Актинијум

Актинијум (Ac)

chemical element with the atomic number of 89
Атомски број89
Атомска маса227
Масени број205
Група3
Периода7
Блокd
протон89 p+
неутрон116 n0
електрон89 e-
Animated Боров модел атома of Ac (Актинијум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
195 pm
молска запремина
22,54 cm³/mol
Ковалентни радијус
186 pm
Metallic Radius
ionic radius
112 pm
Crystal Radius
126 pm
Ван дер Валсов радијус
247 pm
густина
Atomic Radii Of The Elements: Актинијум0255075100125150175200225250pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
енергија јонизације
5,380226 eV/particle
енергија јонизације of Ac (Актинијум)
Топлота испаравања
292,9 kJ/mol
топлота топљења
10,5 kJ/mol
топлотни ефекат хемијске реакције
406 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 32, 18, 9, 2
Боров модел атома: Ac (Актинијум)
Валентни електрони2
Lewis structure: Ac (Актинијум)
електронска конфигурација[Rn] 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 6d1 7s2
Enhanced Боров модел атома of Ac (Актинијум)
Orbital Diagram of Ac (Актинијум)
оксидациони број2, 3
електронегативност
1.1
Electrophilicity Index
0,8159546412794374 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
3.473,15 K
Температура топљења
1.323,15 K
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Сребрена
appearance
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
Termička dilatacija
molar heat capacity
Специфична топлота
heat capacity ratio
electrical properties
type
електрична проводљивост
Električna otpornost i provodnost
Суперпроводност
магнетизам
type
Magnetna susceptibilnost (Mass)
Magnetna susceptibilnost (Molar)
Magnetna susceptibilnost (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураПовршинскицентрична Кубична (FCC)
lattice constant
5,31 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
тврдоћа
модул стишљивости
shear modulus
Јангов модул
Пуасонов однос
брзина звука
класификација
КатегоријаАктиноиди, Actinides
CAS GroupIIIA
IUPAC GroupIIIB
Glawe Number33
Mendeleev Number14
Pettifor Number48
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationsynthetic

остало

Gas Basicity
polarizability
203 ± 12 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
neutronski udarni presjek
880
Neutron Mass Absorption
0,078
квантни број2D3/2
кристалографска група225 (Fm_3m)

Isotopes of Actinium

Стабилни изотопи0
Нестабилни изотопи33
Natural Isotopes0

205Ac

Масени број205
неутронски број116
атомска тежина
205,015144152 ± 0,000063682 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
80 ± 60 ms
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2014
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

206Ac

Масени број206
неутронски број117
атомска тежина
206,014476477 ± 0,000069874 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
25 ± 7 ms
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1998
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

207Ac

Масени број207
неутронски број118
атомска тежина
207,011965967 ± 0,000060384 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
31 ± 8 ms
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1994
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

208Ac

Масени број208
неутронски број119
атомска тежина
208,011552251 ± 0,000069225 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
97 ± 15 ms
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1994
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

209Ac

Масени број209
неутронски број120
атомска тежина
209,009495375 ± 0,000059953 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
94 ± 10 ms
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1968
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

210Ac

Масени број210
неутронски број121
атомска тежина
210,009408625 ± 0,000066782 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
350 ± 40 ms
Спин7
nuclear quadrupole moment
датум открића1968
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

211Ac

Масени број211
неутронски број122
атомска тежина
211,007668846 ± 0,000057706 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
213 ± 25 ms
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1968
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

212Ac

Масени број212
неутронски број123
атомска тежина
212,007836442 ± 0,000023492 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
895 ± 28 ms
Спин7
nuclear quadrupole moment
датум открића1968
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

213Ac

Масени број213
неутронски број124
атомска тежина
213,006592665 ± 0,000012522 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
738 ± 16 ms
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1968
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

214Ac

Масени број214
неутронски број125
атомска тежина
214,0069064 ± 0,000014547 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
8,2 ± 0,2 s
Спин5
nuclear quadrupole moment
датум открића1968
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)93%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)7%

215Ac

Масени број215
неутронски број126
атомска тежина
215,006474061 ± 0,000013318 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
171 ± 10 ms
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1968
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.09%

216Ac

Масени број216
неутронски број127
атомска тежина
216,008749101 ± 0,000009908 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
440 ± 16 us
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1967
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

217Ac

Масени број217
неутронски број128
атомска тежина
217,009342325 ± 0,000012048 Da
g-factor
0,85111111111111 ± 0,011111111111111
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
69 ± 4 ns
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1972
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

218Ac

Масени број218
неутронски број129
атомска тежина
218,01164886 ± 0,000061853 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1 ± 0,04 us
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1970
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

219Ac

Масени број219
неутронски број130
атомска тежина
219,012420425 ± 0,000055263 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
9,4 ± 1 us
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1970
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

220Ac

Масени број220
неутронски број131
атомска тежина
220,014754527 ± 0,000006579 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
26,36 ± 0,19 ms
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1970
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

221Ac

Масени број221
неутронски број132
атомска тежина
221,015599721 ± 0,000061086 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
52 ± 2 ms
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1968
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

222Ac

Масени број222
неутронски број133
атомска тежина
222,017844232 ± 0,000005044 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5 ± 0,5 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1949
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)99%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)1%

223Ac

Масени број223
неутронски број134
атомска тежина
223,019135982 ± 0,000007457 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,1 ± 0,05 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1948
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)99%
ϵ (electron capture)

224Ac

Масени број224
неутронски број135
атомска тежина
224,021722249 ± 0,000004389 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,78 ± 0,16 h
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1948
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90.5%
α (α emission)9.5%
β (β decay)

225Ac

Масени број225
неутронски број136
атомска тежина
225,023228601 ± 0,000005107 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
9,919 ± 0,0021 d
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1947
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
14C5.3%

226Ac

Масени број226
неутронски број137
атомска тежина
226,026096999 ± 0,000003327 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
29,37 ± 0,12 h
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1950
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)83%
ϵ (electron capture)17%
α (α emission)0.006%

227Ac

Масени број227
неутронски број138
атомска тежина
227,027750594 ± 0,000002068 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
21,772 ± 0,003 y
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1851
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)98.62%
α (α emission)1.38%

228Ac

Масени број228
неутронски број139
атомска тежина
228,031019685 ± 0,000002247 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
6,15 ± 0,02 h
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1908
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

229Ac

Масени број229
неутронски број140
атомска тежина
229,032947 ± 0,000013 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
62,7 ± 0,5 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1952
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

230Ac

Масени број230
неутронски број141
атомска тежина
230,036327 ± 0,000017 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
122 ± 3 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1973
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)1.2%

231Ac

Масени број231
неутронски број142
атомска тежина
231,038393 ± 0,000014 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
7,5 ± 0,1 m
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1973
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

232Ac

Масени број232
неутронски број143
атомска тежина
232,042034 ± 0,000014 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,98 ± 0,08 m
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1986
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

233Ac

Масени број233
неутронски број144
атомска тежина
233,044346 ± 0,000014 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
143 ± 10 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1983
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

234Ac

Масени број234
неутронски број145
атомска тежина
234,048139 ± 0,000015 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
45 ± 2 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1986
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

235Ac

Масени број235
неутронски број146
атомска тежина
235,05084 ± 0,000015 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
62 ± 4 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2006
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

236Ac

Масени број236
неутронски број147
атомска тежина
236,054988 ± 0,000041 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,5 ± 3,6 m
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

237Ac

Масени број237
неутронски број148
атомска тежина
237,057993 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
Actinium sample (31481701837)
Electron shell 089 Actinium

историја

откриоAndré Debierne
место открићаFrance
датум открића1899
етимологијаGreek: akis, aktinos (ray).
изговорak-TIN-i-em (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
0,00000000055 mg/kg
присутност у природи (океан)
присутност у природи (људско тело)
0 %
присутност у природи (метеороид)
присутност у природи (Сунце)
0 %
Заступљеност у Космосу
0 %

Nuclear Screening Constants