วาเนเดียม

วาเนเดียม (V)

chemical element with symbol V and atomic number 23
เลขอะตอม23
มวลอะตอม50.9415
เลขมวล51
หมู่5
คาบ4
บล็อกd
โปรตอน23 p+
นิวตรอน28 n0
Electrons23 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of V (วาเนเดียม)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
135 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
134 pm
Metallic Radius
122 pm
ionic radius
79 pm
Crystal Radius
93 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
207 pm
ความหนาแน่น
พลังงาน
proton affinity
859.4 kJ/mol
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
6.746187 eV/particle
ionization energy of V (วาเนเดียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
460 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
17.5 kJ/mol
standard enthalpy of formation
515.5 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 11, 2
แบบจำลองของบอร์: V (วาเนเดียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Ar] 3d3 4s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of V (วาเนเดียม)
Orbital Diagram of V (วาเนเดียม)
สถานะออกซิเดชัน-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.63
Electrophilicity
1.0623004980594741 eV/particle
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
3,680.15 K
จุดหลอมเหลว
2,183.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
สีเงิน
appearanceblue-silver-grey metal
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
30.7 W/(m K)
thermal expansion
0.0000084 1/K
molar heat capacity
24.89 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.489 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
5 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.0000002 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
5.4 K
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000000628 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000003199 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.0003837
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกศูนย์กลางของลูกบาศก์ (BCC)
lattice constant
3.02 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
7 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
160 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
47 GPa
Young's modulus
128 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.37
อัตราเร็วของเสียง
4,560 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupVA
IUPAC GroupVB
Glawe Number54
Mendeleev Number47
Pettifor Number54
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
836.8 kJ/mol
Dipole Polarizability
87 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
832 a₀
Allotropes
Neutron cross section
5.06
Neutron Mass Absorption
0.0033
quantum number4F3/2
space group229 (Im_3m)

Isotopes of Vanadium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร2
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร27
Radioactive Isotopes24

39V

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
39.02423 ± 0.000429 Da
เลขมวล39
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

39V Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

40V

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
40.013387 ± 0.000322 Da
เลขมวล40
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

40V Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

41V

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
41.000333 ± 0.000215 Da
เลขมวล41
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

41V Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

42V

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
41.99182 ± 0.00021 Da
เลขมวล42
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

42V Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

43V

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
42.980766 ± 0.000046 Da
เลขมวล43
g-factor
ครึ่งชีวิต
79.3 ± 2.4 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity-

43V Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.5%

44V

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
43.974440977 ± 0.000007799 Da
เลขมวล44
g-factor
ครึ่งชีวิต
111 ± 7 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity

44V Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

45V

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
44.965768498 ± 0.000000926 Da
เลขมวล45
g-factor
ครึ่งชีวิต
547 ± 6 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity-

45V Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

46V

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
45.960197389 ± 0.000000143 Da
เลขมวล46
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
422.62 ± 0.05 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity+

46V Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

47V

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
46.954903558 ± 0.000000118 Da
เลขมวล47
g-factor
ครึ่งชีวิต
32.6 ± 0.3 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1942
parity-

47V Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

48V

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
47.9522509 ± 0.000001043 Da
เลขมวล48
g-factor
0.503 ± 0.00275
ครึ่งชีวิต
15.9735 ± 0.0025 d
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity+

48V Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

49V

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
48.948510509 ± 0.000000884 Da
เลขมวล49
g-factor
1.2771428571429 ± 0.014285714285714
ครึ่งชีวิต
330 ± 15 d
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1940
parity-

49V Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

50V

natural abundanceRadioactive ☢️
0.25 ± 0.01
น้ำหนักอะตอม
49.947156681 ± 0.000000099 Da
เลขมวล50
g-factor
ครึ่งชีวิต
271 ± 13 Py
สปิน6
nuclear quadrupole moment
0.21 ± 0.04
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

50V Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β (β decay)%

51V

natural abundance
99.75 ± 0.01
น้ำหนักอะตอม
50.943957664 ± 0.000000104 Da
เลขมวล51
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
-0.052 ± 0.01
ถูกค้นพบเมื่อ1924
parity-

52V

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
51.944773636 ± 0.00000017 Da
เลขมวล52
g-factor
ครึ่งชีวิต
3.743 ± 0.005 m
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

52V Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

53V

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
52.94433494 ± 0.000003331 Da
เลขมวล53
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.543 ± 0.014 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity-

53V Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

54V

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
53.946432009 ± 0.000012001 Da
เลขมวล54
g-factor
ครึ่งชีวิต
49.8 ± 0.5 s
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

54V Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

55V

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
54.947262 ± 0.000029 Da
เลขมวล55
g-factor
ครึ่งชีวิต
6.54 ± 0.15 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity-

55V Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

56V

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
55.950420082 ± 0.000188819 Da
เลขมวล56
g-factor
ครึ่งชีวิต
216 ± 4 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1980
parity+

56V Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

57V

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
56.952297 ± 0.000091 Da
เลขมวล57
g-factor
ครึ่งชีวิต
350 ± 10 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1980
parity-

57V Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

58V

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
57.956595985 ± 0.000102862 Da
เลขมวล58
g-factor
ครึ่งชีวิต
191 ± 10 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1980
parity+

58V Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

59V

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
58.959623343 ± 0.000147505 Da
เลขมวล59
g-factor
ครึ่งชีวิต
95 ± 6 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity-

59V Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3%

60V

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
59.964479215 ± 0.000195327 Da
เลขมวล60
g-factor
ครึ่งชีวิต
122 ± 18 ms
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity+

60V Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

61V

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
60.967603529 ± 0.000252196 Da
เลขมวล61
g-factor
ครึ่งชีวิต
48.2 ± 0.6 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity-

61V Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14.5%
2n (2-neutron emission)%

62V

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
61.972932556 ± 0.000283723 Da
เลขมวล62
g-factor
ครึ่งชีวิต
33.6 ± 2.3 ms
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

62V Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

63V

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
62.976661 ± 0.000365 Da
เลขมวล63
g-factor
ครึ่งชีวิต
19.6 ± 0.9 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity-

63V Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)35%
2n (2-neutron emission)%

64V

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
63.98248 ± 0.000429 Da
เลขมวล64
g-factor
ครึ่งชีวิต
15 ± 2 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity

64V Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

65V

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
64.986999 ± 0.000537 Da
เลขมวล65
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity-

65V Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

66V

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
65.993237 ± 0.000537 Da
เลขมวล66
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity

66V Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

67V

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
66.998128 ± 0.000644 Da
เลขมวล67
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2013
parity-

67V Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Vanadium 1

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Nils Sefström
สถานที่ค้นพบSweden
ถูกค้นพบเมื่อ1830
ศัพทมูลวิทยาFrom Scandinavian goddess, Vanadis.
pronunciationveh-NAY-di-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
120 mg/kg
Abundance in Oceans
0.0025 mg/L
Abundance in Human Body
0.000003 %
Abundance in Meteor
0.0061 %
Abundance in Sun
0.00004 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0001 %

Nuclear Screening Constants

1s0.5744
2p3.9272
2s6.8186
3d14.0171
3p12.215
3s11.2907
4s18.0188