מאפיינים

CAS Number7440-46-2
PubChem CID5354618
רדיוס אטומי265
Atomic Volume71.07
מסה אטומי132.905
חסוםs
נקודת רתיחה671
Bulk Modulus
קטגוריהמתכת אלקלית
מבנה גבישיממורכז גוף קובי
צבעכסף
רדיוס קוולנטי244
צפיפות החומר1.873
Electrical Resistivity
מבנה אלקטרוני[Xe] 6s1
Electrons per shell2, 8, 18, 18, 8, 1
אלקטרושליליות0.79
Electrons55
קבוצה1
Heat of Fusion2.09
Heat of Vaporization65
Ionization Potential3.894
Magnetic Ordering
Magnetic Susceptibility
מסה132.905
Mass Number55
נקודת התכה28.44
שםצזיום
ניוטרונים78
מספר אטומי133
Oxidation States-1, 1
מחזור6
פאזהמוצק
Poisson Ratio
פרוטונים55
Shear Modulus
קיבול חום סגולי0.242
סמל כימיCs
מוליכות חום0.359
Van der Waals radius
Young's Modulus
שכיחות
Abundance in Earth's crust0.00019%
Abundance in Universe8×10-8%
Cs צזיום 55 132.9054519 1 6 s 55 28.4 669.0 [Xe] 6s1 2 8 18 18 8 1 1.87 0.00019% Silver Cubic: Body centered 0.8 0.659 {"1":"375.7","2":"2234.3","3":"3400"} 382 45.5 225 1 2.67 70.0 2.092 67.74 0.24 35.9 0 Solid, Conductor, AlkaliMetal, Metal, Stable, Natural SEE-zi-em Very soft, light gray, ductile metal. Used as a 'getter' to remove air traces in vacuum and cathode-ray tubes. Also used in producing photoelectric devices and atomic clocks. Since it ionizes readily, it is used as an ion rocket motor propellant. Found in pollucite [(Cs4Al4Si9O26).H2O] and as trace in lepidolite. 5aD6HwUE2c0 Cesium
Molybdenite was often confused for graphite and it was thought to contain lead.

In 1778 Swedish scientist Carl Wilhelm Scheele proved that molybdenite was not graphite nor did it contain lead.

In 1781, Scheele's friend and countryman, Peter J. Hjelm isolated the metal by using carbon and linseed oil. From the Greek word molybdo, lead 55 1860 Gustav Kirchhoff, Robert Bunsen Germany From the Latin word "caesius" meaning "sky blue" or "heavenly blue"

Isotopes of Molybdenum

Standard Atomic Weight

132.90545196(6)

איזוטופים יציבים

133Cs

איזוטופים לא יציבים

112Cs 113Cs 114Cs 115Cs 116Cs 117Cs 118Cs 119Cs 120Cs 121Cs 122Cs 123Cs 124Cs 125Cs 126Cs 127Cs 128Cs 129Cs 130Cs 131Cs 132Cs 134Cs 135Cs 136Cs 137Cs 138Cs 139Cs 140Cs 141Cs 142Cs 143Cs 144Cs 145Cs 146Cs 147Cs 148Cs 149Cs 150Cs 151Cs

Molybdenum is toxic in all but small quantities
Molybdenum is essential for plant foliage health
Molybdenum is used as glass furnace electrodes due to its high melting point.

The metal is also used in nuclear energy applications and for missile and aircraft parts.

Molybdenum is valuable as a catalyst in the refining of petroleum.

Molybdenum is used in small quantities to harden steel and is used in many alloys.