מאפיינים

CAS Number7726-95-6
PubChem CID24408
רדיוס אטומי120
Atomic Volume23.5
מסה אטומי79.904
חסוםp
נקודת רתיחה58.8
Bulk Modulus
קטגוריההלוגנים
מבנה גבישיממורכז בסיס אורתורומבי
צבעאדום
רדיוס קוולנטי120
צפיפות החומר3.122
Electrical Resistivity
מבנה אלקטרוני[Ar] 3d10 4s2 4p5
Electrons per shell2, 8, 18, 7
אלקטרושליליות2.96
Electrons35
קבוצה17
Heat of Fusion5.8
Heat of Vaporization14.8
Ionization Potential11.814
Magnetic Ordering
Magnetic Susceptibility
מסה79.904
Mass Number35
נקודת התכה‎-7.2
שםברום
ניוטרונים45
מספר אטומי80
Oxidation States-1, 1, 3, 4, 5, 7
מחזור4
פאזהנוזל
Poisson Ratio
פרוטונים35
Shear Modulus
קיבול חום סגולי0.474
סמל כימיBr
מוליכות חום0.001
Van der Waals radius
Young's Modulus
שכיחות
Abundance in Earth's crust0.0003%
Abundance in Universe7×10-7%
Br ברום 35 79.904 17 4 p 35 -7.2 58.8 [Ar] 4s2 3d10 4p5 2 8 18 7 3.12 0.0003% Red Orthorhombic 3.0 2.685 {"1":"1139.9","2":"2103","3":"3470","4":"4560","5":"5760","6":"8550","7":"9940","8":"18600"} 1140 324.6 114 ±1,+5 1.12 23.5 5.286 14.725 0.226 0.122 0 Liquid, Diamagnetic, Insulator, Halogen, Nonmetal, Stable, Natural BRO-meen Redish-brown liquid. It was once used in large quantities to make a compound that removed lead compound build up in engines burning leaded gasoline. Now it is primarily used in dyes, disinfectants, and photographic chemicals. Occurs in compounds in sea water. Slt3_5upuSs Bromine
In 1797, Louis Nicolas Vauquelin received samples of crocoite ore.

In 1798, Vauquelin discovered that he could isolate metallic chromium by heating the oxide in a charcoal oven, making him the discoverer of the element.

Vauquelin was also able to detect traces of chromium in precious gemstones, such as ruby or emerald. From the Greek word chroma, color 35 1826 Antoine-J. Balard France From the Greek word "bromos" meaning "stench"

Isotopes of Chromium

Standard Atomic Weight

[79.901,79.707]

איזוטופים יציבים

79Br 81Br

איזוטופים לא יציבים

67Br 68Br 69Br 70Br 71Br 72Br 73Br 74Br 75Br 76Br 77Br 78Br 80Br 82Br 83Br 84Br 85Br 86Br 87Br 88Br 89Br 90Br 91Br 92Br 93Br 94Br 95Br 96Br 97Br

In larger amounts, chromium can be toxic and carcinogenic
Chromium oxide was used by the Chinese in the Qin dynasty over 2,000 years ago
Chromium is used to harden steel, manufacture stainless steel, and form many useful alloys.

It is mostly used in plating to produce a hard, beautiful surface and to prevent corrosion.

The metal is also widely used as a catalyst.

Chromium compounds are valued as pigments for their vivid green, yellow, red and orange colors.