Wanad

Wanad (V)

23. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa23
Masa atomowa50.9415
liczba masowa51
Grupa5
Okres4
Blokd
proton23 p+
neutron28 n0
elektron23 e-
Animated Model atomu Bohra of V (Wanad)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
135 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
134 pm
Metallic Radius
122 pm
Promień jonowy
79 pm
Crystal Radius
93 pm
promień van der Waalsa
207 pm
gęstość
Atomic Radii Of The Elements: Wanad0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
859,4 kJ/mol
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
6,746187 eV/particle
potencjał jonizacyjny of V (Wanad)
ciepło parowania
460 kJ/mol
ciepło topnienia
17,5 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
515,5 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 11, 2
Model atomu Bohra: V (Wanad)
elektron walencyjny2
Lewis structure: V (Wanad)
konfiguracja elektronowa[Ar] 3d3 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2
Enhanced Model atomu Bohra of V (Wanad)
Orbital Diagram of V (Wanad)
stopień utlenienia-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
elektroujemność
1.63
Electrophilicity Index
1,0623004980594741 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
3 680,15 K
Temperatura topnienia
2 183,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Srebrny
appearanceblue-silver-grey metal
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
30,7 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
0,0000084 1/K
molar heat capacity
24,89 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,489 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
5 MS/m
rezystywność
0,0000002 m Ω
nadprzewodnictwo
5,4 K
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,0000000628 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,000000003199 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,0003837
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznyBody Centered Cubic (BCC)
Stała sieci krystalicznej
3,02 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
7 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
160 GPa
moduł Kirchhoffa
47 GPa
moduł Younga
128 GPa
współczynnik Poissona
0,37
prędkość dźwięku
4 560 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupVA
IUPAC GroupVB
Glawe Number54
Mendeleev Number47
Pettifor Number54
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
836,8 kJ/mol
Polaryzowalność
87 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
832 a₀
allotrope
Przekrój czynny
5,06
Neutron Mass Absorption
0,0033
liczby kwantowe4F3/2
grupa przestrzenna229 (Im_3m)

Isotopes of Vanadium

Stabilne izotopy1
Niestabilne izotopy28
Natural Isotopes2
Isotopic Composition5199.75%5199.75%500.25%500.25%

39V

liczba masowa39
liczba neutronów16
względna masa atomowa
39,02423 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)

40V

liczba masowa40
liczba neutronów17
względna masa atomowa
40,013387 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)

41V

liczba masowa41
liczba neutronów18
względna masa atomowa
41,000333 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)

42V

liczba masowa42
liczba neutronów19
względna masa atomowa
41,99182 ± 0,00021 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)

43V

liczba masowa43
liczba neutronów20
względna masa atomowa
42,980766 ± 0,000046 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
79,3 ± 2,4 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1987
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.5%

44V

liczba masowa44
liczba neutronów21
względna masa atomowa
43,974440977 ± 0,000007799 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
111 ± 7 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1971
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)
β+ p (β+-delayed proton emission)

45V

liczba masowa45
liczba neutronów22
względna masa atomowa
44,965768498 ± 0,000000926 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
547 ± 6 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1975
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

46V

liczba masowa46
liczba neutronów23
względna masa atomowa
45,960197389 ± 0,000000143 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
422,62 ± 0,05 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1952
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

47V

liczba masowa47
liczba neutronów24
względna masa atomowa
46,954903558 ± 0,000000118 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
32,6 ± 0,3 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1942
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

48V

liczba masowa48
liczba neutronów25
względna masa atomowa
47,9522509 ± 0,000001043 Da
g-factor
0,503 ± 0,00275
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
15,9735 ± 0,0025 d
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1937
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

49V

liczba masowa49
liczba neutronów26
względna masa atomowa
48,948510509 ± 0,000000884 Da
g-factor
1,2771428571429 ± 0,014285714285714
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
330 ± 15 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1940
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

50V

liczba masowa50
liczba neutronów27
względna masa atomowa
49,947156681 ± 0,000000099 Da
g-factor
abundancja naturalna
0,25 ± 0,01
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
271 ± 13 Py
spin6
nuclear quadrupole moment
0,21 ± 0,04
data odkrycia1949
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β (β decay)

51V

liczba masowa51
liczba neutronów28
względna masa atomowa
50,943957664 ± 0,000000104 Da
g-factor
abundancja naturalna
99,75 ± 0,01
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,052 ± 0,01
data odkrycia1924
parzystość-

52V

liczba masowa52
liczba neutronów29
względna masa atomowa
51,944773636 ± 0,00000017 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,743 ± 0,005 m
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1934
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

53V

liczba masowa53
liczba neutronów30
względna masa atomowa
52,94433494 ± 0,000003331 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,543 ± 0,014 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1960
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

54V

liczba masowa54
liczba neutronów31
względna masa atomowa
53,946432009 ± 0,000012001 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
49,8 ± 0,5 s
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1970
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

55V

liczba masowa55
liczba neutronów32
względna masa atomowa
54,947262 ± 0,000029 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6,54 ± 0,15 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1977
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

56V

liczba masowa56
liczba neutronów33
względna masa atomowa
55,950420082 ± 0,000188819 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
216 ± 4 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1980
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

57V

liczba masowa57
liczba neutronów34
względna masa atomowa
56,952297 ± 0,000091 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
350 ± 10 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1980
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

58V

liczba masowa58
liczba neutronów35
względna masa atomowa
57,956595985 ± 0,000102862 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
191 ± 10 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1980
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

59V

liczba masowa59
liczba neutronów36
względna masa atomowa
58,959623343 ± 0,000147505 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
95 ± 6 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1985
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3%

60V

liczba masowa60
liczba neutronów37
względna masa atomowa
59,964479215 ± 0,000195327 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
122 ± 18 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1985
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

61V

liczba masowa61
liczba neutronów38
względna masa atomowa
60,967603529 ± 0,000252196 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
48,2 ± 0,6 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1992
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14.5%
2n (2-neutron emission)

62V

liczba masowa62
liczba neutronów39
względna masa atomowa
61,972932556 ± 0,000283723 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
33,6 ± 2,3 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

63V

liczba masowa63
liczba neutronów40
względna masa atomowa
62,976661 ± 0,000365 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
19,6 ± 0,9 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)35%
2n (2-neutron emission)

64V

liczba masowa64
liczba neutronów41
względna masa atomowa
63,98248 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
15 ± 2 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

65V

liczba masowa65
liczba neutronów42
względna masa atomowa
64,986999 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2009
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

66V

liczba masowa66
liczba neutronów43
względna masa atomowa
65,993237 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2009
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

67V

liczba masowa67
liczba neutronów44
względna masa atomowa
66,998128 ± 0,000644 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2013
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Vanadium 1

historia

odkrywca lub wynalazcaNils Sefström
miejsce odkryciaSweden
data odkrycia1830
etymologiaFrom Scandinavian goddess, Vanadis.
wymowaveh-NAY-di-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
120 mg/kg
abundancja naturalna (ocean)
0,0025 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
0,000003 %
abundancja naturalna (meteoroid)
0,0061 %
abundancja naturalna (Słońce)
0,00004 %
Ilość we Wszechświecie
0,0001 %

Nuclear Screening Constants

1s0.5744
2p3.9272
2s6.8186
3d14.0171
3p12.215
3s11.2907
4s18.0188