מאפיינים

CAS Number7440-55-3
PubChem CID5360835
רדיוס אטומי135
Atomic Volume11.8
מסה אטומי69.723
חסוםp
נקודת רתיחה2,204
Bulk Modulus
קטגוריהמתכות מעבר עמידות
מבנה גבישיממורכז בסיס אורתורומבי
צבעכסף
רדיוס קוולנטי122
צפיפות החומר5.907
Electrical Resistivity
מבנה אלקטרוני[Ar] 3d10 4s2 4p1
Electrons per shell2, 8, 18, 3
אלקטרושליליות1.81
Electrons31
קבוצה13
Heat of Fusion5.59
Heat of Vaporization256
Ionization Potential5.999
Magnetic Ordering
Magnetic Susceptibility
מסה69.723
Mass Number31
נקודת התכה29.76
שםגליום
ניוטרונים39
מספר אטומי70
Oxidation States1, 2, 3
מחזור4
פאזהמוצק
Poisson Ratio
פרוטונים31
Shear Modulus
קיבול חום סגולי0.371
סמל כימיGa
מוליכות חום0.406
Van der Waals radius
Young's Modulus
שכיחות
Abundance in Earth's crust0.0019%
Abundance in Universe1×10-6%
Ga גליום 31 69.723 13 4 p 31 29.8 2403.0 [Ar] 3d10 4s2 4p1 2 8 18 3 5.9 0.0019% Silver Orthorhombic 1.8 1.756 {"1":"578.8","2":"1979.3","3":"2963","4":"6180"} 579 28.9 126 3 1.41 11.8 5.59 256.06 0.371 40.6 0 Solid, Diamagnetic, Conductor, Metal, Stable, Natural, PoorMetal GAL-i-em Soft, blue-white metal. Used in semiconductor production. It us used in making LEDs (light-emitting diodes) and GaAs laser diodes. Found throughout the crust in minerals like bauxite, germanite and coal. N6ccRvKKwZQ Gallium
Calcium was known as early as the first century when the Ancient Romans prepared lime as calcium oxide.

Calcium was first isolated by Sir Humphry Davy in 1808 when he electrolyzed a mixture of lime and mercuric oxide.

Davy was trying to isolate calcium; when he heard that Jöns Jakob Berzelius and Pontin prepared calcium amalgam by electrolyzing lime in mercury, he tried it himself. From the Latin word calx, lime 31 1875 Paul-Emile Lecoq de Boisbaudran France From the Latin word "Gallia" meaning "France" and perhaps also from the Latin word "gallus"

Isotopes of Calcium

Standard Atomic Weight

69.723(1)

איזוטופים יציבים

69Ga 71Ga

איזוטופים לא יציבים

56Ga 57Ga 58Ga 59Ga 60Ga 61Ga 62Ga 63Ga 64Ga 65Ga 66Ga 67Ga 68Ga 70Ga 72Ga 73Ga 74Ga 75Ga 76Ga 77Ga 78Ga 79Ga 80Ga 81Ga 82Ga 83Ga 84Ga 85Ga 86Ga

Calcium is considered to be non-toxic
The shell of an egg is made up of primarily calcium carbonate
Calcium is used to remove oxygen, sulfur and carbon from alloys.

It is also used as an alloying agent used in the production of aluminum, beryllium, copper, lead, and magnesium alloys.

Calcium is used as a reducing agent in the extraction of other metals, such as uranium, zirconium, and thorium.

Calcium carbonate is used in manufacturing cement and mortar, lime and limestone.