สารหนู

สารหนู (As)

chemical element with symbol As and atomic number 33
เลขอะตอม33
มวลอะตอม74.921595
เลขมวล75
หมู่15
คาบ4
บล็อกp
โปรตอน33 p+
นิวตรอน42 n0
อิเล็กตรอน33 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of As (สารหนู)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
115 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
121 pm
Metallic Radius
121 pm
ionic radius
58 pm
Crystal Radius
72 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
185 pm
ความหนาแน่น
5.75 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: สารหนู0102030405060708090100110120130140150160170180190pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ionization energy of As (สารหนู)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
32.4 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
302.5 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 5
แบบจำลองของบอร์: As (สารหนู)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน5
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: As (สารหนู)
electron configuration[Ar] 3d10 4s2 4p3
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p3
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of As (สารหนู)
Orbital Diagram of As (สารหนู)
สถานะออกซิเดชัน-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
2.18
Electrophilicity Index
1.5610969532554257 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
889.15 K
จุดหลอมเหลว
1,090.15 K
critical pressure
22.3 MPa
critical temperature
1,673.15 K
triple point
1,090.15 K
3,700 kPa
appearance
สี
สีเงิน
appearancemetallic grey
ดรรชนีหักเห
1.001552
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
molar heat capacity
24.64 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.329 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
3.3 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.0000003 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.0000000039 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.000000000292 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.0000223
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกรอมโบฮีดรัลแบบง่าย (RHL)
lattice constant
4.13 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
3.5 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
22 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
8 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทธาตุกึ่งโลหะ, Metalloids
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number90
Mendeleev Number95
Pettifor Number89
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
polarizability
30 ± 1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
246 a₀
allotropeYellow Arsenic, Black Arsenic, Gray Arsenic
Neutron cross section
4.2
Neutron Mass Absorption
0.002
quantum number4S3/2
space group166 (R_3m)

Isotopes of Arsenic

ไอโซโทปที่มีความเสถียร1
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร32
Natural Isotopes1

60As

เลขมวล60
เลขนิวตรอน27
น้ำหนักอะตอม
59.993945 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)

61As

เลขมวล61
เลขนิวตรอน28
น้ำหนักอะตอม
60.981535 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)

62As

เลขมวล62
เลขนิวตรอน29
น้ำหนักอะตอม
61.973784 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)

63As

เลขมวล63
เลขนิวตรอน30
น้ำหนักอะตอม
62.964036 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)

64As

เลขมวล64
เลขนิวตรอน31
น้ำหนักอะตอม
63.95756 ± 0.000218 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
69 ± 1.4 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

65As

เลขมวล65
เลขนิวตรอน32
น้ำหนักอะตอม
64.949611 ± 0.000091 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
130.3 ± 0.6 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1991
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

66As

เลขมวล66
เลขนิวตรอน33
น้ำหนักอะตอม
65.944148778 ± 0.0000061 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
95.77 ± 0.23 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

67As

เลขมวล67
เลขนิวตรอน34
น้ำหนักอะตอม
66.93925111 ± 0.000000475 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
42.5 ± 1.2 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1980
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

68As

เลขมวล68
เลขนิวตรอน35
น้ำหนักอะตอม
67.936774127 ± 0.000001981 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
151.6 ± 0.8 s
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

69As

เลขมวล69
เลขนิวตรอน36
น้ำหนักอะตอม
68.932246289 ± 0.000034352 Da
g-factor
0.6488 ± 0.0008
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
15.2 ± 0.2 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

70As

เลขมวล70
เลขนิวตรอน37
น้ำหนักอะตอม
69.930934642 ± 0.0000015 Da
g-factor
0.5276 ± 0.000125
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
52.6 ± 0.3 m
สปิน4
nuclear quadrupole moment
0.09 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

71As

เลขมวล71
เลขนิวตรอน38
น้ำหนักอะตอม
70.927113594 ± 0.000004469 Da
g-factor
0.6692 ± 0.0008
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
65.3 ± 0.07 h
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
-0.021 ± 0.006
ถูกค้นพบเมื่อ1939
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

72As

เลขมวล72
เลขนิวตรอน39
น้ำหนักอะตอม
71.926752291 ± 0.000004383 Da
g-factor
-1.0805 ± 0.0003
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
26 ± 0.1 h
สปิน2
nuclear quadrupole moment
-0.08 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1939
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

73As

เลขมวล73
เลขนิวตรอน40
น้ำหนักอะตอม
72.923829086 ± 0.000004136 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
80.3 ± 0.06 d
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

74As

เลขมวล74
เลขนิวตรอน41
น้ำหนักอะตอม
73.923928596 ± 0.000001817 Da
g-factor
-0.798 ± 0.0015
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
17.77 ± 0.02 d
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)66%
β (β decay)34%

75As

เลขมวล75
เลขนิวตรอน42
น้ำหนักอะตอม
74.921594562 ± 0.000000948 Da
g-factor
natural abundance
100
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.311 ± 0.002
ถูกค้นพบเมื่อ1920
parity-

76As

เลขมวล76
เลขนิวตรอน43
น้ำหนักอะตอม
75.922392011 ± 0.000000951 Da
g-factor
0.45115 ± 0.0005
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.0933 ± 0.0038 d
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

77As

เลขมวล77
เลขนิวตรอน44
น้ำหนักอะตอม
76.920647555 ± 0.000001816 Da
g-factor
0.86266666666667 ± 0.00086666666666667
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
38.79 ± 0.05 h
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

78As

เลขมวล78
เลขนิวตรอน45
น้ำหนักอะตอม
77.921827771 ± 0.000010498 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
90.7 ± 0.2 m
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

79As

เลขมวล79
เลขนิวตรอน46
น้ำหนักอะตอม
78.920948419 ± 0.000005716 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
9.01 ± 0.15 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

80As

เลขมวล80
เลขนิวตรอน47
น้ำหนักอะตอม
79.92247444 ± 0.000003578 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
15.2 ± 0.2 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

81As

เลขมวล81
เลขนิวตรอน48
น้ำหนักอะตอม
80.922132288 ± 0.000002838 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
33.3 ± 0.8 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

82As

เลขมวล82
เลขนิวตรอน49
น้ำหนักอะตอม
81.924738731 ± 0.000004003 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
19.1 ± 0.5 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

83As

เลขมวล83
เลขนิวตรอน50
น้ำหนักอะตอม
82.9252069 ± 0.000003004 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
13.4 ± 0.4 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

84As

เลขมวล84
เลขนิวตรอน51
น้ำหนักอะตอม
83.92930329 ± 0.000003403 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.16 ± 0.58 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.28%

85As

เลขมวล85
เลขนิวตรอน52
น้ำหนักอะตอม
84.932163658 ± 0.000003304 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.022 ± 0.007 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)62.6%

86As

เลขมวล86
เลขนิวตรอน53
น้ำหนักอะตอม
85.936701532 ± 0.000003703 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
945 ± 8 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)35.5%
2n (2-neutron emission)

87As

เลขมวล87
เลขนิวตรอน54
น้ำหนักอะตอม
86.940291716 ± 0.000003204 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
492 ± 25 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)15.4%
2n (2-neutron emission)

88As

เลขมวล88
เลขนิวตรอน55
น้ำหนักอะตอม
87.94584 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
270 ± 150 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

89As

เลขมวล89
เลขนิวตรอน56
น้ำหนักอะตอม
88.950048 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

90As

เลขมวล90
เลขนิวตรอน57
น้ำหนักอะตอม
89.955995 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

91As

เลขมวล91
เลขนิวตรอน58
น้ำหนักอะตอม
90.960816 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

92As

เลขมวล92
เลขนิวตรอน59
น้ำหนักอะตอม
91.967386 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Arsen 1

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Known to the ancients.
สถานที่ค้นพบ
ถูกค้นพบเมื่อ
ศัพทมูลวิทยาGreek: arsenikon; Latin: arsenicum, (both names for yellow pigment).
pronunciationAR-s'n-ik (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
1.8 mg/kg
natural abundance (มหาสมุทร)
0.0037 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
0.000005 %
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0.00018 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0000008 %

Nuclear Screening Constants

1s0.7217
2p3.9264
2s8.873
3d15.6216
3p15.1503
3s14.4045
4p25.5508
4s24.056

alias

 • As

การแปล

 • นอร์เวย์บุคมอลarsen
 • อังกฤษarsenic
 • เยอรมันArsen
 • ฝรั่งเศสarsenic
 • อิตาลีarsenico
 • รัสเซียмышьяк
 • ดัตช์arseen
 • สเปนarsénico
 • ฮังการีarzén
 • แอฟริกานส์arseen
 • อัมฮาราአርሰኒክ
 • อารากอนArsén
 • อาหรับزرنيخ
 • อาเซอร์ไบจานArsen
 • เบลารุสМыш'як
 • บัลแกเรียарсен
 • บังกลาআর্সেনিক
 • เบรตันArsenik
 • บอสเนียarsen
 • คาตาลันarsènic
 • คอร์ซิกาArsenicu
 • เช็กarsen
 • ชูวัชМаркăмăш
 • เวลส์Arsenig
 • เดนมาร์กarsen
 • กรีกαρσενικό
 • เอสเปรันโตarseno
 • เอสโตเนียArseen
 • บาสก์artseniko
 • เปอร์เซียآرسنیک
 • ฟินแลนด์arseeni
 • ฟรูลีArsenic
 • ไอริชarsanaic
 • กาลิเซียarsénico
 • กัวรานีÑongatuita
 • มานซ์Arsnick
 • จีนแคะPhî
 • ฮิบรูארסן
 • ฮินดีआर्सेनिक
 • ฮินดีฟิจิArsenic
 • โครเอเชียArsen
 • เฮติครีโอลAsenik
 • อาร์เมเนียարսեն
 • อินเตอร์ลิงกัวarsenico
 • อินโดนีเซียarsen
 • อีโดarseno
 • ไอซ์แลนด์arsen
 • ญี่ปุ่นヒ素
 • โลชบันarseniko
 • ชวาArsenik
 • จอร์เจียდარიშხანი
 • เกาหลี비소
 • โคมิ-เปียร์เมียคМышьяк
 • โกมิЕджыд из
 • ละตินarsenicum
 • ลักเซมเบิร์กArsen
 • ลิกูเรียArscenigo
 • ลิทัวเนียArsenas
 • ลัตเวียarsēns
 • มอคชาСуляма
 • มาลายาลัมആർസെനിക്
 • มราฐีआर्सेनिक
 • มารีตะวันตกМышьяк
 • มาเลย์arsenik
 • พม่าစိန်ဖြူ
 • เยอรมันต่ำArsen
 • นอร์เวย์นีนอสก์arsen
 • อ็อกซิตันArsenic
 • ปัญจาบਸੰਖੀਆ/ਅਰਸਨਿਕ
 • ปัมปังกาArsenic
 • โปแลนด์arsen
 • พีดมอนต์Arsénich
 • ลาฮ์นดาآرسینک
 • พัชโตارسینک
 • โปรตุเกสarsénio
 • เคชวาArsiniku
 • โรมาเนียarsen
 • ซาร์เดญาArsènicu
 • ซิซิลีarsènicu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียArsenik
 • สโลวักArzén
 • สโลวีเนียArzen
 • แอลเบเนียArseniku
 • เซอร์เบียарсен
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Arsen
 • สวีเดนarsenik
 • สวาฮีลีAsenia
 • ทมิฬஆர்சனிக்
 • เตลูกูఆర్సెనిక్
 • ทาจิกАрсен
 • ตากาล็อกArseniko
 • ตุรกีarsenik
 • อุยกูร์ئارسېن
 • ยูเครนарсен
 • อูรดูزرنیخ
 • อุซเบกMargimush
 • เวปส์Arsen
 • เวียดนามasen
 • วาเรย์Arsenico
 • คัลมืยค์Цанхорн
 • ยิดดิชארסעניק
 • โยรูบาArsenic
 • จีน
 • อังกฤษ (แคนาดา)Arsenic
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)arsenic
 • จีน (จีน)
 • จีน (ตัวย่อ)
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • เซบูArsenico
 • เคิร์ดตอนกลางزەڕنیخ
 • คาซัคМышьяк
 • ฟริเซียนเหนือArsen
 • กันนาดาಆರ್ಸೆನಿಕ್
 • คุชราตસોમલ
 • โอดิยาଆର୍ସେନିକ
 • สกอตส์arsenic
 • เนวาร์आर्सेनिक
 • ตาตาร์Мышьяк
 • กวางตุ้ง
 • มาซิโดเนียАрсен
 • จีนมินหนานPhi-sò͘
 • โซมาลีAarsenik
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)аршэньнік
 • จีนคลาสสิก
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • คีร์กีซМышьяк
 • cdoPiĕ
 • แฟโรArsen
 • โปรตุเกส (บราซิล)arsênio
 • เนปาลआर्सेनिक
 • สันสกฤตआर्सेनिक
 • เอียร์ซยาМышьяк
 • มอลตาarseniku
 • ลอมบาร์ดArsénich
 • อัสตูเรียสArsénicu
 • เกลิกสกอตArsnaig
 • บาลีआर्सेनिक
 • โภชปุรีआर्सेनिक
 • azbآرسنیک
 • มองโกเลียхүнцэл
 • ซุนดาArsen
 • ทิเบตབ་བླ།
 • ลิมเบิร์กArseen
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาarsenico
 • kbpArɩsɛnɩkɩ
 • จีนอู๋
 • ออสเซเตียМыстымарг
 • oloMisjakku
 • อาโรมาเนียArsenic
 • กาไบลIhiǧǧ
 • อาหรับโมร็อกโกزرنيخ
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์زرنيخ
 • บิกอลArseniko
 • คอร์นิชArsenik
 • มีนังกาเบาArsen
 • บาหลีArsenik
 • ยูกันดาAseniki
 • สินธิآرسينڪ
 • ซูลูIsAsumu
 • มาลากาซีArsenika
 • blkအာသဲန်းနေက်