สารหนู

สารหนู (As)

chemical element with symbol As and atomic number 33
เลขอะตอม33
มวลอะตอม74.921595
เลขมวล75
หมู่15
คาบ4
บล็อกp
โปรตอน33 p+
นิวตรอน42 n0
Electrons33 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of As (สารหนู)

คุณสมบัติ

รัศมีอะตอม
115 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
121 pm
Metallic Radius
121 pm
ionic radius
58 pm
Crystal Radius
72 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
185 pm
ความหนาแน่น
5.75 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ionization energy of As (สารหนู)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
32.4 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
302.5 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 5
แบบจำลองของบอร์: As (สารหนู)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน5
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: As (สารหนู)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Ar] 3d10 4s2 4p3
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of As (สารหนู)
Orbital Diagram of As (สารหนู)
สถานะออกซิเดชัน-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
2.18
Electrophilicity
1.5610969532554257 eV/particle
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
889.15 K
จุดหลอมเหลว
1,090.15 K
critical pressure
22.3 MPa
critical temperature
1,673.15 K
triple point
1,090.15 K
3,700 kPa
Visual
สี
สีเงิน
appearancemetallic grey
ดรรชนีหักเห
1.001552
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
molar heat capacity
24.64 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.329 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
3.3 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.0000003 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.0000000039 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.000000000292 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.0000223
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกรอมโบฮีดรัลแบบง่าย (RHL)
lattice constant
4.13 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
3.5 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
22 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
8 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทธาตุกึ่งโลหะ, Metalloids
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number90
Mendeleev Number95
Pettifor Number89
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationchalcophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
30 ± 1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
246 a₀
AllotropesYellow Arsenic, Black Arsenic, Gray Arsenic
Neutron cross section
4.2
Neutron Mass Absorption
0.002
quantum number4S3/2
space group166 (R_3m)

Isotopes of Arsenic

ไอโซโทปที่มีความเสถียร1
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร32
Radioactive Isotopes28

60As

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
59.993945 ± 0.000429 Da
เลขมวล60
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

60As Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

61As

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
60.981535 ± 0.000322 Da
เลขมวล61
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

61As Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

62As

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
61.973784 ± 0.000322 Da
เลขมวล62
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

62As Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

63As

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
62.964036 ± 0.000215 Da
เลขมวล63
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

63As Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

64As

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
63.95756 ± 0.000218 Da
เลขมวล64
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
69 ± 1.4 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity+

64As Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

65As

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
64.949611 ± 0.000091 Da
เลขมวล65
g-factor
ครึ่งชีวิต
130.3 ± 0.6 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1991
parity-

65As Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

66As

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
65.944148778 ± 0.0000061 Da
เลขมวล66
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
95.77 ± 0.23 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity+

66As Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

67As

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
66.93925111 ± 0.000000475 Da
เลขมวล67
g-factor
ครึ่งชีวิต
42.5 ± 1.2 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1980
parity-

67As Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

68As

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
67.936774127 ± 0.000001981 Da
เลขมวล68
g-factor
ครึ่งชีวิต
151.6 ± 0.8 s
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity+

68As Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

69As

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
68.932246289 ± 0.000034352 Da
เลขมวล69
g-factor
0.6488 ± 0.0008
ครึ่งชีวิต
15.2 ± 0.2 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity-

69As Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

70As

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
69.930934642 ± 0.0000015 Da
เลขมวล70
g-factor
0.5276 ± 0.000125
ครึ่งชีวิต
52.6 ± 0.3 m
สปิน4
nuclear quadrupole moment
0.09 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

70As Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

71As

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
70.927113594 ± 0.000004469 Da
เลขมวล71
g-factor
0.6692 ± 0.0008
ครึ่งชีวิต
65.3 ± 0.07 h
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
-0.021 ± 0.006
ถูกค้นพบเมื่อ1939
parity-

71As Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

72As

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
71.926752291 ± 0.000004383 Da
เลขมวล72
g-factor
-1.0805 ± 0.0003
ครึ่งชีวิต
26 ± 0.1 h
สปิน2
nuclear quadrupole moment
-0.08 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1939
parity-

72As Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

73As

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
72.923829086 ± 0.000004136 Da
เลขมวล73
g-factor
ครึ่งชีวิต
80.3 ± 0.06 d
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity-

73As Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

74As

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
73.923928596 ± 0.000001817 Da
เลขมวล74
g-factor
-0.798 ± 0.0015
ครึ่งชีวิต
17.77 ± 0.02 d
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity-

74As Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)66%
β (β decay)34%

75As

natural abundance
100
น้ำหนักอะตอม
74.921594562 ± 0.000000948 Da
เลขมวล75
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.311 ± 0.002
ถูกค้นพบเมื่อ1920
parity-

76As

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
75.922392011 ± 0.000000951 Da
เลขมวล76
g-factor
0.45115 ± 0.0005
ครึ่งชีวิต
1.0933 ± 0.0038 d
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity-

76As Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

77As

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
76.920647555 ± 0.000001816 Da
เลขมวล77
g-factor
0.86266666666667 ± 0.00086666666666667
ครึ่งชีวิต
38.79 ± 0.05 h
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity-

77As Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

78As

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
77.921827771 ± 0.000010498 Da
เลขมวล78
g-factor
ครึ่งชีวิต
90.7 ± 0.2 m
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity-

78As Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

79As

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
78.920948419 ± 0.000005716 Da
เลขมวล79
g-factor
ครึ่งชีวิต
9.01 ± 0.15 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity-

79As Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

80As

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
79.92247444 ± 0.000003578 Da
เลขมวล80
g-factor
ครึ่งชีวิต
15.2 ± 0.2 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

80As Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

81As

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
80.922132288 ± 0.000002838 Da
เลขมวล81
g-factor
ครึ่งชีวิต
33.3 ± 0.8 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity-

81As Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

82As

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
81.924738731 ± 0.000004003 Da
เลขมวล82
g-factor
ครึ่งชีวิต
19.1 ± 0.5 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity-

82As Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

83As

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
82.9252069 ± 0.000003004 Da
เลขมวล83
g-factor
ครึ่งชีวิต
13.4 ± 0.4 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity-

83As Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

84As

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
83.92930329 ± 0.000003403 Da
เลขมวล84
g-factor
ครึ่งชีวิต
3.16 ± 0.58 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity-

84As Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.28%

85As

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
84.932163658 ± 0.000003304 Da
เลขมวล85
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.022 ± 0.007 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity-

85As Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)62.6%

86As

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
85.936701532 ± 0.000003703 Da
เลขมวล86
g-factor
ครึ่งชีวิต
945 ± 8 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity-

86As Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)35.5%
2n (2-neutron emission)%

87As

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
86.940291716 ± 0.000003204 Da
เลขมวล87
g-factor
ครึ่งชีวิต
492 ± 25 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity-

87As Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)15.4%
2n (2-neutron emission)%

88As

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
87.94584 ± 0.000215 Da
เลขมวล88
g-factor
ครึ่งชีวิต
270 ± 150 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity

88As Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

89As

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
88.950048 ± 0.000322 Da
เลขมวล89
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity-

89As Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

90As

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
89.955995 ± 0.000429 Da
เลขมวล90
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity

90As Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

91As

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
90.960816 ± 0.000429 Da
เลขมวล91
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity-

91As Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

92As

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
91.967386 ± 0.000537 Da
เลขมวล92
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity

92As Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Arsen 1.jpg

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Known to the ancients.
สถานที่ค้นพบ
ถูกค้นพบเมื่อ
ศัพทมูลวิทยาGreek: arsenikon; Latin: arsenicum, (both names for yellow pigment).
pronunciationAR-s'n-ik (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
1.8 mg/kg
Abundance in Oceans
0.0037 mg/L
Abundance in Human Body
0.000005 %
Abundance in Meteor
0.00018 %
Abundance in Sun
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0000008 %

Nuclear Screening Constants

1s0.7217
2p3.9264
2s8.873
3d15.6216
3p15.1503
3s14.4045
4p25.5508
4s24.056