แอกทิเนียม

แอกทิเนียม (Ac)

chemical element with the atomic number of 89
เลขอะตอม89
มวลอะตอม227
เลขมวล205
หมู่3
คาบ7
บล็อกd
โปรตอน89 p+
นิวตรอน116 n0
Electrons89 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Ac (แอกทิเนียม)

คุณสมบัติ

รัศมีอะตอม
195 pm
molar volume
22.54 cm³/mol
รัศมีโคเวเลนต์
186 pm
Metallic Radius
ionic radius
112 pm
Crystal Radius
126 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
247 pm
ความหนาแน่น
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
5.380226 eV/particle
ionization energy of Ac (แอกทิเนียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
292.9 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
10.5 kJ/mol
standard enthalpy of formation
406 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 18, 9, 2
แบบจำลองของบอร์: Ac (แอกทิเนียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Rn] 6d1 7s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Ac (แอกทิเนียม)
Orbital Diagram of Ac (แอกทิเนียม)
สถานะออกซิเดชัน2, 3
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.1
Electrophilicity
0.8159546412794374 eV/particle
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
3,473.15 K
จุดหลอมเหลว
1,323.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
สีเงิน
appearance
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
type
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกหน้ากึ่งกลางลูกบาศก์ (FCC)
lattice constant
5.31 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทแอกทิไนด, Actinides
CAS GroupIIIA
IUPAC GroupIIIB
Glawe Number33
Mendeleev Number14
Pettifor Number48
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
203 ± 12 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
880
Neutron Mass Absorption
0.078
quantum number2D3/2
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Actinium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร0
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร33
Radioactive Isotopes33

205Ac

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
205.015144152 ± 0.000063682 Da
เลขมวล205
g-factor
ครึ่งชีวิต
80 ± 60 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2014
parity-

205Ac Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

206Ac

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
206.014476477 ± 0.000069874 Da
เลขมวล206
g-factor
ครึ่งชีวิต
25 ± 7 ms
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1998
parity+

206Ac Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

207Ac

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
207.011965967 ± 0.000060384 Da
เลขมวล207
g-factor
ครึ่งชีวิต
31 ± 8 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity-

207Ac Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

208Ac

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
208.011552251 ± 0.000069225 Da
เลขมวล208
g-factor
ครึ่งชีวิต
97 ± 15 ms
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

208Ac Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

209Ac

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
209.009495375 ± 0.000059953 Da
เลขมวล209
g-factor
ครึ่งชีวิต
94 ± 10 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity-

209Ac Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

210Ac

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
210.009408625 ± 0.000066782 Da
เลขมวล210
g-factor
ครึ่งชีวิต
350 ± 40 ms
สปิน7
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity+

210Ac Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

211Ac

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
211.007668846 ± 0.000057706 Da
เลขมวล211
g-factor
ครึ่งชีวิต
213 ± 25 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity-

211Ac Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

212Ac

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
212.007836442 ± 0.000023492 Da
เลขมวล212
g-factor
ครึ่งชีวิต
895 ± 28 ms
สปิน7
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity+

212Ac Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

213Ac

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
213.006592665 ± 0.000012522 Da
เลขมวล213
g-factor
ครึ่งชีวิต
738 ± 16 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity-

213Ac Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

214Ac

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
214.0069064 ± 0.000014547 Da
เลขมวล214
g-factor
ครึ่งชีวิต
8.2 ± 0.2 s
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity+

214Ac Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)93%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)7%

215Ac

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
215.006474061 ± 0.000013318 Da
เลขมวล215
g-factor
ครึ่งชีวิต
171 ± 10 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity-

215Ac Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.09%

216Ac

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
216.008749101 ± 0.000009908 Da
เลขมวล216
g-factor
ครึ่งชีวิต
440 ± 16 us
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity-

216Ac Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

217Ac

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
217.009342325 ± 0.000012048 Da
เลขมวล217
g-factor
0.85111111111111 ± 0.011111111111111
ครึ่งชีวิต
69 ± 4 ns
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity-

217Ac Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

218Ac

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
218.01164886 ± 0.000061853 Da
เลขมวล218
g-factor
ครึ่งชีวิต
1 ± 0.04 us
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity-

218Ac Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

219Ac

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
219.012420425 ± 0.000055263 Da
เลขมวล219
g-factor
ครึ่งชีวิต
9.4 ± 1 us
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity-

219Ac Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

220Ac

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
220.014754527 ± 0.000006579 Da
เลขมวล220
g-factor
ครึ่งชีวิต
26.36 ± 0.19 ms
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity-

220Ac Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

221Ac

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
221.015599721 ± 0.000061086 Da
เลขมวล221
g-factor
ครึ่งชีวิต
52 ± 2 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity-

221Ac Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

222Ac

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
222.017844232 ± 0.000005044 Da
เลขมวล222
g-factor
ครึ่งชีวิต
5 ± 0.5 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity-

222Ac Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)99%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)1%

223Ac

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
223.019135982 ± 0.000007457 Da
เลขมวล223
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.1 ± 0.05 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity-

223Ac Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)99%
ϵ (electron capture)%

224Ac

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
224.021722249 ± 0.000004389 Da
เลขมวล224
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
2.78 ± 0.16 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity-

224Ac Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90.5%
α (α emission)9.5%
β (β decay)%

225Ac

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
225.023228601 ± 0.000005107 Da
เลขมวล225
g-factor
ครึ่งชีวิต
9.919 ± 0.0021 d
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity-

225Ac Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
14C5.3%

226Ac

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
226.026096999 ± 0.000003327 Da
เลขมวล226
g-factor
ครึ่งชีวิต
29.37 ± 0.12 h
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity-

226Ac Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)83%
ϵ (electron capture)17%
α (α emission)0.006%

227Ac

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
227.027750594 ± 0.000002068 Da
เลขมวล227
g-factor
ครึ่งชีวิต
21.772 ± 0.003 y
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1851
parity-

227Ac Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)98.62%
α (α emission)1.38%

228Ac

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
228.031019685 ± 0.000002247 Da
เลขมวล228
g-factor
ครึ่งชีวิต
6.15 ± 0.02 h
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1908
parity+

228Ac Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

229Ac

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
229.032947 ± 0.000013 Da
เลขมวล229
g-factor
ครึ่งชีวิต
62.7 ± 0.5 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity+

229Ac Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

230Ac

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
230.036327 ± 0.000017 Da
เลขมวล230
g-factor
ครึ่งชีวิต
122 ± 3 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity+

230Ac Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)1.2%

231Ac

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
231.038393 ± 0.000014 Da
เลขมวล231
g-factor
ครึ่งชีวิต
7.5 ± 0.1 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity+

231Ac Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

232Ac

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
232.042034 ± 0.000014 Da
เลขมวล232
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.98 ± 0.08 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1986
parity+

232Ac Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

233Ac

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
233.044346 ± 0.000014 Da
เลขมวล233
g-factor
ครึ่งชีวิต
143 ± 10 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity+

233Ac Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

234Ac

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
234.048139 ± 0.000015 Da
เลขมวล234
g-factor
ครึ่งชีวิต
45 ± 2 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1986
parity+

234Ac Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

235Ac

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
235.05084 ± 0.000015 Da
เลขมวล235
g-factor
ครึ่งชีวิต
62 ± 4 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2006
parity+

235Ac Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

236Ac

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
236.054988 ± 0.000041 Da
เลขมวล236
g-factor
ครึ่งชีวิต
4.5 ± 3.6 m
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

236Ac Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

237Ac

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
237.057993 ± 0.000429 Da
เลขมวล237
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

237Ac Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
Actinium sample (31481701837).png
Electron shell 089 Actinium.svg

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์André Debierne
สถานที่ค้นพบFrance
ถูกค้นพบเมื่อ1899
ศัพทมูลวิทยาGreek: akis, aktinos (ray).
pronunciationak-TIN-i-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.00000000055 mg/kg
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
Abundance in Sun
0 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0 %

Nuclear Screening Constants