מאפיינים

CAS Number7440-70-2
PubChem CID5460341
רדיוס אטומי197
Atomic Volume29.9
מסה אטומי40.078
חסוםs
נקודת רתיחה1,484
Bulk Modulus
קטגוריהמתכת אלקלית עפרורית
מבנה גבישיממורכז פאה קובי
צבעכסף
רדיוס קוולנטי176
צפיפות החומר1.54
Electrical Resistivity
מבנה אלקטרוני[Ar] 4s2
Electrons per shell2, 8, 8, 2
אלקטרושליליות1
Electrons20
קבוצה2
Heat of Fusion8.54
Heat of Vaporization155
Ionization Potential6.113
Magnetic Ordering
Magnetic Susceptibility
מסה40.078
Mass Number20
נקודת התכה842
שםסידן
ניוטרונים20
מספר אטומי40
Oxidation States1, 2
מחזור4
פאזהמוצק
Poisson Ratio
פרוטונים20
Shear Modulus
קיבול חום סגולי0.647
סמל כימיCa
מוליכות חום2.01
Van der Waals radius
Young's Modulus
שכיחות
Abundance in Earth's crust5%
Abundance in Universe0.007%
Ca סידן 20 40.078 2 4 s 20 839.0 1484.0 [Ar] 4s2 2 8 8 2 1.55 5% Silver Cubic: Face centered 1.0 1.034 {"1":"589.8","2":"1145.4","3":"4912.4","4":"6491","5":"8153","6":"10496","7":"12270","8":"14206","9":"18191","10":"20385","11":"57110","12":"63410","13":"70110","14":"78890","15":"86310","16":"94000","17":"104900","18":"111711","19":"494850","20":"527762"} 590 2.37 174 2 1.97 29.9 8.53 154.67 0.647 200.0 0 Solid, Paramagnetic, Conductor, AlkalineEarthMetal, Metal, Stable, Natural KAL-si-em Fairly hard, silvery-white metal. Fifth most abundant element in the earth's crust (41,500 ppm). Occurs only in compounds. Used by many forms of life to make shells and bones. Virtually no use for the pure metal, however two of its compounds are, lime (CaO) and gypsum (CaSO4), are in great demand by a number of industries. Obtained from minerals like chalk, limestone & marble. Pure metal is produced by replacing the calcium in lime (calcium carbonate, CaCO3) with aluminium in hot, low pressure retorts. Jcvac9__YN4 Calcium
Tennessine was identified in 2010 by a team composed of Russian scientists at Joint Institute for Nuclear Research, Dubna and American scientists at the Lawrence Livermore National Laboratory.

It was produced by the bombardment of berkelium with calcium.

Ununseptium was the temporary IUPAC systematic element name. Named after the region of Tennessee 20 1808 Sir Humphrey Davy England From the Latin word "calx" meaning "lime"

Isotopes of Tennessine

Standard Atomic Weight

40.078(4)

איזוטופים יציבים

40Ca 42Ca 43Ca 44Ca 46Ca 48Ca

איזוטופים לא יציבים

34Ca 35Ca 36Ca 37Ca 38Ca 39Ca 41Ca 45Ca 47Ca 49Ca 50Ca 51Ca 52Ca 53Ca 54Ca 55Ca 56Ca 57Ca

Tennessine is harmful due to its radioactivity
Tennessine is historically known as eka-astatine
Tennessine is used for scientific research purposes only.