מאפיינים

CAS Number7440-22-4
PubChem CID23954
רדיוס אטומי144
Atomic Volume10.3
מסה אטומי107.868
חסוםd
נקודת רתיחה2,162
Bulk Modulus
קטגוריהמתכות מעבר
מבנה גבישיממורכז פאה קובי
צבעכסף
רדיוס קוולנטי145
צפיפות החומר10.49
Electrical Resistivity
מבנה אלקטרוני[Kr] 4d10 5s1
Electrons per shell2, 8, 18, 18, 1
אלקטרושליליות1.93
Electrons47
קבוצה11
Heat of Fusion11.3
Heat of Vaporization255
Ionization Potential7.576
Magnetic Ordering
Magnetic Susceptibility
מסה107.868
Mass Number47
נקודת התכה961.78
שםכסף
ניוטרונים61
מספר אטומי108
Oxidation States1, 2, 3
מחזור5
פאזהמוצק
Poisson Ratio
פרוטונים47
Shear Modulus
קיבול חום סגולי0.235
סמל כימיAg
מוליכות חום4.29
Van der Waals radius
Young's Modulus
שכיחות
Abundance in Earth's crust7.9×10-6%
Abundance in Universe6×10-8%
Ag כסף 47 107.8682 11 5 d 47 962.0 2212.0 [Kr] 4d10 5s1 2 8 18 18 1 10.5 7.9E-6% Silver Cubic: Face centered 1.9 1.87 {"1":"731.0","2":"2070","3":"3361"} 731 125.6 153 1 1.44 10.3 11.3 250.63 0.232 429.0 0 Solid, Diamagnetic, Conductor, TransitionMetal, Metal, Stable, Natural SIL-ver Silvery-ductile, and malleable metal Used in alloys for jewelry and in other compounds for photography. It is also a good conductor, but expensive. Found in ores called argentite (AgS), light ruby silver (Ag3AsS3), dark ruby silver(Ag3SbS3) and brittle silver. pPd5qAb4J50 Silver
Carl Jacob Löwig discovered bromine in 1825, while still a chemistry student at Heidelberg University, Germany.

Antoine Balard distilled the bromine from a solution of seaweed ash saturated with chlorine in 1824.

He finally published his results in 1826, providing evidence that the substance he had discovered was a new element. From the Greek word bromos, stench 47 From the Anglo-Saxon word "siolfur" meaning "silver" (the origin of the symbol Ag comes from the Latin word "argentum" meaning "silver")

Isotopes of Bromine

Standard Atomic Weight

107.8682(2)

איזוטופים יציבים

107Ag 109Ag

איזוטופים לא יציבים

93Ag 94Ag 95Ag 96Ag 97Ag 98Ag 99Ag 100Ag 101Ag 102Ag 103Ag 104Ag 105Ag 106Ag 108Ag 110Ag 111Ag 112Ag 113Ag 114Ag 115Ag 116Ag 117Ag 118Ag 119Ag 120Ag 121Ag 122Ag 123Ag 124Ag 125Ag 126Ag 127Ag 128Ag 129Ag 130Ag

Bromine is poisonous and causes skin burns
Bromine is the only nonmetallic element that is liquid at ordinary temperatures
Bromine is used in making fumigants, flameproofing agents, water purification compounds, dyes, medicines and sanitizers.

Potassium bromide is used as a source of bromide ions for the manufacture of silver bromide for photographic film.

Bromine is also used to reduce mercury pollution from coal-fired power plants.