Asen

Asen (As)

Nguyên tố hóa học có kí hiệu As và số nguyên tử 33
Số nguyên tử33
Nguyên tử khối74.921595
số khối75
Nhóm15
Chu kỳ4
Phân lớpp
Prô ton33 p+
Nơ tron42 n0
Electrons33 e-
Animated Mô hình Bohr of As (Asen)

Các tính chất

bán kính nguyên tử
115 pm
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
121 pm
Metallic Radius
121 pm
ionic radius
58 pm
Crystal Radius
72 pm
Bán kính van der Waals
185 pm
mật độ
5,75 g/cm³
năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
ionization energy
ionization energy of As (Asen)
Nhiệt bay hơi
32,4 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
standard enthalpy of formation
302,5 kJ/mol
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 5
Mô hình Bohr: As (Asen)
Electron hóa trị5
Cấu trúc Lewis: As (Asen)
Cấu hình electron[Ar] 3d10 4s2 4p3
Enhanced Mô hình Bohr of As (Asen)
Orbital Diagram of As (Asen)
trạng thái oxy hóa-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
độ âm điện
2.18
Electrophilicity
1,5610969532554257 eV/particle
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
889,15 K
Nhiệt độ nóng chảy
1.090,15 K
critical pressure
22,3 MPa
critical temperature
1.673,15 K
điểm ba trạng thái
1.090,15 K
3.700 kPa
Visual
màu sắc
Bạc
appearancemetallic grey
chiết suất
1,001552
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
Độ giãn nở nhiệt
molar heat capacity
24,64 J/(mol K)
Nhiệt dung
0,329 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
dẫn điện
3,3 MS/m
điện trở suất
0,0000003 m Ω
Siêu dẫn
từ học
typediamagnetic
Độ cảm từ (Mass)
-0,0000000039 m³/Kg
Độ cảm từ (Molar)
-0,000000000292 m³/mol
Độ cảm từ (Volume)
-0,0000223
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thểBa phương (RHL)
lattice constant
4,13 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Độ cứng
3,5 MPa
Mô đun khối
22 GPa
Modul ngang
mô đun Young
8 GPa
Hệ số Poisson
tốc độ âm thanh
phân loại
Danh mụcÁ kim, Metalloids
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number90
Mendeleev Number95
Pettifor Number89
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationchalcophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
30 ± 1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
246 a₀
AllotropesYellow Arsenic, Black Arsenic, Gray Arsenic
Neutron cross section
4,2
Neutron Mass Absorption
0,002
Số lượng tử4S3/2
space group166 (R_3m)

Đồng vị của Asen

Các đồng vị bền1
Các đồng vị không bền32
Radioactive Isotopes28

60As

natural abundance
relative atomic mass
59,993945 ± 0,000429 Da
số khối60
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin5
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity+

60As Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

61As

natural abundance
relative atomic mass
60,981535 ± 0,000322 Da
số khối61
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity-

61As Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

62As

natural abundance
relative atomic mass
61,973784 ± 0,000322 Da
số khối62
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity+

62As Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

63As

natural abundance
relative atomic mass
62,964036 ± 0,000215 Da
số khối63
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity-

63As Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

64As

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
63,95756 ± 0,000218 Da
số khối64
g-factor
0
chu kỳ bán rã
69 ± 1,4 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1995
parity+

64As Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

65As

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
64,949611 ± 0,000091 Da
số khối65
g-factor
chu kỳ bán rã
130,3 ± 0,6 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1991
parity-

65As Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

66As

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
65,944148778 ± 0,0000061 Da
số khối66
g-factor
0
chu kỳ bán rã
95,77 ± 0,23 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1978
parity+

66As Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

67As

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
66,93925111 ± 0,000000475 Da
số khối67
g-factor
chu kỳ bán rã
42,5 ± 1,2 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1980
parity-

67As Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

68As

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
67,936774127 ± 0,000001981 Da
số khối68
g-factor
chu kỳ bán rã
151,6 ± 0,8 s
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1971
parity+

68As Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

69As

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
68,932246289 ± 0,000034352 Da
số khối69
g-factor
0,6488 ± 0,0008
chu kỳ bán rã
15,2 ± 0,2 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1955
parity-

69As Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

70As

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
69,930934642 ± 0,0000015 Da
số khối70
g-factor
0,5276 ± 0,000125
chu kỳ bán rã
52,6 ± 0,3 m
Spin4
nuclear quadrupole moment
0,09 ± 0,02
ngày khám phá1950
parity+

70As Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

71As

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
70,927113594 ± 0,000004469 Da
số khối71
g-factor
0,6692 ± 0,0008
chu kỳ bán rã
65,3 ± 0,07 h
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,021 ± 0,006
ngày khám phá1939
parity-

71As Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

72As

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
71,926752291 ± 0,000004383 Da
số khối72
g-factor
-1,0805 ± 0,0003
chu kỳ bán rã
26 ± 0,1 h
Spin2
nuclear quadrupole moment
-0,08 ± 0,02
ngày khám phá1939
parity-

72As Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

73As

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
72,923829086 ± 0,000004136 Da
số khối73
g-factor
chu kỳ bán rã
80,3 ± 0,06 d
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1948
parity-

73As Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

74As

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
73,923928596 ± 0,000001817 Da
số khối74
g-factor
-0,798 ± 0,0015
chu kỳ bán rã
17,77 ± 0,02 d
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1938
parity-

74As Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)66%
β (β decay)34%

75As

natural abundance
100
relative atomic mass
74,921594562 ± 0,000000948 Da
số khối75
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,311 ± 0,002
ngày khám phá1920
parity-

76As

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
75,922392011 ± 0,000000951 Da
số khối76
g-factor
0,45115 ± 0,0005
chu kỳ bán rã
1,0933 ± 0,0038 d
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1934
parity-

76As Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

77As

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
76,920647555 ± 0,000001816 Da
số khối77
g-factor
0,86266666666667 ± 0,00086666666666667
chu kỳ bán rã
38,79 ± 0,05 h
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1951
parity-

77As Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

78As

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
77,921827771 ± 0,000010498 Da
số khối78
g-factor
chu kỳ bán rã
90,7 ± 0,2 m
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1937
parity-

78As Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

79As

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
78,920948419 ± 0,000005716 Da
số khối79
g-factor
chu kỳ bán rã
9,01 ± 0,15 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1950
parity-

79As Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

80As

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
79,92247444 ± 0,000003578 Da
số khối80
g-factor
chu kỳ bán rã
15,2 ± 0,2 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1954
parity+

80As Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

81As

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
80,922132288 ± 0,000002838 Da
số khối81
g-factor
chu kỳ bán rã
33,3 ± 0,8 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1960
parity-

81As Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

82As

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
81,924738731 ± 0,000004003 Da
số khối82
g-factor
chu kỳ bán rã
19,1 ± 0,5 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1968
parity-

82As Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

83As

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
82,9252069 ± 0,000003004 Da
số khối83
g-factor
chu kỳ bán rã
13,4 ± 0,4 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1968
parity-

83As Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

84As

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
83,92930329 ± 0,000003403 Da
số khối84
g-factor
chu kỳ bán rã
3,16 ± 0,58 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1968
parity-

84As Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.28%

85As

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
84,932163658 ± 0,000003304 Da
số khối85
g-factor
chu kỳ bán rã
2,022 ± 0,007 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1967
parity-

85As Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)62.6%

86As

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
85,936701532 ± 0,000003703 Da
số khối86
g-factor
chu kỳ bán rã
945 ± 8 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1973
parity-

86As Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)35.5%
2n (2-neutron emission)%

87As

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
86,940291716 ± 0,000003204 Da
số khối87
g-factor
chu kỳ bán rã
492 ± 25 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1970
parity-

87As Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)15.4%
2n (2-neutron emission)%

88As

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
87,94584 ± 0,000215 Da
số khối88
g-factor
chu kỳ bán rã
270 ± 150 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1994
parity

88As Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

89As

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
88,950048 ± 0,000322 Da
số khối89
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1994
parity-

89As Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

90As

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
89,955995 ± 0,000429 Da
số khối90
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1997
parity

90As Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

91As

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
90,960816 ± 0,000429 Da
số khối91
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1997
parity-

91As Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

92As

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
91,967386 ± 0,000537 Da
số khối92
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1997
parity

92As Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Arsen 1.jpg

lịch sử

được phát hiện bởiKnown to the ancients.
nơi khám phá
ngày khám phá
từ nguyên họcGreek: arsenikon; Latin: arsenicum, (both names for yellow pigment).
cách phát âmAR-s'n-ik (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
1,8 mg/kg
Abundance in Oceans
0,0037 mg/L
Abundance in Human Body
0,000005 %
Abundance in Meteor
0,00018 %
Abundance in Sun
Hàm lượng trong vũ trụ
0,0000008 %

Nuclear Screening Constants

1s0.7217
2p3.9264
2s8.873
3d15.6216
3p15.1503
3s14.4045
4p25.5508
4s24.056