Astat

Astat (At)

chemický prvek s atomovým číslem 85
Atomové číslo85
Atomová hmotnost210
Nukleonové číslo191
Skupina17
Perioda6
Blokp
proton85 p+
neutron106 n0
elektron85 e-
Animated Bohrův model atomu of At (Astat)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
molární objem
Kovalentní Poloměr
147 pm
Metallic Radius
iontový poloměr
62 pm
Crystal Radius
76 pm
Van der Waalsův poloměr
202 pm
hustota

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
Elektronová afinita
Ionizační energie
9,31751 eV/particle
Ionizační energie of At (Astat)
měrné skupenské teplo varu
měrné skupenské teplo tání
standardní slučovací entalpie
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 32, 18, 7
Bohrův model atomu: At (Astat)
Valenční elektron7
Lewis structure: At (Astat)
elektronová konfigurace[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p5
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2 6p5
Enhanced Bohrův model atomu of At (Astat)
Orbital Diagram of At (Astat)
Oxidační číslo-1, 1, 3, 5, 7
elektronegativita
2.2
Electrophilicity Index
2,8161454412824063 eV/particle
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
Teplota tání
575,15 K
critical pressure
critical temperature
trojný bod
vzhled
barva
Stříbrná
vzhledunknown, probably metallic
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
teplotní roztažnost
Molární tepelná kapacita
Měrná tepelná kapacita
Poissonova konstanta
electrical properties
type
konduktivita
rezistivita
supravodivost
magnetismus
type
Magnetická susceptibilita (Mass)
Magnetická susceptibilita (Molar)
Magnetická susceptibilita (Volume)
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustava ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
tvrdost
stlačitelnost
modul pružnosti ve smyku
modul pružnosti v tahu
Poissonova konstanta
rychlost zvuku
klasifikace
KategorieHalogeny, Halogens
CAS GroupVIIB
IUPAC GroupVIIA
Glawe Number98
Mendeleev Number110
Pettifor Number96
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůsynthetic

ostatní

Gas Basicity
Polarizovatelnost
42 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Účinný průřez
Neutron Mass Absorption
kvantové číslo2P3/2
space group ()

Izotopy astatu

Stabilní izotopy0
Nestabilní izotopy39
Natural Isotopes0

191At

Nukleonové číslo191
neutronové číslo106
relativní atomová hmotnost
191,004148081 ± 0,000017287 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,1 ± 0,8 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2003
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

192At

Nukleonové číslo192
neutronové číslo107
relativní atomová hmotnost
192,003140912 ± 0,000029922 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
11,5 ± 0,6 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
datum objevu2006
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ SF (β+-delayed fission)0.51%

193At

Nukleonové číslo193
neutronové číslo108
relativní atomová hmotnost
192,999927725 ± 0,000023222 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
29 ± 5 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2003
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

194At

Nukleonové číslo194
neutronové číslo109
relativní atomová hmotnost
193,999230816 ± 0,00002523 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
286 ± 7 ms
spin5
nuclear quadrupole moment
datum objevu2009
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)8.3%
β+ SF (β+-delayed fission)0.032%

195At

Nukleonové číslo195
neutronové číslo110
relativní atomová hmotnost
194,99627448 ± 0,000010276 Da
g-factor
3,2 ± 0,1
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
290 ± 20 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1999
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

196At

Nukleonové číslo196
neutronové číslo111
relativní atomová hmotnost
195,995799034 ± 0,000032458 Da
g-factor
1,24 ± 0,046666666666667
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
377 ± 4 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
-0,6 ± 0,4
datum objevu1967
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)97.5%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ SF (β+-delayed fission)0.009%

197At

Nukleonové číslo197
neutronové číslo112
relativní atomová hmotnost
196,993177353 ± 0,00000857 Da
g-factor
0,85111111111111 ± 0,015555555555556
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
388,2 ± 5,6 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-1,2 ± 0,6
datum objevu1967
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)96.1%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)3.9%

198At

Nukleonové číslo198
neutronové číslo113
relativní atomová hmotnost
197,992797864 ± 0,000005265 Da
g-factor
1,34 ± 0,046666666666667
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,47 ± 0,05 s
spin3
nuclear quadrupole moment
-0,6 ± 0,3
datum objevu1967
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)97%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

199At

Nukleonové číslo199
neutronové číslo114
relativní atomová hmotnost
198,990527715 ± 0,00000578 Da
g-factor
0,87555555555556 ± 0,015555555555556
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
7,02 ± 0,12 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-1 ± 0,5
datum objevu1967
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

200At

Nukleonové číslo200
neutronové číslo115
relativní atomová hmotnost
199,990351099 ± 0,000026264 Da
g-factor
1,4266666666667 ± 0,05
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
43,2 ± 0,9 s
spin3
nuclear quadrupole moment
-0,5 ± 0,5
datum objevu1963
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)52%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)48%

201At

Nukleonové číslo201
neutronové číslo116
relativní atomová hmotnost
200,988417058 ± 0,000008786 Da
g-factor
0,89111111111111 ± 0,015555555555556
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
85,2 ± 1,6 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-1 ± 0,5
datum objevu1963
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)71%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)29%

202At

Nukleonové číslo202
neutronové číslo117
relativní atomová hmotnost
201,988625686 ± 0,000029631 Da
g-factor
1,38 ± 0,053333333333333
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
184 ± 1 s
spin3
nuclear quadrupole moment
-0,5 ± 0,3
datum objevu1961
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88%
α (α emission)12%

203At

Nukleonové číslo203
neutronové číslo118
relativní atomová hmotnost
202,986942904 ± 0,000011404 Da
g-factor
0,88888888888889 ± 0,015555555555556
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
7,4 ± 0,2 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,7 ± 0,4
datum objevu1951
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)69%
α (α emission)31%

204At

Nukleonové číslo204
neutronové číslo119
relativní atomová hmotnost
203,987251393 ± 0,000024335 Da
g-factor
0,68857142857143 ± 0,025714285714286
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
9,12 ± 0,11 m
spin7
nuclear quadrupole moment
-0,6 ± 0,3
datum objevu1961
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.2%
α (α emission)3.8%

205At

Nukleonové číslo205
neutronové číslo120
relativní atomová hmotnost
204,986060546 ± 0,000012941 Da
g-factor
0,90888888888889 ± 0,015555555555556
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
26,9 ± 0,8 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,6 ± 0,3
datum objevu1951
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90%
α (α emission)10%

206At

Nukleonové číslo206
neutronové číslo121
relativní atomová hmotnost
205,986645768 ± 0,000014523 Da
g-factor
0,72833333333333 ± 0,028333333333333
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
30,6 ± 0,8 m
spin6
nuclear quadrupole moment
-0,4 ± 0,2
datum objevu1961
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.1%
α (α emission)0.9%

207At

Nukleonové číslo207
neutronové číslo122
relativní atomová hmotnost
206,985799715 ± 0,000013318 Da
g-factor
0,91777777777778 ± 0,015555555555556
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,81 ± 0,03 h
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,5 ± 0,3
datum objevu1951
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90%
α (α emission)10%

208At

Nukleonové číslo208
neutronové číslo123
relativní atomová hmotnost
207,986613011 ± 0,000009577 Da
g-factor
0,74333333333333 ± 0,03
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,63 ± 0,03 h
spin6
nuclear quadrupole moment
-0,4 ± 0,3
datum objevu1950
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.45%
α (α emission)0.55%

209At

Nukleonové číslo209
neutronové číslo124
relativní atomová hmotnost
208,986168701 ± 0,000005094 Da
g-factor
0,91555555555556 ± 0,015555555555556
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5,42 ± 0,05 h
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,4 ± 0,2
datum objevu1951
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.1%
α (α emission)3.9%

210At

Nukleonové číslo210
neutronové číslo125
relativní atomová hmotnost
209,987147423 ± 0,000008261 Da
g-factor
0,944 ± 0,032
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
8,1 ± 0,4 h
spin5
nuclear quadrupole moment
-0,4 ± 0,2
datum objevu1949
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.825%
α (α emission)0.175%

211At

Nukleonové číslo211
neutronové číslo126
relativní atomová hmotnost
210,987496226 ± 0,000002929 Da
g-factor
0,92 ± 0,0088888888888889
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
7,214 ± 0,007 h
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1940
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)58.2%
α (α emission)41.8%

212At

Nukleonové číslo212
neutronové číslo127
relativní atomová hmotnost
211,990737301 ± 0,000002559 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
314 ± 3 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1954
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β (β decay)

213At

Nukleonové číslo213
neutronové číslo128
relativní atomová hmotnost
212,992936593 ± 0,000005258 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
125 ± 6 ns
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1968
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

214At

Nukleonové číslo214
neutronové číslo129
relativní atomová hmotnost
213,996372331 ± 0,000004274 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
558 ± 10 ns
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1949
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

215At

Nukleonové číslo215
neutronové číslo130
relativní atomová hmotnost
214,998651002 ± 0,000007116 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
37 ± 3 us
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1944
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

216At

Nukleonové číslo216
neutronové číslo131
relativní atomová hmotnost
216,002422643 ± 0,000003837 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
300 ± 30 us
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1948
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β (β decay)
ϵ (electron capture)

217At

Nukleonové číslo217
neutronové číslo132
relativní atomová hmotnost
217,004717794 ± 0,000005368 Da
g-factor
0,84444444444444 ± 0,044444444444444
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
32,6 ± 0,3 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1947
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)99.992%
β (β decay)0.008%

218At

Nukleonové číslo218
neutronové číslo133
relativní atomová hmotnost
218,008695941 ± 0,000012349 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,28 ± 0,06 s
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1943
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β (β decay)

219At

Nukleonové číslo219
neutronové číslo134
relativní atomová hmotnost
219,011160587 ± 0,000003474 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
56 ± 3 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1953
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)93.6%
β (β decay)6.4%

220At

Nukleonové číslo220
neutronové číslo135
relativní atomová hmotnost
220,015433 ± 0,000015 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,71 ± 0,04 m
spin3
nuclear quadrupole moment
datum objevu1989
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)92%
α (α emission)8%

221At

Nukleonové číslo221
neutronové číslo136
relativní atomová hmotnost
221,018017 ± 0,000015 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,3 ± 0,2 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1989
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

222At

Nukleonové číslo222
neutronové číslo137
relativní atomová hmotnost
222,022494 ± 0,000017 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
54 ± 10 s
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu1989
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

223At

Nukleonové číslo223
neutronové číslo138
relativní atomová hmotnost
223,025151 ± 0,000015 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
50 ± 7 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1989
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
α (α emission)

224At

Nukleonové číslo224
neutronové číslo139
relativní atomová hmotnost
224,029749 ± 0,000024 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,5 ± 1,5 m
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2010
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

225At

Nukleonové číslo225
neutronové číslo140
relativní atomová hmotnost
225,032528 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2010
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

226At

Nukleonové číslo226
neutronové číslo141
relativní atomová hmotnost
226,037209 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2010
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

227At

Nukleonové číslo227
neutronové číslo142
relativní atomová hmotnost
227,040183 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2010
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

228At

Nukleonové číslo228
neutronové číslo143
relativní atomová hmotnost
228,04496 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin3
nuclear quadrupole moment
datum objevu2010
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

229At

Nukleonové číslo229
neutronové číslo144
relativní atomová hmotnost
229,048191 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2010
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Electron shell 085 Astatine

dějiny

objevitel nebo vynálezceD.R.Corson, K.R.MacKenzie, E.Segré
místo objevu/vynálezuUnited States
datum objevu1940
etymologieGreek: astatos (unstable).
výslovnostAS-teh-teen (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
natural abundance (oceán)
natural abundance (lidské tělo)
0 %
natural abundance (meteoroid)
0 %
natural abundance (Slunce)
Hojnost ve vesmíru
0 %

Nuclear Screening Constants

1s1.6446
2p4.5524
2s22.3324
3d13.4155
3p23.5024
3s24.6481
4d37.9504
4f37.7596
4p36.516
4s35.6644
5d58.661
5p53.96
5s52.0665
6p69.8368
6s67.7002