Aktinium

Aktinium (Ac)

chemický prvok s protónovým číslom 89
Protónové číslo89
Atómová hmotnosť227
Nukleónové číslo205
Skupina3
Perióda7
Orbitáld
protón89 p+
Neutrón116 n0
elektrón89 e-
Animated Bohrov model atómu of Ac (Aktinium)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
195 pm
Mólový objem
22,54 cm³/mol
Covalent Radius
186 pm
Metallic Radius
iónový polomer
112 pm
Crystal Radius
126 pm
Van der Waalsov polomer
247 pm
density
Atomic Radii Of The Elements: Aktinium0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
ionization energy
5,380226 eV/particle
ionization energy of Ac (Aktinium)
Merné skupenské teplo varu
292,9 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
10,5 kJ/mol
Štandardná zlučovacia entalpia
406 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 32, 18, 9, 2
Bohrov model atómu: Ac (Aktinium)
Valenčný elektrón2
Lewis structure: Ac (Aktinium)
electron configuration[Rn] 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 6d1 7s2
Enhanced Bohrov model atómu of Ac (Aktinium)
Orbital Diagram of Ac (Aktinium)
Oxidačné číslo2, 3
Elektronegativita
1.1
Electrophilicity Index
0,8159546412794374 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
3 473,15 K
Teplota topenia
1 323,15 K
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Strieborná
podoba
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
Tepelná rozťažnosť
Molárna tepelná kapacita
Tepelná kapacita
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
type
Merná vodivosť
Merný elektrický odpor
supravodivosť
Magnetizmus
type
Magnetická susceptibilita (Mass)
Magnetická susceptibilita (Molar)
Magnetická susceptibilita (Volume)
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaTvárovo-centrovaný kockový (FCC)
lattice constant
5,31 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Materiálová tvrdosť
bulk modulus
shear modulus
Youngov modul
Poissonova konštanta
rýchlosť zvuku
classification
KategóriaAktinoidy, Actinides
CAS GroupIIIA
IUPAC GroupIIIB
Glawe Number33
Mendeleev Number14
Pettifor Number48
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
203 ± 12 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
880
Neutron Mass Absorption
0,078
Kvantové číslo2D3/2
Priestorová grupa225 (Fm_3m)

Isotopes of Actinium

Stabilné izotopy0
Nestabilné izotopy33
Natural Isotopes0

205Ac

Nukleónové číslo205
neutrónové číslo116
Relatívna atómová hmotnosť
205,015144152 ± 0,000063682 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
80 ± 60 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2014
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

206Ac

Nukleónové číslo206
neutrónové číslo117
Relatívna atómová hmotnosť
206,014476477 ± 0,000069874 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
25 ± 7 ms
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1998
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

207Ac

Nukleónové číslo207
neutrónové číslo118
Relatívna atómová hmotnosť
207,011965967 ± 0,000060384 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
31 ± 8 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1994
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

208Ac

Nukleónové číslo208
neutrónové číslo119
Relatívna atómová hmotnosť
208,011552251 ± 0,000069225 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
97 ± 15 ms
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1994
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

209Ac

Nukleónové číslo209
neutrónové číslo120
Relatívna atómová hmotnosť
209,009495375 ± 0,000059953 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
94 ± 10 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1968
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

210Ac

Nukleónové číslo210
neutrónové číslo121
Relatívna atómová hmotnosť
210,009408625 ± 0,000066782 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
350 ± 40 ms
Spin7
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1968
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

211Ac

Nukleónové číslo211
neutrónové číslo122
Relatívna atómová hmotnosť
211,007668846 ± 0,000057706 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
213 ± 25 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1968
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

212Ac

Nukleónové číslo212
neutrónové číslo123
Relatívna atómová hmotnosť
212,007836442 ± 0,000023492 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
895 ± 28 ms
Spin7
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1968
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

213Ac

Nukleónové číslo213
neutrónové číslo124
Relatívna atómová hmotnosť
213,006592665 ± 0,000012522 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
738 ± 16 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1968
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

214Ac

Nukleónové číslo214
neutrónové číslo125
Relatívna atómová hmotnosť
214,0069064 ± 0,000014547 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
8,2 ± 0,2 s
Spin5
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1968
parity+

decay modeintensity
α (α emission)93%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)7%

215Ac

Nukleónové číslo215
neutrónové číslo126
Relatívna atómová hmotnosť
215,006474061 ± 0,000013318 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
171 ± 10 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1968
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.09%

216Ac

Nukleónové číslo216
neutrónové číslo127
Relatívna atómová hmotnosť
216,008749101 ± 0,000009908 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
440 ± 16 us
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1967
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

217Ac

Nukleónové číslo217
neutrónové číslo128
Relatívna atómová hmotnosť
217,009342325 ± 0,000012048 Da
g-factor
0,85111111111111 ± 0,011111111111111
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
69 ± 4 ns
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1972
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

218Ac

Nukleónové číslo218
neutrónové číslo129
Relatívna atómová hmotnosť
218,01164886 ± 0,000061853 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1 ± 0,04 us
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1970
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

219Ac

Nukleónové číslo219
neutrónové číslo130
Relatívna atómová hmotnosť
219,012420425 ± 0,000055263 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
9,4 ± 1 us
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1970
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

220Ac

Nukleónové číslo220
neutrónové číslo131
Relatívna atómová hmotnosť
220,014754527 ± 0,000006579 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
26,36 ± 0,19 ms
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1970
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

221Ac

Nukleónové číslo221
neutrónové číslo132
Relatívna atómová hmotnosť
221,015599721 ± 0,000061086 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
52 ± 2 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1968
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

222Ac

Nukleónové číslo222
neutrónové číslo133
Relatívna atómová hmotnosť
222,017844232 ± 0,000005044 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5 ± 0,5 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1949
parity-

decay modeintensity
α (α emission)99%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)1%

223Ac

Nukleónové číslo223
neutrónové číslo134
Relatívna atómová hmotnosť
223,019135982 ± 0,000007457 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,1 ± 0,05 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1948
parity-

decay modeintensity
α (α emission)99%
ϵ (electron capture)

224Ac

Nukleónové číslo224
neutrónové číslo135
Relatívna atómová hmotnosť
224,021722249 ± 0,000004389 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,78 ± 0,16 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1948
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90.5%
α (α emission)9.5%
β (β decay)

225Ac

Nukleónové číslo225
neutrónové číslo136
Relatívna atómová hmotnosť
225,023228601 ± 0,000005107 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
9,919 ± 0,0021 d
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1947
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
14C5.3%

226Ac

Nukleónové číslo226
neutrónové číslo137
Relatívna atómová hmotnosť
226,026096999 ± 0,000003327 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
29,37 ± 0,12 h
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1950
parity-

decay modeintensity
β (β decay)83%
ϵ (electron capture)17%
α (α emission)0.006%

227Ac

Nukleónové číslo227
neutrónové číslo138
Relatívna atómová hmotnosť
227,027750594 ± 0,000002068 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
21,772 ± 0,003 y
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1851
parity-

decay modeintensity
β (β decay)98.62%
α (α emission)1.38%

228Ac

Nukleónové číslo228
neutrónové číslo139
Relatívna atómová hmotnosť
228,031019685 ± 0,000002247 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
6,15 ± 0,02 h
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1908
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

229Ac

Nukleónové číslo229
neutrónové číslo140
Relatívna atómová hmotnosť
229,032947 ± 0,000013 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
62,7 ± 0,5 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1952
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

230Ac

Nukleónové číslo230
neutrónové číslo141
Relatívna atómová hmotnosť
230,036327 ± 0,000017 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
122 ± 3 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1973
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)1.2%

231Ac

Nukleónové číslo231
neutrónové číslo142
Relatívna atómová hmotnosť
231,038393 ± 0,000014 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
7,5 ± 0,1 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1973
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

232Ac

Nukleónové číslo232
neutrónové číslo143
Relatívna atómová hmotnosť
232,042034 ± 0,000014 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,98 ± 0,08 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1986
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

233Ac

Nukleónové číslo233
neutrónové číslo144
Relatívna atómová hmotnosť
233,044346 ± 0,000014 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
143 ± 10 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1983
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

234Ac

Nukleónové číslo234
neutrónové číslo145
Relatívna atómová hmotnosť
234,048139 ± 0,000015 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
45 ± 2 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1986
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

235Ac

Nukleónové číslo235
neutrónové číslo146
Relatívna atómová hmotnosť
235,05084 ± 0,000015 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
62 ± 4 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2006
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

236Ac

Nukleónové číslo236
neutrónové číslo147
Relatívna atómová hmotnosť
236,054988 ± 0,000041 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,5 ± 3,6 m
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

237Ac

Nukleónové číslo237
neutrónové číslo148
Relatívna atómová hmotnosť
237,057993 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
Actinium sample (31481701837)
Electron shell 089 Actinium

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaAndré Debierne
miesto nálezuFrance
dátum objavu1899
etymológiaGreek: akis, aktinos (ray).
pronunciationak-TIN-i-em (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
0,00000000055 mg/kg
natural abundance (Oceán)
natural abundance (Ľudské telo)
0 %
natural abundance (Meteoroid)
natural abundance (Slnko)
0 %
Množstvo vo vesmíre
0 %

Nuclear Screening Constants