Ακτινιο

Ακτινιο (Ac)

chemical element with the atomic number of 89
Ατομικός Αριθμός89
Ατομικό βάρος227
Μαζικός αριθμός205
Ομάδα3
Περίοδος7
Τομέαςd
πρωτόνιο89 p+
νετρόνιο116 n0
ηλεκτρόνιο89 e-
Animated Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Ac (Ακτινιο)

Φυσική Ιδιότητα

Ατομική Ακτίνα
195 pm
molar volume
22,54 cm³/mol
covalent radius
186 pm
Metallic Radius
ionic radius
112 pm
Crystal Radius
126 pm
Van der Waals radius
247 pm
πυκνότητα
Atomic Radii Of The Elements: Ακτινιο0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250pmΑτομική ΑκτίναCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

Χημική Ιδιότητα

ενέργεια
proton affinity
electron affinity
ενέργεια ιονισμού
5,380226 eV/particle
ενέργεια ιονισμού of Ac (Ακτινιο)
ενθαλπία εξάτμισης
292,9 kJ/mol
enthalpy of fusion
10,5 kJ/mol
Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού
406 kJ/mol
ηλεκτρόνιο
Ηλεκτρονική στιβάδα2, 8, 18, 32, 18, 9, 2
Ατομικό πρότυπο του Μπορ: Ac (Ακτινιο)
Ελεύθερο ηλεκτρόνιο2
Ηλεκτρονική δομή κατά Λιούις: Ac (Ακτινιο)
διαμόρφωση ηλεκτρονίων[Rn] 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 6d1 7s2
Enhanced Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Ac (Ακτινιο)
Orbital Diagram of Ac (Ακτινιο)
Αριθμός οξείδωσης2, 3
Ηλεκτραρνητικότητα
1.1
Electrophilicity Index
0,8159546412794374 eV/particle
fundamental state of matter
φάση της ύληςΣτερεά
gaseous state of matter
Σημείο βρασμού
3.473,15 K
Σημείο τήξης
1.323,15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Εμφάνιση
χρώμα
Silver
Εμφάνιση
δείκτης διάθλασης
thermodynamic material property
Θερμική αγωγιμότητα
Θερμική διαστολή
molar heat capacity
Ειδική θερμοχωρητικότητα
heat capacity ratio
electrical properties
type
ηλεκτρική αγωγιμότητα
Αντιστασιμότητα
Υπεραγωγιμότητα
Μαγνητισμός
type
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Mass)
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Molar)
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Volume)
magnetic ordering
Θερμοκρασία Κιρί
Θερμοκρασία Νεέλ
δομή
Κρυσταλλικό σύστημαFace Centered Cubic (FCC)
lattice constant
5,31 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Σκληρότητα υλικών
Συμπιεστότητα
shear modulus
Young's modulus
Poisson's ratio
ταχύτητα του ήχου
classification
ΚατηγορίαΑκτινίδες, Actinides
CAS GroupIIIA
IUPAC GroupIIIB
Glawe Number33
Mendeleev Number14
Pettifor Number48
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
203 ± 12 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
880
Neutron Mass Absorption
0,078
Κβαντικός αριθμός2D3/2
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Actinium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes33
Natural Isotopes0

205Ac

Μαζικός αριθμός205
αριθμός νετρονίων116
σχετική ατομική μάζα
205,015144152 ± 0,000063682 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
80 ± 60 ms
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2014
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

206Ac

Μαζικός αριθμός206
αριθμός νετρονίων117
σχετική ατομική μάζα
206,014476477 ± 0,000069874 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
25 ± 7 ms
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1998
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

207Ac

Μαζικός αριθμός207
αριθμός νετρονίων118
σχετική ατομική μάζα
207,011965967 ± 0,000060384 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
31 ± 8 ms
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1994
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

208Ac

Μαζικός αριθμός208
αριθμός νετρονίων119
σχετική ατομική μάζα
208,011552251 ± 0,000069225 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
97 ± 15 ms
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1994
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

209Ac

Μαζικός αριθμός209
αριθμός νετρονίων120
σχετική ατομική μάζα
209,009495375 ± 0,000059953 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
94 ± 10 ms
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1968
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

210Ac

Μαζικός αριθμός210
αριθμός νετρονίων121
σχετική ατομική μάζα
210,009408625 ± 0,000066782 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
350 ± 40 ms
Σπιν7
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1968
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

211Ac

Μαζικός αριθμός211
αριθμός νετρονίων122
σχετική ατομική μάζα
211,007668846 ± 0,000057706 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
213 ± 25 ms
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1968
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

212Ac

Μαζικός αριθμός212
αριθμός νετρονίων123
σχετική ατομική μάζα
212,007836442 ± 0,000023492 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
895 ± 28 ms
Σπιν7
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1968
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

213Ac

Μαζικός αριθμός213
αριθμός νετρονίων124
σχετική ατομική μάζα
213,006592665 ± 0,000012522 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
738 ± 16 ms
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1968
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

214Ac

Μαζικός αριθμός214
αριθμός νετρονίων125
σχετική ατομική μάζα
214,0069064 ± 0,000014547 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
8,2 ± 0,2 s
Σπιν5
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1968
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)93%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)7%

215Ac

Μαζικός αριθμός215
αριθμός νετρονίων126
σχετική ατομική μάζα
215,006474061 ± 0,000013318 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
171 ± 10 ms
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1968
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.09%

216Ac

Μαζικός αριθμός216
αριθμός νετρονίων127
σχετική ατομική μάζα
216,008749101 ± 0,000009908 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
440 ± 16 us
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1967
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

217Ac

Μαζικός αριθμός217
αριθμός νετρονίων128
σχετική ατομική μάζα
217,009342325 ± 0,000012048 Da
g-factor
0,85111111111111 ± 0,011111111111111
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
69 ± 4 ns
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1972
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

218Ac

Μαζικός αριθμός218
αριθμός νετρονίων129
σχετική ατομική μάζα
218,01164886 ± 0,000061853 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1 ± 0,04 us
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1970
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

219Ac

Μαζικός αριθμός219
αριθμός νετρονίων130
σχετική ατομική μάζα
219,012420425 ± 0,000055263 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
9,4 ± 1 us
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1970
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

220Ac

Μαζικός αριθμός220
αριθμός νετρονίων131
σχετική ατομική μάζα
220,014754527 ± 0,000006579 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
26,36 ± 0,19 ms
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1970
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

221Ac

Μαζικός αριθμός221
αριθμός νετρονίων132
σχετική ατομική μάζα
221,015599721 ± 0,000061086 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
52 ± 2 ms
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1968
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

222Ac

Μαζικός αριθμός222
αριθμός νετρονίων133
σχετική ατομική μάζα
222,017844232 ± 0,000005044 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
5 ± 0,5 s
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1949
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)99%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)1%

223Ac

Μαζικός αριθμός223
αριθμός νετρονίων134
σχετική ατομική μάζα
223,019135982 ± 0,000007457 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,1 ± 0,05 m
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1948
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)99%
ϵ (electron capture)

224Ac

Μαζικός αριθμός224
αριθμός νετρονίων135
σχετική ατομική μάζα
224,021722249 ± 0,000004389 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,78 ± 0,16 h
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1948
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90.5%
α (α emission)9.5%
β (β decay)

225Ac

Μαζικός αριθμός225
αριθμός νετρονίων136
σχετική ατομική μάζα
225,023228601 ± 0,000005107 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
9,919 ± 0,0021 d
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1947
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
14C5.3%

226Ac

Μαζικός αριθμός226
αριθμός νετρονίων137
σχετική ατομική μάζα
226,026096999 ± 0,000003327 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
29,37 ± 0,12 h
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1950
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)83%
ϵ (electron capture)17%
α (α emission)0.006%

227Ac

Μαζικός αριθμός227
αριθμός νετρονίων138
σχετική ατομική μάζα
227,027750594 ± 0,000002068 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
21,772 ± 0,003 y
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1851
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)98.62%
α (α emission)1.38%

228Ac

Μαζικός αριθμός228
αριθμός νετρονίων139
σχετική ατομική μάζα
228,031019685 ± 0,000002247 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
6,15 ± 0,02 h
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1908
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

229Ac

Μαζικός αριθμός229
αριθμός νετρονίων140
σχετική ατομική μάζα
229,032947 ± 0,000013 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
62,7 ± 0,5 m
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1952
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

230Ac

Μαζικός αριθμός230
αριθμός νετρονίων141
σχετική ατομική μάζα
230,036327 ± 0,000017 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
122 ± 3 s
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1973
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)1.2%

231Ac

Μαζικός αριθμός231
αριθμός νετρονίων142
σχετική ατομική μάζα
231,038393 ± 0,000014 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
7,5 ± 0,1 m
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1973
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

232Ac

Μαζικός αριθμός232
αριθμός νετρονίων143
σχετική ατομική μάζα
232,042034 ± 0,000014 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,98 ± 0,08 m
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1986
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

233Ac

Μαζικός αριθμός233
αριθμός νετρονίων144
σχετική ατομική μάζα
233,044346 ± 0,000014 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
143 ± 10 s
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1983
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

234Ac

Μαζικός αριθμός234
αριθμός νετρονίων145
σχετική ατομική μάζα
234,048139 ± 0,000015 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
45 ± 2 s
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1986
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

235Ac

Μαζικός αριθμός235
αριθμός νετρονίων146
σχετική ατομική μάζα
235,05084 ± 0,000015 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
62 ± 4 s
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2006
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

236Ac

Μαζικός αριθμός236
αριθμός νετρονίων147
σχετική ατομική μάζα
236,054988 ± 0,000041 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4,5 ± 3,6 m
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2010
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

237Ac

Μαζικός αριθμός237
αριθμός νετρονίων148
σχετική ατομική μάζα
237,057993 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)
Actinium sample (31481701837)
Electron shell 089 Actinium

ιστορία

ανακαλύφθηκε ή εφευρέθηκε απόAndré Debierne
μέρος ανακάλυψηςFrance
ημερομηνία ανακάλυψης1899
ΕτυμολογίαGreek: akis, aktinos (ray).
pronunciationak-TIN-i-em (Αγγλικά)

πηγή

Abundance
Abundance in Earth's crust
0,00000000055 mg/kg
natural abundance (ωκεανός)
natural abundance (ανθρώπινο σώμα)
0 %
natural abundance (Μετεωροειδής)
natural abundance (Ήλιος)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants