วาเนเดียม

วาเนเดียม (V)

chemical element with symbol V and atomic number 23
เลขอะตอม23
มวลอะตอม50.9415
เลขมวล51
หมู่5
คาบ4
บล็อกd
โปรตอน23 p+
นิวตรอน28 n0
Electrons23 e-
Vanadium 1.jpg Animated แบบจำลองของบอร์ of V (วาเนเดียม) Enhanced แบบจำลองของบอร์ of V (วาเนเดียม) แบบจำลองของบอร์: V (วาเนเดียม) Orbital Diagram of V (วาเนเดียม)

คุณสมบัติ

รัศมีอะตอม
135 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
134 pm
Metallic Radius
122 pm
ionic radius
79 pm
Crystal Radius
93 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
207 pm
ความหนาแน่น
พลังงาน
proton affinity
859.4 kJ/mol
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
6.746187 eV/particle
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
460 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
17.5 kJ/mol
standard enthalpy of formation
515.5 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 11, 2
เวเลนซ์อิเล็กตรอน5
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Ar] 3d3 4s2
สถานะออกซิเดชัน-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.63
Electrophilicity
1.0623004980594741 eV/particle
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
3,680.15 K
จุดหลอมเหลว
2,183.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
สีเงิน
appearanceblue-silver-grey metal
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
30.7 W/(m K)
thermal expansion
0.0000084 1/K
molar heat capacity
24.89 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.489 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
5 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.0000002 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
5.4 K
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000000628 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000003199 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.0003837
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกศูนย์กลางของลูกบาศก์ (BCC)
lattice constant
3.02 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
7 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
160 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
47 GPa
Young's modulus
128 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.37
อัตราเร็วของเสียง
4,560 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupVA
IUPAC GroupVB
Glawe Number54
Mendeleev Number47
Pettifor Number54
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
836.8 kJ/mol
Dipole Polarizability
87 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
832 a₀
Allotropes
Neutron cross section
5.06
Neutron Mass Absorption
0.0033
quantum number4F3/2
space group229 (Im_3m)

Isotopes of Vanadium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร2
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร27
Radioactive Isotopes24

39V

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
39.02423 ± 0.000429 Da
เลขมวล39
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

39V Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

40V

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
40.013387 ± 0.000322 Da
เลขมวล40
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

40V Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

41V

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
41.000333 ± 0.000215 Da
เลขมวล41
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

41V Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

42V

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
41.99182 ± 0.00021 Da
เลขมวล42
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

42V Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

43V

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
42.980766 ± 0.000046 Da
เลขมวล43
g-factor
ครึ่งชีวิต
79.3 ± 2.4 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity-

43V Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.5%

44V

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
43.974440977 ± 0.000007799 Da
เลขมวล44
g-factor
ครึ่งชีวิต
111 ± 7 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity

44V Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

45V

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
44.965768498 ± 0.000000926 Da
เลขมวล45
g-factor
ครึ่งชีวิต
547 ± 6 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity-

45V Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

46V

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
45.960197389 ± 0.000000143 Da
เลขมวล46
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
422.62 ± 0.05 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity+

46V Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

47V

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
46.954903558 ± 0.000000118 Da
เลขมวล47
g-factor
ครึ่งชีวิต
32.6 ± 0.3 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1942
parity-

47V Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

48V

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
47.9522509 ± 0.000001043 Da
เลขมวล48
g-factor
0.503 ± 0.00275
ครึ่งชีวิต
15.9735 ± 0.0025 d
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity+

48V Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

49V

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
48.948510509 ± 0.000000884 Da
เลขมวล49
g-factor
1.2771428571429 ± 0.014285714285714
ครึ่งชีวิต
330 ± 15 d
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1940
parity-

49V Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

50V

natural abundanceRadioactive ☢️
0.25 ± 0.01
น้ำหนักอะตอม
49.947156681 ± 0.000000099 Da
เลขมวล50
g-factor
ครึ่งชีวิต
271 ± 13 Py
สปิน6
nuclear quadrupole moment
0.21 ± 0.04
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

50V Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β (β decay)%

51V

natural abundance
99.75 ± 0.01
น้ำหนักอะตอม
50.943957664 ± 0.000000104 Da
เลขมวล51
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
-0.052 ± 0.01
ถูกค้นพบเมื่อ1924
parity-

52V

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
51.944773636 ± 0.00000017 Da
เลขมวล52
g-factor
ครึ่งชีวิต
3.743 ± 0.005 m
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

52V Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

53V

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
52.94433494 ± 0.000003331 Da
เลขมวล53
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.543 ± 0.014 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity-

53V Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

54V

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
53.946432009 ± 0.000012001 Da
เลขมวล54
g-factor
ครึ่งชีวิต
49.8 ± 0.5 s
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

54V Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

55V

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
54.947262 ± 0.000029 Da
เลขมวล55
g-factor
ครึ่งชีวิต
6.54 ± 0.15 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity-

55V Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

56V

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
55.950420082 ± 0.000188819 Da
เลขมวล56
g-factor
ครึ่งชีวิต
216 ± 4 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1980
parity+

56V Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

57V

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
56.952297 ± 0.000091 Da
เลขมวล57
g-factor
ครึ่งชีวิต
350 ± 10 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1980
parity-

57V Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

58V

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
57.956595985 ± 0.000102862 Da
เลขมวล58
g-factor
ครึ่งชีวิต
191 ± 10 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1980
parity+

58V Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

59V

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
58.959623343 ± 0.000147505 Da
เลขมวล59
g-factor
ครึ่งชีวิต
95 ± 6 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity-

59V Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3%

60V

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
59.964479215 ± 0.000195327 Da
เลขมวล60
g-factor
ครึ่งชีวิต
122 ± 18 ms
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity+

60V Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

61V

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
60.967603529 ± 0.000252196 Da
เลขมวล61
g-factor
ครึ่งชีวิต
48.2 ± 0.6 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity-

61V Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14.5%
2n (2-neutron emission)%

62V

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
61.972932556 ± 0.000283723 Da
เลขมวล62
g-factor
ครึ่งชีวิต
33.6 ± 2.3 ms
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

62V Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

63V

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
62.976661 ± 0.000365 Da
เลขมวล63
g-factor
ครึ่งชีวิต
19.6 ± 0.9 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity-

63V Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)35%
2n (2-neutron emission)%

64V

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
63.98248 ± 0.000429 Da
เลขมวล64
g-factor
ครึ่งชีวิต
15 ± 2 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity

64V Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

65V

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
64.986999 ± 0.000537 Da
เลขมวล65
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity-

65V Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

66V

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
65.993237 ± 0.000537 Da
เลขมวล66
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity

66V Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

67V

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
66.998128 ± 0.000644 Da
เลขมวล67
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2013
parity-

67V Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Nils Sefström
สถานที่ค้นพบSweden
ถูกค้นพบเมื่อ1830
ศัพทมูลวิทยาFrom Scandinavian goddess, Vanadis.
pronunciationveh-NAY-di-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
120 mg/kg
Abundance in Oceans
0.0025 mg/L
Abundance in Human Body
0.000003 %
Abundance in Meteor
0.0061 %
Abundance in Sun
0.00004 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0001 %

Nuclear Screening Constants

1s0.5744
2p3.9272
2s6.8186
3d14.0171
3p12.215
3s11.2907
4s18.0188