Arsen

Arsen (As)

33. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa33
Masa atomowa74.921595
liczba masowa75
Grupa15
Okres4
Blokp
proton33 p+
neutron42 n0
elektron33 e-
Animated Model atomu Bohra of As (Arsen)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
115 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
121 pm
Metallic Radius
121 pm
Promień jonowy
58 pm
Crystal Radius
72 pm
promień van der Waalsa
185 pm
gęstość
5,75 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Arsen0102030405060708090100110120130140150160170180190pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
potencjał jonizacyjny of As (Arsen)
ciepło parowania
32,4 kJ/mol
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
302,5 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 5
Model atomu Bohra: As (Arsen)
elektron walencyjny5
Lewis structure: As (Arsen)
konfiguracja elektronowa[Ar] 3d10 4s2 4p3
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p3
Enhanced Model atomu Bohra of As (Arsen)
Orbital Diagram of As (Arsen)
stopień utlenienia-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
elektroujemność
2.18
Electrophilicity Index
1,5610969532554257 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
889,15 K
Temperatura topnienia
1 090,15 K
ciśnienie krytyczne
22,3 MPa
Temperatura krytyczna
1 673,15 K
punkt potrójny
1 090,15 K
3 700 kPa
appearance
barwa
Srebrny
appearancemetallic grey
współczynnik załamania
1,001552
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
24,64 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,329 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
3,3 MS/m
rezystywność
0,0000003 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typediamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
-0,0000000039 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
-0,000000000292 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
-0,0000223
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznyTrójkąt prosty (RHL)
Stała sieci krystalicznej
4,13 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
właściwość mechaniczna materiału
twardość
3,5 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
22 GPa
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
8 GPa
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaPółmetale, Metalloids
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number90
Mendeleev Number95
Pettifor Number89
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
30 ± 1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
246 a₀
allotropeYellow Arsenic, Black Arsenic, Gray Arsenic
Przekrój czynny
4,2
Neutron Mass Absorption
0,002
liczby kwantowe4S3/2
grupa przestrzenna166 (R_3m)

Isotopes of Arsenic

Stabilne izotopy1
Niestabilne izotopy32
Natural Isotopes1

60As

liczba masowa60
liczba neutronów27
względna masa atomowa
59,993945 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)

61As

liczba masowa61
liczba neutronów28
względna masa atomowa
60,981535 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)

62As

liczba masowa62
liczba neutronów29
względna masa atomowa
61,973784 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)

63As

liczba masowa63
liczba neutronów30
względna masa atomowa
62,964036 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)

64As

liczba masowa64
liczba neutronów31
względna masa atomowa
63,95756 ± 0,000218 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
69 ± 1,4 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1995
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

65As

liczba masowa65
liczba neutronów32
względna masa atomowa
64,949611 ± 0,000091 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
130,3 ± 0,6 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1991
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

66As

liczba masowa66
liczba neutronów33
względna masa atomowa
65,944148778 ± 0,0000061 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
95,77 ± 0,23 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1978
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

67As

liczba masowa67
liczba neutronów34
względna masa atomowa
66,93925111 ± 0,000000475 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
42,5 ± 1,2 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1980
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

68As

liczba masowa68
liczba neutronów35
względna masa atomowa
67,936774127 ± 0,000001981 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
151,6 ± 0,8 s
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1971
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

69As

liczba masowa69
liczba neutronów36
względna masa atomowa
68,932246289 ± 0,000034352 Da
g-factor
0,6488 ± 0,0008
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
15,2 ± 0,2 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1955
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

70As

liczba masowa70
liczba neutronów37
względna masa atomowa
69,930934642 ± 0,0000015 Da
g-factor
0,5276 ± 0,000125
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
52,6 ± 0,3 m
spin4
nuclear quadrupole moment
0,09 ± 0,02
data odkrycia1950
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

71As

liczba masowa71
liczba neutronów38
względna masa atomowa
70,927113594 ± 0,000004469 Da
g-factor
0,6692 ± 0,0008
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
65,3 ± 0,07 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,021 ± 0,006
data odkrycia1939
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

72As

liczba masowa72
liczba neutronów39
względna masa atomowa
71,926752291 ± 0,000004383 Da
g-factor
-1,0805 ± 0,0003
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
26 ± 0,1 h
spin2
nuclear quadrupole moment
-0,08 ± 0,02
data odkrycia1939
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

73As

liczba masowa73
liczba neutronów40
względna masa atomowa
72,923829086 ± 0,000004136 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
80,3 ± 0,06 d
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1948
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

74As

liczba masowa74
liczba neutronów41
względna masa atomowa
73,923928596 ± 0,000001817 Da
g-factor
-0,798 ± 0,0015
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
17,77 ± 0,02 d
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1938
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)66%
β (β decay)34%

75As

liczba masowa75
liczba neutronów42
względna masa atomowa
74,921594562 ± 0,000000948 Da
g-factor
abundancja naturalna
100
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,311 ± 0,002
data odkrycia1920
parzystość-

76As

liczba masowa76
liczba neutronów43
względna masa atomowa
75,922392011 ± 0,000000951 Da
g-factor
0,45115 ± 0,0005
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,0933 ± 0,0038 d
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1934
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

77As

liczba masowa77
liczba neutronów44
względna masa atomowa
76,920647555 ± 0,000001816 Da
g-factor
0,86266666666667 ± 0,00086666666666667
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
38,79 ± 0,05 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1951
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

78As

liczba masowa78
liczba neutronów45
względna masa atomowa
77,921827771 ± 0,000010498 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
90,7 ± 0,2 m
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1937
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

79As

liczba masowa79
liczba neutronów46
względna masa atomowa
78,920948419 ± 0,000005716 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
9,01 ± 0,15 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1950
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

80As

liczba masowa80
liczba neutronów47
względna masa atomowa
79,92247444 ± 0,000003578 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
15,2 ± 0,2 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1954
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

81As

liczba masowa81
liczba neutronów48
względna masa atomowa
80,922132288 ± 0,000002838 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
33,3 ± 0,8 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1960
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

82As

liczba masowa82
liczba neutronów49
względna masa atomowa
81,924738731 ± 0,000004003 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
19,1 ± 0,5 s
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1968
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

83As

liczba masowa83
liczba neutronów50
względna masa atomowa
82,9252069 ± 0,000003004 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
13,4 ± 0,4 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1968
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

84As

liczba masowa84
liczba neutronów51
względna masa atomowa
83,92930329 ± 0,000003403 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,16 ± 0,58 s
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1968
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.28%

85As

liczba masowa85
liczba neutronów52
względna masa atomowa
84,932163658 ± 0,000003304 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,022 ± 0,007 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)62.6%

86As

liczba masowa86
liczba neutronów53
względna masa atomowa
85,936701532 ± 0,000003703 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
945 ± 8 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1973
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)35.5%
2n (2-neutron emission)

87As

liczba masowa87
liczba neutronów54
względna masa atomowa
86,940291716 ± 0,000003204 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
492 ± 25 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1970
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)15.4%
2n (2-neutron emission)

88As

liczba masowa88
liczba neutronów55
względna masa atomowa
87,94584 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
270 ± 150 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

89As

liczba masowa89
liczba neutronów56
względna masa atomowa
88,950048 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

90As

liczba masowa90
liczba neutronów57
względna masa atomowa
89,955995 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

91As

liczba masowa91
liczba neutronów58
względna masa atomowa
90,960816 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

92As

liczba masowa92
liczba neutronów59
względna masa atomowa
91,967386 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Arsen 1

historia

odkrywca lub wynalazcaKnown to the ancients.
miejsce odkrycia
data odkrycia
etymologiaGreek: arsenikon; Latin: arsenicum, (both names for yellow pigment).
wymowaAR-s'n-ik (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
1,8 mg/kg
abundancja naturalna (ocean)
0,0037 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
0,000005 %
abundancja naturalna (meteoroid)
0,00018 %
abundancja naturalna (Słońce)
Ilość we Wszechświecie
0,0000008 %

Nuclear Screening Constants

1s0.7217
2p3.9264
2s8.873
3d15.6216
3p15.1503
3s14.4045
4p25.5508
4s24.056