מאפיינים

CAS Number7440-53-1
PubChem CID23981
רדיוס אטומי180
Atomic Volume20.8
מסה אטומי151.964
חסוםf
נקודת רתיחה1,529
Bulk Modulus
קטגוריהלנתנידים
מבנה גבישיממורכז גוף קובי
צבעכסף
רדיוס קוולנטי198
צפיפות החומר5.243
Electrical Resistivity
מבנה אלקטרוני[Xe] 4f7 6s2
Electrons per shell2, 8, 18, 25, 8, 2
אלקטרושליליות1.2
Electrons63
קבוצהna
Heat of Fusion9.2
Heat of Vaporization175
Ionization Potential5.67
Magnetic Ordering
Magnetic Susceptibility
מסה151.964
Mass Number63
נקודת התכה826
שםאירופיום
ניוטרונים89
מספר אטומי152
Oxidation States2, 3
מחזור6
פאזהמוצק
Poisson Ratio
פרוטונים63
Shear Modulus
קיבול חום סגולי0.182
סמל כימיEu
מוליכות חום0.139
Van der Waals radius
Young's Modulus
שכיחות
Abundance in Earth's crust0.00018%
Abundance in Universe5×10-8%
Eu אירופיום 63 151.964 6 f 63 822.0 1529.0 [Xe] 4f7 6s2 2 8 18 25 8 2 5.24 0.00018% Silver Cubic: Body centered {"1":"547.1","2":"1085","3":"2404","4":"4120"} 547 50 +3,2 1.99 28.9 9.21 175.73 0.182 13.9 90.5K 0 Solid, Paramagnetic, Conductor, Lanthanide, Stable, Natural yoo-RO-pi-em Soft, silvery-white metal. Used with yttrium oxide to make red phosphors for color televisions. Obtained from monazite sand, which is a mixture of phosphates of calcium, thorium, cerium, and most other rare earths. 88YOmg_FUVo Europium
Boron compounds have been known for thousands of years, but the element was not discovered until 1808 by Sir Humphry Davy and by Gay-Lussac and Thenard.

Boron was not recognized as an element until it was isolated in 1808 by Sir Humphry Davy and by Joseph Louis Gay-Lussac and Louis Jacques Thénard.

Jöns Jakob Berzelius identified boron as an element in 1824. From the Arabic word Buraq, Persian Burah 63 1901 Eugene Demarcay France Named after "Europe"

Isotopes of Boron

Standard Atomic Weight

151.964(1)

איזוטופים יציבים

151Eu 153Eu

איזוטופים לא יציבים

130Eu 131Eu 132Eu 133Eu 134Eu 135Eu 136Eu 137Eu 138Eu 139Eu 140Eu 141Eu 142Eu 143Eu 144Eu 145Eu 146Eu 147Eu 148Eu 149Eu 150Eu 152Eu 154Eu 155Eu 156Eu 157Eu 158Eu 159Eu 160Eu 161Eu 162Eu 163Eu 164Eu 165Eu 166Eu 167Eu

Elemental boron, boron oxide, boric acid, borates and many organoboron compounds are non-toxic
Boron is an essential nutrient for all green plants
Boron oxide is used in glassmaking and ceramics.

Borax is used in making fiberglass, as a cleansing fluid, a water softener, insecticide, herbicide and disinfectant.

Boric acid is used as a mild antiseptic and as a flame retardant.

Boron shielding is used as a control for nuclear reactors.