แอกทิเนียม

แอกทิเนียม (Ac)

chemical element with the atomic number of 89
เลขอะตอม89
มวลอะตอม227
เลขมวล205
หมู่3
คาบ7
บล็อกd
โปรตอน89 p+
นิวตรอน116 n0
อิเล็กตรอน89 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Ac (แอกทิเนียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
195 pm
molar volume
22.54 cm³/mol
รัศมีโคเวเลนต์
186 pm
Metallic Radius
ionic radius
112 pm
Crystal Radius
126 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
247 pm
ความหนาแน่น
รัศมีอะตอมของธาตุ: แอกทิเนียม0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
5.380226 eV/particle
ionization energy of Ac (แอกทิเนียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
292.9 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
10.5 kJ/mol
standard enthalpy of formation
406 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 18, 9, 2
แบบจำลองของบอร์: Ac (แอกทิเนียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Ac (แอกทิเนียม)
electron configuration[Rn] 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 6d1 7s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Ac (แอกทิเนียม)
Orbital Diagram of Ac (แอกทิเนียม)
สถานะออกซิเดชัน2, 3
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.1
Electrophilicity Index
0.8159546412794374 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
3,473.15 K
จุดหลอมเหลว
1,323.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
สีเงิน
appearance
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
type
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกหน้ากึ่งกลางลูกบาศก์ (FCC)
lattice constant
5.31 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทแอกทิไนด, Actinides
CAS GroupIIIA
IUPAC GroupIIIB
Glawe Number33
Mendeleev Number14
Pettifor Number48
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
203 ± 12 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
880
Neutron Mass Absorption
0.078
quantum number2D3/2
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Actinium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร0
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร33
Natural Isotopes0

205Ac

เลขมวล205
เลขนิวตรอน116
น้ำหนักอะตอม
205.015144152 ± 0.000063682 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
80 ± 60 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2014
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

206Ac

เลขมวล206
เลขนิวตรอน117
น้ำหนักอะตอม
206.014476477 ± 0.000069874 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
25 ± 7 ms
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1998
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

207Ac

เลขมวล207
เลขนิวตรอน118
น้ำหนักอะตอม
207.011965967 ± 0.000060384 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
31 ± 8 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

208Ac

เลขมวล208
เลขนิวตรอน119
น้ำหนักอะตอม
208.011552251 ± 0.000069225 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
97 ± 15 ms
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

209Ac

เลขมวล209
เลขนิวตรอน120
น้ำหนักอะตอม
209.009495375 ± 0.000059953 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
94 ± 10 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

210Ac

เลขมวล210
เลขนิวตรอน121
น้ำหนักอะตอม
210.009408625 ± 0.000066782 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
350 ± 40 ms
สปิน7
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

211Ac

เลขมวล211
เลขนิวตรอน122
น้ำหนักอะตอม
211.007668846 ± 0.000057706 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
213 ± 25 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

212Ac

เลขมวล212
เลขนิวตรอน123
น้ำหนักอะตอม
212.007836442 ± 0.000023492 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
895 ± 28 ms
สปิน7
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

213Ac

เลขมวล213
เลขนิวตรอน124
น้ำหนักอะตอม
213.006592665 ± 0.000012522 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
738 ± 16 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

214Ac

เลขมวล214
เลขนิวตรอน125
น้ำหนักอะตอม
214.0069064 ± 0.000014547 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
8.2 ± 0.2 s
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity+

decay modeintensity
α (α emission)93%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)7%

215Ac

เลขมวล215
เลขนิวตรอน126
น้ำหนักอะตอม
215.006474061 ± 0.000013318 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
171 ± 10 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.09%

216Ac

เลขมวล216
เลขนิวตรอน127
น้ำหนักอะตอม
216.008749101 ± 0.000009908 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
440 ± 16 us
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

217Ac

เลขมวล217
เลขนิวตรอน128
น้ำหนักอะตอม
217.009342325 ± 0.000012048 Da
g-factor
0.85111111111111 ± 0.011111111111111
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
69 ± 4 ns
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

218Ac

เลขมวล218
เลขนิวตรอน129
น้ำหนักอะตอม
218.01164886 ± 0.000061853 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1 ± 0.04 us
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

219Ac

เลขมวล219
เลขนิวตรอน130
น้ำหนักอะตอม
219.012420425 ± 0.000055263 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
9.4 ± 1 us
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

220Ac

เลขมวล220
เลขนิวตรอน131
น้ำหนักอะตอม
220.014754527 ± 0.000006579 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
26.36 ± 0.19 ms
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

221Ac

เลขมวล221
เลขนิวตรอน132
น้ำหนักอะตอม
221.015599721 ± 0.000061086 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
52 ± 2 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

222Ac

เลขมวล222
เลขนิวตรอน133
น้ำหนักอะตอม
222.017844232 ± 0.000005044 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5 ± 0.5 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity-

decay modeintensity
α (α emission)99%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)1%

223Ac

เลขมวล223
เลขนิวตรอน134
น้ำหนักอะตอม
223.019135982 ± 0.000007457 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.1 ± 0.05 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity-

decay modeintensity
α (α emission)99%
ϵ (electron capture)

224Ac

เลขมวล224
เลขนิวตรอน135
น้ำหนักอะตอม
224.021722249 ± 0.000004389 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.78 ± 0.16 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90.5%
α (α emission)9.5%
β (β decay)

225Ac

เลขมวล225
เลขนิวตรอน136
น้ำหนักอะตอม
225.023228601 ± 0.000005107 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
9.919 ± 0.0021 d
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
14C5.3%

226Ac

เลขมวล226
เลขนิวตรอน137
น้ำหนักอะตอม
226.026096999 ± 0.000003327 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
29.37 ± 0.12 h
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity-

decay modeintensity
β (β decay)83%
ϵ (electron capture)17%
α (α emission)0.006%

227Ac

เลขมวล227
เลขนิวตรอน138
น้ำหนักอะตอม
227.027750594 ± 0.000002068 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
21.772 ± 0.003 y
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1851
parity-

decay modeintensity
β (β decay)98.62%
α (α emission)1.38%

228Ac

เลขมวล228
เลขนิวตรอน139
น้ำหนักอะตอม
228.031019685 ± 0.000002247 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
6.15 ± 0.02 h
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1908
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

229Ac

เลขมวล229
เลขนิวตรอน140
น้ำหนักอะตอม
229.032947 ± 0.000013 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
62.7 ± 0.5 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

230Ac

เลขมวล230
เลขนิวตรอน141
น้ำหนักอะตอม
230.036327 ± 0.000017 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
122 ± 3 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)1.2%

231Ac

เลขมวล231
เลขนิวตรอน142
น้ำหนักอะตอม
231.038393 ± 0.000014 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
7.5 ± 0.1 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

232Ac

เลขมวล232
เลขนิวตรอน143
น้ำหนักอะตอม
232.042034 ± 0.000014 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.98 ± 0.08 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1986
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

233Ac

เลขมวล233
เลขนิวตรอน144
น้ำหนักอะตอม
233.044346 ± 0.000014 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
143 ± 10 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

234Ac

เลขมวล234
เลขนิวตรอน145
น้ำหนักอะตอม
234.048139 ± 0.000015 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
45 ± 2 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1986
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

235Ac

เลขมวล235
เลขนิวตรอน146
น้ำหนักอะตอม
235.05084 ± 0.000015 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
62 ± 4 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2006
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

236Ac

เลขมวล236
เลขนิวตรอน147
น้ำหนักอะตอม
236.054988 ± 0.000041 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.5 ± 3.6 m
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

237Ac

เลขมวล237
เลขนิวตรอน148
น้ำหนักอะตอม
237.057993 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
Actinium sample (31481701837)
Electron shell 089 Actinium

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์André Debierne
สถานที่ค้นพบFrance
ถูกค้นพบเมื่อ1899
ศัพทมูลวิทยาGreek: akis, aktinos (ray).
pronunciationak-TIN-i-em (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.00000000055 mg/kg
natural abundance (มหาสมุทร)
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
0 %
natural abundance (สะเก็ดดาว)
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0 %

Nuclear Screening Constants

alias

 • Ac
 • element 89
 • emanium
 • 89Ac

การแปล

 • ฝรั่งเศสactinium
 • อังกฤษactinium
 • อิตาลีattinio
 • นอร์เวย์บุคมอลactinium
 • เยอรมันActinium
 • สเปนactinio
 • ดัตช์actinium
 • นอร์เวย์นีนอสก์actinium
 • เดนมาร์กactinium
 • สวีเดนaktinium
 • โปรตุเกสactínio
 • แอฟริกานส์aktinium
 • อัมฮาราአክቲኒየም
 • อาหรับأكتينيوم
 • อัสตูเรียสActiniu
 • อาเซอร์ไบจานAktinium
 • เบลารุสактыній
 • บัลแกเรียактиний
 • บังกลาঅ্যাক্টিনিয়াম
 • บอสเนียaktinij
 • คาตาลันactini
 • คอร์ซิกาAttiniu
 • เช็กaktinium
 • ชูวัชАктини
 • เวลส์Actiniwm
 • กรีกακτίνιο
 • เอสเปรันโตaktinio
 • เอสโตเนียaktiinium
 • บาสก์aktinio
 • เปอร์เซียاکتینیم
 • ฟินแลนด์aktinium
 • ฟรูลีAtini
 • ไอริชachtainiam
 • กาลิเซียactinio
 • มานซ์aghtinnium
 • ฮิบรูאקטיניום
 • ฮินดีऐक्टिनियम
 • ฮินดีฟิจิActinium
 • โครเอเชียaktinij
 • เฮติครีโอลAktiniòm
 • ฮังการีaktínium
 • อาร์เมเนียակտինիում
 • อินเตอร์ลิงกัวactinium
 • อินโดนีเซียaktinium
 • อีโดaktiniumo
 • ญี่ปุ่นアクチニウム
 • โลชบันjinmrtaktini
 • ชวาAktinium
 • คาซัคАктиний
 • เกาหลี악티늄
 • โกมิАктиний
 • ละตินactinium
 • ลักเซมเบิร์กActinium
 • ลิกูเรียAttinio
 • ลิทัวเนียaktinis
 • ลัตเวียaktīnijs
 • มาลายาลัมആക്റ്റിനിയം
 • มองโกเลียактини
 • มราฐีअॅक्टिनियम
 • มารีตะวันตกАктиний
 • มาเลย์Aktinium
 • พม่าအက်တီနီယမ်
 • เยอรมันต่ำActinium
 • เนวาร์एक्टिनियम
 • อ็อกซิตันactini
 • โปแลนด์aktyn
 • ลาฮ์นดาایکٹینیم
 • เคชวาAktinyu
 • โรมาเนียactiniu
 • รัสเซียактиний
 • รูซินАктіній
 • ซาคาАктиниум
 • ซิซิลีattiniu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียAktinijum
 • สโลวักaktínium
 • สโลวีเนียaktinij
 • แอลเบเนียaktiniumi
 • เซอร์เบียактинијум
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Aktinium
 • ทมิฬஅக்டினியம்
 • ตากาล็อกAktinyo
 • ตุรกีaktinyum
 • อุยกูร์ئاكتىنىي
 • ยูเครนактиній
 • อูรดูعیکٹنیئم
 • เวปส์Aktinii
 • เวียดนามactini
 • วาเรย์Actinyo
 • คัลมืยค์Актиниум
 • โยรูบาÀktíníọ̀m
 • จีน
 • จอร์เจียაქტინიუმი
 • เซบูActinyo
 • เบรตันAktiniom
 • เคิร์ดตอนกลางئەکتینیۆم
 • โอดิยาଆକ୍ଟିନିଅମ
 • คุชราตએક્ટિનીયમ
 • มาซิโดเนียактиниум
 • พีดมอนต์Actini
 • ตาตาร์Актиний
 • กันนาดาಆಕ್ಟಿನಿಯಮ್
 • กวางตุ้ง
 • โซมาลีAktiiniyaam
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)актын
 • อุซเบกAktiniy
 • จีน (จีน)
 • จีน (ตัวย่อ)
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • อาโรมาเนียActiniu
 • คีร์กีซАктиний
 • ลิมเบิร์กActinium
 • เตลูกูఅక్టీనియం
 • สันสกฤตएक्टिनियम
 • มอลตาaktinju
 • เกลิกสกอตActinium
 • เนปาลएक्टिनियम
 • บาลีएक्टिनियम
 • จีนแคะactinium
 • cdoActinium
 • จีนมินหนานActinium
 • โภชปุรีएक्टिनियम
 • ทิเบตཨེག་ཊི་ནིམ།
 • โปรตุเกส (บราซิล)actínio
 • จีนคลาสสิก
 • ทาจิกАктиний
 • kbpAkɩtɩnɩyɔm
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาactinio
 • ฟริเซียนเหนือAktiinium
 • oloAktiinii
 • โวลาพึคlaktinin
 • จีนอู๋
 • สวาฮีลีAktini
 • ซาร์เดญาAtìniu
 • อาหรับโมร็อกโกآكتينيوم
 • ซามิเหนือAktinium
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์اكتينيوم
 • พัชโตآکټېنيوم
 • คอร์นิชAktiniom
 • บาหลีAktinium
 • บิกอลAktinyo
 • ซูลูIsAcagu