Ванадијум

Ванадијум (V)

chemical element with symbol V and atomic number 23
Атомски број23
Атомска маса50.9415
Масени број51
Група5
Периода4
Блокd
протон23 p+
неутрон28 n0
електрон23 e-
Animated Боров модел атома of V (Ванадијум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
135 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
134 pm
Metallic Radius
122 pm
ionic radius
79 pm
Crystal Radius
93 pm
Ван дер Валсов радијус
207 pm
густина
Atomic Radii Of The Elements: Ванадијум0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
859,4 kJ/mol
Афинитет према електрону
енергија јонизације
6,746187 eV/particle
енергија јонизације of V (Ванадијум)
Топлота испаравања
460 kJ/mol
топлота топљења
17,5 kJ/mol
топлотни ефекат хемијске реакције
515,5 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 11, 2
Боров модел атома: V (Ванадијум)
Валентни електрони2
Lewis structure: V (Ванадијум)
електронска конфигурација[Ar] 3d3 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2
Enhanced Боров модел атома of V (Ванадијум)
Orbital Diagram of V (Ванадијум)
оксидациони број-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
електронегативност
1.63
Electrophilicity Index
1,0623004980594741 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
3.680,15 K
Температура топљења
2.183,15 K
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Сребрена
appearanceblue-silver-grey metal
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
30,7 W/(m K)
Termička dilatacija
0,0000084 1/K
molar heat capacity
24,89 J/(mol K)
Специфична топлота
0,489 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
електрична проводљивост
5 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,0000002 m Ω
Суперпроводност
5,4 K
магнетизам
typeparamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
0,0000000628 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
0,000000003199 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
0,0003837
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураПросторноцентрична Кубична (BCC)
lattice constant
3,02 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
тврдоћа
7 MPa
модул стишљивости
160 GPa
shear modulus
47 GPa
Јангов модул
128 GPa
Пуасонов однос
0,37
брзина звука
4.560 m/s
класификација
КатегоријаПрелазни метали, Transition metals
CAS GroupVA
IUPAC GroupVB
Glawe Number54
Mendeleev Number47
Pettifor Number54
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationlitophile

остало

Gas Basicity
836,8 kJ/mol
polarizability
87 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
832 a₀
allotrope
neutronski udarni presjek
5,06
Neutron Mass Absorption
0,0033
квантни број4F3/2
кристалографска група229 (Im_3m)

Isotopes of Vanadium

Стабилни изотопи1
Нестабилни изотопи28
Natural Isotopes2
Isotopic Composition5199.75%5199.75%500.25%500.25%

39V

Масени број39
неутронски број16
атомска тежина
39,02423 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity-

начин распадаинтензитет
p (proton emission)

40V

Масени број40
неутронски број17
атомска тежина
40,013387 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity-

начин распадаинтензитет
p (proton emission)

41V

Масени број41
неутронски број18
атомска тежина
41,000333 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity-

начин распадаинтензитет
p (proton emission)

42V

Масени број42
неутронски број19
атомска тежина
41,99182 ± 0,00021 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity-

начин распадаинтензитет
p (proton emission)

43V

Масени број43
неутронски број20
атомска тежина
42,980766 ± 0,000046 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
79,3 ± 2,4 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1987
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.5%

44V

Масени број44
неутронски број21
атомска тежина
43,974440977 ± 0,000007799 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
111 ± 7 ms
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1971
parity

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)
β+ p (β+-delayed proton emission)

45V

Масени број45
неутронски број22
атомска тежина
44,965768498 ± 0,000000926 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
547 ± 6 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1975
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

46V

Масени број46
неутронски број23
атомска тежина
45,960197389 ± 0,000000143 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
422,62 ± 0,05 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1952
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

47V

Масени број47
неутронски број24
атомска тежина
46,954903558 ± 0,000000118 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
32,6 ± 0,3 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1942
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

48V

Масени број48
неутронски број25
атомска тежина
47,9522509 ± 0,000001043 Da
g-factor
0,503 ± 0,00275
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
15,9735 ± 0,0025 d
Спин4
nuclear quadrupole moment
датум открића1937
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

49V

Масени број49
неутронски број26
атомска тежина
48,948510509 ± 0,000000884 Da
g-factor
1,2771428571429 ± 0,014285714285714
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
330 ± 15 d
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1940
parity-

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

50V

Масени број50
неутронски број27
атомска тежина
49,947156681 ± 0,000000099 Da
g-factor
присутност у природи
0,25 ± 0,01
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
271 ± 13 Py
Спин6
nuclear quadrupole moment
0,21 ± 0,04
датум открића1949
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β (β decay)

51V

Масени број51
неутронски број28
атомска тежина
50,943957664 ± 0,000000104 Da
g-factor
присутност у природи
99,75 ± 0,01
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
-0,052 ± 0,01
датум открића1924
parity-

52V

Масени број52
неутронски број29
атомска тежина
51,944773636 ± 0,00000017 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,743 ± 0,005 m
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1934
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

53V

Масени број53
неутронски број30
атомска тежина
52,94433494 ± 0,000003331 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,543 ± 0,014 m
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1960
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

54V

Масени број54
неутронски број31
атомска тежина
53,946432009 ± 0,000012001 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
49,8 ± 0,5 s
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1970
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

55V

Масени број55
неутронски број32
атомска тежина
54,947262 ± 0,000029 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
6,54 ± 0,15 s
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1977
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

56V

Масени број56
неутронски број33
атомска тежина
55,950420082 ± 0,000188819 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
216 ± 4 ms
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1980
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

57V

Масени број57
неутронски број34
атомска тежина
56,952297 ± 0,000091 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
350 ± 10 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1980
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

58V

Масени број58
неутронски број35
атомска тежина
57,956595985 ± 0,000102862 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
191 ± 10 ms
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1980
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

59V

Масени број59
неутронски број36
атомска тежина
58,959623343 ± 0,000147505 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
95 ± 6 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1985
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3%

60V

Масени број60
неутронски број37
атомска тежина
59,964479215 ± 0,000195327 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
122 ± 18 ms
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1985
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

61V

Масени број61
неутронски број38
атомска тежина
60,967603529 ± 0,000252196 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
48,2 ± 0,6 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1992
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14.5%
2n (2-neutron emission)

62V

Масени број62
неутронски број39
атомска тежина
61,972932556 ± 0,000283723 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
33,6 ± 2,3 ms
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1997
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

63V

Масени број63
неутронски број40
атомска тежина
62,976661 ± 0,000365 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
19,6 ± 0,9 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1997
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)35%
2n (2-neutron emission)

64V

Масени број64
неутронски број41
атомска тежина
63,98248 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
15 ± 2 ms
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1997
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

65V

Масени број65
неутронски број42
атомска тежина
64,986999 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2009
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

66V

Масени број66
неутронски број43
атомска тежина
65,993237 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2009
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

67V

Масени број67
неутронски број44
атомска тежина
66,998128 ± 0,000644 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2013
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Vanadium 1

историја

откриоNils Sefström
место открићаSweden
датум открића1830
етимологијаFrom Scandinavian goddess, Vanadis.
изговорveh-NAY-di-em (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
120 mg/kg
присутност у природи (океан)
0,0025 mg/L
присутност у природи (људско тело)
0,000003 %
присутност у природи (метеороид)
0,0061 %
присутност у природи (Сунце)
0,00004 %
Заступљеност у Космосу
0,0001 %

Nuclear Screening Constants

1s0.5744
2p3.9272
2s6.8186
3d14.0171
3p12.215
3s11.2907
4s18.0188