητισμός
typeparamagnetic
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Mass)
0,0000000628 m³/Kg
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Molar)
0,000000003199 m³/mol
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Volume)
0,0003837
magnetic ordering
Θερμοκρασία Κιρί
Θερμοκρασία Νεέλ
δομή
Κρυσταλλικό σύστημαBody Centered Cubic (BCC)
lattice constant
3,02 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Σκληρότητα υλικών
7 MPa
Συμπιεστότητα
160 GPa
shear modulus
47 GPa
Young's modulus
128 GPa
Poisson's ratio
0,37
ταχύτητα του ήχου
4.560 m/s
classification
ΚατηγορίαΣτοιχεία μετάπτωσης, Transition metals
CAS GroupVA
IUPAC GroupVB
Glawe Number54
Mendeleev Number47
Pettifor Number54
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
836,8 kJ/mol
polarizability
87 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
832 a₀
allotrope
Neutron cross section
5,06
Neutron Mass Absorption
0,0033
Κβαντικός αριθμός4F3/2
space group229 (Im_3m)

Isotopes of Vanadium

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes28
Natural Isotopes2
Isotopic Composition5199.75%5199.75%500.25%500.25%

39V

Μαζικός αριθμός39
αριθμός νετρονίων16
σχετική ατομική μάζα
39,02423 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity-

decay modeΈνταση
p (proton emission)

40V

Μαζικός αριθμός40
αριθμός νετρονίων17
σχετική ατομική μάζα
40,013387 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity-

decay modeΈνταση
p (proton emission)

41V

Μαζικός αριθμός41
αριθμός νετρονίων18
σχετική ατομική μάζα
41,000333 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity-

decay modeΈνταση
p (proton emission)

42V

Μαζικός αριθμός42
αριθμός νετρονίων19
σχετική ατομική μάζα
41,99182 ± 0,00021 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity-

decay modeΈνταση
p (proton emission)

43V

Μαζικός αριθμός43
αριθμός νετρονίων20
σχετική ατομική μάζα
42,980766 ± 0,000046 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
79,3 ± 2,4 ms
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1987
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.5%

44V

Μαζικός αριθμός44
αριθμός νετρονίων21
σχετική ατομική μάζα
43,974440977 ± 0,000007799 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
111 ± 7 ms
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1971
parity

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)
β+ p (β+-delayed proton emission)

45V

Μαζικός αριθμός45
αριθμός νετρονίων22
σχετική ατομική μάζα
44,965768498 ± 0,000000926 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
547 ± 6 ms
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1975
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

46V

Μαζικός αριθμός46
αριθμός νετρονίων23
σχετική ατομική μάζα
45,960197389 ± 0,000000143 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
422,62 ± 0,05 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1952
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

47V

Μαζικός αριθμός47
αριθμός νετρονίων24
σχετική ατομική μάζα
46,954903558 ± 0,000000118 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
32,6 ± 0,3 m
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1942
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

48V

Μαζικός αριθμός48
αριθμός νετρονίων25
σχετική ατομική μάζα
47,9522509 ± 0,000001043 Da
g-factor
0,503 ± 0,00275
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
15,9735 ± 0,0025 d
Σπιν4
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1937
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

49V

Μαζικός αριθμός49
αριθμός νετρονίων26
σχετική ατομική μάζα
48,948510509 ± 0,000000884 Da
g-factor
1,2771428571429 ± 0,014285714285714
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
330 ± 15 d
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1940
parity-

decay modeΈνταση
ϵ (electron capture)100%

50V

Μαζικός αριθμός50
αριθμός νετρονίων27
σχετική ατομική μάζα
49,947156681 ± 0,000000099 Da
g-factor
natural abundance
0,25 ± 0,01
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
271 ± 13 Py
Σπιν6
nuclear quadrupole moment
0,21 ± 0,04
ημερομηνία ανακάλυψης1949
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β (β decay)

51V

Μαζικός αριθμός51
αριθμός νετρονίων28
σχετική ατομική μάζα
50,943957664 ± 0,000000104 Da
g-factor
natural abundance
99,75 ± 0,01
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
-0,052 ± 0,01
ημερομηνία ανακάλυψης1924
parity-

52V

Μαζικός αριθμός52
αριθμός νετρονίων29
σχετική ατομική μάζα
51,944773636 ± 0,00000017 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,743 ± 0,005 m
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1934
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

53V

Μαζικός αριθμός53
αριθμός νετρονίων30
σχετική ατομική μάζα
52,94433494 ± 0,000003331 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,543 ± 0,014 m
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1960
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

54V

Μαζικός αριθμός54
αριθμός νετρονίων31
σχετική ατομική μάζα
53,946432009 ± 0,000012001 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
49,8 ± 0,5 s
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1970
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

55V

Μαζικός αριθμός55
αριθμός νετρονίων32
σχετική ατομική μάζα
54,947262 ± 0,000029 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
6,54 ± 0,15 s
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1977
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

56V

Μαζικός αριθμός56
αριθμός νετρονίων33
σχετική ατομική μάζα
55,950420082 ± 0,000188819 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
216 ± 4 ms
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1980
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

57V

Μαζικός αριθμός57
αριθμός νετρονίων34
σχετική ατομική μάζα
56,952297 ± 0,000091 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
350 ± 10 ms
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1980
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

58V

Μαζικός αριθμός58
αριθμός νετρονίων35
σχετική ατομική μάζα
57,956595985 ± 0,000102862 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
191 ± 10 ms
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1980
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

59V

Μαζικός αριθμός59
αριθμός νετρονίων36
σχετική ατομική μάζα
58,959623343 ± 0,000147505 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
95 ± 6 ms
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1985
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3%

60V

Μαζικός αριθμός60
αριθμός νετρονίων37
σχετική ατομική μάζα
59,964479215 ± 0,000195327 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
122 ± 18 ms
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1985
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

61V

Μαζικός αριθμός61
αριθμός νετρονίων38
σχετική ατομική μάζα
60,967603529 ± 0,000252196 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
48,2 ± 0,6 ms
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1992
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14.5%
2n (2-neutron emission)

62V

Μαζικός αριθμός62
αριθμός νετρονίων39
σχετική ατομική μάζα
61,972932556 ± 0,000283723 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
33,6 ± 2,3 ms
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1997
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

63V

Μαζικός αριθμός63
αριθμός νετρονίων40
σχετική ατομική μάζα
62,976661 ± 0,000365 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
19,6 ± 0,9 ms
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1997
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)35%
2n (2-neutron emission)

64V

Μαζικός αριθμός64
αριθμός νετρονίων41
σχετική ατομική μάζα
63,98248 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
15 ± 2 ms
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1997
parity

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

65V

Μαζικός αριθμός65
αριθμός νετρονίων42
σχετική ατομική μάζα
64,986999 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2009
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

66V

Μαζικός αριθμός66
αριθμός νετρονίων43
σχετική ατομική μάζα
65,993237 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2009
parity

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

67V

Μαζικός αριθμός67
αριθμός νετρονίων44
σχετική ατομική μάζα
66,998128 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2013
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Vanadium 1

ιστορία

ανακαλύφθηκε ή εφευρέθηκε απόNils Sefström
μέρος ανακάλυψηςSweden
ημερομηνία ανακάλυψης1830
ΕτυμολογίαFrom Scandinavian goddess, Vanadis.
pronunciationveh-NAY-di-em (Αγγλικά)

πηγή

Abundance
Abundance in Earth's crust
120 mg/kg
natural abundance (ωκεανός)
0,0025 mg/L
natural abundance (ανθρώπινο σώμα)
0,000003 %
natural abundance (Μετεωροειδής)
0,0061 %
natural abundance (Ήλιος)
0,00004 %
Abundance in Universe
0,0001 %

Nuclear Screening Constants

1s0.5744
2p3.9272
2s6.8186
3d14.0171
3p12.215
3s11.2907
4s18.0188