Arzen

Arzen (As)

chemický prvek s atomovým číslem 33
Atomové číslo33
Atomová hmotnost74.921595
Nukleonové číslo75
Skupina15
Perioda4
Blokp
proton33 p+
neutron42 n0
elektron33 e-
Animated Bohrův model atomu of As (Arzen)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
115 pm
molární objem
Kovalentní Poloměr
121 pm
Metallic Radius
121 pm
iontový poloměr
58 pm
Crystal Radius
72 pm
Van der Waalsův poloměr
185 pm
hustota
5,75 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Arzen020406080100120140160180200pmAtomový PoloměrKovalentní PoloměrMetallic RadiusVan der Waalsův poloměr

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
Elektronová afinita
Ionizační energie
Ionizační energie of As (Arzen)
měrné skupenské teplo varu
32,4 kJ/mol
měrné skupenské teplo tání
standardní slučovací entalpie
302,5 kJ/mol
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 5
Bohrův model atomu: As (Arzen)
Valenční elektron5
Lewis structure: As (Arzen)
elektronová konfigurace[Ar] 3d10 4s2 4p3
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p3
Enhanced Bohrův model atomu of As (Arzen)
Orbital Diagram of As (Arzen)
Oxidační číslo-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
elektronegativita
2.18
Electrophilicity Index
1,5610969532554257 eV/particle
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
889,15 K
Teplota tání
1 090,15 K
critical pressure
22,3 MPa
critical temperature
1 673,15 K
trojný bod
1 090,15 K
3 700 kPa
vzhled
barva
Stříbrná
vzhledmetallic grey
Index lomu
1,001552
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
teplotní roztažnost
Molární tepelná kapacita
24,64 J/(mol K)
Měrná tepelná kapacita
0,329 J/(g⋅K)
Poissonova konstanta
electrical properties
typeConductor
konduktivita
3,3 MS/m
rezistivita
0,0000003 m Ω
supravodivost
magnetismus
typediamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
-0,0000000039 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
-0,000000000292 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
-0,0000223
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustavaRhomboedrální (RHL)
lattice constant
4,13 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
tvrdost
3,5 MPa
stlačitelnost
22 GPa
modul pružnosti ve smyku
modul pružnosti v tahu
8 GPa
Poissonova konstanta
rychlost zvuku
klasifikace
KategoriePolokovy, Metalloids
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number90
Mendeleev Number95
Pettifor Number89
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůchalcophile

ostatní

Gas Basicity
Polarizovatelnost
30 ± 1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
246 a₀
allotropeYellow Arsenic, Black Arsenic, Gray Arsenic
Účinný průřez
4,2
Neutron Mass Absorption
0,002
kvantové číslo4S3/2
space group166 (R_3m)

Izotopy arsenu

Stabilní izotopy1
Nestabilní izotopy32
Natural Isotopes1

60As

Nukleonové číslo60
neutronové číslo27
relativní atomová hmotnost
59,993945 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin5
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)

61As

Nukleonové číslo61
neutronové číslo28
relativní atomová hmotnost
60,981535 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)

62As

Nukleonové číslo62
neutronové číslo29
relativní atomová hmotnost
61,973784 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)

63As

Nukleonové číslo63
neutronové číslo30
relativní atomová hmotnost
62,964036 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)

64As

Nukleonové číslo64
neutronové číslo31
relativní atomová hmotnost
63,95756 ± 0,000218 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
69 ± 1,4 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1995
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

65As

Nukleonové číslo65
neutronové číslo32
relativní atomová hmotnost
64,949611 ± 0,000091 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
130,3 ± 0,6 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1991
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

66As

Nukleonové číslo66
neutronové číslo33
relativní atomová hmotnost
65,944148778 ± 0,0000061 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
95,77 ± 0,23 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1978
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

67As

Nukleonové číslo67
neutronové číslo34
relativní atomová hmotnost
66,93925111 ± 0,000000475 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
42,5 ± 1,2 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1980
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

68As

Nukleonové číslo68
neutronové číslo35
relativní atomová hmotnost
67,936774127 ± 0,000001981 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
151,6 ± 0,8 s
spin3
nuclear quadrupole moment
datum objevu1971
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

69As

Nukleonové číslo69
neutronové číslo36
relativní atomová hmotnost
68,932246289 ± 0,000034352 Da
g-factor
0,6488 ± 0,0008
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
15,2 ± 0,2 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1955
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

70As

Nukleonové číslo70
neutronové číslo37
relativní atomová hmotnost
69,930934642 ± 0,0000015 Da
g-factor
0,5276 ± 0,000125
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
52,6 ± 0,3 m
spin4
nuclear quadrupole moment
0,09 ± 0,02
datum objevu1950
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

71As

Nukleonové číslo71
neutronové číslo38
relativní atomová hmotnost
70,927113594 ± 0,000004469 Da
g-factor
0,6692 ± 0,0008
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
65,3 ± 0,07 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,021 ± 0,006
datum objevu1939
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

72As

Nukleonové číslo72
neutronové číslo39
relativní atomová hmotnost
71,926752291 ± 0,000004383 Da
g-factor
-1,0805 ± 0,0003
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
26 ± 0,1 h
spin2
nuclear quadrupole moment
-0,08 ± 0,02
datum objevu1939
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

73As

Nukleonové číslo73
neutronové číslo40
relativní atomová hmotnost
72,923829086 ± 0,000004136 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
80,3 ± 0,06 d
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1948
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)100%

74As

Nukleonové číslo74
neutronové číslo41
relativní atomová hmotnost
73,923928596 ± 0,000001817 Da
g-factor
-0,798 ± 0,0015
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
17,77 ± 0,02 d
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1938
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)66%
β (β decay)34%

75As

Nukleonové číslo75
neutronové číslo42
relativní atomová hmotnost
74,921594562 ± 0,000000948 Da
g-factor
natural abundance
100
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,311 ± 0,002
datum objevu1920
Narušení P-symetrie-

76As

Nukleonové číslo76
neutronové číslo43
relativní atomová hmotnost
75,922392011 ± 0,000000951 Da
g-factor
0,45115 ± 0,0005
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,0933 ± 0,0038 d
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1934
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

77As

Nukleonové číslo77
neutronové číslo44
relativní atomová hmotnost
76,920647555 ± 0,000001816 Da
g-factor
0,86266666666667 ± 0,00086666666666667
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
38,79 ± 0,05 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1951
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

78As

Nukleonové číslo78
neutronové číslo45
relativní atomová hmotnost
77,921827771 ± 0,000010498 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
90,7 ± 0,2 m
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1937
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

79As

Nukleonové číslo79
neutronové číslo46
relativní atomová hmotnost
78,920948419 ± 0,000005716 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
9,01 ± 0,15 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1950
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

80As

Nukleonové číslo80
neutronové číslo47
relativní atomová hmotnost
79,92247444 ± 0,000003578 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
15,2 ± 0,2 s
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1954
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

81As

Nukleonové číslo81
neutronové číslo48
relativní atomová hmotnost
80,922132288 ± 0,000002838 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
33,3 ± 0,8 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1960
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

82As

Nukleonové číslo82
neutronové číslo49
relativní atomová hmotnost
81,924738731 ± 0,000004003 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
19,1 ± 0,5 s
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1968
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

83As

Nukleonové číslo83
neutronové číslo50
relativní atomová hmotnost
82,9252069 ± 0,000003004 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
13,4 ± 0,4 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1968
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

84As

Nukleonové číslo84
neutronové číslo51
relativní atomová hmotnost
83,92930329 ± 0,000003403 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,16 ± 0,58 s
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1968
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.28%

85As

Nukleonové číslo85
neutronové číslo52
relativní atomová hmotnost
84,932163658 ± 0,000003304 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,022 ± 0,007 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1967
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)62.6%

86As

Nukleonové číslo86
neutronové číslo53
relativní atomová hmotnost
85,936701532 ± 0,000003703 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
945 ± 8 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1973
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)35.5%
2n (2-neutron emission)

87As

Nukleonové číslo87
neutronové číslo54
relativní atomová hmotnost
86,940291716 ± 0,000003204 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
492 ± 25 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1970
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)15.4%
2n (2-neutron emission)

88As

Nukleonové číslo88
neutronové číslo55
relativní atomová hmotnost
87,94584 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
270 ± 150 ms
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu1994
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

89As

Nukleonové číslo89
neutronové číslo56
relativní atomová hmotnost
88,950048 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1994
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

90As

Nukleonové číslo90
neutronové číslo57
relativní atomová hmotnost
89,955995 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu1997
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

91As

Nukleonové číslo91
neutronové číslo58
relativní atomová hmotnost
90,960816 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1997
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

92As

Nukleonové číslo92
neutronové číslo59
relativní atomová hmotnost
91,967386 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu1997
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Arsen 1

dějiny

objevitel nebo vynálezceKnown to the ancients.
místo objevu/vynálezu
datum objevu
etymologieGreek: arsenikon; Latin: arsenicum, (both names for yellow pigment).
výslovnostAR-s'n-ik (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
1,8 mg/kg
natural abundance (oceán)
0,0037 mg/L
natural abundance (lidské tělo)
0,000005 %
natural abundance (meteoroid)
0,00018 %
natural abundance (Slunce)
Hojnost ve vesmíru
0,0000008 %

Nuclear Screening Constants

1s0.7217
2p3.9264
2s8.873
3d15.6216
3p15.1503
3s14.4045
4p25.5508
4s24.056