Aktyn

Aktyn (Ac)

89. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa89
Masa atomowa227
liczba masowa205
Grupa3
Okres7
Blokd
proton89 p+
neutron116 n0
elektron89 e-
Animated Model atomu Bohra of Ac (Aktyn)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
195 pm
objętość molowa
22,54 cm³/mol
Promień walencyjny
186 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
112 pm
Crystal Radius
126 pm
promień van der Waalsa
247 pm
gęstość
Atomic Radii Of The Elements: Aktyn0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
5,380226 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Ac (Aktyn)
ciepło parowania
292,9 kJ/mol
ciepło topnienia
10,5 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
406 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 18, 9, 2
Model atomu Bohra: Ac (Aktyn)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Ac (Aktyn)
konfiguracja elektronowa[Rn] 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 6d1 7s2
Enhanced Model atomu Bohra of Ac (Aktyn)
Orbital Diagram of Ac (Aktyn)
stopień utlenienia2, 3
elektroujemność
1.1
Electrophilicity Index
0,8159546412794374 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
3 473,15 K
Temperatura topnienia
1 323,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Srebrny
appearance
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
type
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznyFace Centered Cubic (FCC)
Stała sieci krystalicznej
5,31 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaAktynowce, Actinides
CAS GroupIIIA
IUPAC GroupIIIB
Glawe Number33
Mendeleev Number14
Pettifor Number48
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
203 ± 12 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
880
Neutron Mass Absorption
0,078
liczby kwantowe2D3/2
grupa przestrzenna225 (Fm_3m)

Isotopes of Actinium

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy33
Natural Isotopes0

205Ac

liczba masowa205
liczba neutronów116
względna masa atomowa
205,015144152 ± 0,000063682 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
80 ± 60 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2014
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

206Ac

liczba masowa206
liczba neutronów117
względna masa atomowa
206,014476477 ± 0,000069874 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
25 ± 7 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1998
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

207Ac

liczba masowa207
liczba neutronów118
względna masa atomowa
207,011965967 ± 0,000060384 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
31 ± 8 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

208Ac

liczba masowa208
liczba neutronów119
względna masa atomowa
208,011552251 ± 0,000069225 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
97 ± 15 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

209Ac

liczba masowa209
liczba neutronów120
względna masa atomowa
209,009495375 ± 0,000059953 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
94 ± 10 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1968
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

210Ac

liczba masowa210
liczba neutronów121
względna masa atomowa
210,009408625 ± 0,000066782 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
350 ± 40 ms
spin7
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1968
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

211Ac

liczba masowa211
liczba neutronów122
względna masa atomowa
211,007668846 ± 0,000057706 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
213 ± 25 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1968
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

212Ac

liczba masowa212
liczba neutronów123
względna masa atomowa
212,007836442 ± 0,000023492 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
895 ± 28 ms
spin7
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1968
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

213Ac

liczba masowa213
liczba neutronów124
względna masa atomowa
213,006592665 ± 0,000012522 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
738 ± 16 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1968
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

214Ac

liczba masowa214
liczba neutronów125
względna masa atomowa
214,0069064 ± 0,000014547 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
8,2 ± 0,2 s
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1968
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)93%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)7%

215Ac

liczba masowa215
liczba neutronów126
względna masa atomowa
215,006474061 ± 0,000013318 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
171 ± 10 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1968
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.09%

216Ac

liczba masowa216
liczba neutronów127
względna masa atomowa
216,008749101 ± 0,000009908 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
440 ± 16 us
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

217Ac

liczba masowa217
liczba neutronów128
względna masa atomowa
217,009342325 ± 0,000012048 Da
g-factor
0,85111111111111 ± 0,011111111111111
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
69 ± 4 ns
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1972
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

218Ac

liczba masowa218
liczba neutronów129
względna masa atomowa
218,01164886 ± 0,000061853 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1 ± 0,04 us
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1970
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

219Ac

liczba masowa219
liczba neutronów130
względna masa atomowa
219,012420425 ± 0,000055263 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
9,4 ± 1 us
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1970
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

220Ac

liczba masowa220
liczba neutronów131
względna masa atomowa
220,014754527 ± 0,000006579 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
26,36 ± 0,19 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1970
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

221Ac

liczba masowa221
liczba neutronów132
względna masa atomowa
221,015599721 ± 0,000061086 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
52 ± 2 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1968
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

222Ac

liczba masowa222
liczba neutronów133
względna masa atomowa
222,017844232 ± 0,000005044 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5 ± 0,5 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1949
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)99%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)1%

223Ac

liczba masowa223
liczba neutronów134
względna masa atomowa
223,019135982 ± 0,000007457 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,1 ± 0,05 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1948
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)99%
ϵ (electron capture)

224Ac

liczba masowa224
liczba neutronów135
względna masa atomowa
224,021722249 ± 0,000004389 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,78 ± 0,16 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1948
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90.5%
α (α emission)9.5%
β (β decay)

225Ac

liczba masowa225
liczba neutronów136
względna masa atomowa
225,023228601 ± 0,000005107 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
9,919 ± 0,0021 d
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1947
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
14C5.3%

226Ac

liczba masowa226
liczba neutronów137
względna masa atomowa
226,026096999 ± 0,000003327 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
29,37 ± 0,12 h
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1950
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)83%
ϵ (electron capture)17%
α (α emission)0.006%

227Ac

liczba masowa227
liczba neutronów138
względna masa atomowa
227,027750594 ± 0,000002068 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
21,772 ± 0,003 y
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1851
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)98.62%
α (α emission)1.38%

228Ac

liczba masowa228
liczba neutronów139
względna masa atomowa
228,031019685 ± 0,000002247 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6,15 ± 0,02 h
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1908
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

229Ac

liczba masowa229
liczba neutronów140
względna masa atomowa
229,032947 ± 0,000013 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
62,7 ± 0,5 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1952
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

230Ac

liczba masowa230
liczba neutronów141
względna masa atomowa
230,036327 ± 0,000017 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
122 ± 3 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1973
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)1.2%

231Ac

liczba masowa231
liczba neutronów142
względna masa atomowa
231,038393 ± 0,000014 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
7,5 ± 0,1 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1973
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

232Ac

liczba masowa232
liczba neutronów143
względna masa atomowa
232,042034 ± 0,000014 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,98 ± 0,08 m
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1986
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

233Ac

liczba masowa233
liczba neutronów144
względna masa atomowa
233,044346 ± 0,000014 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
143 ± 10 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1983
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

234Ac

liczba masowa234
liczba neutronów145
względna masa atomowa
234,048139 ± 0,000015 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
45 ± 2 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1986
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

235Ac

liczba masowa235
liczba neutronów146
względna masa atomowa
235,05084 ± 0,000015 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
62 ± 4 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2006
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

236Ac

liczba masowa236
liczba neutronów147
względna masa atomowa
236,054988 ± 0,000041 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,5 ± 3,6 m
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

237Ac

liczba masowa237
liczba neutronów148
względna masa atomowa
237,057993 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
Actinium sample (31481701837)
Electron shell 089 Actinium

historia

odkrywca lub wynalazcaAndré Debierne
miejsce odkryciaFrance
data odkrycia1899
etymologiaGreek: akis, aktinos (ray).
wymowaak-TIN-i-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
0,00000000055 mg/kg
abundancja naturalna (ocean)
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
0 %
abundancja naturalna (meteoroid)
abundancja naturalna (Słońce)
0 %
Ilość we Wszechświecie
0 %

Nuclear Screening Constants