Actini

Actini (Ac)

nguyên tố hóa học của nguyên tử số 89, một nguyên tố kim loại phóng xạ của loạt actinide
Số nguyên tử89
Nguyên tử khối227
số khối205
Nhóm3
Chu kỳ7
Phân lớpd
Prô ton89 p+
Nơ tron116 n0
Electrons89 e-
Animated Mô hình Bohr of Ac (Actini)

Các tính chất

tính chất vật lý
bán kính nguyên tử
195 pm
Thể tích mol
22,54 cm³/mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
186 pm
Metallic Radius
ionic radius
112 pm
Crystal Radius
126 pm
Bán kính van der Waals
247 pm
mật độ
năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
ionization energy
5,380226 eV/particle
ionization energy of Ac (Actini)
Nhiệt bay hơi
292,9 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
10,5 kJ/mol
standard enthalpy of formation
406 kJ/mol
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 32, 18, 9, 2
Mô hình Bohr: Ac (Actini)
Electron hóa trị2
Cấu hình electron[Rn] 6d1 7s2
Enhanced Mô hình Bohr of Ac (Actini)
Orbital Diagram of Ac (Actini)
trạng thái oxy hóa2, 3
độ âm điện
1.1
Electrophilicity
0,8159546412794374 eV/particle
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
3.473,15 K
Nhiệt độ nóng chảy
1.323,15 K
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Bạc
appearance
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
Độ giãn nở nhiệt
molar heat capacity
Nhiệt dung
heat capacity ratio
electrical properties
type
dẫn điện
điện trở suất
Siêu dẫn
từ học
type
Độ cảm từ (Mass)
Độ cảm từ (Molar)
Độ cảm từ (Volume)
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thểLập phương tâm mặt (FCC)
lattice constant
5,31 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Độ cứng
Mô đun khối
Modul ngang
mô đun Young
Hệ số Poisson
tốc độ âm thanh
phân loại
Danh mụcNhóm Actini, Actinides
CAS GroupIIIA
IUPAC GroupIIIB
Glawe Number33
Mendeleev Number14
Pettifor Number48
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
203 ± 12 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
880
Neutron Mass Absorption
0,078
Số lượng tử2D3/2
space group225 (Fm_3m)

Đồng vị của Actini

Các đồng vị bền0
Các đồng vị không bền33
Radioactive Isotopes33

205Ac

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
205,015144152 ± 0,000063682 Da
số khối205
g-factor
chu kỳ bán rã
80 ± 60 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2014
parity-

205Ac Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

206Ac

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
206,014476477 ± 0,000069874 Da
số khối206
g-factor
chu kỳ bán rã
25 ± 7 ms
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1998
parity+

206Ac Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

207Ac

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
207,011965967 ± 0,000060384 Da
số khối207
g-factor
chu kỳ bán rã
31 ± 8 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1994
parity-

207Ac Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

208Ac

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
208,011552251 ± 0,000069225 Da
số khối208
g-factor
chu kỳ bán rã
97 ± 15 ms
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1994
parity+

208Ac Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

209Ac

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
209,009495375 ± 0,000059953 Da
số khối209
g-factor
chu kỳ bán rã
94 ± 10 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1968
parity-

209Ac Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

210Ac

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
210,009408625 ± 0,000066782 Da
số khối210
g-factor
chu kỳ bán rã
350 ± 40 ms
Spin7
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1968
parity+

210Ac Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

211Ac

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
211,007668846 ± 0,000057706 Da
số khối211
g-factor
chu kỳ bán rã
213 ± 25 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1968
parity-

211Ac Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

212Ac

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
212,007836442 ± 0,000023492 Da
số khối212
g-factor
chu kỳ bán rã
895 ± 28 ms
Spin7
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1968
parity+

212Ac Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

213Ac

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
213,006592665 ± 0,000012522 Da
số khối213
g-factor
chu kỳ bán rã
738 ± 16 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1968
parity-

213Ac Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

214Ac

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
214,0069064 ± 0,000014547 Da
số khối214
g-factor
chu kỳ bán rã
8,2 ± 0,2 s
Spin5
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1968
parity+

214Ac Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)93%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)7%

215Ac

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
215,006474061 ± 0,000013318 Da
số khối215
g-factor
chu kỳ bán rã
171 ± 10 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1968
parity-

215Ac Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.09%

216Ac

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
216,008749101 ± 0,000009908 Da
số khối216
g-factor
chu kỳ bán rã
440 ± 16 us
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1967
parity-

216Ac Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

217Ac

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
217,009342325 ± 0,000012048 Da
số khối217
g-factor
0,85111111111111 ± 0,011111111111111
chu kỳ bán rã
69 ± 4 ns
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1972
parity-

217Ac Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

218Ac

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
218,01164886 ± 0,000061853 Da
số khối218
g-factor
chu kỳ bán rã
1 ± 0,04 us
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1970
parity-

218Ac Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

219Ac

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
219,012420425 ± 0,000055263 Da
số khối219
g-factor
chu kỳ bán rã
9,4 ± 1 us
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1970
parity-

219Ac Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

220Ac

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
220,014754527 ± 0,000006579 Da
số khối220
g-factor
chu kỳ bán rã
26,36 ± 0,19 ms
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1970
parity-

220Ac Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

221Ac

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
221,015599721 ± 0,000061086 Da
số khối221
g-factor
chu kỳ bán rã
52 ± 2 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1968
parity-

221Ac Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

222Ac

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
222,017844232 ± 0,000005044 Da
số khối222
g-factor
chu kỳ bán rã
5 ± 0,5 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1949
parity-

222Ac Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)99%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)1%

223Ac

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
223,019135982 ± 0,000007457 Da
số khối223
g-factor
chu kỳ bán rã
2,1 ± 0,05 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1948
parity-

223Ac Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)99%
ϵ (electron capture)%

224Ac

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
224,021722249 ± 0,000004389 Da
số khối224
g-factor
0
chu kỳ bán rã
2,78 ± 0,16 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1948
parity-

224Ac Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90.5%
α (α emission)9.5%
β (β decay)%

225Ac

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
225,023228601 ± 0,000005107 Da
số khối225
g-factor
chu kỳ bán rã
9,919 ± 0,0021 d
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1947
parity-

225Ac Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
14C5.3%

226Ac

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
226,026096999 ± 0,000003327 Da
số khối226
g-factor
chu kỳ bán rã
29,37 ± 0,12 h
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1950
parity-

226Ac Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)83%
ϵ (electron capture)17%
α (α emission)0.006%

227Ac

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
227,027750594 ± 0,000002068 Da
số khối227
g-factor
chu kỳ bán rã
21,772 ± 0,003 y
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1851
parity-

227Ac Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)98.62%
α (α emission)1.38%

228Ac

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
228,031019685 ± 0,000002247 Da
số khối228
g-factor
chu kỳ bán rã
6,15 ± 0,02 h
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1908
parity+

228Ac Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

229Ac

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
229,032947 ± 0,000013 Da
số khối229
g-factor
chu kỳ bán rã
62,7 ± 0,5 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1952
parity+

229Ac Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

230Ac

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
230,036327 ± 0,000017 Da
số khối230
g-factor
chu kỳ bán rã
122 ± 3 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1973
parity+

230Ac Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)1.2%

231Ac

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
231,038393 ± 0,000014 Da
số khối231
g-factor
chu kỳ bán rã
7,5 ± 0,1 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1973
parity+

231Ac Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

232Ac

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
232,042034 ± 0,000014 Da
số khối232
g-factor
chu kỳ bán rã
1,98 ± 0,08 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1986
parity+

232Ac Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

233Ac

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
233,044346 ± 0,000014 Da
số khối233
g-factor
chu kỳ bán rã
143 ± 10 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1983
parity+

233Ac Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

234Ac

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
234,048139 ± 0,000015 Da
số khối234
g-factor
chu kỳ bán rã
45 ± 2 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1986
parity+

234Ac Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

235Ac

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
235,05084 ± 0,000015 Da
số khối235
g-factor
chu kỳ bán rã
62 ± 4 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2006
parity+

235Ac Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

236Ac

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
236,054988 ± 0,000041 Da
số khối236
g-factor
chu kỳ bán rã
4,5 ± 3,6 m
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2010
parity+

236Ac Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

237Ac

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
237,057993 ± 0,000429 Da
số khối237
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá
parity+

237Ac Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
Actinium sample (31481701837)
Electron shell 089 Actinium

lịch sử

được phát hiện bởiAndré Debierne
nơi khám pháFrance
ngày khám phá1899
từ nguyên họcGreek: akis, aktinos (ray).
cách phát âmak-TIN-i-em (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
0,00000000055 mg/kg
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
Abundance in Sun
0 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0 %

Nuclear Screening Constants