Arzén

Arzén (As)

chemický prvok s protónovým číslom 33
Protónové číslo33
Atómová hmotnosť74.921595
Nukleónové číslo75
Skupina15
Perióda4
Orbitálp
protón33 p+
Neutrón42 n0
elektrón33 e-
Animated Bohrov model atómu of As (Arzén)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
115 pm
Mólový objem
Covalent Radius
121 pm
Metallic Radius
121 pm
iónový polomer
58 pm
Crystal Radius
72 pm
Van der Waalsov polomer
185 pm
density
5,75 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Arzén0102030405060708090100110120130140150160170180190pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
ionization energy
ionization energy of As (Arzén)
Merné skupenské teplo varu
32,4 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
Štandardná zlučovacia entalpia
302,5 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 5
Bohrov model atómu: As (Arzén)
Valenčný elektrón5
Lewis structure: As (Arzén)
electron configuration[Ar] 3d10 4s2 4p3
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p3
Enhanced Bohrov model atómu of As (Arzén)
Orbital Diagram of As (Arzén)
Oxidačné číslo-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
Elektronegativita
2.18
Electrophilicity Index
1,5610969532554257 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
889,15 K
Teplota topenia
1 090,15 K
critical pressure
22,3 MPa
critical temperature
1 673,15 K
Trojný bod
1 090,15 K
3 700 kPa
podoba
farba
Strieborná
podobametallic grey
Index lomu
1,001552
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
Tepelná rozťažnosť
Molárna tepelná kapacita
24,64 J/(mol K)
Tepelná kapacita
0,329 J/(g⋅K)
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
typeConductor
Merná vodivosť
3,3 MS/m
Merný elektrický odpor
0,0000003 m Ω
supravodivosť
Magnetizmus
typediamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
-0,0000000039 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
-0,000000000292 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
-0,0000223
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaJednoduchý trigonálny (RHL)
lattice constant
4,13 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Materiálová tvrdosť
3,5 MPa
bulk modulus
22 GPa
shear modulus
Youngov modul
8 GPa
Poissonova konštanta
rýchlosť zvuku
classification
KategóriaPolokovy, Metalloids
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number90
Mendeleev Number95
Pettifor Number89
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
polarizability
30 ± 1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
246 a₀
allotropeYellow Arsenic, Black Arsenic, Gray Arsenic
Neutron cross section
4,2
Neutron Mass Absorption
0,002
Kvantové číslo4S3/2
Priestorová grupa166 (R_3m)

Isotopes of Arsenic

Stabilné izotopy1
Nestabilné izotopy32
Natural Isotopes1

60As

Nukleónové číslo60
neutrónové číslo27
Relatívna atómová hmotnosť
59,993945 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin5
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)

61As

Nukleónové číslo61
neutrónové číslo28
Relatívna atómová hmotnosť
60,981535 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)

62As

Nukleónové číslo62
neutrónové číslo29
Relatívna atómová hmotnosť
61,973784 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)

63As

Nukleónové číslo63
neutrónové číslo30
Relatívna atómová hmotnosť
62,964036 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)

64As

Nukleónové číslo64
neutrónové číslo31
Relatívna atómová hmotnosť
63,95756 ± 0,000218 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
69 ± 1,4 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1995
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

65As

Nukleónové číslo65
neutrónové číslo32
Relatívna atómová hmotnosť
64,949611 ± 0,000091 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
130,3 ± 0,6 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1991
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

66As

Nukleónové číslo66
neutrónové číslo33
Relatívna atómová hmotnosť
65,944148778 ± 0,0000061 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
95,77 ± 0,23 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1978
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

67As

Nukleónové číslo67
neutrónové číslo34
Relatívna atómová hmotnosť
66,93925111 ± 0,000000475 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
42,5 ± 1,2 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1980
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

68As

Nukleónové číslo68
neutrónové číslo35
Relatívna atómová hmotnosť
67,936774127 ± 0,000001981 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
151,6 ± 0,8 s
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1971
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

69As

Nukleónové číslo69
neutrónové číslo36
Relatívna atómová hmotnosť
68,932246289 ± 0,000034352 Da
g-factor
0,6488 ± 0,0008
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
15,2 ± 0,2 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1955
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

70As

Nukleónové číslo70
neutrónové číslo37
Relatívna atómová hmotnosť
69,930934642 ± 0,0000015 Da
g-factor
0,5276 ± 0,000125
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
52,6 ± 0,3 m
Spin4
nuclear quadrupole moment
0,09 ± 0,02
dátum objavu1950
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

71As

Nukleónové číslo71
neutrónové číslo38
Relatívna atómová hmotnosť
70,927113594 ± 0,000004469 Da
g-factor
0,6692 ± 0,0008
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
65,3 ± 0,07 h
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,021 ± 0,006
dátum objavu1939
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

72As

Nukleónové číslo72
neutrónové číslo39
Relatívna atómová hmotnosť
71,926752291 ± 0,000004383 Da
g-factor
-1,0805 ± 0,0003
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
26 ± 0,1 h
Spin2
nuclear quadrupole moment
-0,08 ± 0,02
dátum objavu1939
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

73As

Nukleónové číslo73
neutrónové číslo40
Relatívna atómová hmotnosť
72,923829086 ± 0,000004136 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
80,3 ± 0,06 d
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1948
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

74As

Nukleónové číslo74
neutrónové číslo41
Relatívna atómová hmotnosť
73,923928596 ± 0,000001817 Da
g-factor
-0,798 ± 0,0015
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
17,77 ± 0,02 d
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1938
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)66%
β (β decay)34%

75As

Nukleónové číslo75
neutrónové číslo42
Relatívna atómová hmotnosť
74,921594562 ± 0,000000948 Da
g-factor
natural abundance
100
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,311 ± 0,002
dátum objavu1920
parity-

76As

Nukleónové číslo76
neutrónové číslo43
Relatívna atómová hmotnosť
75,922392011 ± 0,000000951 Da
g-factor
0,45115 ± 0,0005
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,0933 ± 0,0038 d
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1934
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

77As

Nukleónové číslo77
neutrónové číslo44
Relatívna atómová hmotnosť
76,920647555 ± 0,000001816 Da
g-factor
0,86266666666667 ± 0,00086666666666667
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
38,79 ± 0,05 h
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1951
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

78As

Nukleónové číslo78
neutrónové číslo45
Relatívna atómová hmotnosť
77,921827771 ± 0,000010498 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
90,7 ± 0,2 m
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1937
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

79As

Nukleónové číslo79
neutrónové číslo46
Relatívna atómová hmotnosť
78,920948419 ± 0,000005716 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
9,01 ± 0,15 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1950
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

80As

Nukleónové číslo80
neutrónové číslo47
Relatívna atómová hmotnosť
79,92247444 ± 0,000003578 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
15,2 ± 0,2 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1954
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

81As

Nukleónové číslo81
neutrónové číslo48
Relatívna atómová hmotnosť
80,922132288 ± 0,000002838 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
33,3 ± 0,8 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1960
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

82As

Nukleónové číslo82
neutrónové číslo49
Relatívna atómová hmotnosť
81,924738731 ± 0,000004003 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
19,1 ± 0,5 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1968
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

83As

Nukleónové číslo83
neutrónové číslo50
Relatívna atómová hmotnosť
82,9252069 ± 0,000003004 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
13,4 ± 0,4 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1968
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

84As

Nukleónové číslo84
neutrónové číslo51
Relatívna atómová hmotnosť
83,92930329 ± 0,000003403 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,16 ± 0,58 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1968
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.28%

85As

Nukleónové číslo85
neutrónové číslo52
Relatívna atómová hmotnosť
84,932163658 ± 0,000003304 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,022 ± 0,007 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1967
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)62.6%

86As

Nukleónové číslo86
neutrónové číslo53
Relatívna atómová hmotnosť
85,936701532 ± 0,000003703 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
945 ± 8 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1973
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)35.5%
2n (2-neutron emission)

87As

Nukleónové číslo87
neutrónové číslo54
Relatívna atómová hmotnosť
86,940291716 ± 0,000003204 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
492 ± 25 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1970
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)15.4%
2n (2-neutron emission)

88As

Nukleónové číslo88
neutrónové číslo55
Relatívna atómová hmotnosť
87,94584 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
270 ± 150 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1994
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

89As

Nukleónové číslo89
neutrónové číslo56
Relatívna atómová hmotnosť
88,950048 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1994
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

90As

Nukleónové číslo90
neutrónové číslo57
Relatívna atómová hmotnosť
89,955995 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1997
parity

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

91As

Nukleónové číslo91
neutrónové číslo58
Relatívna atómová hmotnosť
90,960816 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1997
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

92As

Nukleónové číslo92
neutrónové číslo59
Relatívna atómová hmotnosť
91,967386 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1997
parity

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Arsen 1

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaKnown to the ancients.
miesto nálezu
dátum objavu
etymológiaGreek: arsenikon; Latin: arsenicum, (both names for yellow pigment).
pronunciationAR-s'n-ik (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
1,8 mg/kg
natural abundance (Oceán)
0,0037 mg/L
natural abundance (Ľudské telo)
0,000005 %
natural abundance (Meteoroid)
0,00018 %
natural abundance (Slnko)
Množstvo vo vesmíre
0,0000008 %

Nuclear Screening Constants

1s0.7217
2p3.9264
2s8.873
3d15.6216
3p15.1503
3s14.4045
4p25.5508
4s24.056