Арсен

Арсен (As)

chemical element with symbol As and atomic number 33
Атомски број33
Атомска маса74.921595
Масени број75
Група15
Периода4
Блокp
протон33 p+
неутрон42 n0
електрон33 e-
Animated Боров модел атома of As (Арсен)

Физичко Својство

Атомски Радијус
115 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
121 pm
Metallic Radius
121 pm
ionic radius
58 pm
Crystal Radius
72 pm
Ван дер Валсов радијус
185 pm
густина
5,75 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Арсен0102030405060708090100110120130140150160170180190pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
енергија јонизације
енергија јонизације of As (Арсен)
Топлота испаравања
32,4 kJ/mol
топлота топљења
топлотни ефекат хемијске реакције
302,5 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 5
Боров модел атома: As (Арсен)
Валентни електрони5
Lewis structure: As (Арсен)
електронска конфигурација[Ar] 3d10 4s2 4p3
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p3
Enhanced Боров модел атома of As (Арсен)
Orbital Diagram of As (Арсен)
оксидациони број-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
електронегативност
2.18
Electrophilicity Index
1,5610969532554257 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
889,15 K
Температура топљења
1.090,15 K
critical pressure
22,3 MPa
critical temperature
1.673,15 K
тројна тачка
1.090,15 K
3.700 kPa
appearance
боја
Сребрена
appearancemetallic grey
индекс преламања
1,001552
својство материјала
Топлотна проводљивост
Termička dilatacija
molar heat capacity
24,64 J/(mol K)
Специфична топлота
0,329 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
електрична проводљивост
3,3 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,0000003 m Ω
Суперпроводност
магнетизам
typediamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
-0,0000000039 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
-0,000000000292 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
-0,0000223
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураSimple Trigonal (RHL)
lattice constant
4,13 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
тврдоћа
3,5 MPa
модул стишљивости
22 GPa
shear modulus
Јангов модул
8 GPa
Пуасонов однос
брзина звука
класификација
КатегоријаМеталоиди, Metalloids
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number90
Mendeleev Number95
Pettifor Number89
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationchalcophile

остало

Gas Basicity
polarizability
30 ± 1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
246 a₀
allotropeYellow Arsenic, Black Arsenic, Gray Arsenic
neutronski udarni presjek
4,2
Neutron Mass Absorption
0,002
квантни број4S3/2
кристалографска група166 (R_3m)

Isotopes of Arsenic

Стабилни изотопи1
Нестабилни изотопи32
Natural Isotopes1

60As

Масени број60
неутронски број27
атомска тежина
59,993945 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин5
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
p (proton emission)

61As

Масени број61
неутронски број28
атомска тежина
60,981535 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity-

начин распадаинтензитет
p (proton emission)

62As

Масени број62
неутронски број29
атомска тежина
61,973784 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
p (proton emission)

63As

Масени број63
неутронски број30
атомска тежина
62,964036 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity-

начин распадаинтензитет
p (proton emission)

64As

Масени број64
неутронски број31
атомска тежина
63,95756 ± 0,000218 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
69 ± 1,4 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1995
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

65As

Масени број65
неутронски број32
атомска тежина
64,949611 ± 0,000091 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
130,3 ± 0,6 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1991
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

66As

Масени број66
неутронски број33
атомска тежина
65,944148778 ± 0,0000061 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
95,77 ± 0,23 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1978
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

67As

Масени број67
неутронски број34
атомска тежина
66,93925111 ± 0,000000475 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
42,5 ± 1,2 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1980
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

68As

Масени број68
неутронски број35
атомска тежина
67,936774127 ± 0,000001981 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
151,6 ± 0,8 s
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1971
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

69As

Масени број69
неутронски број36
атомска тежина
68,932246289 ± 0,000034352 Da
g-factor
0,6488 ± 0,0008
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
15,2 ± 0,2 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1955
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

70As

Масени број70
неутронски број37
атомска тежина
69,930934642 ± 0,0000015 Da
g-factor
0,5276 ± 0,000125
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
52,6 ± 0,3 m
Спин4
nuclear quadrupole moment
0,09 ± 0,02
датум открића1950
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

71As

Масени број71
неутронски број38
атомска тежина
70,927113594 ± 0,000004469 Da
g-factor
0,6692 ± 0,0008
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
65,3 ± 0,07 h
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
-0,021 ± 0,006
датум открића1939
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

72As

Масени број72
неутронски број39
атомска тежина
71,926752291 ± 0,000004383 Da
g-factor
-1,0805 ± 0,0003
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
26 ± 0,1 h
Спин2
nuclear quadrupole moment
-0,08 ± 0,02
датум открића1939
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

73As

Масени број73
неутронски број40
атомска тежина
72,923829086 ± 0,000004136 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
80,3 ± 0,06 d
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1948
parity-

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

74As

Масени број74
неутронски број41
атомска тежина
73,923928596 ± 0,000001817 Da
g-factor
-0,798 ± 0,0015
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
17,77 ± 0,02 d
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1938
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)66%
β (β decay)34%

75As

Масени број75
неутронски број42
атомска тежина
74,921594562 ± 0,000000948 Da
g-factor
присутност у природи
100
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,311 ± 0,002
датум открића1920
parity-

76As

Масени број76
неутронски број43
атомска тежина
75,922392011 ± 0,000000951 Da
g-factor
0,45115 ± 0,0005
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,0933 ± 0,0038 d
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1934
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

77As

Масени број77
неутронски број44
атомска тежина
76,920647555 ± 0,000001816 Da
g-factor
0,86266666666667 ± 0,00086666666666667
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
38,79 ± 0,05 h
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1951
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

78As

Масени број78
неутронски број45
атомска тежина
77,921827771 ± 0,000010498 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
90,7 ± 0,2 m
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1937
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

79As

Масени број79
неутронски број46
атомска тежина
78,920948419 ± 0,000005716 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
9,01 ± 0,15 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1950
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

80As

Масени број80
неутронски број47
атомска тежина
79,92247444 ± 0,000003578 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
15,2 ± 0,2 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1954
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

81As

Масени број81
неутронски број48
атомска тежина
80,922132288 ± 0,000002838 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
33,3 ± 0,8 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1960
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

82As

Масени број82
неутронски број49
атомска тежина
81,924738731 ± 0,000004003 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
19,1 ± 0,5 s
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1968
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

83As

Масени број83
неутронски број50
атомска тежина
82,9252069 ± 0,000003004 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
13,4 ± 0,4 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1968
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

84As

Масени број84
неутронски број51
атомска тежина
83,92930329 ± 0,000003403 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,16 ± 0,58 s
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1968
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.28%

85As

Масени број85
неутронски број52
атомска тежина
84,932163658 ± 0,000003304 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,022 ± 0,007 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1967
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)62.6%

86As

Масени број86
неутронски број53
атомска тежина
85,936701532 ± 0,000003703 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
945 ± 8 ms
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1973
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)35.5%
2n (2-neutron emission)

87As

Масени број87
неутронски број54
атомска тежина
86,940291716 ± 0,000003204 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
492 ± 25 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1970
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)15.4%
2n (2-neutron emission)

88As

Масени број88
неутронски број55
атомска тежина
87,94584 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
270 ± 150 ms
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића1994
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

89As

Масени број89
неутронски број56
атомска тежина
88,950048 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1994
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

90As

Масени број90
неутронски број57
атомска тежина
89,955995 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића1997
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

91As

Масени број91
неутронски број58
атомска тежина
90,960816 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1997
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

92As

Масени број92
неутронски број59
атомска тежина
91,967386 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића1997
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Arsen 1

историја

откриоKnown to the ancients.
место открића
датум открића
етимологијаGreek: arsenikon; Latin: arsenicum, (both names for yellow pigment).
изговорAR-s'n-ik (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
1,8 mg/kg
присутност у природи (океан)
0,0037 mg/L
присутност у природи (људско тело)
0,000005 %
присутност у природи (метеороид)
0,00018 %
присутност у природи (Сунце)
Заступљеност у Космосу
0,0000008 %

Nuclear Screening Constants

1s0.7217
2p3.9264
2s8.873
3d15.6216
3p15.1503
3s14.4045
4p25.5508
4s24.056