Aktyn

Aktyn (Ac)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa89
Masa atomowa227
liczba masowa205
Grupa3
Okres7
Blokd
Protony89 p+
Neutrony116 n0
Elektrony89 e-
Animated Model atomu Bohra of Ac (Aktyn)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
195 pm
objętość molowa
22,54 cm³/mol
Promień walencyjny
186 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
112 pm
Crystal Radius
126 pm
promień van der Waalsa
247 pm
gęstość
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
5,380226 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Ac (Aktyn)
ciepło parowania
292,9 kJ/mol
ciepło topnienia
10,5 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
406 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 18, 9, 2
Model atomu Bohra: Ac (Aktyn)
elektron walencyjny2
konfiguracja elektronowa[Rn] 6d1 7s2
Enhanced Model atomu Bohra of Ac (Aktyn)
Orbital Diagram of Ac (Aktyn)
stopień utlenienia2, 3
elektroujemność
1.1
Electrophilicity
0,8159546412794374 eV/particle
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
3 473,15 K
Temperatura topnienia
1 323,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Srebrny
appearance
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
type
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznyFace Centered Cubic (FCC)
Stała sieci krystalicznej
5,31 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaAktynowce, Actinides
CAS GroupIIIA
IUPAC GroupIIIB
Glawe Number33
Mendeleev Number14
Pettifor Number48
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
203 ± 12 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Przekrój czynny
880
Neutron Mass Absorption
0,078
liczby kwantowe2D3/2
grupa przestrzenna225 (Fm_3m)

Isotopes of Actinium

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy33
Radioactive Isotopes33

205Ac

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
205,015144152 ± 0,000063682 Da
liczba masowa205
g-factor
czas połowicznego rozpadu
80 ± 60 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2014
parzystość-

205Ac Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

206Ac

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
206,014476477 ± 0,000069874 Da
liczba masowa206
g-factor
czas połowicznego rozpadu
25 ± 7 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1998
parzystość+

206Ac Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

207Ac

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
207,011965967 ± 0,000060384 Da
liczba masowa207
g-factor
czas połowicznego rozpadu
31 ± 8 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość-

207Ac Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

208Ac

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
208,011552251 ± 0,000069225 Da
liczba masowa208
g-factor
czas połowicznego rozpadu
97 ± 15 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość+

208Ac Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

209Ac

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
209,009495375 ± 0,000059953 Da
liczba masowa209
g-factor
czas połowicznego rozpadu
94 ± 10 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1968
parzystość-

209Ac Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

210Ac

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
210,009408625 ± 0,000066782 Da
liczba masowa210
g-factor
czas połowicznego rozpadu
350 ± 40 ms
spin7
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1968
parzystość+

210Ac Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

211Ac

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
211,007668846 ± 0,000057706 Da
liczba masowa211
g-factor
czas połowicznego rozpadu
213 ± 25 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1968
parzystość-

211Ac Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

212Ac

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
212,007836442 ± 0,000023492 Da
liczba masowa212
g-factor
czas połowicznego rozpadu
895 ± 28 ms
spin7
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1968
parzystość+

212Ac Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

213Ac

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
213,006592665 ± 0,000012522 Da
liczba masowa213
g-factor
czas połowicznego rozpadu
738 ± 16 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1968
parzystość-

213Ac Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

214Ac

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
214,0069064 ± 0,000014547 Da
liczba masowa214
g-factor
czas połowicznego rozpadu
8,2 ± 0,2 s
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1968
parzystość+

214Ac Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)93%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)7%

215Ac

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
215,006474061 ± 0,000013318 Da
liczba masowa215
g-factor
czas połowicznego rozpadu
171 ± 10 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1968
parzystość-

215Ac Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.09%

216Ac

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
216,008749101 ± 0,000009908 Da
liczba masowa216
g-factor
czas połowicznego rozpadu
440 ± 16 us
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość-

216Ac Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

217Ac

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
217,009342325 ± 0,000012048 Da
liczba masowa217
g-factor
0,85111111111111 ± 0,011111111111111
czas połowicznego rozpadu
69 ± 4 ns
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1972
parzystość-

217Ac Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

218Ac

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
218,01164886 ± 0,000061853 Da
liczba masowa218
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1 ± 0,04 us
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1970
parzystość-

218Ac Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

219Ac

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
219,012420425 ± 0,000055263 Da
liczba masowa219
g-factor
czas połowicznego rozpadu
9,4 ± 1 us
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1970
parzystość-

219Ac Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

220Ac

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
220,014754527 ± 0,000006579 Da
liczba masowa220
g-factor
czas połowicznego rozpadu
26,36 ± 0,19 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1970
parzystość-

220Ac Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

221Ac

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
221,015599721 ± 0,000061086 Da
liczba masowa221
g-factor
czas połowicznego rozpadu
52 ± 2 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1968
parzystość-

221Ac Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

222Ac

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
222,017844232 ± 0,000005044 Da
liczba masowa222
g-factor
czas połowicznego rozpadu
5 ± 0,5 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1949
parzystość-

222Ac Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)99%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)1%

223Ac

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
223,019135982 ± 0,000007457 Da
liczba masowa223
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,1 ± 0,05 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1948
parzystość-

223Ac Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)99%
ϵ (electron capture)%

224Ac

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
224,021722249 ± 0,000004389 Da
liczba masowa224
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
2,78 ± 0,16 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1948
parzystość-

224Ac Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90.5%
α (α emission)9.5%
β (β decay)%

225Ac

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
225,023228601 ± 0,000005107 Da
liczba masowa225
g-factor
czas połowicznego rozpadu
9,919 ± 0,0021 d
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1947
parzystość-

225Ac Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
14C5.3%

226Ac

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
226,026096999 ± 0,000003327 Da
liczba masowa226
g-factor
czas połowicznego rozpadu
29,37 ± 0,12 h
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1950
parzystość-

226Ac Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)83%
ϵ (electron capture)17%
α (α emission)0.006%

227Ac

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
227,027750594 ± 0,000002068 Da
liczba masowa227
g-factor
czas połowicznego rozpadu
21,772 ± 0,003 y
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1851
parzystość-

227Ac Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)98.62%
α (α emission)1.38%

228Ac

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
228,031019685 ± 0,000002247 Da
liczba masowa228
g-factor
czas połowicznego rozpadu
6,15 ± 0,02 h
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1908
parzystość+

228Ac Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

229Ac

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
229,032947 ± 0,000013 Da
liczba masowa229
g-factor
czas połowicznego rozpadu
62,7 ± 0,5 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1952
parzystość+

229Ac Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

230Ac

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
230,036327 ± 0,000017 Da
liczba masowa230
g-factor
czas połowicznego rozpadu
122 ± 3 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1973
parzystość+

230Ac Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)1.2%

231Ac

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
231,038393 ± 0,000014 Da
liczba masowa231
g-factor
czas połowicznego rozpadu
7,5 ± 0,1 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1973
parzystość+

231Ac Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

232Ac

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
232,042034 ± 0,000014 Da
liczba masowa232
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,98 ± 0,08 m
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1986
parzystość+

232Ac Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

233Ac

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
233,044346 ± 0,000014 Da
liczba masowa233
g-factor
czas połowicznego rozpadu
143 ± 10 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1983
parzystość+

233Ac Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

234Ac

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
234,048139 ± 0,000015 Da
liczba masowa234
g-factor
czas połowicznego rozpadu
45 ± 2 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1986
parzystość+

234Ac Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

235Ac

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
235,05084 ± 0,000015 Da
liczba masowa235
g-factor
czas połowicznego rozpadu
62 ± 4 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2006
parzystość+

235Ac Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

236Ac

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
236,054988 ± 0,000041 Da
liczba masowa236
g-factor
czas połowicznego rozpadu
4,5 ± 3,6 m
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

236Ac Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

237Ac

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
237,057993 ± 0,000429 Da
liczba masowa237
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

237Ac Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
Actinium sample (31481701837)
Electron shell 089 Actinium

historia

odkrywca lub wynalazcaAndré Debierne
miejsce odkryciaFrance
data odkrycia1899
etymologiaGreek: akis, aktinos (ray).
wymowaak-TIN-i-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
0,00000000055 mg/kg
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
Abundance in Sun
0 %
Ilość we Wszechświecie
0 %

Nuclear Screening Constants