Arsen

Arsen (As)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa33
Masa atomowa74.921595
liczba masowa75
Grupa15
Okres4
Blokp
Protony33 p+
Neutrony42 n0
Elektrony33 e-
Animated Model atomu Bohra of As (Arsen)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
115 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
121 pm
Metallic Radius
121 pm
Promień jonowy
58 pm
Crystal Radius
72 pm
promień van der Waalsa
185 pm
gęstość
5,75 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
potencjał jonizacyjny of As (Arsen)
ciepło parowania
32,4 kJ/mol
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
302,5 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 5
Model atomu Bohra: As (Arsen)
elektron walencyjny5
Lewis structure: As (Arsen)
konfiguracja elektronowa[Ar] 3d10 4s2 4p3
Enhanced Model atomu Bohra of As (Arsen)
Orbital Diagram of As (Arsen)
stopień utlenienia-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
elektroujemność
2.18
Electrophilicity
1,5610969532554257 eV/particle
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
889,15 K
Temperatura topnienia
1 090,15 K
ciśnienie krytyczne
22,3 MPa
Temperatura krytyczna
1 673,15 K
punkt potrójny
1 090,15 K
3 700 kPa
Visual
barwa
Srebrny
appearancemetallic grey
współczynnik załamania
1,001552
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
24,64 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,329 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
3,3 MS/m
rezystywność
0,0000003 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typediamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
-0,0000000039 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
-0,000000000292 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
-0,0000223
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznyTrójkąt prosty (RHL)
Stała sieci krystalicznej
4,13 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
właściwość mechaniczna materiału
twardość
3,5 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
22 GPa
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
8 GPa
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaPółmetale, Metalloids
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number90
Mendeleev Number95
Pettifor Number89
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationchalcophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
30 ± 1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
246 a₀
AllotropesYellow Arsenic, Black Arsenic, Gray Arsenic
Przekrój czynny
4,2
Neutron Mass Absorption
0,002
liczby kwantowe4S3/2
grupa przestrzenna166 (R_3m)

Isotopes of Arsenic

Stabilne izotopy1
Niestabilne izotopy32
Radioactive Isotopes28

60As

abundancja naturalna
względna masa atomowa
59,993945 ± 0,000429 Da
liczba masowa60
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

60As Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)%

61As

abundancja naturalna
względna masa atomowa
60,981535 ± 0,000322 Da
liczba masowa61
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

61As Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)%

62As

abundancja naturalna
względna masa atomowa
61,973784 ± 0,000322 Da
liczba masowa62
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

62As Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)%

63As

abundancja naturalna
względna masa atomowa
62,964036 ± 0,000215 Da
liczba masowa63
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

63As Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)%

64As

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
63,95756 ± 0,000218 Da
liczba masowa64
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
69 ± 1,4 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1995
parzystość+

64As Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

65As

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
64,949611 ± 0,000091 Da
liczba masowa65
g-factor
czas połowicznego rozpadu
130,3 ± 0,6 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1991
parzystość-

65As Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

66As

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
65,944148778 ± 0,0000061 Da
liczba masowa66
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
95,77 ± 0,23 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1978
parzystość+

66As Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

67As

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
66,93925111 ± 0,000000475 Da
liczba masowa67
g-factor
czas połowicznego rozpadu
42,5 ± 1,2 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1980
parzystość-

67As Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

68As

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
67,936774127 ± 0,000001981 Da
liczba masowa68
g-factor
czas połowicznego rozpadu
151,6 ± 0,8 s
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1971
parzystość+

68As Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

69As

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
68,932246289 ± 0,000034352 Da
liczba masowa69
g-factor
0,6488 ± 0,0008
czas połowicznego rozpadu
15,2 ± 0,2 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1955
parzystość-

69As Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

70As

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
69,930934642 ± 0,0000015 Da
liczba masowa70
g-factor
0,5276 ± 0,000125
czas połowicznego rozpadu
52,6 ± 0,3 m
spin4
nuclear quadrupole moment
0,09 ± 0,02
data odkrycia1950
parzystość+

70As Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

71As

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
70,927113594 ± 0,000004469 Da
liczba masowa71
g-factor
0,6692 ± 0,0008
czas połowicznego rozpadu
65,3 ± 0,07 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,021 ± 0,006
data odkrycia1939
parzystość-

71As Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

72As

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
71,926752291 ± 0,000004383 Da
liczba masowa72
g-factor
-1,0805 ± 0,0003
czas połowicznego rozpadu
26 ± 0,1 h
spin2
nuclear quadrupole moment
-0,08 ± 0,02
data odkrycia1939
parzystość-

72As Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

73As

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
72,923829086 ± 0,000004136 Da
liczba masowa73
g-factor
czas połowicznego rozpadu
80,3 ± 0,06 d
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1948
parzystość-

73As Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

74As

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
73,923928596 ± 0,000001817 Da
liczba masowa74
g-factor
-0,798 ± 0,0015
czas połowicznego rozpadu
17,77 ± 0,02 d
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1938
parzystość-

74As Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)66%
β (β decay)34%

75As

abundancja naturalna
100
względna masa atomowa
74,921594562 ± 0,000000948 Da
liczba masowa75
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,311 ± 0,002
data odkrycia1920
parzystość-

76As

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
75,922392011 ± 0,000000951 Da
liczba masowa76
g-factor
0,45115 ± 0,0005
czas połowicznego rozpadu
1,0933 ± 0,0038 d
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1934
parzystość-

76As Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

77As

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
76,920647555 ± 0,000001816 Da
liczba masowa77
g-factor
0,86266666666667 ± 0,00086666666666667
czas połowicznego rozpadu
38,79 ± 0,05 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1951
parzystość-

77As Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

78As

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
77,921827771 ± 0,000010498 Da
liczba masowa78
g-factor
czas połowicznego rozpadu
90,7 ± 0,2 m
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1937
parzystość-

78As Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

79As

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
78,920948419 ± 0,000005716 Da
liczba masowa79
g-factor
czas połowicznego rozpadu
9,01 ± 0,15 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1950
parzystość-

79As Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

80As

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
79,92247444 ± 0,000003578 Da
liczba masowa80
g-factor
czas połowicznego rozpadu
15,2 ± 0,2 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1954
parzystość+

80As Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

81As

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
80,922132288 ± 0,000002838 Da
liczba masowa81
g-factor
czas połowicznego rozpadu
33,3 ± 0,8 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1960
parzystość-

81As Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

82As

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
81,924738731 ± 0,000004003 Da
liczba masowa82
g-factor
czas połowicznego rozpadu
19,1 ± 0,5 s
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1968
parzystość-

82As Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

83As

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
82,9252069 ± 0,000003004 Da
liczba masowa83
g-factor
czas połowicznego rozpadu
13,4 ± 0,4 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1968
parzystość-

83As Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

84As

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
83,92930329 ± 0,000003403 Da
liczba masowa84
g-factor
czas połowicznego rozpadu
3,16 ± 0,58 s
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1968
parzystość-

84As Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.28%

85As

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
84,932163658 ± 0,000003304 Da
liczba masowa85
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,022 ± 0,007 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość-

85As Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)62.6%

86As

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
85,936701532 ± 0,000003703 Da
liczba masowa86
g-factor
czas połowicznego rozpadu
945 ± 8 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1973
parzystość-

86As Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)35.5%
2n (2-neutron emission)%

87As

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
86,940291716 ± 0,000003204 Da
liczba masowa87
g-factor
czas połowicznego rozpadu
492 ± 25 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1970
parzystość-

87As Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)15.4%
2n (2-neutron emission)%

88As

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
87,94584 ± 0,000215 Da
liczba masowa88
g-factor
czas połowicznego rozpadu
270 ± 150 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość

88As Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

89As

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
88,950048 ± 0,000322 Da
liczba masowa89
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość-

89As Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

90As

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
89,955995 ± 0,000429 Da
liczba masowa90
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość

90As Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

91As

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
90,960816 ± 0,000429 Da
liczba masowa91
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość-

91As Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

92As

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
91,967386 ± 0,000537 Da
liczba masowa92
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość

92As Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Arsen 1

historia

odkrywca lub wynalazcaKnown to the ancients.
miejsce odkrycia
data odkrycia
etymologiaGreek: arsenikon; Latin: arsenicum, (both names for yellow pigment).
wymowaAR-s'n-ik (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
1,8 mg/kg
Abundance in Oceans
0,0037 mg/L
Abundance in Human Body
0,000005 %
Abundance in Meteor
0,00018 %
Abundance in Sun
Ilość we Wszechświecie
0,0000008 %

Nuclear Screening Constants

1s0.7217
2p3.9264
2s8.873
3d15.6216
3p15.1503
3s14.4045
4p25.5508
4s24.056