วาเนเดียม

วาเนเดียม (V)

chemical element with symbol V and atomic number 23
เลขอะตอม23
มวลอะตอม50.9415
เลขมวล51
หมู่5
คาบ4
บล็อกd
โปรตอน23 p+
นิวตรอน28 n0
อิเล็กตรอน23 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of V (วาเนเดียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
135 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
134 pm
Metallic Radius
122 pm
ionic radius
79 pm
Crystal Radius
93 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
207 pm
ความหนาแน่น
รัศมีอะตอมของธาตุ: วาเนเดียม0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
859.4 kJ/mol
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
6.746187 eV/particle
ionization energy of V (วาเนเดียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
460 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
17.5 kJ/mol
standard enthalpy of formation
515.5 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 11, 2
แบบจำลองของบอร์: V (วาเนเดียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: V (วาเนเดียม)
electron configuration[Ar] 3d3 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of V (วาเนเดียม)
Orbital Diagram of V (วาเนเดียม)
สถานะออกซิเดชัน-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.63
Electrophilicity Index
1.0623004980594741 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
3,680.15 K
จุดหลอมเหลว
2,183.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
สีเงิน
appearanceblue-silver-grey metal
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
30.7 W/(m K)
thermal expansion
0.0000084 1/K
molar heat capacity
24.89 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.489 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
5 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.0000002 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
5.4 K
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000000628 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000003199 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.0003837
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกศูนย์กลางของลูกบาศก์ (BCC)
lattice constant
3.02 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
7 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
160 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
47 GPa
Young's modulus
128 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.37
อัตราเร็วของเสียง
4,560 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupVA
IUPAC GroupVB
Glawe Number54
Mendeleev Number47
Pettifor Number54
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
836.8 kJ/mol
polarizability
87 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
832 a₀
allotrope
Neutron cross section
5.06
Neutron Mass Absorption
0.0033
quantum number4F3/2
space group229 (Im_3m)

Isotopes of Vanadium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร1
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร28
Natural Isotopes2
Isotopic Composition5199.75%5199.75%500.25%500.25%

39V

เลขมวล39
เลขนิวตรอน16
น้ำหนักอะตอม
39.02423 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)

40V

เลขมวล40
เลขนิวตรอน17
น้ำหนักอะตอม
40.013387 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)

41V

เลขมวล41
เลขนิวตรอน18
น้ำหนักอะตอม
41.000333 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)

42V

เลขมวล42
เลขนิวตรอน19
น้ำหนักอะตอม
41.99182 ± 0.00021 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)

43V

เลขมวล43
เลขนิวตรอน20
น้ำหนักอะตอม
42.980766 ± 0.000046 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
79.3 ± 2.4 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.5%

44V

เลขมวล44
เลขนิวตรอน21
น้ำหนักอะตอม
43.974440977 ± 0.000007799 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
111 ± 7 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)
β+ p (β+-delayed proton emission)

45V

เลขมวล45
เลขนิวตรอน22
น้ำหนักอะตอม
44.965768498 ± 0.000000926 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
547 ± 6 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

46V

เลขมวล46
เลขนิวตรอน23
น้ำหนักอะตอม
45.960197389 ± 0.000000143 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
422.62 ± 0.05 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

47V

เลขมวล47
เลขนิวตรอน24
น้ำหนักอะตอม
46.954903558 ± 0.000000118 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
32.6 ± 0.3 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1942
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

48V

เลขมวล48
เลขนิวตรอน25
น้ำหนักอะตอม
47.9522509 ± 0.000001043 Da
g-factor
0.503 ± 0.00275
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
15.9735 ± 0.0025 d
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

49V

เลขมวล49
เลขนิวตรอน26
น้ำหนักอะตอม
48.948510509 ± 0.000000884 Da
g-factor
1.2771428571429 ± 0.014285714285714
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
330 ± 15 d
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1940
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

50V

เลขมวล50
เลขนิวตรอน27
น้ำหนักอะตอม
49.947156681 ± 0.000000099 Da
g-factor
natural abundance
0.25 ± 0.01
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
271 ± 13 Py
สปิน6
nuclear quadrupole moment
0.21 ± 0.04
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β (β decay)

51V

เลขมวล51
เลขนิวตรอน28
น้ำหนักอะตอม
50.943957664 ± 0.000000104 Da
g-factor
natural abundance
99.75 ± 0.01
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
-0.052 ± 0.01
ถูกค้นพบเมื่อ1924
parity-

52V

เลขมวล52
เลขนิวตรอน29
น้ำหนักอะตอม
51.944773636 ± 0.00000017 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.743 ± 0.005 m
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

53V

เลขมวล53
เลขนิวตรอน30
น้ำหนักอะตอม
52.94433494 ± 0.000003331 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.543 ± 0.014 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

54V

เลขมวล54
เลขนิวตรอน31
น้ำหนักอะตอม
53.946432009 ± 0.000012001 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
49.8 ± 0.5 s
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

55V

เลขมวล55
เลขนิวตรอน32
น้ำหนักอะตอม
54.947262 ± 0.000029 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
6.54 ± 0.15 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

56V

เลขมวล56
เลขนิวตรอน33
น้ำหนักอะตอม
55.950420082 ± 0.000188819 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
216 ± 4 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1980
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

57V

เลขมวล57
เลขนิวตรอน34
น้ำหนักอะตอม
56.952297 ± 0.000091 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
350 ± 10 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1980
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

58V

เลขมวล58
เลขนิวตรอน35
น้ำหนักอะตอม
57.956595985 ± 0.000102862 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
191 ± 10 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1980
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

59V

เลขมวล59
เลขนิวตรอน36
น้ำหนักอะตอม
58.959623343 ± 0.000147505 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
95 ± 6 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3%

60V

เลขมวล60
เลขนิวตรอน37
น้ำหนักอะตอม
59.964479215 ± 0.000195327 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
122 ± 18 ms
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

61V

เลขมวล61
เลขนิวตรอน38
น้ำหนักอะตอม
60.967603529 ± 0.000252196 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
48.2 ± 0.6 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14.5%
2n (2-neutron emission)

62V

เลขมวล62
เลขนิวตรอน39
น้ำหนักอะตอม
61.972932556 ± 0.000283723 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
33.6 ± 2.3 ms
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

63V

เลขมวล63
เลขนิวตรอน40
น้ำหนักอะตอม
62.976661 ± 0.000365 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
19.6 ± 0.9 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)35%
2n (2-neutron emission)

64V

เลขมวล64
เลขนิวตรอน41
น้ำหนักอะตอม
63.98248 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
15 ± 2 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

65V

เลขมวล65
เลขนิวตรอน42
น้ำหนักอะตอม
64.986999 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

66V

เลขมวล66
เลขนิวตรอน43
น้ำหนักอะตอม
65.993237 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

67V

เลขมวล67
เลขนิวตรอน44
น้ำหนักอะตอม
66.998128 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2013
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Vanadium 1

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Nils Sefström
สถานที่ค้นพบSweden
ถูกค้นพบเมื่อ1830
ศัพทมูลวิทยาFrom Scandinavian goddess, Vanadis.
pronunciationveh-NAY-di-em (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
120 mg/kg
natural abundance (มหาสมุทร)
0.0025 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
0.000003 %
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0.0061 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0.00004 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0001 %

Nuclear Screening Constants

1s0.5744
2p3.9272
2s6.8186
3d14.0171
3p12.215
3s11.2907
4s18.0188

alias

 • V

การแปล

 • อังกฤษvanadium
 • อิตาลีvanadio
 • นอร์เวย์บุคมอลvanadium
 • ฝรั่งเศสvanadium
 • เยอรมันVanadium
 • ดัตช์vanadium
 • คาตาลันvanadi
 • สเปนvanadio
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • แอฟริกานส์vanadium
 • อัมฮาราቫናዲየም
 • อารากอนVanadio
 • อาหรับفاناديوم
 • อัสตูเรียสVanadiu
 • อาเซอร์ไบจานVanadium
 • เบลารุสВанадый
 • บัลแกเรียванадий
 • บังกลาভ্যানাডিয়াম
 • เบรตันVanadiom
 • บอสเนียvanadij
 • เชอโรกีᏩᏁᏗᎥᎻ
 • คอร์ซิกาVanadiu
 • เช็กvanad
 • ชูวัชВанади
 • เวลส์Vanadiwm
 • เดนมาร์กvanadium
 • ธิเวหิވެނޭޑިއަމް
 • กรีกβανάδιο
 • เอสเปรันโตvanado
 • เอสโตเนียvanaadium
 • บาสก์banadio
 • เปอร์เซียوانادیم
 • ฟินแลนด์vanadiini
 • ฟริเซียนเหนือVanadium
 • ฟรูลีVanadi
 • ไอริชVanaidiam
 • กาลิเซียVanadio
 • มานซ์Vanaadjum
 • จีนแคะVanadium
 • ฮาวายVanadium
 • ฮิบรูונדיום
 • ฮินดีवनेडियम
 • ฮินดีฟิจิVanadium
 • โครเอเชียvanadij
 • เฮติครีโอลVanadyòm
 • ฮังการีvanádium
 • อาร์เมเนียվանադիում
 • อินเตอร์ลิงกัวvanadium
 • อินโดนีเซียvanadium
 • อีโดvanadio
 • ไอซ์แลนด์vanadín
 • ญี่ปุ่นバナジウム
 • โลชบันjinmrvanadi
 • ชวาVanadium
 • จอร์เจียვანადიუმი
 • คาซัคВанадий
 • กันนาดาವನೆಡಿಯಮ್
 • เกาหลี바나듐
 • เคิร์ดVanadyûm
 • โกมิВанадий
 • ละตินvanadium
 • ลักเซมเบิร์กVanadium
 • ลิกูเรียVanaddio
 • ลิทัวเนียvanadis
 • ลัตเวียvanādijs
 • มาลายาลัมവനേഡിയം
 • มราฐีव्हेनेडियम
 • มารีตะวันตกВанадий
 • มาเลย์vanadium
 • เยอรมันต่ำVanadium
 • นอร์เวย์นีนอสก์vanadium
 • อ็อกซิตันVanadi
 • ปัญจาบਵੈਨੇਡੀਅਮ
 • โปแลนด์wanad
 • ลาฮ์นดาونیڈیم
 • โปรตุเกสvanádio
 • เคชวาWanadyu
 • โรมาเนียvanadiu
 • รัสเซียванадий
 • ซิซิลีvanadiu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียVanadijum
 • สโลวักvanád
 • สโลวีเนียvanadij
 • เซอร์เบียванадијум
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Vanadium
 • สวีเดนvanadin
 • สวาฮีลีVanadi
 • ทมิฬவனேடியம்
 • เตลูกูవెనేడియం
 • ตากาล็อกBanadyo
 • ตุรกีvanadyum
 • อุยกูร์ۋانادىي
 • ยูเครนванадій
 • อุซเบกVanadiy
 • เวปส์Vanadii
 • เวียดนามvanadi
 • วาเรย์Vanadyo
 • คัลมืยค์Ванад
 • ยิดดิชוואנאדיום
 • โยรูบาBanadiomu
 • จีน
 • เซบูVanadyo
 • มาซิโดเนียВанадиум
 • เคิร์ดตอนกลางڤانادیۆم
 • โอดิยาଭାନାଡ଼ିଅମ
 • บัชคีร์Ванадий
 • คุชราตવેનેડિયમ
 • ตาตาร์Ванадий
 • พีดมอนต์Vanadi
 • สกอตส์vanadium
 • โซมาลีFanadhiyaam
 • เนวาร์भ्यानडियम
 • กวางตุ้ง
 • จีนคลาสสิก
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)Ванад
 • แอลเบเนียVanadiumi
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • จีน (ตัวย่อ)
 • จีน (จีน)
 • อาโรมาเนียVanadiu
 • คีร์กีซВанадий
 • เนปาลभेनेडियम
 • ลิมเบิร์กVanadium
 • สันสกฤตभ्यानडियम
 • มอลตาvanadju
 • ลอมบาร์ดVanadio
 • เกลิกสกอตBhanadium
 • โปรตุเกส (บราซิล)vanádio
 • ทาจิกВанадий
 • nahCīmapantepoztli
 • มองโกเลียванади
 • cdoVanadium
 • จีนมินหนานVanadium
 • โภชปุรีवैनेडियम
 • ทิเบตཝེ་ནི་ཌིམ།
 • ซุนดาVanadium
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาvanadio
 • จีนอู๋
 • พม่าဗနေဒီယမ်
 • อูรดูوینیڈیئم
 • oloVanadium
 • kbpFanadɩyɔm
 • บาลีभ्यानडियम
 • hywՎանադին
 • บาวาเรียVanadium
 • ซาร์เดญาVanàdiu
 • อาหรับโมร็อกโกڤاناديوم
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์فاناديوم
 • พัชโตوانېديوم
 • คอร์นิชVanadiom
 • บาหลีVanadium
 • บิกอลBanadyo
 • โคตาวาVandel
 • มาเลย์ (อาหรับ)ۏاناديوم
 • blkဗနဒီယမ်