Wanad

Wanad (V)

23. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa23
Masa atomowa50.9415
liczba masowa51
Grupa5
Okres4
Blokd
Protony23 p+
Neutrony28 n0
Elektrony23 e-
Animated Model atomu Bohra of V (Wanad)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
135 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
134 pm
Metallic Radius
122 pm
Promień jonowy
79 pm
Crystal Radius
93 pm
promień van der Waalsa
207 pm
gęstość
energia
proton affinity
859,4 kJ/mol
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
6,746187 eV/particle
potencjał jonizacyjny of V (Wanad)
ciepło parowania
460 kJ/mol
ciepło topnienia
17,5 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
515,5 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 11, 2
Model atomu Bohra: V (Wanad)
elektron walencyjny2
konfiguracja elektronowa[Ar] 3d3 4s2
Enhanced Model atomu Bohra of V (Wanad)
Orbital Diagram of V (Wanad)
stopień utlenienia-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
elektroujemność
1.63
Electrophilicity
1,0623004980594741 eV/particle
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
3 680,15 K
Temperatura topnienia
2 183,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Srebrny
appearanceblue-silver-grey metal
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
30,7 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
0,0000084 1/K
molar heat capacity
24,89 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,489 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
5 MS/m
rezystywność
0,0000002 m Ω
nadprzewodnictwo
5,4 K
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,0000000628 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,000000003199 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,0003837
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznyBody Centered Cubic (BCC)
Stała sieci krystalicznej
3,02 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
7 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
160 GPa
moduł Kirchhoffa
47 GPa
moduł Younga
128 GPa
współczynnik Poissona
0,37
prędkość dźwięku
4 560 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupVA
IUPAC GroupVB
Glawe Number54
Mendeleev Number47
Pettifor Number54
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
836,8 kJ/mol
Dipole Polarizability
87 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
832 a₀
Allotropes
Przekrój czynny
5,06
Neutron Mass Absorption
0,0033
liczby kwantowe4F3/2
grupa przestrzenna229 (Im_3m)

Isotopes of Vanadium

Stabilne izotopy2
Niestabilne izotopy27
Radioactive Isotopes24

39V

abundancja naturalna
względna masa atomowa
39,02423 ± 0,000429 Da
liczba masowa39
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

39V Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)%

40V

abundancja naturalna
względna masa atomowa
40,013387 ± 0,000322 Da
liczba masowa40
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

40V Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)%

41V

abundancja naturalna
względna masa atomowa
41,000333 ± 0,000215 Da
liczba masowa41
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

41V Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)%

42V

abundancja naturalna
względna masa atomowa
41,99182 ± 0,00021 Da
liczba masowa42
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

42V Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)%

43V

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
42,980766 ± 0,000046 Da
liczba masowa43
g-factor
czas połowicznego rozpadu
79,3 ± 2,4 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1987
parzystość-

43V Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.5%

44V

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
43,974440977 ± 0,000007799 Da
liczba masowa44
g-factor
czas połowicznego rozpadu
111 ± 7 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1971
parzystość

44V Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

45V

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
44,965768498 ± 0,000000926 Da
liczba masowa45
g-factor
czas połowicznego rozpadu
547 ± 6 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1975
parzystość-

45V Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

46V

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
45,960197389 ± 0,000000143 Da
liczba masowa46
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
422,62 ± 0,05 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1952
parzystość+

46V Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

47V

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
46,954903558 ± 0,000000118 Da
liczba masowa47
g-factor
czas połowicznego rozpadu
32,6 ± 0,3 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1942
parzystość-

47V Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

48V

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
47,9522509 ± 0,000001043 Da
liczba masowa48
g-factor
0,503 ± 0,00275
czas połowicznego rozpadu
15,9735 ± 0,0025 d
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1937
parzystość+

48V Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

49V

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
48,948510509 ± 0,000000884 Da
liczba masowa49
g-factor
1,2771428571429 ± 0,014285714285714
czas połowicznego rozpadu
330 ± 15 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1940
parzystość-

49V Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

50V

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
0,25 ± 0,01
względna masa atomowa
49,947156681 ± 0,000000099 Da
liczba masowa50
g-factor
czas połowicznego rozpadu
271 ± 13 Py
spin6
nuclear quadrupole moment
0,21 ± 0,04
data odkrycia1949
parzystość+

50V Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β (β decay)%

51V

abundancja naturalna
99,75 ± 0,01
względna masa atomowa
50,943957664 ± 0,000000104 Da
liczba masowa51
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,052 ± 0,01
data odkrycia1924
parzystość-

52V

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
51,944773636 ± 0,00000017 Da
liczba masowa52
g-factor
czas połowicznego rozpadu
3,743 ± 0,005 m
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1934
parzystość+

52V Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

53V

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
52,94433494 ± 0,000003331 Da
liczba masowa53
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,543 ± 0,014 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1960
parzystość-

53V Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

54V

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
53,946432009 ± 0,000012001 Da
liczba masowa54
g-factor
czas połowicznego rozpadu
49,8 ± 0,5 s
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1970
parzystość+

54V Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

55V

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
54,947262 ± 0,000029 Da
liczba masowa55
g-factor
czas połowicznego rozpadu
6,54 ± 0,15 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1977
parzystość-

55V Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

56V

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
55,950420082 ± 0,000188819 Da
liczba masowa56
g-factor
czas połowicznego rozpadu
216 ± 4 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1980
parzystość+

56V Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

57V

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
56,952297 ± 0,000091 Da
liczba masowa57
g-factor
czas połowicznego rozpadu
350 ± 10 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1980
parzystość-

57V Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

58V

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
57,956595985 ± 0,000102862 Da
liczba masowa58
g-factor
czas połowicznego rozpadu
191 ± 10 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1980
parzystość+

58V Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

59V

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
58,959623343 ± 0,000147505 Da
liczba masowa59
g-factor
czas połowicznego rozpadu
95 ± 6 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1985
parzystość-

59V Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3%

60V

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
59,964479215 ± 0,000195327 Da
liczba masowa60
g-factor
czas połowicznego rozpadu
122 ± 18 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1985
parzystość+

60V Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

61V

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
60,967603529 ± 0,000252196 Da
liczba masowa61
g-factor
czas połowicznego rozpadu
48,2 ± 0,6 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1992
parzystość-

61V Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14.5%
2n (2-neutron emission)%

62V

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
61,972932556 ± 0,000283723 Da
liczba masowa62
g-factor
czas połowicznego rozpadu
33,6 ± 2,3 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość+

62V Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

63V

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
62,976661 ± 0,000365 Da
liczba masowa63
g-factor
czas połowicznego rozpadu
19,6 ± 0,9 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość-

63V Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)35%
2n (2-neutron emission)%

64V

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
63,98248 ± 0,000429 Da
liczba masowa64
g-factor
czas połowicznego rozpadu
15 ± 2 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość

64V Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

65V

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
64,986999 ± 0,000537 Da
liczba masowa65
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2009
parzystość-

65V Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

66V

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
65,993237 ± 0,000537 Da
liczba masowa66
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2009
parzystość

66V Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

67V

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
66,998128 ± 0,000644 Da
liczba masowa67
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2013
parzystość-

67V Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Vanadium 1

historia

odkrywca lub wynalazcaNils Sefström
miejsce odkryciaSweden
data odkrycia1830
etymologiaFrom Scandinavian goddess, Vanadis.
wymowaveh-NAY-di-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
120 mg/kg
Abundance in Oceans
0,0025 mg/L
Abundance in Human Body
0,000003 %
Abundance in Meteor
0,0061 %
Abundance in Sun
0,00004 %
Ilość we Wszechświecie
0,0001 %

Nuclear Screening Constants

1s0.5744
2p3.9272
2s6.8186
3d14.0171
3p12.215
3s11.2907
4s18.0188