Arsenik

Arsenik (As)

sembolü As, atom numarası 33 olan element
Atom numarası33
Atom ağırlığı74.921595
Kütle numarası75
Grup15
Periyot4
Blokp
proton33 p+
nötron42 n0
elektron33 e-
Animated Bohr modeli of As (Arsenik)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
115 pm
molar volume
Kovalent Yarıçapı
121 pm
Metallic Radius
121 pm
ionic radius
58 pm
Crystal Radius
72 pm
Van der Waals radius
185 pm
yoğunluk
5,75 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Arsenik0102030405060708090100110120130140150160170180190pmAtom YarıçapıKovalent YarıçapıMetallic RadiusVan der Waals radius

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
Elektron ilgisi
iyonlaşma enerjisi
iyonlaşma enerjisi of As (Arsenik)
Buharlaşma ısısı
32,4 kJ/mol
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
302,5 kJ/mol
elektron
Elektron kabuğu2, 8, 18, 5
Bohr modeli: As (Arsenik)
Değerlik elektron5
Lewis yapısı: As (Arsenik)
electron configuration[Ar] 3d10 4s2 4p3
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p3
Enhanced Bohr modeli of As (Arsenik)
Orbital Diagram of As (Arsenik)
Yükseltgenme seviyesi-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
Elektronegatiflik
2.18
Electrophilicity Index
1,5610969532554257 eV/particle
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıKatı
gaseous state of matter
Kaynama noktası
889,15 K
Ergime noktası
1.090,15 K
critical pressure
22,3 MPa
critical temperature
1.673,15 K
Üçlü nokta
1.090,15 K
3.700 kPa
appearance
renk
Gümüşi
appearancemetallic grey
Kırılma indisi
1,001552
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
Genleşme
molar ısı kapasitesi
24,64 J/(mol K)
Isı kapasitesi
0,329 J/(g⋅K)
Isı sığası oranı
electrical properties
typeConductor
Elektriksel iletkenlik
3,3 MS/m
Özdirenç
0,0000003 m Ω
Süperiletken
mıknatıslık
typediamagnetic
Manyetik alınganlık (Mass)
-0,0000000039 m³/Kg
Manyetik alınganlık (Molar)
-0,000000000292 m³/mol
Manyetik alınganlık (Volume)
-0,0000223
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
Néel temperature
yapı
Kristal yapısıBasit trigonal (RHL)
Kafes sabiti
4,13 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
3,5 MPa
Bulk modülü
22 GPa
shear modulus
Young katsayısı
8 GPa
Poisson's ratio
Ses hızı
sınıflandırma
KategoriYarı metal, Metalloids
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number90
Mendeleev Number95
Pettifor Number89
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt sınıflandırmasıchalcophile

other

Gas Basicity
Kutuplanabilirlik
30 ± 1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
246 a₀
allotropeYellow Arsenic, Black Arsenic, Gray Arsenic
Nötron tesir kesiti
4,2
Neutron Mass Absorption
0,002
Kuantum sayısı4S3/2
Uzay grubu166 (R_3m)

Arsenik izotopları

Kararlı izotoplar1
Kararsız izotoplar32
Natural Isotopes1

60As

Kütle numarası60
nötron numarası27
Bağıl atom kütlesi
59,993945 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin5
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
p (proton emission)

61As

Kütle numarası61
nötron numarası28
Bağıl atom kütlesi
60,981535 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
p (proton emission)

62As

Kütle numarası62
nötron numarası29
Bağıl atom kütlesi
61,973784 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
p (proton emission)

63As

Kütle numarası63
nötron numarası30
Bağıl atom kütlesi
62,964036 ± 0,000215 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
p (proton emission)

64As

Kütle numarası64
nötron numarası31
Bağıl atom kütlesi
63,95756 ± 0,000218 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
69 ± 1,4 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1995
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

65As

Kütle numarası65
nötron numarası32
Bağıl atom kütlesi
64,949611 ± 0,000091 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
130,3 ± 0,6 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1991
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

66As

Kütle numarası66
nötron numarası33
Bağıl atom kütlesi
65,944148778 ± 0,0000061 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
95,77 ± 0,23 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1978
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

67As

Kütle numarası67
nötron numarası34
Bağıl atom kütlesi
66,93925111 ± 0,000000475 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
42,5 ± 1,2 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1980
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

68As

Kütle numarası68
nötron numarası35
Bağıl atom kütlesi
67,936774127 ± 0,000001981 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
151,6 ± 0,8 s
spin3
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1971
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

69As

Kütle numarası69
nötron numarası36
Bağıl atom kütlesi
68,932246289 ± 0,000034352 Da
g-factor
0,6488 ± 0,0008
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
15,2 ± 0,2 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1955
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

70As

Kütle numarası70
nötron numarası37
Bağıl atom kütlesi
69,930934642 ± 0,0000015 Da
g-factor
0,5276 ± 0,000125
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
52,6 ± 0,3 m
spin4
nuclear quadrupole moment
0,09 ± 0,02
keşif veya buluş tarihi1950
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

71As

Kütle numarası71
nötron numarası38
Bağıl atom kütlesi
70,927113594 ± 0,000004469 Da
g-factor
0,6692 ± 0,0008
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
65,3 ± 0,07 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,021 ± 0,006
keşif veya buluş tarihi1939
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

72As

Kütle numarası72
nötron numarası39
Bağıl atom kütlesi
71,926752291 ± 0,000004383 Da
g-factor
-1,0805 ± 0,0003
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
26 ± 0,1 h
spin2
nuclear quadrupole moment
-0,08 ± 0,02
keşif veya buluş tarihi1939
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

73As

Kütle numarası73
nötron numarası40
Bağıl atom kütlesi
72,923829086 ± 0,000004136 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
80,3 ± 0,06 d
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1948
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
ϵ (electron capture)100%

74As

Kütle numarası74
nötron numarası41
Bağıl atom kütlesi
73,923928596 ± 0,000001817 Da
g-factor
-0,798 ± 0,0015
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
17,77 ± 0,02 d
spin2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1938
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)66%
β (β decay)34%

75As

Kütle numarası75
nötron numarası42
Bağıl atom kütlesi
74,921594562 ± 0,000000948 Da
g-factor
doğadaki bolluk
100
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,311 ± 0,002
keşif veya buluş tarihi1920
Dönüşümçarpanı-

76As

Kütle numarası76
nötron numarası43
Bağıl atom kütlesi
75,922392011 ± 0,000000951 Da
g-factor
0,45115 ± 0,0005
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,0933 ± 0,0038 d
spin2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1934
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

77As

Kütle numarası77
nötron numarası44
Bağıl atom kütlesi
76,920647555 ± 0,000001816 Da
g-factor
0,86266666666667 ± 0,00086666666666667
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
38,79 ± 0,05 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1951
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

78As

Kütle numarası78
nötron numarası45
Bağıl atom kütlesi
77,921827771 ± 0,000010498 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
90,7 ± 0,2 m
spin2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1937
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

79As

Kütle numarası79
nötron numarası46
Bağıl atom kütlesi
78,920948419 ± 0,000005716 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
9,01 ± 0,15 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1950
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

80As

Kütle numarası80
nötron numarası47
Bağıl atom kütlesi
79,92247444 ± 0,000003578 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
15,2 ± 0,2 s
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1954
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

81As

Kütle numarası81
nötron numarası48
Bağıl atom kütlesi
80,922132288 ± 0,000002838 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
33,3 ± 0,8 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1960
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

82As

Kütle numarası82
nötron numarası49
Bağıl atom kütlesi
81,924738731 ± 0,000004003 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
19,1 ± 0,5 s
spin2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1968
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

83As

Kütle numarası83
nötron numarası50
Bağıl atom kütlesi
82,9252069 ± 0,000003004 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
13,4 ± 0,4 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1968
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

84As

Kütle numarası84
nötron numarası51
Bağıl atom kütlesi
83,92930329 ± 0,000003403 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,16 ± 0,58 s
spin2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1968
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.28%

85As

Kütle numarası85
nötron numarası52
Bağıl atom kütlesi
84,932163658 ± 0,000003304 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,022 ± 0,007 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1967
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)62.6%

86As

Kütle numarası86
nötron numarası53
Bağıl atom kütlesi
85,936701532 ± 0,000003703 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
945 ± 8 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1973
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)35.5%
2n (2-neutron emission)

87As

Kütle numarası87
nötron numarası54
Bağıl atom kütlesi
86,940291716 ± 0,000003204 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
492 ± 25 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1970
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)15.4%
2n (2-neutron emission)

88As

Kütle numarası88
nötron numarası55
Bağıl atom kütlesi
87,94584 ± 0,000215 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
270 ± 150 ms
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1994
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

89As

Kütle numarası89
nötron numarası56
Bağıl atom kütlesi
88,950048 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1994
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

90As

Kütle numarası90
nötron numarası57
Bağıl atom kütlesi
89,955995 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1997
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

91As

Kütle numarası91
nötron numarası58
Bağıl atom kütlesi
90,960816 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1997
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

92As

Kütle numarası92
nötron numarası59
Bağıl atom kütlesi
91,967386 ± 0,000537 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1997
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Arsen 1

tarih

kâşifi ya da mucidiKnown to the ancients.
keşif yeri
keşif veya buluş tarihi
köken bilimiGreek: arsenikon; Latin: arsenicum, (both names for yellow pigment).
telaffuzuAR-s'n-ik (İngilizce)

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
1,8 mg/kg
doğadaki bolluk (okyanus)
0,0037 mg/L
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
0,000005 %
doğadaki bolluk (meteoroid)
0,00018 %
doğadaki bolluk (Güneş)
Evrendeki bulunulabilirliği
0,0000008 %

Nuclear Screening Constants

1s0.7217
2p3.9264
2s8.873
3d15.6216
3p15.1503
3s14.4045
4p25.5508
4s24.056