מאפיינים

CAS Number7440-37-1
PubChem CID23968
רדיוס אטומי71
Atomic Volume22.4
מסה אטומי39.948
חסוםp
נקודת רתיחה‎-185.85
Bulk Modulus
קטגוריהגזים אצילים
מבנה גבישיממורכז פאה קובי
צבע
רדיוס קוולנטי106
צפיפות החומר0.002
Electrical Resistivity
מבנה אלקטרוני[Ne] 3s2 3p6
Electrons per shell2, 8, 8
אלקטרושליליות-
Electrons18
קבוצה18
Heat of Fusion1.18
Heat of Vaporization6.5
Ionization Potential15.76
Magnetic Ordering
Magnetic Susceptibility
מסה39.948
Mass Number18
נקודת התכה‎-189.35
שםארגון
ניוטרונים22
מספר אטומי40
Oxidation States0
מחזור3
פאזהגז
Poisson Ratio
פרוטונים18
Shear Modulus
קיבול חום סגולי0.52
סמל כימיAr
מוליכות חום0
Van der Waals radius
Young's Modulus
שכיחות
Abundance in Earth's crust0.00015%
Abundance in Universe0.02%
Ar ארגון 18 39.948 18 3 p 18 -189.2 -185.7 [Ne] 3s2 3p6 2 8 8 0.00178 0.00015% Colorless Cubic: Face centered 3.242 {"1":"1520.6","2":"2665.8","3":"3931","4":"5771","5":"7238","6":"8781","7":"11995","8":"13842","9":"40760","10":"46186","11":"52002","12":"59653","13":"66199","14":"72918","15":"82473","16":"88576","17":"397605","18":"427066"} 1527 0 97 0 0.88 24.2 1.188 6.506 0.52 0.0177 0 Gas, Diamagnetic, NobleGas, Nonmetal, Stable, Natural AR-gon Colorless, odorless, tasteless noble gas. It is the third most abundant element in the earth's atmosphere and makes up about 1%. Used in lighting products. It is often used in filling incandescent light bulbs. Some is mixed with krypton in fluorescent lamps. Crystals in the semiconductor industry are grown in argon atmospheres. Continuously released into the air by decay of radioactive potassium-40. Pure form is obtained from fractional distillation of liquid air. nrHVOFG2V-c Argon
Moscovium was identified in 2004 by a team composed of Russian scientists at the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, and American scientists at the Lawrence Livermore National Laboratory.

The team reported that they bombarded americium-243 with calcium-48 ions to produce four atoms of moscovium.

These atoms decayed by emission of alpha-particles to nihonium in approximately 100 milliseconds. Named after Moscow Oblast where Dubna is located 18 1894 Sir William Ramsay, Lord Rayleigh Scotland From the Greek word "argos" meaning "inactive"

Isotopes of Moscovium

Standard Atomic Weight

39.948(1)

איזוטופים יציבים

36Ar 38Ar 40Ar

איזוטופים לא יציבים

30Ar 31Ar 32Ar 33Ar 34Ar 35Ar 37Ar 39Ar 41Ar 42Ar 43Ar 44Ar 45Ar 46Ar 47Ar 48Ar 49Ar 50Ar 51Ar 52Ar 53Ar

Moscovium is harmful due to its radioactivity
Moscovium is historically known as eka-bismuth
Moscovium is used for scientific research purposes only.