Αρσενικο

Αρσενικο (As)

χημικό στοιχείο με σύμβολο As και ατομικό αριθμό 33
Ατομικός Αριθμός33
Ατομικό βάρος74.921595
Μαζικός αριθμός75
Ομάδα15
Περίοδος4
Τομέαςp
πρωτόνιο33 p+
νετρόνιο42 n0
ηλεκτρόνιο33 e-
Animated Ατομικό πρότυπο του Μπορ of As (Αρσενικο)

Φυσική Ιδιότητα

Ατομική Ακτίνα
115 pm
molar volume
covalent radius
121 pm
Metallic Radius
121 pm
ionic radius
58 pm
Crystal Radius
72 pm
Van der Waals radius
185 pm
πυκνότητα
5,75 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Αρσενικο0102030405060708090100110120130140150160170180190pmΑτομική ΑκτίναCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

Χημική Ιδιότητα

ενέργεια
proton affinity
electron affinity
ενέργεια ιονισμού
ενέργεια ιονισμού of As (Αρσενικο)
ενθαλπία εξάτμισης
32,4 kJ/mol
enthalpy of fusion
Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού
302,5 kJ/mol
ηλεκτρόνιο
Ηλεκτρονική στιβάδα2, 8, 18, 5
Ατομικό πρότυπο του Μπορ: As (Αρσενικο)
Ελεύθερο ηλεκτρόνιο5
Ηλεκτρονική δομή κατά Λιούις: As (Αρσενικο)
διαμόρφωση ηλεκτρονίων[Ar] 3d10 4s2 4p3
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p3
Enhanced Ατομικό πρότυπο του Μπορ of As (Αρσενικο)
Orbital Diagram of As (Αρσενικο)
Αριθμός οξείδωσης-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
Ηλεκτραρνητικότητα
2.18
Electrophilicity Index
1,5610969532554257 eV/particle
fundamental state of matter
φάση της ύληςΣτερεά
gaseous state of matter
Σημείο βρασμού
889,15 K
Σημείο τήξης
1.090,15 K
critical pressure
22,3 MPa
critical temperature
1.673,15 K
triple point
1.090,15 K
3.700 kPa
Εμφάνιση
χρώμα
Silver
Εμφάνισηmetallic grey
δείκτης διάθλασης
1,001552
thermodynamic material property
Θερμική αγωγιμότητα
Θερμική διαστολή
molar heat capacity
24,64 J/(mol K)
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,329 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
ηλεκτρική αγωγιμότητα
3,3 MS/m
Αντιστασιμότητα
0,0000003 m Ω
Υπεραγωγιμότητα
Μαγνητισμός
typediamagnetic
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Mass)
-0,0000000039 m³/Kg
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Molar)
-0,000000000292 m³/mol
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Volume)
-0,0000223
magnetic ordering
Θερμοκρασία Κιρί
Θερμοκρασία Νεέλ
δομή
Κρυσταλλικό σύστημαSimple Trigonal (RHL)
lattice constant
4,13 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Σκληρότητα υλικών
3,5 MPa
Συμπιεστότητα
22 GPa
shear modulus
Young's modulus
8 GPa
Poisson's ratio
ταχύτητα του ήχου
classification
ΚατηγορίαΜεταλλοειδή, Metalloids
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number90
Mendeleev Number95
Pettifor Number89
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
polarizability
30 ± 1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
246 a₀
allotropeYellow Arsenic, Black Arsenic, Gray Arsenic
Neutron cross section
4,2
Neutron Mass Absorption
0,002
Κβαντικός αριθμός4S3/2
space group166 (R_3m)

Isotopes of Arsenic

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes32
Natural Isotopes1

60As

Μαζικός αριθμός60
αριθμός νετρονίων27
σχετική ατομική μάζα
59,993945 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν5
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity+

decay modeΈνταση
p (proton emission)

61As

Μαζικός αριθμός61
αριθμός νετρονίων28
σχετική ατομική μάζα
60,981535 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity-

decay modeΈνταση
p (proton emission)

62As

Μαζικός αριθμός62
αριθμός νετρονίων29
σχετική ατομική μάζα
61,973784 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity+

decay modeΈνταση
p (proton emission)

63As

Μαζικός αριθμός63
αριθμός νετρονίων30
σχετική ατομική μάζα
62,964036 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity-

decay modeΈνταση
p (proton emission)

64As

Μαζικός αριθμός64
αριθμός νετρονίων31
σχετική ατομική μάζα
63,95756 ± 0,000218 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
69 ± 1,4 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1995
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

65As

Μαζικός αριθμός65
αριθμός νετρονίων32
σχετική ατομική μάζα
64,949611 ± 0,000091 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
130,3 ± 0,6 ms
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1991
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

66As

Μαζικός αριθμός66
αριθμός νετρονίων33
σχετική ατομική μάζα
65,944148778 ± 0,0000061 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
95,77 ± 0,23 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1978
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

67As

Μαζικός αριθμός67
αριθμός νετρονίων34
σχετική ατομική μάζα
66,93925111 ± 0,000000475 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
42,5 ± 1,2 s
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1980
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

68As

Μαζικός αριθμός68
αριθμός νετρονίων35
σχετική ατομική μάζα
67,936774127 ± 0,000001981 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
151,6 ± 0,8 s
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1971
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

69As

Μαζικός αριθμός69
αριθμός νετρονίων36
σχετική ατομική μάζα
68,932246289 ± 0,000034352 Da
g-factor
0,6488 ± 0,0008
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
15,2 ± 0,2 m
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1955
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

70As

Μαζικός αριθμός70
αριθμός νετρονίων37
σχετική ατομική μάζα
69,930934642 ± 0,0000015 Da
g-factor
0,5276 ± 0,000125
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
52,6 ± 0,3 m
Σπιν4
nuclear quadrupole moment
0,09 ± 0,02
ημερομηνία ανακάλυψης1950
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

71As

Μαζικός αριθμός71
αριθμός νετρονίων38
σχετική ατομική μάζα
70,927113594 ± 0,000004469 Da
g-factor
0,6692 ± 0,0008
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
65,3 ± 0,07 h
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
-0,021 ± 0,006
ημερομηνία ανακάλυψης1939
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

72As

Μαζικός αριθμός72
αριθμός νετρονίων39
σχετική ατομική μάζα
71,926752291 ± 0,000004383 Da
g-factor
-1,0805 ± 0,0003
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
26 ± 0,1 h
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
-0,08 ± 0,02
ημερομηνία ανακάλυψης1939
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

73As

Μαζικός αριθμός73
αριθμός νετρονίων40
σχετική ατομική μάζα
72,923829086 ± 0,000004136 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
80,3 ± 0,06 d
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1948
parity-

decay modeΈνταση
ϵ (electron capture)100%

74As

Μαζικός αριθμός74
αριθμός νετρονίων41
σχετική ατομική μάζα
73,923928596 ± 0,000001817 Da
g-factor
-0,798 ± 0,0015
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
17,77 ± 0,02 d
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1938
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)66%
β (β decay)34%

75As

Μαζικός αριθμός75
αριθμός νετρονίων42
σχετική ατομική μάζα
74,921594562 ± 0,000000948 Da
g-factor
natural abundance
100
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
0,311 ± 0,002
ημερομηνία ανακάλυψης1920
parity-

76As

Μαζικός αριθμός76
αριθμός νετρονίων43
σχετική ατομική μάζα
75,922392011 ± 0,000000951 Da
g-factor
0,45115 ± 0,0005
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,0933 ± 0,0038 d
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1934
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

77As

Μαζικός αριθμός77
αριθμός νετρονίων44
σχετική ατομική μάζα
76,920647555 ± 0,000001816 Da
g-factor
0,86266666666667 ± 0,00086666666666667
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
38,79 ± 0,05 h
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1951
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

78As

Μαζικός αριθμός78
αριθμός νετρονίων45
σχετική ατομική μάζα
77,921827771 ± 0,000010498 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
90,7 ± 0,2 m
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1937
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

79As

Μαζικός αριθμός79
αριθμός νετρονίων46
σχετική ατομική μάζα
78,920948419 ± 0,000005716 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
9,01 ± 0,15 m
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1950
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

80As

Μαζικός αριθμός80
αριθμός νετρονίων47
σχετική ατομική μάζα
79,92247444 ± 0,000003578 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
15,2 ± 0,2 s
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1954
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

81As

Μαζικός αριθμός81
αριθμός νετρονίων48
σχετική ατομική μάζα
80,922132288 ± 0,000002838 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
33,3 ± 0,8 s
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1960
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

82As

Μαζικός αριθμός82
αριθμός νετρονίων49
σχετική ατομική μάζα
81,924738731 ± 0,000004003 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
19,1 ± 0,5 s
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1968
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

83As

Μαζικός αριθμός83
αριθμός νετρονίων50
σχετική ατομική μάζα
82,9252069 ± 0,000003004 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
13,4 ± 0,4 s
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1968
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

84As

Μαζικός αριθμός84
αριθμός νετρονίων51
σχετική ατομική μάζα
83,92930329 ± 0,000003403 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,16 ± 0,58 s
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1968
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.28%

85As

Μαζικός αριθμός85
αριθμός νετρονίων52
σχετική ατομική μάζα
84,932163658 ± 0,000003304 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,022 ± 0,007 s
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1967
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)62.6%

86As

Μαζικός αριθμός86
αριθμός νετρονίων53
σχετική ατομική μάζα
85,936701532 ± 0,000003703 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
945 ± 8 ms
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1973
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)35.5%
2n (2-neutron emission)

87As

Μαζικός αριθμός87
αριθμός νετρονίων54
σχετική ατομική μάζα
86,940291716 ± 0,000003204 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
492 ± 25 ms
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1970
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)15.4%
2n (2-neutron emission)

88As

Μαζικός αριθμός88
αριθμός νετρονίων55
σχετική ατομική μάζα
87,94584 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
270 ± 150 ms
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1994
parity

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

89As

Μαζικός αριθμός89
αριθμός νετρονίων56
σχετική ατομική μάζα
88,950048 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1994
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

90As

Μαζικός αριθμός90
αριθμός νετρονίων57
σχετική ατομική μάζα
89,955995 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1997
parity

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

91As

Μαζικός αριθμός91
αριθμός νετρονίων58
σχετική ατομική μάζα
90,960816 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1997
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

92As

Μαζικός αριθμός92
αριθμός νετρονίων59
σχετική ατομική μάζα
91,967386 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1997
parity

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Arsen 1

ιστορία

ανακαλύφθηκε ή εφευρέθηκε απόKnown to the ancients.
μέρος ανακάλυψης
ημερομηνία ανακάλυψης
ΕτυμολογίαGreek: arsenikon; Latin: arsenicum, (both names for yellow pigment).
pronunciationAR-s'n-ik (Αγγλικά)

πηγή

Abundance
Abundance in Earth's crust
1,8 mg/kg
natural abundance (ωκεανός)
0,0037 mg/L
natural abundance (ανθρώπινο σώμα)
0,000005 %
natural abundance (Μετεωροειδής)
0,00018 %
natural abundance (Ήλιος)
Abundance in Universe
0,0000008 %

Nuclear Screening Constants

1s0.7217
2p3.9264
2s8.873
3d15.6216
3p15.1503
3s14.4045
4p25.5508
4s24.056