Aktinium

Aktinium (Ac)

chemický prvek s atomovým číslem 89
Atomové číslo89
Atomová hmotnost227
Nukleonové číslo205
Skupina3
Perioda7
Blokd
proton89 p+
neutron116 n0
elektron89 e-
Animated Bohrův model atomu of Ac (Aktinium)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
195 pm
molární objem
22,54 cm³/mol
Kovalentní Poloměr
186 pm
Metallic Radius
iontový poloměr
112 pm
Crystal Radius
126 pm
Van der Waalsův poloměr
247 pm
hustota
Atomic Radii Of The Elements: Aktinium0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250pmAtomový PoloměrKovalentní PoloměrMetallic RadiusVan der Waalsův poloměr

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
Elektronová afinita
Ionizační energie
5,380226 eV/particle
Ionizační energie of Ac (Aktinium)
měrné skupenské teplo varu
292,9 kJ/mol
měrné skupenské teplo tání
10,5 kJ/mol
standardní slučovací entalpie
406 kJ/mol
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 32, 18, 9, 2
Bohrův model atomu: Ac (Aktinium)
Valenční elektron2
Lewis structure: Ac (Aktinium)
elektronová konfigurace[Rn] 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 6d1 7s2
Enhanced Bohrův model atomu of Ac (Aktinium)
Orbital Diagram of Ac (Aktinium)
Oxidační číslo2, 3
elektronegativita
1.1
Electrophilicity Index
0,8159546412794374 eV/particle
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
3 473,15 K
Teplota tání
1 323,15 K
critical pressure
critical temperature
trojný bod
vzhled
barva
Stříbrná
vzhled
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
teplotní roztažnost
Molární tepelná kapacita
Měrná tepelná kapacita
Poissonova konstanta
electrical properties
type
konduktivita
rezistivita
supravodivost
magnetismus
type
Magnetická susceptibilita (Mass)
Magnetická susceptibilita (Molar)
Magnetická susceptibilita (Volume)
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustavaKrychlová plošně centrovaná (FCC)
lattice constant
5,31 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
tvrdost
stlačitelnost
modul pružnosti ve smyku
modul pružnosti v tahu
Poissonova konstanta
rychlost zvuku
klasifikace
KategorieAktinoidy, Actinides
CAS GroupIIIA
IUPAC GroupIIIB
Glawe Number33
Mendeleev Number14
Pettifor Number48
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůsynthetic

ostatní

Gas Basicity
Polarizovatelnost
203 ± 12 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Účinný průřez
880
Neutron Mass Absorption
0,078
kvantové číslo2D3/2
space group225 (Fm_3m)

Izotopy aktinia

Stabilní izotopy0
Nestabilní izotopy33
Natural Isotopes0

205Ac

Nukleonové číslo205
neutronové číslo116
relativní atomová hmotnost
205,015144152 ± 0,000063682 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
80 ± 60 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2014
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

206Ac

Nukleonové číslo206
neutronové číslo117
relativní atomová hmotnost
206,014476477 ± 0,000069874 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
25 ± 7 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
datum objevu1998
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

207Ac

Nukleonové číslo207
neutronové číslo118
relativní atomová hmotnost
207,011965967 ± 0,000060384 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
31 ± 8 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1994
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

208Ac

Nukleonové číslo208
neutronové číslo119
relativní atomová hmotnost
208,011552251 ± 0,000069225 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
97 ± 15 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
datum objevu1994
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

209Ac

Nukleonové číslo209
neutronové číslo120
relativní atomová hmotnost
209,009495375 ± 0,000059953 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
94 ± 10 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1968
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

210Ac

Nukleonové číslo210
neutronové číslo121
relativní atomová hmotnost
210,009408625 ± 0,000066782 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
350 ± 40 ms
spin7
nuclear quadrupole moment
datum objevu1968
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

211Ac

Nukleonové číslo211
neutronové číslo122
relativní atomová hmotnost
211,007668846 ± 0,000057706 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
213 ± 25 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1968
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

212Ac

Nukleonové číslo212
neutronové číslo123
relativní atomová hmotnost
212,007836442 ± 0,000023492 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
895 ± 28 ms
spin7
nuclear quadrupole moment
datum objevu1968
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

213Ac

Nukleonové číslo213
neutronové číslo124
relativní atomová hmotnost
213,006592665 ± 0,000012522 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
738 ± 16 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1968
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

214Ac

Nukleonové číslo214
neutronové číslo125
relativní atomová hmotnost
214,0069064 ± 0,000014547 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
8,2 ± 0,2 s
spin5
nuclear quadrupole moment
datum objevu1968
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)93%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)7%

215Ac

Nukleonové číslo215
neutronové číslo126
relativní atomová hmotnost
215,006474061 ± 0,000013318 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
171 ± 10 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1968
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.09%

216Ac

Nukleonové číslo216
neutronové číslo127
relativní atomová hmotnost
216,008749101 ± 0,000009908 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
440 ± 16 us
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1967
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

217Ac

Nukleonové číslo217
neutronové číslo128
relativní atomová hmotnost
217,009342325 ± 0,000012048 Da
g-factor
0,85111111111111 ± 0,011111111111111
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
69 ± 4 ns
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1972
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

218Ac

Nukleonové číslo218
neutronové číslo129
relativní atomová hmotnost
218,01164886 ± 0,000061853 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1 ± 0,04 us
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1970
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

219Ac

Nukleonové číslo219
neutronové číslo130
relativní atomová hmotnost
219,012420425 ± 0,000055263 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
9,4 ± 1 us
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1970
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

220Ac

Nukleonové číslo220
neutronové číslo131
relativní atomová hmotnost
220,014754527 ± 0,000006579 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
26,36 ± 0,19 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
datum objevu1970
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

221Ac

Nukleonové číslo221
neutronové číslo132
relativní atomová hmotnost
221,015599721 ± 0,000061086 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
52 ± 2 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1968
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

222Ac

Nukleonové číslo222
neutronové číslo133
relativní atomová hmotnost
222,017844232 ± 0,000005044 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5 ± 0,5 s
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1949
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)99%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)1%

223Ac

Nukleonové číslo223
neutronové číslo134
relativní atomová hmotnost
223,019135982 ± 0,000007457 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,1 ± 0,05 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1948
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)99%
ϵ (electron capture)

224Ac

Nukleonové číslo224
neutronové číslo135
relativní atomová hmotnost
224,021722249 ± 0,000004389 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,78 ± 0,16 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1948
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90.5%
α (α emission)9.5%
β (β decay)

225Ac

Nukleonové číslo225
neutronové číslo136
relativní atomová hmotnost
225,023228601 ± 0,000005107 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
9,919 ± 0,0021 d
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1947
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
14C5.3%

226Ac

Nukleonové číslo226
neutronové číslo137
relativní atomová hmotnost
226,026096999 ± 0,000003327 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
29,37 ± 0,12 h
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1950
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)83%
ϵ (electron capture)17%
α (α emission)0.006%

227Ac

Nukleonové číslo227
neutronové číslo138
relativní atomová hmotnost
227,027750594 ± 0,000002068 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
21,772 ± 0,003 y
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1851
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)98.62%
α (α emission)1.38%

228Ac

Nukleonové číslo228
neutronové číslo139
relativní atomová hmotnost
228,031019685 ± 0,000002247 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
6,15 ± 0,02 h
spin3
nuclear quadrupole moment
datum objevu1908
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

229Ac

Nukleonové číslo229
neutronové číslo140
relativní atomová hmotnost
229,032947 ± 0,000013 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
62,7 ± 0,5 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1952
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

230Ac

Nukleonové číslo230
neutronové číslo141
relativní atomová hmotnost
230,036327 ± 0,000017 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
122 ± 3 s
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1973
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)1.2%

231Ac

Nukleonové číslo231
neutronové číslo142
relativní atomová hmotnost
231,038393 ± 0,000014 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
7,5 ± 0,1 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1973
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

232Ac

Nukleonové číslo232
neutronové číslo143
relativní atomová hmotnost
232,042034 ± 0,000014 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,98 ± 0,08 m
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1986
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

233Ac

Nukleonové číslo233
neutronové číslo144
relativní atomová hmotnost
233,044346 ± 0,000014 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
143 ± 10 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1983
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

234Ac

Nukleonové číslo234
neutronové číslo145
relativní atomová hmotnost
234,048139 ± 0,000015 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
45 ± 2 s
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1986
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

235Ac

Nukleonové číslo235
neutronové číslo146
relativní atomová hmotnost
235,05084 ± 0,000015 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
62 ± 4 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2006
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

236Ac

Nukleonové číslo236
neutronové číslo147
relativní atomová hmotnost
236,054988 ± 0,000041 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,5 ± 3,6 m
spin3
nuclear quadrupole moment
datum objevu2010
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

237Ac

Nukleonové číslo237
neutronové číslo148
relativní atomová hmotnost
237,057993 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
Actinium sample (31481701837)
Electron shell 089 Actinium

dějiny

objevitel nebo vynálezceAndré Debierne
místo objevu/vynálezuFrance
datum objevu1899
etymologieGreek: akis, aktinos (ray).
výslovnostak-TIN-i-em (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
0,00000000055 mg/kg
natural abundance (oceán)
natural abundance (lidské tělo)
0 %
natural abundance (meteoroid)
natural abundance (Slunce)
0 %
Hojnost ve vesmíru
0 %

Nuclear Screening Constants